دکتر محدثه عباس نژاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m_abbasnejad@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

03431322199

 موبایل

09177317514

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا فیزیک ماده چگال ( حالت جامد) (پایان نامه: خواص ساختاری، الکترونی و ارتعاشی بلور دی اکسید تیتانیوم) , از 1386 تا 1391

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی (پایان نامه: اثر دما در تعیین ویژه مدهای یک موجبر پلاسما) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک کاربردی , از 1379 تا 1382

فایل ها

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. M. Sotoudeh, M. Abbasnejad, and M. R. Mohammadizadeh, First principles study of hydrogen doping in anatase TiO2

Eur. Phys. J. Appl. Phys., 67, 3, 30401, 2014

2. M. Sotudeh, S. J. Hashemifar, M. Abbasnejad, M. R. Mohammadizadeh, Ab-initio study of hydrogen doping and oxygen vacancy at anatase TiO2 surface

AIP Advances, 4, 2, 027129, 2014

3. M. Abbasnejad, E. Shojaee, M. R. Mohammadizadeh, M. Alaei, and Ryo Maezono, Quantum Monte Carlo study of high-pressure cubic TiO2

Appl. Phys. Lett., 100, 26, 261902, 2012

4. M. Abbasnejad, M. R. Mohammadizadeh, and R. Maezono, Structural, electronic, and dynamical properties of Pca21-TiO2 by first principles

Europhys. Lett., 97, 5, 56003, 2012

5. E. Shojaee, M. Abbasnejad, M. Saeedian, and M. R. Mohammadizadeh, First-principles study of lattice dynamics of TiO2 in brookite and cotunnite structures

Phys. Rev. B, 83, 17, 174302, 2011

6. F. M. Aghamir, M. Abbas-Nejad, Electron temperature effects on the eigenmodes of a plasma waveguide

Physics of Plasmas, 14, 6, 062110, 2007

دروس

دروس ترم جاری

 فيزيک عمومي (کارشناسی)

 آز فیزیک جدید (کارشناسی)

 آز مبانی فیزیک 3 (کارشناسی)

 فيزيک ماده چگال 1 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 حرارت و ترمودینامیک (کارشناسی)

 روش های ریاضی در اپتیک (کارشناسی)

 فیزیک ۱ (کارشناسی)

 فیزیک ۲ (کارشناسی)

 روش های محاسباتی در فیزیک مهندسی (کارشناسی)

 آشنایی با نرم افزار (کارشناسی)

 فیزیک محاسباتی (کارشناسی ارشد)

 فیزیک کوانتوم اتم و مولکول 1 (کارشناسی)

 فیزیک کوانتوم اتم و مولکول 2 (کارشناسی)

 فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 (کارشناسی ارشد)

 فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 (کارشناسی ارشد)

 فيزيک دستگاهي چند ذره اي 2 (دکترا)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ناهید اکبری زاده کرمانی

دانشجویان قبلی

 سید جواد عظیمی

خواص ساختاری و الکترونی هیدرید فلزی Mg (BH)4 (NH)2, 1392, دانشگاه تهران

 امید جوهری شیرازی

مطالعه ابتدا به ساکن ترکیب گرافن گونه اکسید روی در حضور ناخالصی تیتانیوم, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سید سجاد حسینی

اثر ناخالصی هیدروژن بر خواص ساختاری و الکترونی روتایل TiO2, 1396, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 سجاد خواجویی قرایی

خواص ساختاری و الکترونی نانولوله دی اکسید تیتانیوم آلاییده با مس, 1396, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 آز فیزیک مدرن

- شنبه 07:30 تا 09:30 - دوشنبه 07:30 تا 09:30

 آز فیزیک جدید

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30

 ریاضی مهندسی

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30

 فيزيک عمومي

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 16:30

 فيزيک ماده چکال 1

- یک شنبه 17:30 تا 19:30 - سه شنبه 17:30 تا 16:30