محمد علائی

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m_alaei[at sign]uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 اسپانیا - بارسلونا - دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

دکترا مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر (پایان نامه: Energy Efficient Cooperative Node Management for Wireless Multimedia Sensor Networks) , از 1387 تا 1392

 ایران - اصفهان - دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری (پایان نامه: Speech Enhancement With Subspace Method Based