دکتر محمد عبدالله پور چناري

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

3287

 ایمیل

m.abdolahpour@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه مازندران

کارشناسی علوم سیاسی (پایان نامه: ندارد) , از 1380 تا 1384

 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی (پایان نامه: تحلیل گفتمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران) , از 1384 تا 1387

 دانشگاه تهران

دکترا علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی (پایان نامه: روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشه سیاسی) , از 1387 تا 1391

دوره ها

 روش ها و فنون تدریس در دانشگاه

 قوانین و مقررات آموزش عالی دانشگاه

 دانش افزایی اساتید دانشگاه

 سواد و دانش اطلاعاتی

 مقایسه نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در داخل و خارج

 آشنایی با دفاتر انتقال فناوری

 آینده پژوهی در علم

 نرم افزار End Note

 سیستم پژوهی گلستان

 آشنایی با تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران

 آشنایی با شاخص های رتبه بندی دانشگاهها

 آموزش استاد و اخلاق حرفه ای

 آموزش، استاد و دانشجو

 آموزش، شاگردپروری

 آموزش و اقتصاد

علاقمندی ها

 فلسفه سیاست: حق و خیر

 روش شناسی سیاست

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

طرح های تحقیقاتی

 آسیب شناسی موانع کاربردی شدن علم سیاست از منظر مسئولین اجرایی استان کرمان

از 93 تا 94

انتشارات

کتاب ها

1. علی اکبر علیخانی و همکاران, حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین جلد 6

حکمت و فلسفه, تهران, 1395

2. دکتر علی اکبر علیخانی و همکاران, حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین جلد 1

حکمت و فلسفه ایران, تهران, 1394

3. علی اکبر علیخانی و همکاران, حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین جلد 2

حکمت و فلسفه ایران, تهران, 1394

4. علی اکبر علیخانی و همکاران, حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین جلد 3

حکمت و فلسفه, تهران, 1394

5. علی اکبر علیخانی و همکاران, حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین جلد 4

حکمت و فلسفه, تهران, 1394

مقاله های مجله

1. , سلفی گرایی جهادی به مثابه سنت برساخته افراطی

مطالعات شامات, اول, اول, 1, 1393

2. حمید سجادی و مرتضی باقیان, مفهوم سازی جریان های نواندیشی دینی معاصر در سه حوزه ضرورت، امکان و رویکرد نظری

سیاست اسلامی, دوم, پنجم, 133-154, 0

3. دکترعباس حیدری, فهم خوانش فقهای معاصر از فقه سیاست

سیاست اسلامی, سوم, هفتم, 63-87, 0

4. دکتر یحیی کمالی, بررسی ویژگیهای استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اموزش و ارزیابی, هشتم, 30, 117, 0

5. دکتر عبدالرحمن عالم, مسائل و مشکلات روش شناختی برنامه پژوهشی در ارزیابی روش شناسی های تار یخ اندیشه سیاسی

سیاست, چهل و پنجم, 1, 63, 0

6. دکتر یحیی کمالی, بررسی موانع کاربردی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرایی کرمان

پژوهشنامه علوم سیاسی, یازدهم, 41, 119, 0

7. , بازگشت به خویشتن به مثابه سنت برساخته

سیاست, چهل و ششم, 1, 151, 0

مقاله های کنفرانس

1. , همپرسه ای در باب معضل مضاعف سیاست آگاهی نوآیین در ایران جدید

وضعیت فکر سیاسی در ایران, تهران. انجمن علوم سیاسی ایران, زمستان 1395, 1395

2. , بررسی نقش ایدئولوژی های برساخته در منازعات خاورمیانه: مطالعه داعش

مناقشات خاورمیانه در عصر جهانی شدن, دانشگاه اصفهان, آبان 1393, 1393

3. دکتر یحیی کمالی, تحلیل افعال گفتاری سیاستگذاران هسته ای ایران

علوم انسانی, شیراز, خرداد ماه 1384, 1384

4. دکتر یحیی کمالی, حکمرانی خوب: سازوکاری برای تحقق توسعه پایدار

آینده پژ<هی، مدیریت و توسعه, شیراز, مهر 1393, 0

مهارت ها

 ICDL

 end-note

 atlas-ti

دروس

دروس ترم جاری

 مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (کارشناسی)

 تاریخ اندیشه غرب الف (کارشناسی)

 تاریخ اندیشه غرب ب (کارشناسی)

 تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم (کارشناسی)

 کاربرد نظریه های سیاسی جدید (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سارا سالاری

کارکرد انتخابات در نظام سیاسی ایران, شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 نخعی

علل شکل گیری دولت اسلامی (داعش) براساس روش شناسی اسپریگنز, 1395, شهید باهنر کرمان

 امین صیدانلو

نسبت یابی دین و سیاست بر اساس روش شناسی اسکینر, 1396, شهیدباهنر کرمان

 حجت شهبا

نقش قدرت سایبری و هندسه قدرت در ایران, شهید باهنر

برنامه های کلاسی

 اندیشه سیاسی در قرن بیستم

- شنبه 07:30 تا 09:00
دوره کارشناسی

 تاریخ اندیشه سیاسی در غرب الف

- یک شنبه 07:30 تا 09:30
دوره کارشناسی

 تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ب

- دوشنبه 07:30 تا 09:00
دوره کارشناسی

 تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم

- سه شنبه 07:30 تا 09:00
دوره کارشناسی

 کاربرد نظریه های سیاسی جدید

- شنبه 09:30 تا 11:30
دوره ارشد