دکتر محمدهادي فرپور

استاد گروه علوم و مهندسی خاک

خلاصه

رشته تحصیلی: مدیریت منابع خاک (علوم خاک)- گرایش: منابع خاک و ارزیابی اراضی (پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک)- تخصص: پیدایش خاک، ژئومورفولوژی خاک، کانی شناسی رسی، ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322656

 ایمیل

farpoor@uk.ac.ir, mhfarpoor@gmail.com

 آدرس

کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی خاک

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترا علوم و مهندسی خاک (پایان نامه: رابطه بین ژئومورفولوژی و تکامل خاکهای گچی در منطقه رفسنجان) , از 1376 تا 1381

معدل: 17.66

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک (پایان نامه: رابطه خاک و ژئومورفولوژی در منطقه گدار کبک چهار محال و بختیاری) , از 1372 تا 1374

معدل: 17.93

 دانشگاه شیراز

کارشناسی علوم و مهندسی خاک , از 1368 تا 1372

معدل: 17.01

دوره ها

 آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار (1387)

پروفسور کروز و مایر، گروه فیزیک و نجوم شناسی، دانشگاه کلگری، کلگری، آلبرتا، کانادا، 2 ماه

 آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار (1385)

پروفسور کروز، گروه فیزیک و نجوم شناسی، دانشگاه کلگری، کلگری، آلبرتا، کانادا، 2 ماه

 آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار (1381- 1380)

پروفسور کروز، گروه فیزیک و نجوم شناسی، دانشگاه کلگری، کلگری، آلبرتا، کانادا، 4 ماه

افتخارات و جوایز

 پدیدآورنده اثر پژوهشی برتر

دانشکده کشاورزی، 1393,

 بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1381- 1376,

 دانش آموخته رتبه اول کارشناسی

رشته علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شیراز، 1372,

علاقمندی ها

 جنبه های زیست محیطی کانی های رس

 کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری و روبشی و دستگاه تفرق اشعه ایکس جهت شناسایی کانی های رس

 کاربرد رس های پالیگورسکیت و سپیولیت در تثبیت عناصر سنگین

 پوشش دار نمودن زئولیت طبیعی جهت افزایش جذب

 ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار در تحقیقات زیست محیطی

 ارتباط خاک و زمین نما

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر گروه, از 95/2/11 تا کنون

 اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

دبیر علمی, از 19 تا 20 شهریور ماه 1393

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی, از 1391 تا کنون

 نشریه مدیریت خاک دانشگاه شهرکرد

عضو هیات تحریریه, از 1391 تا کنون

 مجلات ISI و ISC

داور, از 1381 تا کنون

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (علوم آب و خاک)- مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)- پژوهش های حفاظت آب و خاک، Journal of Agricultural Science and Technology

 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر گروه, از 1385 تا 1389

 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

عضو هیات علمی, از 1383 تا کنون

تدریس دروس کارشناسی در رشته علوم و مهندسی خاک، استاد راهنما پروژه دانشجویان کارشناسی، استاد راهنما 25 دانشجو کارشناسی ارشد تاکنون، تدریس دروس تحصیلات تکمیلی در رشته علوم و مهندسی خاک

 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ولیعصر رفسنجان

مدیر گروه, از 1381 تا 1383

تدریس دروس کارشناسی در رشته علوم و مهندسی خاک، استاد راهنما پروژه دانشجویان کارشناسی

 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ولیعصر رفسنجان

عضو هیات علمی, از 1374 تا 1376

طرح های تحقیقاتی

 بررسی تاثیر دو نوع پلیمر بر افزایش نگهداری آب در خاک و راندمان مصرف آب توسط گیاه

همکار طرح, از 90/4/25 تا 92/3/25

انتشارات

کتاب ها

1. م.ه. فرپور،, خلاصه مقالات اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

1393

مقاله های مجله

1. M. Sarmast, M.H. Farpoor, I. Esfandiarpour Boroujeni, Magnetic susceptibility of soils along a lithotoposequence in southeast Iran

Catena, 156, 252-262, 2017
Doi:10.1016/j.catena.2017.04.019---Adioslides link: http://audioslides.elsevier.com//ViewerSmall.aspx?source=1&doi=10.1016/j.catena.2017.04.019

2. M. Sarmast, M.H. Farpoor, I. Esfandiarpour Boroujeni, Soil and desert varnish development as indicators of landform evolution in central Iranian deserts

Catena, 149, 98-109, 2017
Doi:10.1016/j.catena.2016.09.003---Audioslides link: http://audioslides.elsevier.com//ViewerLarge.aspx?source=1&doi=10.1016/j.catena.2016.09.003

3. F. Nasseri Bahabadi, M.H. Farpoor, M. Hejazi Mehrizi, Removal of Cd, Cu and Zn ions from aqueous solutions using natural and Fe modified sepiolite, zeolite and palygorskite clay minerals

Water Science and Technology, 75, 2, 340-349, 2017
Doi: 10.2166/wst.2016.522

4. M. Sarmast, M.H. Farpoor, I. Esfandiarpour Boroujeni, Comparing Soil Taxonomy (2014) and updated WRB (2015) for describing calcareous and gypsiferous soils, Central Iran

Catena, 145, 83-91, 2016
Doi:10.1016/j.catena.2016.05.026---Audioslides link: http://audioslides.elsevier.com//ViewerLarge.aspx?source=1&doi=10.1016/j.catena.2016.05.026

5. M. Sarmast, M.H. Farpoor, M. Sarcheshmehpoor, M.K. Eghbal, Micromorphological and biocalcification effects of Sporosarcina pasteurii and Sporosarcina ureae in sandy soil columns

Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 681-693, 2014

6. S.R.J. Aljeboory, A. Muhaimeed, M.H. Farpoor, K.A. Salim, Origin of sulfur and mode of gypsum formation in central Iraqi soils

Journal of Mountain Sciences, 10, 5, 734-742, 2013
Doi: 10.1007/s11629-013-2727-0

7. M.H. Farpoor, M. Irannejad, Soil genesis and clay mineralogy on Aliabbas River alluvial fan, Kerman Province

Arabian Journal of Geoscience, 6, 921-928, 2013
Doi: 10.1007/s12517-011-0395-3

8. M. Nadimi, M.H. Farpoor, Genesis and clay mineralogy of soils on different geomorphic surfaces in Mahan-Joupar area, central Iran

Arabian Journal of Geoscience, 6, 825-833, 2013
Doi: 10.1007/s12517-011-0350-3

9. M.H. Farpoor, M. Neyestani. M.K. Eghbal, I. Esfandiarpoor Borujeni, Soil-geomorphology relationships in Sirjan playa, south central Iran

Geomorphology, 138, 223-230, 2012
Doi:10.1016/j.geomorph.2011.09.005

10. M. Moazallahi, M.H. Farpoor, Soil genesis and clay mineralogy along the xeric-aridic climotoposequence in south central Iran

Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 683-696, 2012

11. M.H. Farpoor, H.R. Krouse, B. Mayer, Geochemistry of carbon, oxygen and sulfur isotopes in soils along a climotoposequence in Kerman Province, Central Iran

Journal of Agricultural Science and Technology, 13, 953-964, 2011

12. M.H. Farpoor, Soil data comparison in the old vs. restored sections of the Bam Citadel archeological site in Kerman, Iran

Journal of Agricultural Science and Technology, 12, 91-98, 2010

13. M. Moazallahi, M.H. Farpoor, Soil micromorphology and genesis along a climotoposequence in Kerman Province, Central Iran

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3, 4, 4078-4084, 2009

14. M.H. Farpoor, H.R. Krouse, Stable isotope geochemistry of sulfur bearing minerals and clay mineralogy of some soils and sediments in Loot Desert, central Iran

Geoderma, 146, 283-290, 2008
Doi: 10.1016/j.geoderma.2008.06.002

15. M.H. Farpoor, H. Khademi, M.K. Eghbal, H.R. Krouse, Mode of gypsum deposition in southeastern Iranian soils as revealed by isotopic composition of crystallization water

Geoderma, 121, 233-242, 2004
Doi: 10.1016/j.geoderma.2003.11.013

16. M.H. Farpoor, H. Khademi, M.K. Eghbal, Genesis and distribution of palygorskite and associated clay minerals in Rafsanjan soils on different geomorphic surfaces

Iran Agricultural Research, 21, 39-60, 2002

17. ا. بیات، م.ه. فرپور، ا. جعفری, خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه بردسیر متاثر از سازندهای زمین شناسی، ژئومورفولوژی و اقلیم

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 30, 5, 1530- 1515, 1395

18. غ.ر. زارعیان، م.ه. فرپور، م. حجازی، ا. جعفری, ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی رسی برخی خاک های آهکی استان فارس

پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 1395
پذیرش شده

19. ن. یزدانی، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال, خصوصيات فيزيکی، شيميايی، ميکرومورفولوژيکی و کانی شناسی رسی خاکهای حاوی زئوليت منطقه رفسنجان

مدیریت خاک و تولید پایدار, 6, 2, 118-101, 1395

20. م.ا. باهورزهی، م.ه. فرپور، ا. جعفری, نحوه تشکیل و تکامل خاکهای منطقه کوه بیرک-شهرستان مهرستان در سطوح ژئومورفیک مختلف

مجله آب و خاک, 30, 2, 568-555, 1395

21. س. حسینی، ع. اسفندیارپور بروجنی، م.ه. فرپور، ع. کریمی, مقایسه شاخص های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت

مدیریت خاک و تولید پایدار, 5, 2, 23-1, 1394

22. م. سرمست، م.ه. فرپور، ع. اسفندیارپور بروجنی, مقایسه برخی خصوصیات جلای بیابان در سطوح پایدار، ناپایدار و نسبتاً پایدار پدیمنت پوشیده در منطقه جیرفت

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 19, 73, 111- 99, 1394

23. م. نیستانی، م.ه. فرپور, بررسی نحوه تشکیل، کانی شناسی رس و میکرومورفولوژی خاک های گچی-نمکی پلایای خیرآباد سیرجان

دو فصلنامه علمی - پژوهشی خشک بوم, 4, 1, 78-65, 1393

24. ف. نورمندی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, تاثیر شوری و نسبت های مختلف منیزیم به کلسیم بر کلونیزاسیون میکوریزی و صفات رویشی گیاه سورگوم

علوم و فنون کشت های گلخانه ای, 5, 19, 92-81, 1393

25. ع. اسمعیلی دستجردی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, تاثیر پوسته های بیولوژیکی و پلیمر پلی الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 18, 69, 10-1, 1393

26. م. سرمست، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور، م. کریمیان اقبال, تاثیر کلسیت زیستی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک های شنی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 18, 68, 77-69, 1393

27. م. سرمست، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, تاثیر برخی پلیمرهای محلول در آب بر ضریب آبگذری اشباع و مقاومت فروروی خاک

نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک, 21, 1, 251-235, 1393

28. ف. نورمندی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, چگونگی تشکیل، رده بندی و کانی شناسی رسی خاک های گچی نمکی منطقه ی کشکوئیه- انار کرمان

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 22, 2, 280-269, 1393

29. ع. اسمعیلی دستجردی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, مقاومت به نفوذ و میکرومورفولوژی پوسته های بیولوژیکی حاصل از کاربرد همزمان دو جنس سیانوباکتر

مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی), 36, 2, 36-17, 1392

30. م. وحدت خواه، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, مقایسه برخی از شاخص های کیفیت خاک در انواع کاربری/ پوشش های اراضی دشت ماهان-جوپار

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 17, 64, 117-107, 1392

31. ف. نورمندی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور آن در منطقه بیاض

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 27, 1, 179-169, 1392

32. م.ه. فرپور، م. ایران نژاد, بررسی چگونگی تشکیل، کانی شناسی رسی و ریز ریخت شناسی خاک های قدیمی واقع بر مخروط آبرفتی گیودری رفسنجان

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 19, 4, 772-761, 1390

33. ص. سنجری، م.ه. فرپور، ع. اسفندیارپور بروجنی، م. کریمیان اقبال, مقایسه میکرومرفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های قدیمی و عهد حاضر در منطقه جیرفت

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 15, 58, 185-173, 1390

34. ص. سنجری، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ع. اسفندیارپور بروجنی, نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 25, 2, 425-411, 1390

35. ع. اسفندیارپور، م.ه. فرپور، ا. کمالی, بررسی کارایی دو سامانه ی رده بندی آمریکایی و جهانی در ارتباط با طبقه بندی خاک های شور استان کرمان

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 25, 5, 1171-1158, 1390

36. م. میرحسینی، ج. شهاب پور، م.ه. فرپور, اثر باران اسیدی بر تحرک ژئوشیمیایی عناصر کلسیم، منیزیم و مس در خاکهای منطقه سرچشمه، استان کرمان

مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه), 32, 3, 164-151, 1387

37. م.ه. فرپور, بررسی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک در باغ های پسته تحت مدیریت زراعی متفاوت در منطقه سیرجان

پژوهش و سازندگی, 21, 122-113, 1387

38. م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ح. خادمی, نحوه تشکیل و میکرومورفولوژی اریدی سول های گچی و نمکی منطقه نوق رفسنجان در ارتباط با سطوح ژئومورفولوژی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 7, 3, 92-71, 1382

مقاله های کنفرانس

1. Gh.R. Zareian, M.H. Farpoor, M. Hejazi, A. Jafari, Genesis, Classification and Clay Mineralogy of Soils in Ghrah-Bagh Area, Southern Iran

International Conference on Sustainable Soil Management (Soils 2017), Malaysia, 89-93, 2017

2. Gh.R. Zareian, M.H. Farpoor, M. Hejazi, A. Jafari, Relationship between Non Exchangeable Potassium Release with Mineralogy, Parent Material and Land Use in Ghrah-Bagh Area Southern Iran

International Conference on Sustainable Soil Management (Soils 2017), Malaysia, 240-243, 2017

3. M. Sarmast, M.H. Farpoor, A. Jafari, I. Esfandiarpour Boroujeni, Elemental analysis and clay mineralogy of desert varnish affected by ancient dust storms, south Kerman Province

The First International Conference on Dust, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, 2016

4. M.H. Farpoor, M. Sarmast, M. Sarcheshmehpoor, M.K. Eghbal, Air pollution control technique using soil particles aggregation by bacterial sedimentation of CaCO3

8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir, Turkey, 346-351, 2012

5. M.H. Farpoor, F. Noormandipour, M. Sarcheshmehpoor, Physicochemical properties of pistachio orchard soils as affected by magnesium-rich irrigation water in Rafsanjan area

8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir, Turkey, 80-83, 2012

6. M. Sarcheshmehpour, A. Esmaeili, M.H. Farpoor, Chemical and biological sand fixation and air dust control by some polymers and cyanobacteria

8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir, Turkey, 515, 2012

7. M.H. Farpoor, Role of soil management in pistachio orchards using micromorphology observations

International Symposium on Dryland Ecology and Human Security (ISDEHS), Dubai, 2006

8. M.H. Farpoor, H.R. Krouse, The citadel of Bam: The largest and oldest raw mud brick of the world in heart of Iran deserts

International Symposium on Dryland Ecology and Human Security (ISDEHS), Dubai, 2006

9. M.H. Farpoor, Properties of a wind affected soil in Kerman area, Iran

International Soil Meeting, San Li Urfah, Turkey, 2006

10. M.H. Farpoor, M.K. Eghbal, H. Khademi, Genesis of selected gypsiferous soils in southeastern Iran

Human Impacts on Soil Quality Attributes, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2005

11. M.H. Farpoor, M.K. Eghbal, H. Khademi, Factors affecting gypsum micromorphology on different geomorphic positions in central Iran

12th International meeting on Soil Micromorphology, Adana, Turkey, 2004

12. M.H. Farpoor, H.R. Krouse, H. Khademi, M.K. Eghbal, Stable isotope geochemistry of gypsiferous Aridisols in central Iran

BIOGEOMON Conference, Reading University, UK, 2002

13. M.H. Farpoor, M.K. Eghbal, H. Khademi, Genesis and micromorphology of gypsiferous Aridisols developed on different geomorphic surfaces in Rafsanjan area, Iran

International Working Meeting on Micropedology, Ghent, Belgium, 2001

14. M.H. Farpoor, M.K. Eghbal, J. Givi, Micromorphology and genesis of soils in Zagros area, Iran

International Working Meeting on Micropedology, Ghent, Belgium, 2001

15. ر. حیدری دلفارد، م.ه. فرپور، ا. جعفری, برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های منطقه راین-بم

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1395

16. ا. سیستانی نژاد، م.ه. فرپور، ا. جعفری, بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های منطقه گلباف

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1395

17. ا. سیستانی نژاد، م.ه. فرپور، ا. جعفری, بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و رده بندی خاک های منطقه گلباف

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1395

18. س. کشت کار، ا. جعفری، م.ه. فرپور, تعیین تنوع خاک بر اساس سطوح ژئومورفیک با استفاده از شاخص تفرق اونیل

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1395

19. ر. حیدری دلفارد، م.ه. فرپور، ا. جعفری, خصوصیات میکرومورفولوژی خاک های منطقه راین-بم

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1395

20. س. افرا، ن. برومند، م.ه.فرپور، ص. سنجری, مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های قدیمی منطقه جیرفت

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1395

21. م. حسنی کشاورز، م.ه. فرپور، ا. جعفری, تغییرات غلظت فلزات مس، کادمیوم و نیکل غبار اتمسفری رفسنجان نسبت به مجتمع صنعتی مس سرچشمه

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری, تبریز، ایران, 1394

22. م. حسنی کشاورز، م.ه. فرپور، ا. جعفری, غلظت برخی از عناصر سنگین در غبار رفسنجان با سه کاربری متفاوت

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری, تبریز، ایران, 1394

23. و. خاندانی، م.ه. فرپور, ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت سیب زمینی در دشت ماهان- جوپار (استان کرمان)

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی, دانشگاه زابل، زابل، ایران, 1394

24. و. خاندانی، م.ه. فرپور, ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گیاه یونجه در دشت ماهان- جوپار (استان کرمان)

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی, دانشگاه زابل، زابل، ایران, 1394

25. ا. ملک پور، م.ه. فرپور, خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های برش طولی دشتاب- اسلام آباد شهرستان بافت (استان کرمان)

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی, دانشگاه زابل، زابل، ایران, 1394

26. ف. ناصری بهابادی، م.ه. فرپور، م. حجازی مهریزی, مقایسه XRD، XRF و CEC (قبل و بعد از اصلاح کانی) و کارایی جذب مس و کادمیوم توسط زئولیت سمنان و سپیولیت فریمان

بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران, دانشگاه شیراز، شیراز، ایران, 1394

27. س. روینده، م.ه. فرپور, بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مناطق نرماشیر- فهرج در قالب یک ردیف پستی و بلندی

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی, دانشگاه زابل، زابل، ایران, 1394

28. غ. زارعیان، م.ه. فرپور, تناسب اراضی کیفی دشت ابولوردی برای محصولات گندم، ذرت و جو در استان فارس

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران, 1394

29. م. سرمست، م.ه. فرپور, ویژگیها و کاربردهای جلای بیابان درمطالعات اقلیم گذشته و سن یابی نسبی

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1393

30. م.ا. باهورزهی، م.ه. فرپور، ا. جعفری, بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی خاک های حوضه ماشکید - شهرستان مهرستان

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1393

31. م.ا. باهورزهی، م.ه. فرپور, مطالعه میکرومورفولوژی تکامل افق آرجلیک در خاک های شهرستان زابلی

همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده, همدان، ایران, 1393

32. م.ا. باهورزهی، م.ه. فرپور, بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و رده بندی خاک های شهرستان زابلی در سطوح ژئومورفیک گوناگون

همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده, همدان، ایران, 1393

33. س. غدیری بیدهندی، م.ه. فرپور، م. حجازی مهریزی, بررسی توانایی گیاه فستوکای بلند (Festuca arundinacea) در پالایش خاک های آلوده به روی

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران, 1393

34. س. غدیری بیدهندی، م.ه. فرپور، م. حجازی مهریزی, تاثیر غلظت های مختلف مس بر جذب مس و برخی پارامترهای رشدی در گیاه فستوکا (Festuca arundinacea)

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران، تهران، ایران, 1393

35. ف. ناصری بهابادی، م.ه. فرپور، م. حجازی مهریزی, حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیوم توسط کانی زئولیت طبیعی و اصلاح شده

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران، تهران، ایران, 1393

36. ف. ناصری بهابادی، م.ه. فرپور، م. حجازی مهریزی, مقایسه کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت در حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیوم از محلول آبی

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران، تهران، ایران, 1393

37. ن. صبوری، م.ه. فرپور، ا. جعفری, بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دشت جیرفت- استان کرمان

همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده, همدان، ایران, 1393

38. ن. صبوری، م.ه. فرپور، ا. جعفری, ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در دشت جیرفت (منطقه بهجرد) به روش پارامتریک

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, تهران، ایران, 1393

39. ف. نورمندی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, بررسی تاثیر نسبتهای مختلف منیزیم به کلسیم (Mg/Ca) و شوری بر جذب برخی عناصر در گیاه سورگوم

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 4-1, 1392

40. ا. بیات، م.ه. فرپور, نحوه تشکیل و تکامل افق آرجیلیک تحت رژیم رطوبتی زریک در منطقه خانه سرخ بردسیر

دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 7-1, 1392

41. ا. بیات، م.ه. فرپور، ا. جعفری, بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاکهای دشت بردسیر

دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 6-1, 1392

42. م. رضایی، م.ه. فرپور، م. حجازی, بررسی اثر توپوگرافی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای دشت زحمت کشان کرمان

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 4-1, 1392

43. ا. بیات، م.ه. فرپور، ا. جعفری, تاثیر کلیموتوپوسکونس بر کانی شناسی رسی خاکهای منطقه بردسیر

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 4-1, 1392

44. ا. بیات، م.ه. فرپور, تغییرات میکرومورفولوژيکی خاکهای منطقه بردسیر متاثر از سازندهای زمین شناسی

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 4-1, 1392

45. س. حسینی، ع. اسفندیارپور بروجنی، ع. کریمی، م.ه. فرپور, ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاک با اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان- بافت

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 4-1, 1392

46. ل. نژادزمانی، م.ه. فرپور، ا. جعفری, چگونگی تشکیل خاکهای متاثر از رسوبات کواترنری در منطقه راین استان کرمان

سی و دومین گردهمایی و کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین, 7-1, 1392

47. ل. نژادزمانی، م.ه. فرپور, تشکیل افق پتروکلسیک در خاکهای با مواد مادری آهکی در ترانسکت کرمان-بم

سی و دومین گردهمایی و کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین, 5-1, 1392

48. م. وحدت خواه، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی دشت ماهان-جوپار با استفاده از سنجش از دور

پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران, 1390

49. ع. اسمعیلی دستجردی پور، م. سرچشمه پور، م.ه. فرپور, نحوه تشکیل و ضخامت پوسته های بیولوژیکی حاصل از دو نوع سیانوباکتری در یک خاک شنی

اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار, دانشگاه پیام نور استان خوزستان، اهواز, 1390

50. م. سرمست، م. سرچشمه پور، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال, بررسی تاثير باکتری Sporosarcina pasteurii در ايجاد سله سطحی و تثبيت شن های روان

پنجمين همايش ملی و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست, دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران, 6-1, 1390

51. م. سرمست، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور، م. کریمیان اقبال, تثبیت شیمیایی خاکهای شنی با استفاده از سه نوع پلیمر محلول در آب

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه تبریز، تبریز، ایران, 1390

52. م. سرمست، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور، م. کریمیان اقبال, بررسي تاثير باكتري هاي Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبيت شن هاي روان از طريق اندازه گيري هدايت هيدروليكي

اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, دانشگاه زنجان، زنجان، ایران, 1390

53. ع. اسمعیلی دستجردی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, بررسي مقاومت سله سطحي حاصل از پليمر پلي الكتروليت آنيوني با پايه پلي آكريل آميد در يك خاك شني

اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, دانشگاه زنجان، زنجان، ایران, 1390

54. ع. اسمعیلی دستجردی پور، م.ه. فرپور، م. سرچشمه پور, بررسي امكان تشكيل پوسته هاي بيولوژيكي و ضخامت حاصل از آنها در رابطه با زمان

اولين همايش ملي راهبردهاي دستيابي به كشاورزي پايدار, دانشگاه پیام نور اهواز، خوزستان، ایران, 1390

55. م. نیستانی، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ع. اسفندیار پور بروجنی, بررسي خصوصيات ميكرومورفولوژي و كاني شناسي رسي خاكهاي واقع بر اشكال اراضي مختلف در كفه نمك خيرآباد

دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

56. ن. یزدانی جهرمی، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال, كاني شناسي رسي خاكهاي منطقه سرچشمه در قالب يك رديف پستي و بلندي

دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

57. ن. یزدانی جهرمی، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال, بررسي خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و رده بندي خاكهاي منطقه سرچشمه

دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

58. م. نیستانی، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ع. اسفندیارپور بروجنی, نحوه تشكيل و رده بندي خاكهاي واقع برسطوح مختلف ژئومورفولوژي پلاياي سيرجان

دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

59. ص. سنجری، م.ه. فرپور، ع. اسفندیارپور بروجنی، م. کریمیان اقبال, بررسي شواهد ميكرومورفولوژي خاكهاي قديمي منطقه جيرفت

دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

60. ص. سنجری، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ع. اسفندیارپور بروجنی, كاني شناسي رسي خاكهاي واقع بر يك رديف پستي و بلندي درمنطقه جيرفت

اولين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

61. ص. سنجری، م.ه. فرپور، ع. اسفندیارپور بروجنی، م. کریمیان اقبال, مطالعه خاكهاي مخروط افكنه دهنه گمركان و بررسي تناسب آنها براي اجراي پروژه پخش سيلاب

اولين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1389

62. م. ندیمی، م.ه. فرپور، م. محمودآبادی, كاني شناسي رسي خاكهاي دشت ماهان-جوپار كرمان باتاكيد بر جنبه هاي زيست محيطي

دومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست, دانشگاه تهران، تهران، ایران, 1388

63. م. ندیمی، م.ه. فرپور، م. محمودآبادی، م. فکری, بررسي خصوصيات فيزيكوشيمیايي و رده بندي خاك هاي واقع در دشت ماهان- جوپار استان كرمان به منظور مديريت بهينه آب و خاك

دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1388

64. م. نیستانی، م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ع. اسفندیارپور بروجنی, بررسي خصوصيات فيزيكوشيمیايي و رده بندي خاك هاي واقع بر روي لند فرم هاي مختلف در برش طولي بردسير-شهربابك، استان كرمان

دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1388

65. م. معاذالهی، م.ه. فرپور، م. محمودآبادی، ه. نقوی, بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و طبقه بندي خاك در توالي پستي و بلندي- اقليمي در منطقه بافت كرمان

دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1388

66. م. ایران نژاد پاریزی، م.ه. فرپور، م. محمودآبادی، ا. عباس نژاد, مطالعه خصوصيات فيزيكي، شيميايي و رده بندي خاك هاي مخروط افكنه گيودري رفسنجان

دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1388

67. ک. نورایی، م.ه. فرپور، ا. عباس نژاد، ع. اسفندیارپور بروجنی, بررسي نحوه تشكيل و تكامل خاك هاي واقع بر سطوح مختلف ژئومورفولوژي منطقه لوت كرمان

دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1388

68. م.ه. فرپور, بررسی برخی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاکهای آلی (هیستوسولها) در منطقه لاله زار کرمان

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1386

69. م.ه. فرپور, مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی رسی کلوتهای منطقه شهداد

دهمین کنگره علوم خاک ایران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران, 1386

70. م.ه. فرپور، ع. اسفندیارپور بروجنی, نقش ساخت جاده در فرسایش خاک و تخریب اراضی در مناطق رفسنجان- کرمان

همایش ملی مدیریت خاک، آب و حوزه آبخیز, کرمان، ایران, 1383

71. م.ه. فرپور، ح. خادمی، م. کریمیان اقبال, منشا گچ در خاک های منطقه رفسنجان با استفاده از روش ایزوتوپ های پایدار

هشتمین کنگره علوم خاک ایران, رشت، ایران, 1382

72. م.ه. فرپور، ح. خادمی، م. کریمیان اقبال, نحوه تشکیل پالیگورسکیت و کانی های رسی همراه در سطوح مختلف ژئومورفولوژی منطقه رفسنجان، ایران

هفتمین کنگره علوم خاک ایران, شهرکرد، ایران, 1380

73. م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال، ح. خادمی, نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک های گچی در موقعیت های مختلف ژئومورفولوژی در منطقه رفسنجان

هفتمین کنگره علوم خاک ایران, شهرکرد، ایران, 1380

74. م.ه. فرپور، ح. خادمی، م. کریمیان اقبال, مطالعه خاکهای گچی منطقه رفسنجان و بررسی تناسب و محدودیتهای آنها برای پروژه های حفاظت آب و خاک

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی, دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, 1379

75. م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال, تغییرات مکانی سزیم رادیوایزوتوپ در خاک سطحی سطوح مختلف ژئومورفیک در ارتباط با فرسایش خاک در منطقه امام قیس چهارمحال و بختیاری

ششمین کنگره علوم خاک ایران, مشهد، ایران, 1378

76. م.ه. فرپور، م. کریمیان اقبال, ارتباط خاک و زمین نما در منطقه امام قیس چهارمحال و بختیاری

پنجمین کنگره علوم خاک ایران, کرج، ایران, 1375

مهارت ها

 تهیه و تفسیر مقطع نازک

 کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم محیطی

 کاربرد دستگاه تفرق اشعه ایکس در شناسایی کانیهای رس

 کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری در شناسایی کانیهای رس

 کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی در شناسایی کانیهای رس

 نقشه برداری خاک

 ارزیابی اراضی

 سنجش از دور

 سیستم اطلاعات جغرافیایی

دروس

دروس ترم جاری

 مدیریت پایدار منابع خاک (کارشناسی ارشد)

 روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

 مسئله مخصوص (دکترا)

 مباحث پیشرفته در پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ها (دکترا)

 روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک (دکترا)

 رده بندی خاک (کارشناسی)

 کاربرد ایزوتوپ های پایدار در خاکشناسی (دکترا)

 کانی شناسی رسی (دکترا)

 ژئومورفولوژی خاک (دکترا)

 میکرومورفولوژی خاک (کارشناسی ارشد)

 زبان تخصصی (کارشناسی ارشد)

 پیدایش و رده بندی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 پیدایش خاک (کارشناسی)

 ژئومورفولوژی خاک (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 نقشه برداری خاک (کارشناسی)

 ارزیابی اراضی (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 رضا زارعیان

تشکیل، طبقه بندی و خصوصیات مورفولوژیکی کانی شناسی و ارتباط آن ها با شکل های پتاسیم در دشت قره باغ استان فارس, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، 1391- تاکنون

 سحر طاقدیس

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، 1395- تاکنون

 نجمه رسولی

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، 1395- تاکنون
دانشجویان قبلی

 معصومه سرمست

تکامل عوارض ژئومورفیک برخی اراضی بیابانی ایران مرکزی با استفاده از تکامل خاک و جلای سنگ, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، 1395- 1391

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 نیلوفر کوزه گران

نحوه تشکیل، طبقه بندی و میکرومورفولوژی خاک های منطقه جوادیه نوق رفسنجان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، 1394- تاکنون

 معصومه شمس الدین لری

مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های منطقه رابر در قالب یک ردیف پستی و بلندی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور،1394-تاکنون

 طاهره پورگل محمد

نحوه تشکیل، تکامل و رده بندی خاک های منطقه راور, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور،1394-تاکنون

 محمد جواد خلیفه اسفندقه

نحوه تشکیل، میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه اسفندقه در قالب یک ردیف پستی و بلندی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور،1393-تاکنون
دانشجویان قبلی

 ویدا خاندانی

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی در دشت ماهان- جوپار استان کرمان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، خرداد ماه

 اعظم ملک پور

نحوه تشکیل و میکرومورفولوژی خاک های برش طولی دشتاب - اسلام آباد شهرستان بافت استان کرمان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، خرداد ماه

 سمیرا روینده

نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک های مناطق نرماشیر- فهرج در قالب یک ردیف پستی و بلندی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، خرداد ماه

 سحر غدیری

استفاده از وتیور گراس در گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 میترا حسنی

بررسی وِیژگی های مختلف گرد و غبار رفسنجان در مقایسه با منطقه صنعتی مس سرچشمه, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 فاطمه ناصری بهابادی

مقایسه پالیگورسکیت، سپیولیت و زئولیت در جذب فلزات Zn، Cu و Cd با استفاده از هم دماهای جذب, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، دی ماه

 نوید صبوری

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی در دشت جیرفت، استان کرمان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، مهر ماه

 محمد اکبر باهورزهی

بررسی کانی شناسی رسی و میکرومورفولوژی خاک های منطقه کوه بیرک- شهرستان مهرستان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، شهریور ماه

 روح الله سالار کریمی

مطالعه خاک های منطقه کاله شور و گندم بریان در حوزه لوت, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 محمد رضایی حسین آباد

نحوه تشکیل و رده بندی خاک های واقع در دشت زحمت کشان, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 لیلی نژادزمانی

رابطه ی خاک با سطوح ژئومورفیک در منطقه ی راین استان کرمان, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 امیر بیات

نحوه تشکیل و تهیه نقشه خاک های منطقه بردسیر متاثر از سازندهای زمین شناسی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، آبان ماه

 عاطفه اسمعیلی دستجردی پور

بررسی تاثیر تلقیح دو گونه سیانوباکتری و کاربرد پلیمر با پایه پلی آکریل آمید بر برخی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 فیروزه نورمندی پور

کانی شناسی رسی متاثر از منیزیم و بررسی تاثیر نسبت های این عنصر بر رشد گیاه سورگوم و درصد کلنیزاسیون میکوریزا, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 مجید وحدت خواه

بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RS و GIS در منطقه ماهان و تعیین برخی شاخص های کیفیت خاک در کاربری های مختلف, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 معصومه سرمست

تاثیر باکتری اسپوروسارسینا و پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی های فیزیکی و میکرومورفولوژیکی خاک های شنی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 نگار یزدانی جهرمی

بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی، رده بندی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه سرچشمه, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، دی ماه

 مهرناز نیستانی

بررسی نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک در برش طولی بردسیر - شهربابک, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، آبان ماه

 صالح سنجری بنستانی

بررسی تاثیر پستی و بلندی بر تشکیل، طبقه بندی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه جیرفت, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، شهریور ماه

 ماندانا ندیمی

مطالعه نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک های واقع در منطقه ماهان - جوپار، استان کرمان, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، بهمن ماه

 مهدی ایران نژاد پاریزی

مطالعه خاک های دیرینه و عهدحاضر مخروط افکنه گیودری رفسنجان, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، دی ماه

 کاوه نورایی

نحوه تشکیل و رده بندی خاک های ردیف پستی و بلندی سیرچ- کاله شور در حوزه لوت, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، دی ماه

 معصومه معاذالهی

مطالعه نحوه تشکیل و تکامل خاک ها در یک ردیف پستی و بلندی - اقلیمی در منطقه لاله زار- کرمان, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، آذر ماه

 راحله حیدری

نحوه تشکیل و تکامل خاک های برش طولی راین- بم, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، اسفند ماه

 احسان سیستانی

بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژی و رده بندی خاک های منطقه گلباف, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور، اسفند ماه

 رضا صباحی گراغانی

تخمین آلاینده های هوا به کمک داده های ماهواره ای, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: م.ه. فرپور