دکتر مهشيد تجربه كار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی روان شناسی , از 1372 تا 1376

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی , از 1377 تا 1379

 دانشگاه الزهرا (س) تهران

دکترا روان شناسی تربیتی , از 1386 تا 1391

انتشارات

مقاله های مجله

1. M. tajrobekaar&M. Akhavan Tafti& M.Hameedy, Educational engagement, An indication of the need for improving college education

Life Science Journal, 10, 5s, 2013

مقاله های کنفرانس

1. M. Hameedy& E. Fakhari& M. Tajrobekaar& M.Barandak, Looking at, and Talking about, Teaching Methods in Iranian Universities

International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, 2012

2. M.A Hameedy & M. Tajrobekaar& M.Barandak, Improving the Quality of Education in Iran: Alerting the Philosophical /theoretical Bases, Focuses, Methods, and Instruments

Asia- Pacific Educational Research Association; National Institute of Education, Singapore, 2008

3. مهشید تجربه کار، مطهره نصرت آبادی، لیلی اوحدی, سلامت روان و خودکارامدی عمومی، نقش واسطه‌ای رضایت جنسی دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پژشکی رفسنجان

اولین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز, شیراز, 1394

4. مهشید تجربه کار، شهره نظیری, اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی و راهبردهای مقابله با استرس دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر کرمان

اولین همایش علمی پژوهشی روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه, تهران, 1394

5. مهشید تجربه کار، لیلی اوحدی, تاثیر آموزش گروه درمانی به روش شناختی هوشیاری بر عملکرد تحصیلی و اضطراب،افسردگی و استرس دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان

اولین همایش علمی پژوهشی روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه, تهران, 1394

6. مهشید تجربه کار، محمدعلی شایق, اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر بالا بردن کیفیت زندگی زندانیان

سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم رفتاری, تهران, 1394

7. مهشید تجربه کار، ستاره منصوری, بررسی نقش خودآگاهی و عزت نفس در پیش بینی رضایت شغلی و عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری, تهران, 1393

8. مهشید تجربه کار, درگیر شدن آموزشی، نمودی از نیاز به زمینه سازی برای آموزش دانشگاهی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری, تهران, 1393

9. مهشید تجربه کار، محمد ابراهیمی سیریزی, اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر میزان احساس کهتری، افکار خودکارمنفی و سخت رویی زنان مطلقه سرپرست خانوار

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

10. مهشید تجربه کار، الهام سپهری, بررسی رابطه بین عزت نفس و شادکامی دانشجویان

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

11. مهشید تجربه کار، حسن حکیمی, بررسی رابطه بین کیفیت ارتباط معلم و دانش آموز و ویژگیهای شخصیت با سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

12. مهشید تجربه کار، ملیکا صنعت نما, بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

13. مهشید تجربه کار، محمود سلطانی, بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

14. Mahshid Tajrobehkar, (The Effects of Individual and Group Reinforcement on English Language Scholastic Achivement of Girl Guidance School Students in Individual and Participant Learning Groups(2008

Asia- Pacific Educational Research Association; National Institute of Education, Singapore, 0