دکتر محسن امينايي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

maminai@yahoo.com - or- maminai@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-33257624

 موبایل

09134426599

 آدرس

کرمان- بزرگراه امام خمینیٰ میدان افضلی پور- دانشگاه شهید باهنر کرمان کد پستی: 7616914111 صندوق پستی: 76169133

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1364 تا 1368

 دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (پایان نامه: تجزیه و تحلیل حرکت ضربه کاشته فوتبال و رابطه آن با پرش عمودی) , از 1370 تا 1373

 دانشگاه ملی مالزی (UKM)

دکترا فیزیولوژی ورزشی (پایان نامه: ارتباط فعالیت بدنی، مصرف مواد غذایی و اجزاء تندرستی میان دانشجویان) , از 1385 تا 1390

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 بررسی ترکیب، تیپ بدنی و سطح آمادگی جسمانی فوتبالیست های برتر استان کرمان و مقایسه آن با شاخص های موجود ملی و بین المللی

کرمان, از فروردین 1393 تا تابستان 1393

انتشارات

کتاب ها

1. , آرتریت راهنمای کامل تمرینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1378

مقاله های مجله

1. Malihe Aveseh, Rohollah Nikooie and Mohsen Aminaie, Exercise-induced changes in tumor LDH-B and MCT1 expression are modulated by estrogen-related receptor alpha in breast cancer-bearing BALB/c mice

The Journal of Physiology, 12, 539, 2635, 2015

2. , اثر تمرینات متداول و مقاومتی کلاستر بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال

Iranian Journal of Health and Physical Activity, 4, 1, 51-56, 2013

3. احمد میر، محسن امینایی، حمید معرفتی, Comparison of continuous and intermittent exercise on liver enzymes and liver fat in men with NAFLD

International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3, 9, 1897-1901, 2012

4. روحالله دهقان ، روحالله نیکویی، محسن امینایی, سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریکی بر توسعه توان بی هوازی پسران 11 تا 18 سال شهر ماهان

پژوهشگاه تربیت بدنی, 8, 31, 189-204, 1395

5. صادق جعفری مقدم - محسن امینایی - حمید معرفتی, مقایسه اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زمان های متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

علوم زیستی ورزشی, 8, 1, 35-49, 1395

6. علی مهدوی راد ، محسن امینایی ، محمد رضا امیر سیف الدینی, تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی ) (1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار

مطالعات کاربردی در علوم زیستی در ورزش, 3, پنجم, 23-33, 1394

7. ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺁﻭﺳ ﻪ، ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ، ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻣﻴﻨﺎﻳﻲ, بیان انتقال دهنده های لاکتات در تومور موشهای بالب سی مبتلا به سرطان سینه متعاقب تمرین استقامتی

ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮﺝ, 19, 7, 602-613, 1393

8. حمید عبادی - محسن امینایی - روح الله نیکویی, اثر8 هفته مصرف روی و تمرین هوازی بر سطح گلوکز پلاسما و تعداد سلولهای بتای پانکراس در رتهای دیابتی

علوم زیستی ورزشی, 0

9. لیلا قدیری - محسن امینایی- امیر بهادر دخیلی - مجید اسدی, تاثیر یک دوره تمرین ورزشی با شدت بالا بر بیان ژن سمافورین 3A در عضله بازکننده طویل انگشتان پای موش¬های پیر C57BL/6

دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 0

مقاله های کنفرانس

1. مینا سلطانی نژاد - محسن امینایی - روح الله نیکویی, Effect of 8-weeks Aerobic Exercise Program on Time Walking Speed and Anthropometric Indicators in Non-athlete Female Students

سومین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی, تهران, 1395
سخنرانی

2. مینا سلطانی نژاد - محسن امینایی - روح الله نیکویی, • Study on Time walking Speed Preferential endurance and resistance training in inactive female students preferential healthy Bahonar University of Kerman

سومین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی, تهران, 1395
پوستر

3. محسن امینایی، محمدرضا امیرسیف الدینی, تاثير و مقايسه سه روش تمريني در واحد درسي تربيت بدني عمومي 1 بر روي عوامل آمادگي جسماني دانشجويان پسر دانشگاه شهيد باهنر كرمان

رشت, خلاصه مقاله, 1383