دکتر مجتبی گلشنی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

 تلفن ثابت

2169 3132 (34) 98+

 ایمیل

golshanimojtaba[at]gmail[dot]com

 ایمیل

golshani[at]uk[dot]ac[dot]ir

 آدرس

https://golshani.joomla.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید رجائی ، تهران، ایران

کارشناسی فیزیک , از 1382 تا 1386

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی (اپتیک) , از 1386 تا 1388

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

دکترا فیزیک اتمی و مولکولی (اپتیک) , از 1388 تا 1393

فایل ها

 فایل های مفید ( ارسال فایل )

  1. مقدمه ای بر متمتیکا

افتخارات و جوایز

 برنده جایزه علیمحمدی (ویژه رساله های برتر دکتری فیزیک در ایران)، 1394

 رتبه اول مرحله اول دوازدهمین المپیاد دانشجویی فیزیک ایران، 1386

 رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد فیزیک، 1386

 دانش آموخته برتر دوره کارشناسی

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان

علاقمندی ها

 جایگزیدگی اندرسون امواج نوری در محیط های نامنظم

 مطالعه تئوری و عددی شتاب دهنده‌های لیزر-پلاسما

 برهم کنش لیزر و پلاسما

 مخابرات کوانتومی

 انتشار و جایگزیدگی نور در شبکه موجبرهای نوری

 مطالعه تئوری و عددی لیزرها

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mojtaba Golshani, Mostafa Motamedifar, Impact of aperture thickness on Fraunhofer diffraction pattern

Journal of Optics, 21, 045605, 2019

2. Mostafa Motamedifar , Mojtaba Golshani, Entanglement dynamics in a spin star system coupled weakly to a bosonic bath

Quantum Information Processing, 18:181, 2019

3. K Pasandideh, M Alijabbari, N Gohari-Kamel, M Golshani, R Sadighi-Bonabi, The dynamics of gain-coupled distributed feedback dye laser: feedback mechanism and laser field evolution

Laser Phys., 28, 095003 – 095008, 2018

4. M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, D. Mirshamsi, Impact of loss on the light propagation in 1D optical waveguide array in the presence of Kerr-type nonlinearity

Optics Communications, 405, 387–393, 2017

5. M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, S.M. Mahdavi, A.R. Bahrampour, A. Langari, Dynamic localization of light in squeezed-like photonic lattices

Optics Communications, 367, 299-304, 2016

6. Mohammad Vaziri, Mojtaba Golshani, Sozha Sohaily, and Alireza Bahrampour, Electron acceleration by linearly polarized twisted laser pulse with narrow divergence

Physics of Plasmas, 22, 033118, 2015

7. M. Golshani, S. Weimann, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. Langari, A. R. Bahrampour, T. Eichelkraut, S. M. Mahdavi, A. Szameit, Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices

Phys. Rev. Lett., 113, 123903, 2014

8. M. Golshani, A. R. Bahrampour, A. Langari, and A. Szameit, Transverse localization in nonlinear photonic lattices with second-order coupling

Phys. Rev. A, 87, 033817, 2013

9. M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, M. Golshani, S. M. Mahdavi, and A. Langari, Phase transition to spatial Bloch-like oscillation in squeezed photonic lattices

Phys. Rev. A, 88, 023801, 2013

10. M. Khazaei Nezhad, S.M. Mahdavi, A.R. Bahrampour, M. Golshani, Effect of long-range correlated disorder on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides

Optics Communications, 307, 39-45, 2013

11. M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, A.R. Bahrampour, S.M. Mahdavi, Effect of Kerr nonlinearity on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides with off-diagonal disorder

Optics Communications, 294, 299-304, 2013

12. Abbas Ghasempour Ardakani, Mojtaba Golshani Gharyeh Ali, Seyed Mohammad Mahdavi, Ali Reza Bahrampour, Mode analysis of fiber Bragg grating random lasers in the presence of mode competition

Optics & Laser Technology, 44, 969–975, 2012

13. Abbas Ghasempour Ardakani, Ali Reza Bahrampour, Seyed Mohammad Mahdavi, Mojtaba Golshani Gharyeh Ali, Numerical study of random lasing in three dimensional amplifying disordered media

Optics Communications, 285, 1314–1322, 2012

14. A.R. Bahrampour, M. Vahedi, M. Abdi, R. Ghobadi, M. Golshani, S. Tofighi, B. Parvin, A theoretical multi-reflection method for analysis of optomechanical behavior of the Fabry–Perot cavity with moving boundary condition

Optics Communications, 284, 4789–4794, 2011

مقاله های کنفرانس

1. Mehrnaz Sarabandi, Mojtaba Golshani, and Mehdi Zamani, Effect of random thickness on Anderson localization in magnetophotonic crystals

The 25th Iranian Conference on Optics and Photonics and the 11th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Shiraz, Iran, 2019

2. Alireza Rafieieh, Mohammad Vaziri, Mojtaba Golshani, Majid Taraz, Propagation of Laguerre-Gaussian beams in absorbing plasma with saturable non-linear effect

The 6th Conference in Engineering and Physics of Plasma, Ghazvin, Iran, 2018

3. Ezzatollah Rezaei, Kh. Jafari, M. Golshani, The paradox of energy at modeling of capacitor problems

19th Iranian Conference on Physics Education, Shiraz, Iran, 2018

4. Ezzatollah Rezaei, Khatereh Jafari, Mojtaba Golshani, Direction of the Friction-Force

18th Iranian Conference on Physics Education, Tabriz, Iran, 2017

5. N. Daryakar, M. Golshani, M. Taraz and A. R. Bahrampour, Transverse localization in double ring optical waveguide array with off-diagonal correlated disorder

The 22th Iranian Conference on Optics and Photonics and The 8th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Yazd, Iran, 2016

6. Kh. Jafari, M. Golshani, M. Khazaei Nezhad, Impact of second-order coupling on light localization in quasiperiodic Aubry-Andre lattice

23rd IPM Physics Spring Conference, Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM), Tehran, Iran, 2016

7. N. Daryakar, M. Golshani, A. R. Bahrampour and M. Taraz, Effect of long-range correlation on transverse localization in double ring optical waveguide array

Annual Physics Conference of Iran, Ferdowsi University of Mashad, Mashhad, Iran, 2015

8. Kh. Jafari, M. Golshani and M. Khazaei Nezhad, Dynamic localization in modulated binary array of optical waveguides

Annual Physics Conference of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 2015

9. N. Daryakar, M. Golshani, M. Taraz and A. R. Bahrampour, Quantum correlations between path-entangled photons in double ring optical waveguides array with attractive diagonal defects

8th Statistical Physics Conference (soft condensed matter and complex systems), Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2015

10. M. Golshani, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, A. Langari and S. M. Mahdavi, Impact of higher-order coupling on Bloch oscillations in optical waveguide arrays

Winter College on Optics: "Fundamentals of Photonics - Theory, Devices and Applications", ICTP, Trieste, Italy, 2014

11. M. Golshani, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, A. Langari and S. M. Mahdavi, The effect of higher-order coupling on Bloch oscillations in optical waveguide arrays

The 20th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 6th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Shiraz, Iran, 2014

12. Kh. Jafari, M. Golshani, M. Khazaei Nezhad, A. Langari, A. R. Bahrampour, and S. M. Mahdavi, Transverse localization in 1D array of optical waveguides with diagonal correlated disorder

The 20th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 6th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Shiraz, Iran, 2014

13. M. Golshani, M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, A. Langari and S. M. Mahdavi, Effect of loss on transverse localization of light in 1D photonic lattices

546. WE-Heraeus-Seminar: "Light in Disordered Photonic Media", Physikzentrum, Bad Honnef, Germany, 2013

14. A. Ghasempour Ardakani, M. Golshani Gharyeh Ali, M. Khazaei Nezhad, S. M. Mahdavi, A. R. Bahrampour, Investigation of pumping rate evolution in one dimensional random lasers

The 17th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 3th Iranian Conference on Photonics Engineering, Kerman, Iran, 2011

15. A. Ghasempour Ardakani, M. Golshani Gharyeh Ali, S. M. Mahdavi, A. R. Bahrampour, Theoretical investigation of random lasers in a three dimensional medium

The 17th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 3th Iranian Conference on Photonics Engineering, Kerman, Iran, 2011

مهارت ها

 نرم افزارهای متمتیکا، متلب، پایتون و فرترن

 نرم افزار زیمکس

دروس

دروس ترم جاری

 طراحی اپتیکی 1 (کارشناسی)

 اپتیک هندسی (کارشناسی)

 کاربرد کامپیوتر در اپتیک و لیزر (کارشناسی)

 اپتیک کوانتومی 2 (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 اپتیک کوانتومی 1 - کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

 اپتیک کوانتومی 1 (دکترا)

 فیزیک 3 (شیمی) (کارشناسی)

 الکترونیک دیجیتال (کارشناسی)

 اپتیک 1 (کارشناسی)

 اپتیک کوانتومی (کارشناسی)

 اپتیک (کارشناسی)

 اپتیک 2 (کارشناسی)

 ریاضیات مهندسی (کارشناسی)

 مبانی اپتیک (کارشناسی)

 فیزیک 2 (کارشناسی)

 روش های ریاضی در اپتیک (کارشناسی)

 فیزیک 1 (کارشناسی)

 اپتیک کاربردی (کارشناسی)

 موضوعات ویژه (کارشناسی ارشد)

الکترودینامیک کلاسیک 2

 فیزیک محاسباتی (کارشناسی ارشد)

 تارهای نوری (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 سیروان یزدان مهر

پنهان سازی پوششی بر اساس از بین بردن پراکندگی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 نوید دریاکار

جايگزيدگی اندرسون و همبستگي كوانتومی بين حالات درهمتنيده ی مسير دو فوتونی در آرايه دو حلقه ای موجبرهاي نوری, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 علیرضا رفیعیه

انتشار پرتوهای لاگر گاوسی در محیط غیرخطی, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای همکار

 عمید صادقی نژاد

بررسی عددی اثرات دمایی و توزیع غلظت ناخالصی در لیزرها و تقویت کننده های فیبرنوری دوغلافی آغشته به ایتربیوم, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای همکار

 مهرنازسرابندی

جایگزیدگی اندرسون در ساختارهای بلور فوتونی دی الکتریک و مغناطیسی, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای همکار