دکتر مجتبی گلشنی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

 تلفن ثابت

2169 3132 (34) 98+

 ایمیل

golshanimojtaba[at]gmail[dot]com

 ایمیل

golshani[at]uk[dot]ac[dot]ir

 آدرس

https://sites.google.com/site/golshanimojtaba

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید رجائی ، تهران، ایران

کارشناسی فیزیک , از 1382 تا 1386

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی (اپتیک) , از 1386 تا 1388

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

دکترا فیزیک اتمی و مولکولی (اپتیک) , از 1388 تا 1393

افتخارات و جوایز

 برنده جایزه علیمحمدی (ویژه رساله های برتر دکتری فیزیک در ایران)، 1394

 رتبه اول مرحله اول دوازدهمین المپیاد دانشجویی فیزیک ایران، 1386

 رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد فیزیک، 1386

 دانش آموخته برتر دوره کارشناسی

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان

علاقمندی ها

 جایگزیدگی اندرسون امواج نوری در محیط های نامنظم

 مطالعه تئوری و عددی شتاب دهنده‌های لیزر-پلاسما

 انتشار و جایگزیدگی نور در شبکه موجبرهای نوری

 مطالعه تئوری و عددی لیزرهای تصادفی

انتشارات

مقاله های مجله

1. M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, D. Mirshamsi, Impact of loss on the light propagation in 1D optical waveguide array in the presence of Kerr-type nonlinearity

Optics Communications, 405, 387–393, 2017

2. M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, S.M. Mahdavi, A.R. Bahrampour, A. Langari, Dynamic localization of light in squeezed-like photonic lattices

Optics Communications, 367, 299-304, 2016

3. Mohammad Vaziri, Mojtaba Golshani, Sozha Sohaily, and Alireza Bahrampour, Electron acceleration by linearly polarized twisted laser pulse with narrow divergence

Physics of Plasmas, 22, 033118, 2015

4. M. Golshani, S. Weimann, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. Langari, A. R. Bahrampour, T. Eichelkraut, S. M. Mahdavi, A. Szameit, Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices

Phys. Rev. Lett., 113, 123903, 2014

5. M. Golshani, A. R. Bahrampour, A. Langari, and A. Szameit, Transverse localization in nonlinear photonic lattices with second-order coupling

Phys. Rev. A, 87, 033817, 2013

6. M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, M. Golshani, S. M. Mahdavi, and A. Langari, Phase transition to spatial Bloch-like oscillation in squeezed photonic lattices

Phys. Rev. A, 88, 023801, 2013

7. M. Khazaei Nezhad, S.M. Mahdavi, A.R. Bahrampour, M. Golshani, Effect of long-range correlated disorder on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides

Optics Communications, 307, 39-45, 2013

8. M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, A.R. Bahrampour, S.M. Mahdavi, Effect of Kerr nonlinearity on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides with off-diagonal disorder

Optics Communications, 294, 299-304, 2013

9. Abbas Ghasempour Ardakani, Mojtaba Golshani Gharyeh Ali, Seyed Mohammad Mahdavi, Ali Reza Bahrampour, Mode analysis of fiber Bragg grating random lasers in the presence of mode competition

Optics & Laser Technology, 44, 969–975, 2012

10. Abbas Ghasempour Ardakani, Ali Reza Bahrampour, Seyed Mohammad Mahdavi, Mojtaba Golshani Gharyeh Ali, Numerical study of random lasing in three dimensional amplifying disordered media

Optics Communications, 285, 1314–1322, 2012

11. A.R. Bahrampour, M. Vahedi, M. Abdi, R. Ghobadi, M. Golshani, S. Tofighi, B. Parvin, A theoretical multi-reflection method for analysis of optomechanical behavior of the Fabry–Perot cavity with moving boundary condition

Optics Communications, 284, 4789–4794, 2011

مقاله های کنفرانس

1. Ezzatollah Rezaei, Khatereh Jafari, Mojtaba Golshani, Direction of the Friction-Force

18th Iranian Conference on Physics Education, Tabriz, Iran, 2017

2. N. Daryakar, M. Golshani, M. Taraz and A. R. Bahrampour, Transverse localization in double ring optical waveguide array with off-diagonal correlated disorder

The 22th Iranian Conference on Optics and Photonics and The 8th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Yazd, Iran, 2016

3. Kh. Jafari, M. Golshani, M. Khazaei Nezhad, Impact of second-order coupling on light localization in quasiperiodic Aubry-Andre lattice

23rd IPM Physics Spring Conference, Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM), Tehran, Iran, 2016

4. N. Daryakar, M. Golshani, A. R. Bahrampour and M. Taraz, Effect of long-range correlation on transverse localization in double ring optical waveguide array

Annual Physics Conference of Iran, Ferdowsi University of Mashad, Mashhad, Iran, 2015

5. Kh. Jafari, M. Golshani and M. Khazaei Nezhad, Dynamic localization in modulated binary array of optical waveguides

Annual Physics Conference of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 2015

6. N. Daryakar, M. Golshani, M. Taraz and A. R. Bahrampour, Quantum correlations between path-entangled photons in double ring optical waveguides array with attractive diagonal defects

8th Statistical Physics Conference (soft condensed matter and complex systems), Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2015

7. M. Golshani, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, A. Langari and S. M. Mahdavi, Impact of higher-order coupling on Bloch oscillations in optical waveguide arrays

Winter College on Optics: "Fundamentals of Photonics - Theory, Devices and Applications", ICTP, Trieste, Italy, 2014

8. M. Golshani, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, A. Langari and S. M. Mahdavi, The effect of higher-order coupling on Bloch oscillations in optical waveguide arrays

The 20th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 6th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Shiraz, Iran, 2014

9. Kh. Jafari, M. Golshani, M. Khazaei Nezhad, A. Langari, A. R. Bahrampour, and S. M. Mahdavi, Transverse localization in 1D array of optical waveguides with diagonal correlated disorder

The 20th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 6th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Shiraz, Iran, 2014

10. M. Golshani, M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, A. Langari and S. M. Mahdavi, Effect of loss on transverse localization of light in 1D photonic lattices

546. WE-Heraeus-Seminar: "Light in Disordered Photonic Media", Physikzentrum, Bad Honnef, Germany, 2013

11. A. Ghasempour Ardakani, M. Golshani Gharyeh Ali, M. Khazaei Nezhad, S. M. Mahdavi, A. R. Bahrampour, Investigation of pumping rate evolution in one dimensional random lasers

The 17th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 3th Iranian Conference on Photonics Engineering, Kerman, Iran, 2011

12. A. Ghasempour Ardakani, M. Golshani Gharyeh Ali, S. M. Mahdavi, A. R. Bahrampour, Theoretical investigation of random lasers in a three dimensional medium

The 17th Iranian Conference on Optics and Photonics, and The 3th Iranian Conference on Photonics Engineering, Kerman, Iran, 2011

مهارت ها

 نرم افزارهای متمتیکا، متلب و فرترن

 نرم افزار زیمکس

دروس

دروس ترم جاری

 اپتیک 2 (کارشناسی)

 مبانی اپتیک (کارشناسی)

 اپتیک کوانتومی (کارشناسی)

 اپتیک هندسی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 اپتیک (کارشناسی)

 اپتیک 1 (کارشناسی)

 طراحی اپتیکی 1 (کارشناسی)

 الکترونیک دیجیتال (کارشناسی)

 فیزیک 3 (شیمی) (کارشناسی)

 ریاضیات مهندسی (کارشناسی)

 روش های ریاضی در اپتیک (کارشناسی)

 فیزیک 1 (کارشناسی)

 فیزیک 2 (کارشناسی)

 کاربرد کامپیوتر در اپتیک و لیزر (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 سیروان یزدان مهر

پنهان سازی پوششی بر اساس از بین بردن پراکندگی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 نوید دریاکار

جايگزيدگی اندرسون و همبستگي كوانتومی بين حالات درهمتنيده ی مسير دو فوتونی در آرايه دو حلقه ای موجبرهاي نوری, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور