دکتر مسعود شريفي فر

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322371

 موبایل

09132979395

 ایمیل

m.sharifi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 باهنر کرمان

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی , از 1355 تا 1363

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد زبانشناسی (پایان نامه: بررسی مقوله های ارتقا؛ موصول سازی و پیچش اسامی معنا در انگلیسی و فارسی از نظر ترجمه) , از 1367 تا 1372

 دانشگاه ساینز مالزی

دکترا اصول و روش ترجمه (پایان نامه: cultural diffrences and semiotic variations in english and persian;Astudy of translation problems) , از 1383 تا 1387

فایل ها

 طرح درس نظریه های ترجمه ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 شعر و ادبیات

 فوتبال

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فرانسه

سطح مقدماتی

طرح های تحقیقاتی

 بررسی بدیده زبانگونگی در میان جامعه زرتشتیان کرمان

کرمان, تا ۱۳۸۷

 بررسی ساختار دستوری گویش جیرفتی

کرمان, تا ۱۳۸۱

انتشارات

کتاب ها

1. معصومه تقی زاده- مسعود شریفی فر, Polish Your English Avoid Confusion

انتشارات خدمات فرهنگی, کرمان, 1394

2. سیما فردوسی مسعود شریفی فر, The Theort and Practice of Poetry Translation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1393

3. مسعود شریفی فر سیما فردوسی, Practicing Interpretation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1389

4. مسعود شریفی فر- سیما فردوسی, Audio Visual Translation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1389

مقاله های مجله

1. فریبا محمد درختی-مسعود شریفی فر-رضا باشا مقیمی زاده, The Study of The Role of Reading Comprehension Strategies Instruction on English Reading Comprehension Development Among Intermediate Students

Modern Journal of Language Teaching Methods, 5, 3, 75-87, 2015

2. شهرزاد تاج الدینی- مسعود شریفی فر, Translation of Children's Literature in Iran and the Dichotomy of Identities

International Research in Children's Literature, 7, no.1, 48-63, 2014

3. سید محمد مقدس-مسعود شریفی فر, A Model for Cognitive Process of Neologisms Translation

International Journal of English Language & Translation Studies, 2, 1, 4-19, 2014

4. سحر سلطانی نژاد-مسعود شریفی فر, A Study of Translating Metaphors in Business Texts: A case Study : Eat the Frog

Iranian EFL Journal, 10, 2, 176-84, 2014

5. بهزاد قنسولی-مسعود شریفی فر-شهرام سیستانی-شیما قهاری, Cultural Intelligence in Foreign Language Learning Contexts

Cultus, 6, 47-68, 2013

6. مسعود شریفی فر- سارا زندیان, An Analysis of Social Systems in the Translation of The Great Gatsby

Iranian Journal of Applied Language Studies, 5, 1, 155-71, 2013

7. نجمه بهرامی-مسعود شریفی فر, Translation of Function in Political Headlines Translated from Persian into English

Iranian EFL Journal, 9, 2, 352-63, 2013

8. مسعود شریفی فر, Applicability of Newmark's Proceduresto Translation of Religious Cultural Elements from English into Persian

Iranian Journal of Applied Language Studies, 2, 1, 169-90, 2010

9. مسعود شریفی فر-فاطمه زند, تاثیر زبان زنانه و نگرش های فرهنگی-جنسیتی بر ترجمه

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه, ۳, ۱۴۳-۶۵, 0

10. مسعود شریفی فر- مینا زند رحیمی, Translation Evaluation in Educational Settings for Training Purposes

فصل نامه بژوهش در نظام های آموزشی, ۵, ۱۴, ۱۱۱-۲۹, 0

11. مسعود شریفی فر-نجمه بهرامی, Strategies for Translation of English Advertisements into Persian

Ferdowsi Review, ۱, ۲, ۱۳۱, 0

12. مسعود شریفی فر, استعاره-زندگی-ترجمه

ادبیات و زبان, ۶, ۶ ، ۷, ۴۵-۵۷, 0

13. آزیتا قاضی زاده-مسعود شریفی فر- عباسعلی رستمی نسب, هنجارهای ترجمه: بررسی چگونگی بازتاب حماسه دفاع مقدس در آیینه اخبار

ادبیات بایداری, ۹, ۱۶, ۲۰۷-۳۷, 0

14. مسعود شریفی فر- مینا زند رحیمی, Speech or Silence? the Significance of Balloon Size in Translating Comics

Review of Applied Linguistics Research, 1, 1, 103-13, 0

مقاله های کنفرانس

1. فاطمه زند-مسعود شریفی فر, The Effect of Gender-Related Ideologies of Male and Female Translators on Their Translations of a Woman Writer's Work

International Conference on Interdisciplinary Translation Studies, مشهد, 2013

2. مسعود شریفی فر- اشرف شهیدی, توصیف برخی از ساختار های دستوری گویش حاجی آباد

نخستین همایش بین المللی زبانها و گویش های ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, 0

3. مسعود شریفی فر-محمد جعفر شکرالله زاده-نجمه غضنفری, بررسی کیفی آموزش زبانهای خارجی از طریق ترجمه: تهیه و تدوین مطالب درسی کلاس های آموزش ترجمه

نخستین کنفرانس سالانه چالش ها و ضرورت های توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبان های خارجی, تهران-دانشگاه تهران, 0

4. فاطمه دوست محمدی- مسعود شریفی فر, Accuracy in Translation of Hafez ghazals: Emphasis on Gnostic Terms

همایش ملی ترجمه و مطالعات بین رشته ای, بیرجند, 0

مهارت ها

 ترجمه

دروس

دروس ترم های گذشته

 سمینار در ترجمه (کارشناسی ارشد)

 نظریه های ترجمه (کارشناسی ارشد)

 مدلهای ترجمه (کارشناسی ارشد)

 زبانشناسی کاربردی و ترجمه (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مریم آرمات

Humor Translation in English Cartoons Subtitled into Persian, 1391, شهید با هنر کرمان

 مریم اصیلی

Translation of Collocations from English into Persian based on Ghazala's Theory in Pride & Pregudice, 1391, شهید با هنر کرمان

 فاطمه زند

Translation of Woman Writer's Language and Perspective by Male & Female Translators, 1390, شهید با هنر کرمان

 اسما صابر ماهانی

Translation of Rhyme in Poetry from English into Persian: A Case Study of Translation of Shakespear's Selected Sonnets, 1393, شهید با هنر کرمان

 محسن خدادادی

An Investigation into the translation of Metaphor in Children's Literature According to Newmark's Theory from Persian into English, شهید با هنر

 شیرین موسی بور بردسیری

Translation of Koller's Equivalences in Gulistan's Translations, 1390, شهید با هنر

 سید امین انجوی نژاد

A Study of African American Vernacular Dialect Translation into Persian in the Adventures of Huckleberry Finn, 1391, شهید با هنر

 معصومه احمدی زاده

Translation of Interjections in Dubbing from English into Persian, 1392, شهید با هنر

 علیرضا واحدی کاخکی

Quality Evaluation of Persian Crowdsourcing Translations of Wikipedia Articles by MQM, 1397, شهید با هنر

 علیرضا دادبخش

An Investigation of Agency in Translation and Reception of French New Novel in Iran Between 1961 and 2001, 1396, شهید با هنر

 بریس شریف بور

An Investigation of Retranslation Hypothesis in English Translations of Rumi's Poetry Based on Berman's Theory, 1396, شهید با هنر

 نجمه بهرامی

Translation of Function in Political Headlines Translated from Persian into English, 1390, شهید با هنر

 مرتضی کیوانلو

Investigating Persian into English Translations of Advertising Texts by Google Translate based on Nord's Model, 1396, شهید با هنر

 مسعود اماندادی قطب آبادی

Codification of Nonverbal Information in Subtitled Texts: A Case Study of Persian Subtitles of a selection of 20 English Movies, 1395, شهید با هنر

 ندا نیکورز

The Study of Transgender's' Discourses and Translation in Subtitling Based on Harvey's Strategies, شهید با هنر

 فاطمه فتحی مقد

An Investigation of Bastin's Adaptation as a kind a kind of Pseudo - Tranlation : A Case Study of Persian Translation of A Y ear Amongst the Persians, شهید با هنر

 سعید مرادی

Comparison of Two Web-based Translation Machines in Translating Scientific-Technical Texts Based on EuroMatrix Method, شهید با هنر

 آزیتا قاضی زاد

Norms of Translation: An Investigation into Iran Holy Defence News, شهید با هنر

 سمیرا حیدری

Translating Mystical Terms based on Toury's Norms: A Case Study of Translation of Divan-i- Shams by Moulana, شهید با هنر

 محمد حسین بی غم

Translating Orality, Recreating Otherness: A Case Study of Persian Translation of Charles Dickens' Oliver Twist, شهید با هنر

 عذرا جعفری

Translation of Proper Names based on Devies' Model: A Case Study of English Translation of Samphoni e Mordegan, شهید با هنر

 سمیه ضیا

Translation of Intertuxtuality: A Case Study based on Hatim & Mason's Semiotic Approach, شهید با هنر

 مرضیه کیانی

Essence of Meaning in Translation: Inducible or Interpretable, شهید با هنر

 نجمه مهرابیان

The Study of the Role of Textual Analysis in Translation: A Case Study based on Nord's Model, شهید باهنر

 النازالسادات مهدوی

A TQA of Persian Translations of MA Theses Abstracts based on Nord's Model: A Case Study of MA Theses of Shahid Bahonar University Translation Students, شهید با هنر

 اسما عالیشوندی

Applicability of Baker's Narrative Theory on Translation of Historical Texts from English into Persian, شهید با هنر

 راضیه یوسفی

Translation of Nonverbal Communication Signs in the Drama, A Streetcar Named Desire, شهید با هنر

 سعیده روحانی سولدی

Retranslation: The Study of Berman Theory on Dichotomy between Domestication and Foreignization and Problem of Aging, شهید باهنر

 سمانه ایرانمنش

A Study of Gutt's Relevence Theory on the Translation of Implicit Information: a Case Study of Two Persian Translation of Hamlet, شهید باهنر

 سمیرا سریزدی

The Study of Lyrics Translation from Persian into English based on Franzon's Options, شهید با هنر

 آزاده غلامرضا میرزایی

Translation Quality Assessment: The Effect of Academic Training on Translation Quality, شهید باهنر

 سبده بور منظوری نژاد

Skopos Theory and Translating Strategies ofCSI's in Translated Literary Texts from English into Persian, شهید با هنر

 سمیه خان

A study of Modulation as a Translation Procedure in Persian Translations of the Novel Dubliners, شهید با هنر

 فاطمه عربی

The Applicability of Bassnett's Strategies on the Translation of Odipus the King, 1389, شهید با هنر

 فايقه مهرابیان

The Relationship betwwen Translation Competence and Translator's Intelligence, شهید با هنر

 مریم بدرام

Translation of English Songs Used in Animations into Persian, شهید با هنر

 مرضیه رحمت محمد زاده

Translation of Intertextuality in Film Subtitling based on a Semiotic Approach, شهید با هنر

 عاطفه احمدی بور فرسنگی

The Effects of Social Constraints on the Translation Process of Children's Literature before Iran's Revolution, شهید با هنر

 زهرا صالحی معوا

Translation of Speech Acts in Drama based on Koller's Typology of Equivalence, شهید با هنر

 نوشین ضابطی

Investigation of Cohesion Shifts in the Translation of Hemingway's The Sun Also Rises into Persian, شهید با هنر

 مریم اسدی خانوکی

The Study of Simultaneous Interpretation of Ahmadinejad's Attitude in Interpreter-Mediated Interviews, شهید با هنر

 الهه اژدری

The Applicability of Lomheim's Model on English into Persian Subtitling Translation, شهید با هنر

 سیدمحمود ریاضی

Translation Universals: A Case Study of Explicitation in Persian-English-Persian Translations, شهید با هنر

 محمد جعفر شکرالله زاده

Hermenutic Movement: ANew Movement in Translaton of Rubayyat of Khayam, شهید با هنر

برنامه های کلاسی

 نظریه های ترجمه

 سمینار مسایل ترجمه

 ترجمه مکاتبات و اسناد(1)