دکترمحمدحسن صفاری پور

عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان- بلوارجمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی- بخش مهندسی مکانیک

 ایمیل

m.h.saffaripour@uk.ac.ir

علاقمندی ها

 تهویه مطبوع

 سیستم های انتقال آب

 انرژی

 انرژی خورشیدی

 انرژی های نو و تجدیدپذیر

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

مهارت ها

 انتقال حرارت

 تهویه مطبوع

 تهویه صنعتی

 تأسیسات مکانیکی و برقی

 انرژی خورشیدی

دروس

دروس ترم های گذشته

 نقشه کشی صنعتی/ رسم فنی 1 (کارشناسی)

 نفشه کشی صنعتی/ رسم فنی 2 (کارشناسی)

 تهویه مطبوع (کارشناسی)

 تهویه صنعتی (کارشناسی)

 سیستم های انتقال آب (کارشناسی)

 انرژی خورشیدی (کارشناسی ارشد)

 انرژی خورشیدی (دکترا)