دکتر مهناز قائيني حصاروئيه

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

دانشکده فنی و مهندسی- بخش مهندسی عمران

 تلفن ثابت

 ایمیل

mghaeini[a.t.]uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترا مهندسی عمران- مهندسی آب (پایان نامه: مطالعه تحلیلی و عددی امواج در جریانهای فوق بحرانی در خم کانالهای مستطیلی) , از 1384 تا 1389

علاقمندی ها

 هیدرولیک محاسباتی

 جریانهای فوق بحرانی

 هیدرولیک رسوبات چسبنده

دروس

دروس ترم جاری

 مکانیک سیالات (کارشناسی)

 هیدرولیک محاسباتی II (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 بناهای آبی (کارشناسی)

 هیدرولیک محاسباتی I (کارشناسی ارشد)

 جریانهای غیرماندگار (دکترا)

 هیدرو ژئو لوژی (دکترا)

 مدلهای آشفتگی (کارشناسی ارشد)

 هیدرولوژی (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 مکانیک سیالات

- دوشنبه 09:30 تا 11:30 - چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 هیدرولیک محاسباتی II

- دوشنبه 11:30 تا 13:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30

 سمینار

- شنبه 09:30 تا 11:30