دكترمحمد ايرانمنش

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mhmd14@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی

دکترا معماری (پایان نامه: منطق و شهود در معماری) , از 1381 تا 1386

درجه دکترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی با معدل 19.27 به عنوان فارغ التحصیل ممتازآن دانشگاه

 دانشگاه تهران _ دانشکده هنرهای زیبا

کارشناسی ارشد مهندسی معماری (پایان نامه: طراحی و تجهیز یک محور شهری در تهران) , از 1363 تا 1371

دوره ها

 عضو هیئت علمی و مدرس «کارگاه ملی فهم معماری ایران» -بیرجند

سال 1389

 عضو هیئت علمی و مدرس «کارگاه ملی فهم معماری ایران» - بوشهر

سال 1390

 عضو هیئت علمی و مدرس «کارگاه ملی فهم معماری ایران» _ خوزستان

سال 1391

 مدرس دوره های ارتقای پروانه مهندسین معمار(نظام مهندسی استان کرمان)_پایداری و انرژی

از سال 1387 تا کنون

 مدرس دوره های ارتقای پروانه مهندسین معمار(نظام مهندسی استان کرمان) _طراحی ساختمانهای بلند

از سال 1387 تا کنون

علاقمندی ها

 معماری و دانش های وابسته

 ریاضیات

 هنرهای تجسمی

 شعر

 مباحث حکمی و عرفانی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس دانشکده هنر و معماری, از 1389 تا تا کنون

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

عضو هیئت نظارت بر نشر کتاب استان کرمان, از 1393 تا تا کنون

 استانداری کرمان

عضو شورای تدوین سند راهبردی توسعه هنر استان کرمان, از 1394 تا کنون

 استانداری کرمان

عضو شورای راهبردی مرمت استان کرمان, از 1386 تا تا کنون

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان

عضو هیئت امنای موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان, از 1393 تا تا کنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. - Abna,H, Iranmanesh,mohammad,Khajeh Rezai,I, Aghai,M, The efficiency of recyclable energies forbuilding design

International journal of physical science, dec2012, 2012

2. محمد ایرانمنش, جستاري در تعريف ،شرح و مراتب نظريه

نشريه علمي و پژوهشي صفه ، دانشگاه شهيد بهشتي, 41, 1384

3. محمد ایرانمنش, بررسي يک شباهت

نشريه علمي پژوهشي صفه ،دانشگاه شهيد بهشتي, 35, 1381

4. محمد ایرانمنش, برخي دشواري هاي تعريف زيبايي

نشریه ترنج, 1379

5. محمد ایرانمنش الهام خواجه پور, آموزش معماري پايدار يا آموزش پايدار معماري

نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا ی دانشگاه تهران, 19, 1, 83 تا 92, 0

مقاله های کنفرانس

1. - Iranmanesh, Mohammad, Mahmoodi,M, Abna, H, Abna,P, Sustainable Architecture; Utilizing smart materials in architecture and importance of applying them

The 47th international conference of the architecture science association(ANZASCA, The Chinese University of Hong Kong, 2013

2. - Iranmanesh, Mohammad, Ghabeli,Hamideh, Evaluation and Possibility of Virtualization for Real Spaces in Architecture (the case study : Virtual and Real Incubators of Science and Technologe parks )

International Symposium on Advances in Science and Technology, ( SASTECH), Malysia, 2012

3. , - Order / Disorder : A Harmonic Approach to Architecture /City

66th conference of international Union of Architects ( UIA, Istanbul, 2005

4. محمد ایرانمنش, آموزش معماري پايدار يا آموزش پايدار معماري

نخستين همايش معماري وشهر پايدار, تهران, 1391

5. محمد ایرانمنش, بهره وري معمارانه از رياضيات نوين(سخنرانی)

دانشکده هنر ومعماري دانشگاه يزد, 1391

6. محمد ایرانمنش, بررسي تکنيک هاي دستيابي به معماري در ابنيه سنتي مناطق کويري ايران

اولين همايش ساختمان وبهينه سازي مصرف انرژي با رويکرد پايدار, اصفهان, 1390

7. محمد ایرانمنش, درآمدی بر معماری متاله(سخنرانی)

پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران, 1390

8. محمد ایرانمنش, دشواريهاي نظريه پردازي در هنر

همايش ملي نظريه پردازي, پژوهشگاه اسلام وايران, 1389

9. محمد ایرانمنش, بن مايه هاي عقلي - منطقي زيبايي شناسي(سخنرانی)

دانشگاه هنر،تهران, 1387

10. محمد ایرانمنش, جايگاه تفکر منطقي در طراحي معماري(سخنرانی)

دانشکده هنر ومعماري دانشگاه يزد, 1386

11. محمد ایرانمنش, کاربردهاي رياضيات نوين در هنر و معماري (سخنرانی)

دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران, 1382

12. محمد ایرانمنش, نقد اصولگرايانه شيوه هاي نگرش به معماري مسجد

نخستين همايش معماري مسجد, اصفهان, 1376

دروس

دروس ترم جاری

 طراحی معماری 1 (کارشناسی ارشد)

 سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)

 مبانی نظری معماری (کارشناسی)

 آشنایی با معماری معاصر (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 طراحی معماری 2 (کارشناسی ارشد)