دکتر مهرانگيز علي نژاد محمدآبادي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322421

 ایمیل

malinejad@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه پیام نور کرمان

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , از 1373 تا 1378

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (پایان نامه: بررسی تطبیقی نظام آموزشی دانشگاههای شهیدباهنرکرمان و شوچنکوی اکراین.) , از 1379 تا 1382

 دانشگاه پیام نور تهران

دکترا برنامه ریزی آموزش از دور (پایان نامه: تبيين نقش سواداطلاعاتی در آموزش الکترونيکی و بررسی رابطة سواداطلاعاتي دانشجويان آموزش الکترونيکی با عملکرد تحصيلي و رضايتمندي دانشجويان از دوره شان) , از 1394 تا 1390

علاقمندی ها

 پژوهش ، ساخت محتوی الکترونیکی،

طرح های تحقیقاتی

 مقایسة پژوهشکدة تعلیم وتربیت استان کرمان و پژوهشکدة تعلیم و تربیت کی یف اکراین

از 1384 تا 1386

 2- بررسی تطبيقی آموزش و پرورش ايران و اکراین

از 1384 تا 1386

 ارزیابی درونی گروه علوم تربیتی

از 1390 تا 1391

انتشارات

کتاب ها

1. , آموزش زبان فارسی برای غيرفارسی زبانان

مرکزچاپ و نشر دانشگاه شهيدباهنر, 1382

مقاله های مجله

1. احمداميری خراسانی مهرانگيز علی نژاد, روش تدريس زبان فارسی بعنوان زبان دوم

مجلة دانشگاه شوچنکو ی اکراین, 2004

2. نسیم سعید، مهرانگیز علی نژاد، ماندانا گودرزی, اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی، فراشناختی بر آمادگی یادگیری خود راهبر دانشجویان

نشریه مدیا, 6, 1, 47-39, 1394

3. مهرانگیز علی نژاد، نسیم سعید, رابطه تعامل، خودتنظیمی و رضایتمندی در بین دانش آموزان مدارس هوشمند

نشریه فناوری آموزشی, 1394

4. , روند پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در ایران

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی, 1, 3, 28-19, 1392

5. مهرانگيز علي نژاد، محمد رضا سرمدي، بهمن زندي، شبيري, سطح سواداطلاعاتي و نقش آن در فرايند آموزش يادگيري الکترونيکي دانشجويان

نشریه علمی پژوهشی تحقيقات اطلاع رساني و کتابخانه هاي عمومي, 1390

6. مهرانگيز علي نژاد، عباس حری، محمد رضا سرمدي، محمد شبيري, رابطه سطح سواداطلاعاتي دانشجویان آموزش الکترونيکي با عملکرد و رضایتمندی آنها از دوره شان

نشریه علمی پژوهشی پژوهش در نظامهای آموزشی, 1390

7. , مؤلفه های پایداری با تکیه بر مبارزة با نفس در کتابهای درسی

ادبیات پایداری, 2, 4, 428 407, 1390

8. احمداميری خراسانی مهرانگیز علی نژاد, بررسی مسائل و مشکلات دانشجويان ايرانی مقيم اکراين

پیک نور, 1386

9. مهرانگیز علی نژاد، احمداميری خراسانی, بررسی تطبيقی آموزش زبانهای خارجی دردانشگاههای تهران شیراز،

فصلنامه پیک نور, 1386

10. , دانشگاه شهيد باهنر كرمان از ديدگاه سيستمي

نشریه پژوهشگران فرهنگ, 1385

11. مهرانگیز علی نژاد, آموزش عالی اکراین

دائره المعارف آموزش عالی, 1383

12. مهرانگيز علی نژاد, بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان و ارائة راهکارهای مؤثر

نشرية علمی پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مشهد, 0

13. , عوامل تأثیرگذار برافزایش رضایتمندی یادگیرندگان از دوره‌های یادگیری الکترونیکی

نشریه مدیا، 1391،, 0

مقاله های کنفرانس

1. سکینه عباسی مهرانگیز علی نژاد اصغر سلطانی, نقش جو اجتماعی دانشگاه در شکل¬گیری هویت دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

چهاردهمین همایش مطالعات برنامه درسی, تهران, 1395

2. سکینه قاسمی مهرانگیز علی¬نژاد بدرالسادات دانشمند, نقش مؤلفه‌های برنامه¬درسی پنهان در شکل¬گیری هویت ملی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان نقش مؤلفه‌های برنامه¬درسی پنهان در شکل¬گیری هویت ملی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

چهاردهمین همایش مطالعات برنامه درسی, 1395

3. , ارزیابی سیستم های آموزش الکترونیکی بر اساس مدل

هفتمین همایش ملی آموزش, تهران, 1394
مهرانگیز علی نژاد، مریم رزاقی

4. مهرانگیز علی نژاد، ملیحه میرزایی, طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی براساس یادگیری مبتنی بر مغز

هفتمین همایش ملی آموزش, 1394

5. مریم گلستانی، مهرانگیز علی نژاد، بدرالسادات دانشمند, رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول در مدارس هوشمند، نیمه هوشمند و عادی

دومین همایش علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, 1394

6. , ارزیابی کیفیت دوره¬های آموزشی در آموزش عالی با رویکرد فراتحلیل

اولین کنفرانس بین¬المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی, اصفهان, 1393
سمانه مقدری، مهرانگیز علی نژاد، اصغر سلطانی

7. , ارتباط متقابل سواداطلاعاتی و تفکر انتقادی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

8. , ارزیابی کیفیت سومین و چهارمین کنگره ادبیات پایداری

پنجمین کنگره سراسری ادبیات پایداری, کرمان, 1393

9. , عوامل موثر در تدریس از دیدگاه تربیت اسلامی

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, 1393

10. , یادگیری الکترونیکی: فرصت یا تهدیدی برای تربیت دینی

پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران, کرمان, 1393

11. , نقش سواداطلاعاتی در تربیت یادگیرنده مادام العمر در آموزش مجازی

دومین همایش مجازی "ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال, تهران, 1392

12. بدرالسادات دانشمند، مهرانگیز علی نژاد, رهیافتی نو در دیدگاه برنامه درسی با رویکرد هوش هیجانی

دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران « تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آ.پ, بیرجند, 1392

13. , روند افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به اعضای هیات علمی و امکانات آموزشی

همایش آموزش عالی, تهران, 1392

14. , نقش مهارتهاي سواداطلاعاتي در افزايش تعامل در فرايندهاي يادگيري الکترونيکي

هفتمین کنفزانس ملی و چهارمین کنفراس بین المللی یادگیری الکترونیکی, شیراز, 1391

15. , ارزیابی رضایتمندی دانشجویان از دوره های یادگیری الکترونیکی

پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی, کرمان, 1390

16. , کتاب درسی الکترونیکی

همایش کتاب پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران, 1388

17. , آموزش عالی و جهانی شدن

همایش منطقه ای نهضت توليد علم دانشگاه آزاد, کرمان, 1383

مهارت ها

 نرم افزارهای ساخت محتوی الکترونیکی

دروس

دروس ترم های گذشته

 روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی (کارشناسی ارشد)

 اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی (کارشناسی ارشد)

 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی (کارشناسی)

 تکنولوژی آموزشی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 سمانه مقدری

ارزیابی برنامه¬درسی دوره کارشناسی پیش¬دبستانی و دبستانی مبتنی بر الگوی زایس از دیدگاه اعضای هيأت ¬علمی، دانشجویان و دانش آموختگان این رشته در دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1393, شهیدباهنر

 فاطمه ولی زاده

تحلیل محتوای کتاب¬های درسی علوم دوره¬ی ابتدایی با توجه به مهارت¬های سواد علمی فناورانه, 1393, شهید باهنر

 سکینه عباسی

نقش مولفه هاي برنامه درسي پنهان در شكل گيري هويت ديني دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 مریم گلستانی

تاثير هوشمند سازي مدارس بر هوش هيجاني ، رضايتمندي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر كرمان

 طاهره ابراهیمی

تحليل محتواي كتاب هاي درسي پايه هفتم و هشتم براساس مولفه هاي هويت ملي

 سکینه قاسمی

نقش مولفه هاي برنامه درسي پنهان در شكل گيري هويت ملي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 مینا پوراسماعیلی

بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان براساس مدل سوات, 1394, شهید باهنر