دکترمسعود سامي

متخصص بهداشت مواد غذایی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sami@uk.ac.ir/ mas_sami@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد دکتری حرفه ای دامپزشکی (پایان نامه: بررسی ارتباط احتمالی بین تغییرات الکترولیت های سرم خون گاو و پیش بینی بیماری های اواخر دوران آبستنی، زایمان و بعد از زایمان) , از 1368 تا 1374

 دانشگاه شیراز

دکترا بهداشت و کنترل مواد غذایی (پایان نامه: جداسازی و شناسایی E. coli O157:H7 از مدفوع و شیر گاو به روش IMS و PCR در گاوداری های شیری اطراف شیراز) , از 1379 تا 1385

علاقمندی ها

 بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي، بهداشت و بازرسی گوشت، صنايع گوشت، ميكروبيولوژي مواد غذايي، شيمي مواد غذايي، میکروبیولوژی مولکولی مواد غذایی