دکتر محمد عباس نژاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.abbasnejad@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان - دانشگاه شهید باهنر - بخش زبانهای خارجی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فرانسه

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. محمد عباس نژاد سعید افزون, اصول ترجمه حقوقی

نشر قطره, تهران, 1396

2. محمد عباس نژاد احسان سعیدزاده, منشا زبان: شرح مختصری از فرایند و تکامل یادگیری زبان

دانشگاه هرمزگان, 1396

3. محمد عباس نژاد منصور خواجه پور غلامرضا روحانی, English for the students of historic buildings coservation and restoration

سمت, تهران, 1393

4. محمد عباس نژاد صدیقه خدابنده شهرکی فریبرز درتاج, English for the students of family health

سمت, تهران, 1392

5. محمد عباس نژاد کاظم نعمت الله زاده ماهانی, روانشناسي فيزيولوژيك - زيست روانشناسي

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392

6. محمد عباس نژاد مهدی مصیب زاده, English for the students of Surveying

سمت, تهران, 1391

7. محمد عباس نژاد کاظم نعمت الله زاده ماهانی, English for the students of Clinical Psychology

سمت, تهران, 1391

8. محمد عباس نژاد محمدرضا سلطانی زرندی, داروهاي اورژانس همراه با ملاحظات پرستاري

بشری, تهران, 1381

مقاله های مجله

1. Mohammad Abbas Nejad Rosa Ghasemi Nejad, The effect of gender and age on Iranian official translators’ familiarity with and commitment to universally accepted ethical issues in translation

Review of Applied Linguistics Research, 2, 2, 88-100, 2016

2. محمد عباس نژاد رزا قاسمی نژاد, رفتار حرفه اي در ترجمه رسمي

پيام مترجمان رسمي, 15, 35-37, 1393

3. سیما فردوسی محمد عباس نژاد, In Search of a Training Model for Interpreting: Course at Universities of Iran

پژوهش در نظامهاي آموزشي, 7, 23, 57-75, 1393

4. سام بشوش محمد عباس نژاد مینا رستگار امین مرزبان, The Relationship between Shyness, Foreign Language Classroom Anxiety, Willingness to Communicate, Gender, and EFL Proficiency

theory and practice in language studies, 3, 11, 2098-2106, 1392

5. سیده نرجس زمانی مسعود باقری محمد عباس نژاد, Investigation of demographic characteristic and mental helth in self-immolation attempters

High Risk Behaviors & Addiction, 2, 2, 77-81, 1392

6. فهیمه معرفت محمد عباس نژاد, The effect of raising morphological decomposition awareness on lexical knowledge of complex English words

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL SYSTEMS, 5, 14, 25-40, 1390

7. محمد عباس نژاد کاظم نعمت الله زاده ماهانی عباس زامیاد, Efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Reducing Anxiety and Unpleasant Feelings due to Earthquake Experience

پژوهشهاي روانشناختي, 9, 18, 104-117, 1385

مقاله های کنفرانس

1. Mohammad Abbas Nejad and Arezoo Navvab Rad, EFL Teacher’s Career Adaptability and Their Perception of Teaching Effectiveness: The Role of Gender and Record of Service

International Conference on Science and Engineering, Dubai - UAE, 2015

2. محمد عباس نژاد، آرش کرهانی شیرازی, بررسي استراتژي هاي يادگيري واژه و ارتباط آن با دامنه لغات در بين دانشجويان ايراني رشته زبان انگليسي و غيرانگليسي

چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش ها كاربردي در مطالعات زبان, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, 1395

3. مجتبی ذکایی، مینا رستگار، محمد عباس نژاد, دانشجويان رشته زبان انگليسي ايراني نقش هوش هيجاني خلاقيت و يادگيري زبان

چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مطالعات زبان, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, 1395

4. محمد عباس نژاد, , EFL Teachers' Career Adaptability, Gender and Teaching

سیزدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران, دانشگاه لرستان, 1394

5. محمد عباس نژاد, The relationship between language learners' WTC and integrative motivation in the Iranian EFL context

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران, دانشگاه لرستان, 1394

6. محمد عباس نژاد, Iranian official translators' familiarity with and commitment to ethical principles: a confidentiality issue

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران, دانشگاه لرستان, 1394

7. رزا قاسمی نژاد محمد عباس نژاد, On Translation of Reduplication

International Conference on Interdisciplinary Translation Studies, مشهد, 1392

8. محمد عباس نژاد رزا قاسمی نژاد, تحليلي بر كاربرد اسامي حيوانات در ضرب المثلهاي فارسي و انگليسي و ترجمه آنها

International Conference on Interdisciplinary Translation Studies, مشهد, 1392

9. محمد عباس نژاد, The effect of rhetorical function instruction on EST reading comprehention

سمينار بين المللي آموزشهاي علمي كاربردي - فني حرفه اي, تهران, 1373

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 الناز شاهچراغي مطلق

رابطه‌ي بين طرز فكر يادگيري زبان، انگيزه‌ي يادگيري لغت و كاربرد استراتژي‌هاي يادگيري لغت: زبان‌آموزانِ ايراني رشته‌ي زبان انگليسي, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه کرم زاده

مطالعه همبستگي عقايدآموزشي معلمان و مشاركت زبان آموزان درآموزشگاههاي زبان بندرعباس, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فتانه السادات فاطمي

مطالعه و ارزيابي ميزان تطابق استعاره¬هاي مفهومي كلامي و غيركلاميِ (مصّور) حوز? مفهومي جنگ در داستان¬هاي شاهنامه از منظر زبان¬شناسي شناختي, دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 رزا قاسمی نژاد

ميزان آشنايي مترجمين رسمي دادگستري با اصول اخلاقي مترجمين ايران, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سام بشوش

ارتباط بين كم رويي، اضطراب كلاس زبان خارجي, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آرزو نواب راد

رابطه ي ميان تطابق شغلي معلمان زبان انگليسي، ديدگاه آنها و زبان آموزان نسبت به تاثير گذاري تدريس زبان با در نظر گرفتن اطلاعات دموگرافي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرضیه ابراهیم پور

بررسي نقش آغازگرهاي نشاندار در ترجمه ي انگليسي به فارسي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حجت الله خالویی

بررسي ترجمه تركيبهاي وصفي بهووريهي در ديوان حافظ: مقايسه عملكرد مترجمين بومي و غيربومي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کمان

 عاطفه محمدیاری

رابطه ي بين تمايل برقراري ارتباط زبان آموزان، درك فردي توانش ارتباطي، انگيزش يكپارچه و پيشرفت تحصيلي آن ها در بافت زبان انگليسي به عنوان زبان بيگانه, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیه خانی

بررسي راهكار تغيير نقطه ديد در ترجمه هاي فارسي رمان دوبليني ها, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سید محمود ریاضی

جهاني هاي ترجمه: بررسي تصريح در ترجمه ي انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نرجس رضایی فر

كاربرد راهكارهاي پيشنهادي مونابيكر در ترجمه انگليسي حاج باباي اصفهاني, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 احسان مهرابی کرمانی

ارتباط بين تحمل ابهام،استفاده از راه كارهاي فراشناختي خواندن و پيشرفت در درك مطلب در فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرزانه فرخ نیا

بررسي اثرگذاري سيستم ارزشيابي همكلاسي محور در پيشرفت گرامر، مهارت نوشتن، و خودكارآمدي: مطالعه مداخله اي زبان آموزان ايراني, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فخری ابراهیمی قاسم آبادی

تاثير آموزش زبان استراتژري محور بر افزايش هوش هيجاني و توانايي درك مطلب:مطالعه مداخله زبان آموزان ايراني, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مجتبی ذکایی

نقش هوش هيجاني و خلاقيت در موفقيت زباني: دانشجويان ايراني رشته هاي زبان انگليسي, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد جلالي بنذركي

نقش وسعت و عمق دانش واژگان در درك مطلب خواندن زبان آموزان ايراني زبان انگليسي, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آرش كرهاني شيرازي

ارتباط ميان استراتژي هاي يادگيري لغات و دامنه ي لغات : بررسي مقايسه اي دانشجويان زبان انگليسي با ساير رشته ها, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پونه محمدی

نياز سنجي انگليسي براي اهداف آموزشي ... در ايران : بررسي دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه شهيد باهنركرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعیده شجاعی

استراتژي هاي ارتباط شفاهي،آگاهي فراشناختي ،و ارتباط گريزي شفاهي به عنوان عوامل پيش بيني كننده مهارت گفتاري دانشجويان زبان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محدثه امیری

مشاركت در گروههاي دو نفره مبتني بر سطح دانش زباني : مطالعه تركيبي يادگيري واژگان ،نكات دستوري ، و بينش زبان آموزان بر پايه نظريه وايگاتسكي, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 تئوريهاي يادگيري زبان

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 واژه شناسي

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 واژه شناسي ومعادل گزيني در ترجمه

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 تدريس عملي

- دوشنبه 11:30 تا 13:30

 تهيه وتدوين مطالب درس

- دوشنبه 13:30 تا 15:30