محمد علائی

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m_alaei[at sign]uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 اسپانیا - بارسلونا - دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

دکترا مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر (پایان نامه: Energy Efficient Cooperative Node Management for Wireless Multimedia Sensor Networks) , از 1387 تا 1392

 ایران - اصفهان - دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری (پایان نامه: Speech Enhancement With Subspace Method Based on Singular Value Decomposition) , از 1378 تا 1380

 ایران - تهران - دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار (پایان نامه: Study, Design and Implementation of an Interface Card for a Meteorological Office) , از 1372 تا 1377

تجربیات

 مدیر گروه

گروه مهندسی کام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بیوتر, از 1387 تا 1383

 داور

مجلات و کنفرانس ها, از 2015 تا 2010

 

IEEE Transactions on Wireless Communications, از 0 تا کنون

 

IEEE Transactions on Vehicular Technology, از 0 تا کنون

 

IEEE Sensors Journal, از 0 تا کنون

 

Journal of Network and Computer Applications, Elsevier, از 0 تا کنون

 

Wireless Personal Communication, Springer, از 0 تا کنون

 

International Journal of Wireless Information Networks, Springer, از 0 تا کنون

 

IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, از 0 تا کنون

 

TPC member of WMSN 2013 collocated with IEEE WiMob 2013, از 0 تا کنون

 

TPC member of WMSN 2012 collocated with IEEE WiMob 2012, از 0 تا کنون

 

TPC member of IEEE CHUSER 2012, از 0 تا کنون

 

• Iranian Conference on Electrical Engineering, از 0 تا کنون

 

International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), از 0 تا کنون

علاقمندی ها

 Energy-Efficient Mechanisms in Distributed Systems

 Wireless Multimedia Sensor Networks

 Cooperative In-Network Processing

 Distributed Multimedia Sensor and Actuator Systems

 Industrial Automation

 Signal Processing

زبان ها

پارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

اسپانیولی

سطح پیشرفته

کاتالان

سطح مقدماتی

طرح های تحقیقاتی

 ارائه خدمات پزشکی بر اساس IT و ICT

از 1385 تا 1388

 ارائه یک روش برای حذف نویز برای سیگنالهای صحبت در حوزه زمان

از 1386 تا 1387

انتشارات

کتاب ها

1. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, Power Management in Sensing Subsystem of Wireless Multimedia Sensor Networks

INTECH, 2012
Book Chapter

مقاله های مجله

1. .F. Yazdanpanah, Mohammad Alaei, Design Space Exploration of hardware task superscalar architecture

The journal of Supercomputing, (Springer), Volume 71, Issue 9, 3567-3592, 2015

2. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, An Acoustic-Visual Collaborative Hybrid Architecture for Wireless Multimedia Sensor Networks

International Journal of Adaptive, Resilient and Autonomic Systems (IJARAS),, Volume 5, Issue 1, pp. 49-63, 2014

3. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, A Collaborative Node Management Scheme for Energy-Efficient Monitoring in Wireless Multimedia Sensor Networks

Wireless Networks (Springer), Volume 19, Issue 5, pp 639-659, 2013

4. I. T. Almalkawi, Mohammad Alaei, M. Guerrero-Zapata, Jose M. Barcelo-Ordinas, J. Morillo-Pozo,, Energy Efficiency in Wireless Multimedia Sensor Networks

IEEE MMTC, Volume 6, Number 12, 2011

5. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, A Method for Clustering and Cooperation in Wireless Multimedia Sensor Networks

Sensors, Volume 10, Issue 4, pp. 3145-3169, 2010

مقاله های کنفرانس

1. M. Doudou, Mohammad Alaei, D. Djenouri, N. Badache, Jose M. Barcelo-Ordinas, Duo-MAC: Energy and Time Constrained Data Delivery MAC Protocol in Wireless Sensor Networks

9th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, (IEEE IWCMC'13), Cagliari, Sardinia, Italy, 2013

2. M. Cesana, A. C. Redondi, N. Tiglao, A. M. Grilo, Jose M. Barcelo-Ordinas, Mohammad Alaei, P. Todorova, Real-time Multimedia Monitoring in Large-Scale Wireless Multimedia Sensor Networks: Research Challenges

The 8th Euro-NF Conference on Next Generation Internet (NGI 2012), Sweden, 2012

3. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, A Hybrid Cooperative Design for Energy-Efficient Surveillance in Wireless Multimedia Sensor Networks

18th European Wireless Conference (EW 2012), Poznan, Poland, 2012

4. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, MCM: Multi-Cluster-Membership Approach for FoV-Based Cluster Formation in Wireless Multimedia Sensor Networks

the 6th ACM International Wireless Communication & Mobile Computing Conference (IWCMC 2010), Caen, France, 2010

5. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, Priority Based Node Selection and Scheduling for Wireless Multimedia Sensor Networks

IEEE International Conf. on Wireless, Mobile Computing, Networking& Communications (IEEE WiMob 2010), Niagara falls, Canada, 2010

6. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, Node Clustering Based on Overlapping FoVs for Wireless Multimedia Sensor Networks

IEEE Wireless Communications and Networking Conference (IEEE WCNC2010), Sydney, Australia, 2010

7. Mohammad Alaei, Jose M. Barcelo-Ordinas, A Cluster-based Scheduling for Object Detection in Wireless Multimedia Sensor Networks

5th ACM International Symp. on QoS & Security for Wireless and Mobile Networks (ACM Q2Swinet 2009), Tenerife, Canary Islands, Spain, 2009

8. Mohammad Alaei, F. S .Mahani, F. Yazdanpanah, A Secure Communication Scheme Based on Data Classification in Wireless Sensor Networks

Computer Engineering Conference, Lahijan, Iran, 2007

9. Mohammad Alaei, F. S. Mahani, F. Yazdanpanah, A Method for Secure Data Aggregation and Source Channel Coding with MIT Code for Wireless Sensor Networks

Computer Engineering Conference, Iran, 2007

10. Mohammad Alaei, F. S. Mahani, F. Yazdanpanah, Detection and Cancelling Flow Marking Attacks in Flow-Based Wireless Networks

Computer Engineering Conference, Iran, 2007

11. Mohammad Alaei, F. Yazdanpanah, Designing a Special Medical Informant Portal for Disabled Persons

2nd International Conference of Enabling the Urban Environment for the Disabled, Iran, 2007

12. F. Yazdanpanah, Mohammad Alaei, Design and Implementation a Long Integer, High Speed Systolic Serial Multiplier and Squarer by VHDL

15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2007), Iran, 2007

13. F. Yazdanpanah, Mohammad Alaei, A VHDL Design for a Systolic Serial Multiplier

12th International Computer Society of Iran Computer Conference (CSICC 2007), Iran, 2007

14. F. Yazdanpanah, Mohammad Alaei, Designing a Virtual Hospital and Providing Telemedicine Services Based on ICT

2nd International Conference of Enabling the Urban Environment for the Disabled, Iran, 2007

15. F. Yazdanpanah, Mohammad Alaei, E-Municipality, as a Solution for Enabling Environment for Disabled Persons

1st International Conference of Enabling the Urban Environment for the Disabled, Iran, 2006

16. Mohammad Alaei, F. Yazdanpanah, Designing an Intelligent Environment Based on Agent Technology for Provision Electronic Municipality Services for Disabled Persons

1st International Conference of Enabling the Urban Environment for the Disabled, Iran, 2006

17. Mohammad Alaei, F .Lotfi-far, Designing a Pipeline Architecture for 2-D Discrete Cosine Transform

10th International Computer Society of Iran Computer Conference (CSICC 2005), Iran, 2005

18. Mohammad Alaei, S. D. Sajadi, Design and Implementation an Identifying System Based on Speech Using AVR Chips

7th National Conference of Intelligence Systems (CIS2005), Iran, 2005

19. Mohammad Alaei, A. Vafaei, Speech Enhancement with Subspace Method Based on Singular Value Decomposition

the 2nd National Computer Conference, Iran, 2003

20. ج. پورنظری، محمد علائی، پ. صباغ, یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص رویداد مبتنی بر همکاری در شبکه های حسگر بی سیم چندرسانه ای

هفتمین کنفرانی بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015)،, دانشگاه ارومیه, 1394

21. ا. شفیع آبادی، م. اکبر زاده، محمد علائی, پروتکل MAC بر مبنای SDMA برای شبکه های ad hoc بیسیم با آنتن هوشمند

همایش بین المللی نوآوری در مهندسی برق و مهندسی رایانه, جزیره کیش, 1394

22. ا. زارعی، محمد علائی, ارائه یک روش جدید تخصیص منابع در شبکه های سلولی ناهمگن آگاه از محتوا با استفاده از الگوریتم تطبیق

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران, دانشگاه آزاد اسلامی گناباد, 1394

23. ز. رهسپاری اردکانی، محمد علائی, بهینه سازی پوشش و طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم بر اساس ناحیه بندی و چرخه وظایف

هفتمین کنفرانی بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015), دانشگاه ارومیه, 1394

24. پ. صباغ، محمد علائی، ج. پورنظری, یک روش جدید کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم با چاهک متحرک

هفتمین کنفرانی بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015), دانشگاه ارومیه, 1394

25. س. ع. وزیری یزدی، محمد علائی، ا. سروستانی, یک روش جدید آگاه از انرژی برای مکان یابی گره ها در شبکه های حسگر بی سیم

هفتمین کنفرانی بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015), دانشگاه ارومیه, 1394

26. س. بردبار، محمد علائی, کشف و تعقیب رویداد در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای متحرک با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

هفتمین کنفرانی بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2015), دانشگاه ارومیه, 1394

27. ع. محمدی، محمد علائی, یک روش جدید همه پخشی بر اساس رویه مسیریابی OLSR در شبکه های حسگر بی سیم با رویکرد بهینه سازی مصرف پهنای باند

کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر, کرمانشاه, 1394

28. ا. مهرابیان، محمد علائی، م. زنگیوندی، م. مهران فر, الگوریتم بهینه سازی فاخته در خوشه بندی آستانه های چند سطحی تشخیص لبه

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

29. م. زنگیوندی، ا. مهرابیان، محمد علائی، م. مهران فر, خوشه بندی سلسله مراتبی در الگوریتم جستجوی هارمونی

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات،, دانشگاه تهران, 1393

30. م. زنگیوندی و محمد علائی, بررسی روشها و ساختار سیستمهای تشخیص، شناسایی و پیشگویی از نفوذ در محاسبات ابری

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر, ایران, 1393

31. م. برون آبادیان و محمد علائی, روشی جدید برای ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی سیم با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر, ایران, 1393

32. س. میرزایی، محمد علائی و ع.محمدی, طراحی و پیاده سازی معماری مبتنی بر FPGA جهت تسریع در محاسبات شبکه بولتزمن

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر, ایران, 1393

33. ا. مهرابیان، محمد علائی، م. زنگیوندی، م. مهران فر, یک راهکار جدید برای خوشه بندی بر اساس الگوریتم جستجوی فاخته بهبود یافته

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

34. ر. گرکانی نژاد، محمد علائی, بررسی و مقایسه الگوریتمهای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

35. م. مهران فر، م. زنگیوندی، محمد علائی، ا. مهرابیان, ناوبری هوشمند ربات های متحرک در محیط های ناشناخته با استفاده از روش های سیستم فازی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه آنها

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

36. ف. سلطانی نژاد، محمد علائی, معماری کنترل کننده شبکه های تعریف شده با نرم افزار (SDN)

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

37. م. زنگیوندی، م. مهران فر، محمد علائی، ا. مهرابیان, پیشنهاد یک معماری برای بازیابی تصاویر بر اساس محتوا

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

38. س. میرزایی، محمد علائی, روش جدید برای جلوگیری از حمله سیبیل به پروتکل مسریابی DSR در شبکه های بیسیم متحرک موردی (manet)

دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, باشگاه پژوهشگران جوان و نجبگان واحد شوشتر, 1393

39. م. مهران فر، م. زنگیوندی، محمد علائی، ا. مهرابیان, ، ارائه یک سیستم توصیه‌گر جهت کاوش در وب با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی- فازی

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

40. س. بردبار، محمد علائی, بهینه سازی پوشش آگاه از انرژی در شبکه های حسگر بیسیم چندرسانهای متحرک

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات, دانشگاه تهران, 1393

دروس

دروس ترم جاری

 ریزپردازنده (کارشناسی)

 مبانی شبکه های بی سیم (کارشناسی)

 آزمایشگاه ریزپردازنده (کارشناسی)

 آزمایشگاه معماری کامپیوتر (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 معماری کامپیوتر(پیشرفته) (کارشناسی)

 مدارهای منطقی (پیشرفته) (کارشناسی)

 شبکه های کامپیوتری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 طراحی مدارهای واسط (کارشناسی)

 موضوعات پیشرفته در مهندسی سخت افزار (کارشناسی)

 مدارهای الکترونیکی (کارشناسی)

 مدارهای الکتریکی (کارشناسی)

 آمار و احتمالات مهندسی (کارشناسی)

 ساختمان های گسسته (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 آقای جابر پورنظری

 آقای محسن تیرگری

 آقای ایوب سروستانی

 خانم پریسا صباغ