دکتر مصطفي قاضي زاده

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

(034) 31323258

 ایمیل

mghazizadeh@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

فایل ها

 درس طراحی زبانهای برنامه سازی ( ارسال فایل )

 درس اصول طراحی پایگاه داده ها ( ارسال فایل )

  1. تمرین جبر_رابطه ای
    تح