مهندس منصور خواجه پور

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی (پایان نامه: طرح مرمت واحیای یخدان ارگ بم) , از 1378 تا 1382

 دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی (پایان نامه: تعیین ضابطه برای نماسازی جدید در بافت قدیم کرمان) , از 1384 تا 1386

فایل ها

 زبان تخصصی ( ارسال فایل )

 تاریخ و مبانی نظری مرمت ( ارسال فایل )

 شناخت سازه های سنتی ( ارسال فایل )

 طرح مرمت بناهای تاریخی ( ارسال فایل )

 انسان، طبیعت، معماری ( ارسال فایل )

افتخارات و جوایز

 رتبه دوم در بخش مقالات پژوهشی نخستین جشنواره رسانه ای میراث فرهنگی کشور

حفاظت میراث فرهنگی,

 رتبه سوم در بخش ویژه جشنواره رسانه ای میراث فرهنگی کشور

حفاظت میراث فرهنگی,

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. زینب رئوفی، منصور خواجه پور, تئوری معاصر حفاظت

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1397
ترجمه

2. محمد عباس نژاد، منصور خواجه پور، غلامرضا روحانی, زبان تخصصی برای دانشجویان مرمت

سازمان سمت, وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران, 1393

3. منصور خواجه پور، محمد عباس نژاد, حفاظت بقایای معماری

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 0
ترجمه (در نوبت چاپ)

مقاله های مجله

1. منصور خواجه پور، زینب رئوفی, راهبردی نظری برای باززنده‌سازی دخمه‌های زرتشتیان در ایران (نمونۀ موردی : دخمۀ زرتشتیان کرمان)

باغ نظر, 15, 61, 53-64, 1397

2. محسن محمدی - محمد محمدی - منصور خواجه پور, بازشناسی و حفاظت ارزش های موجود در اثرتاریخی قبه سبز کرمان

مطالعات شهر ایرانی اسلامی, فصل نامه, 1392

3. منصور خواجه پور, تعیین ضابطه برای نماسازی جدید در بافت قدیم کرمان

راه و ساختمان, ماه نامه, 49, 1387

4. منصور خواجه پور, گنبد جبلیه کرمان

راه و ساختمان, ماهنامه, 26, 1384

5. زینب رئوفی - منصور خواجه پور, آستان شاه ماهان 2

ماهنامه راه و ساختمان, ماه نامه, 18, 1383

6. منصور خواجه پور - زینب رئوفی, جابجایی سردر مدرسه عباسقلی مشهد

راه و ساختمان, ماه نامه, 19, 1383

مقاله های کنفرانس

1. احمد مقدسی - منصور خواجه پور, گونه شناسی پوشش های حفاظتی در محوطه های باستانی

شانزدهمین سمپوزیوم باستان شناسی حوزه ی مدیترانه, فلورانس - ایتالیا, 2012

2. زینب رئوفی، منصور خواجه پور, الزامات نظری و عملی زیباشناسی شهری در محیط های تاریخی

همایش بین المللی عمران، معماری و شهرسازی توسعه ی ایران معاصر, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1396

3. زینب رئوفی، منصور خواجه پور, بازشناسی هویت معماری ایرانی- اسلامی و کاربرد آن در حوزه گردشگری

همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار, همدان, 1396

4. محمد صالح ستاری، منصور خواجه پور, چالش ها و ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی بافت تاریخی شهر کرمان در قیاس با گذشته از منظر شهروندان

همایش ملی معماری فرهنگ و مدیریت شهری, کرج, 1392

5. منصور خواجه پور، زینب رئوفی, مداخلات باززنده سازي و انتقال مفاهیم در محوطه هاي باستاني معماري دستکند

همایش معماری دستکند, کرمان, 1391

6. منصور خواجه پور, مجموعه گنجعلیخان از نگاهی دیگر

همایش ملی کرمان شناخت, کرمان, 1389

دروس

دروس ترم جاری

 تاریخ و مبانی نظری مرمت (کارشناسی)

 شناخت سازه های سنتی (کارشناسی)

 زبان تخصصی مرمت (کارشناسی)