دکتر منصور صاحب الزماني استاد

خلاصه

-استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان انتهای بلوار ۲۲ بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد پستی: ۷۶۷۶۹۱۴۱۱

 تلفن ثابت

034-33257623

 ایمیل

Sahebozamani@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1366 تا 1370

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1371 تا 1374

 دانشگاه دولتی تربیت بدنی و توریسم روسیه

دکترا ورزش درمانی و توانبخشی ورزشی , از 1379 تا 1383

افتخارات و جوایز

 دارای بیش از 25 مقام استانی – منطقه ایی ، کشوری و بین المللی در کاراته

کاراته,

 عضو تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران

کاراته,

 مربی بدنساز تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران

کاراته,

 داور بین المللی کاراته

کاراته,

 سرمربی تیم ملی کاراته دانشجویان کشور اعزامی به مسابقات جهانی ژاپن

کاراته,

 دبیر فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

کاراته,

 دارنده کمربند سیاه دان 7 کاراته سبک شوتوکان J.K.A

کاراته,

 پژوهشگر برتر استان کرمان

پژوهشی,

 پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی

پژوهشی,

 پژوهشگر برتر

 کسب مقام دوم مسابقات کاراته دانشجویی

کاراته,

علاقمندی ها

 شناسایی و کنترل ریسک فاکتورهای آسیب ورزشی

 توانبخشی ورزشی آسیب ها در مرحله بازگشت به ورزش و مسابقه

 ماساژ کلاسیک

 ماساژ ورزشی

 ماساژ درمانی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

روسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 رییس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران- نمایندگی کرمان

 فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی

رییس انجمن کاراته, از 1392 تا ادامه دارد

 هیات پزشکی - ورزشی استان کرمان

عضو هیات رییسه, از 1390 تا ادامه دارد

 وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری

عضو کمیته برنامه ریزی, از 1391 تا 1393

 اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری

رییس انجمن کاراته, از 1375 تا ادامه دارد

1375 تا 1379 ، 1383 تا 1386، 1394

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری

عضو گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, از 1390 تا 1397

 انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ایران

عضو هیات مدیره, از 1393 تا 1397

 -دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیات ممیزه, از 1391 تا 1397

 -دانشگاه شهید باهنرکرمان

معاون دانشجویی-فرهنگی, از 1384 تا 1388

 - دانشگاه شهید باهنر کرمان

دبیر کمیسیون تخصصی هیات ممیزه, از 1393 تا 1397

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, از 1389 تا 1396

طرح های تحقیقاتی

 بررسی نیازهای آموزشی مربیان سطح استان کرمان

استانی, از 14/1/91 تا 8/9/91

 بررسی تعادل و پویایی ورزشکاران دوچرخه سوار کرمان

استانی, از 17/2/93 تا 28/7/93

 مستندسازی ورزش های بومی - محلی استان کرمان

استانی, از 1385 تا 1390

انتشارات

کتاب ها

1. , آماده سازی ناحیه مرکزی بدن

پگاه, 1398

2. , تجدید چاپ راهنمای پیشگیری از آسیب های ورزشی

1397

3. , ویراستار علمی کتاب نقش حیاتی عضلات گلوتئال( ارتباط بین چرخه راه رفتن با درد و اختلالات عملکردی)

پگاه, 1397

4. , ورزش درمانی برای آسیب های شانه

پگاه, 1397

5. , آشنایی با دستگاه تعادلی بایودکس

1397

6. مترجم :منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی، ابراهیم محمدعلی نسب, Prescriptive Stretching

انتشارات حتمی, تهران, 1392

7. : توماس ام.هاروارد ، گری دبلیوکی هو و جاش لوئیس, ویرایشگر علمی کتاب "100 پرسش و پاسخ در مورد آسیب های ورزشی

جهاد دانشگاهی کرمان, کرمان, 1392

8. مترجم : منصور صاحب الزمانی، ابراهیم محمدعلی نسب، محمد فلاح محمدی, Core Assessment and Training

انتشارات حتمی, تهران, 1391

9. مترجم : منصور صاحب الزمانی، نادر رهنما، هیمن محمدی, Sport Injury Prevention

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 1391

مقاله های مجله

1. Banafsheh AMIRI 1, 2, Mansour SAHEBOZAMANI 1 *, Behnaz SEDIGHI 2, The effects of 10-week core stability training on balance in women with multiple sclerosis according to Expanded Disability Status Scale: a single-blinded randomized controlled trial

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 55, 2, 199-208, 2019

2. Abedinzadeh S1, Sahebozamani M2, Amirseyfaddini M.R3, Abbasi H4, Effect of Training Modified FIFA 11+ on Kinematic Factors of Landing in Elite Handball Players

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد-, 8, 1, 2019

3. Aboozar Saadatian1*, Mansour Sahebozamani1, Mohammad Taghi Amiri Khorasani2, Mohammad Taghi Karimi3, Mohammad Sadeghi4, Comparing Shoulder Joint Functional Range of Motion in Overhead Athletes with and without Shoulder Impingement Syndrome: A Cross-Sectional Study

Journal of Rehabilitation Sciences and Research, 5, 2018

4. Hossein Babaeipour1, Mansour Sahebozamani2*, Fariborz Mohammadipour3, Alireza Vakilian4, The effect of Training at different depths on the balance of chronic ischemic stroke patients

International Journal of Applied Exercise Physiology, 7, 2018

5. Ramona Mosavian Naeini,1 Mansour Sahebozamani,1 and Mohammad Naser Nazem2, *, Effect of Running on Inclined Treadmill on the Occurrence of Knee Joint Osteoarthritis in the Male and Female Wistar Rats

Zahedan J Res Med Sci., 20, 2018

6. معصومه زاهدی ، عبدالحمید دانشجو ، منصور صاحبالزمانی ، محمد صادقی گوغری, مقایسه اثر دو نوع تمرینات پلایومتریک هاپینگ و پرشی بر حس وضعیت مفصل زانو در مردان به دنبال بازسازی لیگامان صلیبی قدامی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی, 7, 2018

7. وجیهه دهقانزاده ،عبدالحمید دانشجو ، منصور صاحبالزمانی ، فائزه بامروت ، سعیده صدیقی دریجانی ، زهرا مددی زاده, تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بدن و هاپینگ بر تعادل دانشجویان دختر دارای ناپایداری مچ پا

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *, 7, 2018

8. Hadi Akbari1,2, Mansour Sahebozamani1, Ablolhamid Daneshjoo1, Mohammadtaghi Amiri-Khorasani3, Effect of the FIFA 11+ Programme on Vertical Jump Performance in Elite Male Youth Soccer Players

MJSSMontenegro, 2, 2018

9. حسین بابایی پور ، منصور صاحب الزمانی، فریبرز محمدي پور ، علیرضا وکیلیان, تأثیر 6 هفته تمرینات آبی بر کیفیتزندگی بیماران مبتلا به سکته مغزي ایسکمیک مزمن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

علوم پزشکی رفسنجان, 17, 2018

10. ابوذر سعادتیان ، منصور صاحب الزمانی ، محمد تقی کریمی ، محمد صادقی ، محمد تقی امیري خراسانی, اثر 8 هفته تمرینات تعلیق مقاومتی کل بدن بر حس عمقی مفصل شانه ورزشکاران داراي حرکات بالاي سر مبتلا به سندرم گیرافتادگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 17, 2018

11. هادی اکبری ، منصور صاحب الزمانی ، عبدالحمید دانشجو ، محمدتقی امیری خراسانی, کدامیک از تکالیف پرش- فرود کنترلشده و ویژة فوتبال، برای شناسایی فوتبالیستهای درمعرض خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی مناسبتر است؟

مطالعات طب ورزشی, 23, 2018

12. *Ramin Beyranvand1 , Mansour Sahebozamani1 , Abdolhamid Daneshjoo1, The Role of Ankle and Knee Joints Proprioceptive Acuity in Improving the Elderly Balance After 8-Week Aquatic Exercise

Iranian Journal of Ageing., 13, 2018

13. رعناالسادات حیدری; دکتر منصور صاحب الزمانی; کتر فاطمه کریمی افشار, بررسی مقایسه‌ی 8 هفته تمرین ثبات مرکزی روی توپ با تمرین با طناب معلق، بر کیفیت زندگی و درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی- تحقیق کارآزمایی بالینی

Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services, 26, 2018

14. مجيد کاربخش راوری 1، منصور صاحب الزمانی 2، مرتضی ناجی, اثر سنجی دستگاه اص حی و تمرينی کمربند شانه ای

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم, 19, 2018

15. Ramin BEYRANVAND *, Mansour SAHEBOZAMANI, Abdolhamid DANESHJOO, The effect of 8-week aquatic exercise on postural control and balance recovery strategy of elderly men: a randomized controlled trial

EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH, 71, 2018

16. رامین بیرانوند ، مىصور صاحب الزمانی 2، عبدالحمید دانشجو, بررسی ارتباط بین شاخص های نو سان پاسچر ي استراتژی های بازیابی تعادل در سالمىدان

دانشور پزشکی, 19, 2018

17. مهری ابراهیمی قره قیوولو ، مىصور صاحب الزمانی ، رامین بیرانوند ، فاطمه کریمی افشار, تاثیر تمرینات اصلاحی بر درد و حس وضعیت مفصل شانه رد دختران دارای سندروم گیر افتادگی عملکردی

دانشور پزشکی, 19, 2018

18. Hadi Akbari1,2, Mansour Sahebozamani1, Ablolhamid Daneshjoo1, Mohammadtaghi Amiri-Khorasani3, Effect of the FIFA 11+ Programme on Vertical Jump Performance in Elite Male Youth Soccer Players

Monten. J. Sports Sci., 7, 2018

19. Amiri B, Sahebozamani M, Sedighi B, The effects of 10-week core stability training on balance in women with Multiple Sclerosis according to Expanded Disability Status Scale: a single-blinded randomized controlled trial.

European journal of physical and rehabilitation medicine, 2018

20. مجتبي بابايي خرزوقي 1، منصور صاحب الزماني 2، محمدتقي کريمي, مقايسه اثربخشي 8 هفته برنامه تمريني ترکيبي «نهایت آمادگی » بصورت ميداني و ورزش از راه دور بر روي پارامترهاي تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد

Journal of Gerontology (joge), 3, 1, 2017

21. مجتبي بابايي خرزوقي 1، منصور صاحب الزماني 2، محمدتقي کريمي, مقايسه اثربخشي 8 هفته برنامه تمريني ترکيبي «نهایت آمادگی » بصورت ميداني و ورزش از راه دور بر روي پارامترهاي تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد

Journal of Gerontology (joge), 3, 1, 2017

22. مجتبي بابايي خرزوقي 1، منصور صاحب الزماني 2، محمدتقي کريمي, مقايسه اثربخشي 8 هفته برنامه تمريني ترکيبي «نهایت آمادگی » بصورت ميداني و ورزش از راه دور بر روي پارامترهاي تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد

Journal of Gerontology (joge), 3, 1, 2017

23. مجتبي بابايي خرزوقي 1، منصور صاحب الزماني 2، محمدتقي کريمي, مقايسه اثربخشي 8 هفته برنامه تمريني ترکيبي «نهایت آمادگی » بصورت ميداني و ورزش از راه دور بر روي پارامترهاي تعادل ايستا و پوياي سالمندان مرد

Journal of Gerontology (joge), 3, 1, 2017

24. Vahid Mazloum a, Mansour Sahebozamani b, Amirhossein Barati c, Nouzar Nakhaee d, Pouya Rabiei, Randomized clinical trial The effects of selective Pilates versus extension-based exercises on rehabilitation of low back pain

Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1, 2017

25. Sahar Khaje؛ Mansour Sahebozamani؛ Fatemeh Karimi Afshar, Effect Of Aquagymnastic Training On Position Sense Of Knee Joint In Older Women With Osteoarthritis

SPORT MEDICINE, 8, 2, 115-129, 2017

26. Khosravi Kaviz M, Rahnama N, Sahebalzamani M, The Effect Of Eight Weeks Of Training With Balance Board On Neuromuscular Variables Of Karate Girls` Ankle

Journal Of Paramedical Sciences &Amp; Rehabilitation, 6, 2, 27-37, 2017

27. Mirzaei, M., M. Sahebozamani, And H. Ebrahimi, The Effectiveness Of Selected Tai Chi Exercises And Core Stabilization Exercises On Static And Dynamic Balance In Multiple Sclerosis Patients With Emphasis On Edss - A clinical Trial

Journal Of Zanjan University Of Medical Sciences And Health Services, 25, 111, 1-14, 2017

28. Mahtab Mirzaee, Mansour Sahebozamani, Hossein Ali Ebrahimi, The Effect Of 8-Week Tai Chi Exercise On Static And Dynamic Balance In Women With Multiple Sclerosis With Emphasis On Mesomorph And Endomorph's Morphology- A Clinical Trial Study.Scientific-Research

Journal Of Shahed University, 24, 127, 15-24, 2017

29. Seyedjafari E. Sahebozamani M. Ebrahimi E, Effect Of 8 Weeks Of Water Exercises On Deep Part Of The Pool On The Static Balance Of The Elderi Man

Iranian Journal Of Ageing, 12, 3, 384-393, 2017

30. Seyedjafari E, Sahebozamani M, Beyranvand R, Ebrahimipoor E, Razavi M, The Effect Of 8 Weeks Deep-Aquatic Exercises On Static Balance And Lower Body Strength Among Elderly Men

International Journal Of Applied Exercise Physiology, 6, 1, 86-98, 2017

31. Ramin Beyranvand1,Mansour Sahebozamani2,Abdolhamid Daneshjoo, The Relationship Of Anthropometric Factors With Postural Stability And Ankle/Hip Range Of Motion In The Elderly

J Mazandaran Univ Med Sci, 27, 147, 171-182, 2017

32. Beyranvand R, Sahebozamani M, Daneshjoo A, The Effect Of Hyperkyphosis On Balance Recovery Strategy Of Young And Old People In Response To Sudden Perturbations

Daneshvar Medicine, 24, 130, 37-46, 2017

33. Randomized Clinical Trial The Effects Of Selective Pilates Versus Extension-Based Exercises On Rehabilitation Of Low Back Pain, Randomized Clinical Trial The Effects Of Selective Pilates Versus Extension-Based Exercises On Rehabilitation Of Low Back Pain

Journal Of Bodywork And Movement Therapies, 2017

34. Mazloum V, Sahebozamani M, Barati A, Nakhaee N, Rabiei P, The Effects Of Pilates And Mckenzie Exercises On Quality Of Life And Lumbar Spine Position Sense In Patients With Low Back Pain: A Comparative Study With A 4-Week Follow-Up. Evaluation

2017

35. Ramona Mosavian Naeini1, Mansour Sahebozamani1, Mohammad Naser Nazem2*, Effect of Moderate Treadmill Exercise on hip Osteoarthritis in Male and Female Wistar Rats

Novelty in Biomedicine, 2017

36. رامین بیرانوند، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو, تاثیر هایپرکایفوسیس بر بازسازی تعادل جوانان و سالمندان در پاسخ به اغتشاشات ناگهانی

دانشور پزشکی, 2017

37. رامين بيرانوند منصور صاحب الزماني عبدالحميد دانشجو, The Relationship of Anthropometric Factors with Postural Stability and Ankle/hip Range of Motion in the Elderly

دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 147, 2017

38. رامين بيرانوند منصور صاحب الزماني عبدالحميد دانشجو احسان سيدجعفري, بررسي ارتباط بين تغييرات قدرت عضلاني و نوسانات پاسچر سالمندان پس از 8 هفته تمرينات آبي: يك كارآزمايي باليني

علوم پزشکی دانشگاه مازندران, 157, 2017

39. مینا خسروی کویز ، نادر رهنما ، منصور صاحب الزمانی, تأثیر هشت هفته تمرین با تخته تعادل بر متغیرهای عصبی عضلانی مچ پای دختران کاراته کار

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد-, 6, 2017

40. Vahid Mazloum, Mansour Sahebozamani, Amirhossein Barati, Nouzar Nakhaee, Pouya Rabiei, The Effects of Pilates and McKenzie Exercises on Quality of Life and Lumbar Spine Position Sense in Patients with Low Back Pain: A Comparative Study with a 4-Week Follow-Up

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Medical and Health Sciences, 11, 2017

41. Ehsan Seyedjafari1, Mansour Sahebozamani1, *Ehsan Ebrahimipour2, Effect of Eight Weeks of Water Exercises on Deep Part of the Pool on the Static Balance of the Elderly Man

Iranian Journal of Ageing., 12, 2017

42. حسان سیدجعفری، منصور صاحب الزمانی، احسان ابراهیمی پور, تأثیر هشت هفته تمرین‌های آبی قسمت عمیق استخر بر تعادل ایستای مردان سالمند‎

مجله سالمندی ایران, 3, 2017

43. Farzaneh M, Sahebozamani M, Daneshjoo AH, Sadeghi M, Effect Of Six-Week Static Quadriceps Stretching On Pain And Lower Extremity Kinematics During Running In Individuals With Patellaofemoral Pain Syndrome

(IJHCS), 1, 1, 2016

44. Aida Tavakol, Abdolhamid Daneshjoo, Mansour Sahebozamani, Effect Of Six Weeks Shallow And Deep Water Exercises On Static Balance And Pain Of Girls With Patellofemoral Pain

J Rehab Med, 5, 3, 111-118, 2016

45. Afhami N, Sahebozamani M, Mohammadipor F, Effects Of Proprioceptive Training On Head And Neck Kinematic Parameters Against External Perturbations In Professional Male Karate Athletes

J Res Rehabil Sci, 12, 3, 167-172, 2016

46. Ramin Beyranvand, Mansour Sahebozamani, Abdolhamid Daneshjoo, A Survey On Relationship Between Postural Sway Parameters And Balance Recovery Strategies In Older People

Daneshvar Medicine, 23, 123, 21-30, 2016

47. Mazloum V, Sahebozamani M, Barati A, Nakhaee N, Comparing The Effects Of Pilates Training And Mckenzie Exercises On Core Muscles Cross-Sectional Area And Strength In Patients With Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Clinical Trial

J Mazandaran Univ Med Sci, 26, 143, 48-61, 2016

48. Vahid Mazloum, Mansour Sahebozamani, Sahebozamani2 .The Effects Kinesiotaping® And Proprioceptive Exercises In Rehabilitation Management Of Volleyball Players With Chronic Ankle Instability

Pars J Med Sci, 14, 2, 31-41, 2016

49. Mazloum V, Sahebozamani M., A Review Study On Various Conservative Management Strategies For Patellofemoral Pain Syndrome: What Is The Best Intervention?

Journal Of Kerman University Of Medical Sciences, 23, 1, 116-136, 2016

50. مهتاب میرزایی، منصور صاحب الزمانی، حسینعلی ابراهیمی, مقایسه اثر بخشی تمرینات منتخب تای چی و ثبات ناحیه مرکزی بدن بر تعادل ایستا و پویای بیماران مولتیپل اسکلروزیس بر مقیاس ناتوانی جسمانی(EDSS) ، تحقیق کارآزمایی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان, 111, 2016

51. Mansour Sahebozamani, Ramin Beyranvand, A review of injury assessment in iranian martial artists: systematic review

J Rehab Med, 5, 2, 235-248, 2016

52. سعید ایمانیزاده 1، منصور صاحبالزمانی 2، محمدتقی امیری خراسانی, تأثیر خستگی عملکردی ویژه فوتبال بر کینماتیک مفاصل ران و زانو درطول فرود بازیکنان حرفهای

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري, 10, 2015

53. نجمه افهمي, منصور صاحب الزماني, فريبرز محمدي پور, بررسی اثر برنامه تمرینی حس عمقی گردن بر شاخص‌های کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش خارجی میان ورزشکاران کاراته‌کای نخبه مرد‎

پژوهش در علوم توانبخشی, 12, 2015

54. Mansour Sahebazamani, Hossein Mohammadi, Kourosh Ghahreman Tabrizi, The Effect of Repeated Bouts of Eccentric Exercise on Functional Markers of Delayed Onset Muscle Soreness

International Journal of Applied Exercise Physiology, 4, 1, 34-39, 2015

55. Abdolhamid Daneshjo, nor A.A Osman, Mansour Sahebozamani, Ashril Yusof, Analysis of jumping-landing maneuvers after different speed performances in soccer players

Pols one, 10, 11, 2015

56. Mansour Sahebozamani, Mohammad Reza Amir Seyfaddini, Hemn Mohammadi, Effect of Lace-up and Aircast Ankle Braces on Dynamic Postural Control in Functional Fatigue Condition: A study on volleyball Players with Ankle Instability

Physical Treatment, 4, 4, 183-190, 2015

57. jalali n, eslami shahrbabaki m, sahebozamani m, the effect of exercise program in reducing symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in children

iranian journal of psychiatry and clinical psychology, 20, 4, 309-316, 2015

58. mazloum v, sahebozamani m, the effects of various exercise-based interventions on non-specific chronic low back pain: a systemic review on persian studies

j res rehabil sci, 11, 1, 62-69, 2015

59. eimani zadeh s, sahebzamani m, amiri khorasani m t, effect of soccer specific functional fatigue on hip and knee joints kinematics in professional players during landing

Jsmt, 13, 10, 35-46, 2015

60. Sadeghifar A, Ilka S, Dashtbani H, Sahebozamani M, A Comparison Of Glenohumeral Internal And External Range Of Motion And Rotation Strength In Healthy And Individuals With Recurrent Anterior Instability

Archives Of Bone And Joint Surgery, 2, 3, 215-219, 2014

61. Amirreza Sadeghifar, MD; Shahab Ilka, MD; Hasan Dashtbani, MSc; Mansour Sahebozamani, PhD, A Comparison of Glenohumeral Internal and External Range of Motion and Rotation Strength in healthy and Individuals with Recurrent Anterior Instability

THE ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY, 2014

62. sadeghifar a. r, dashtbani h. , sahebozamani m, the imbalance of shoulder strength and the range of its motion is an effective factor in recurrent shoulder dislocation

نشریه جراحی ایران, 22, 3, 35-42, 2014

63. saadatian abouzar, mansour sahebozamani, and saeed imanizadeh, angle of kyphosis curve, forward head and motion rang of shoulder joint in elite handball players

SPORT MEDICINE, 5, 2, 87-101, 2014

64. khoga naamat, k., sadeghi, h., sahebozamani, m .,nazari, s, effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly

j res rehabil sci, 10, 4, 539-548, 2014

65. mahmoodi foroozan, mansour sahebozamani, esmaeil sharifian, and hamid sharifi, the effect of corrective exercises on the pain and degree of uneven shoulder deformity

journal of research sport rehabilitation, 1, 2, 1-9, 2014

66. Khaje Nemat Karrar, Heidar Sadeghi, Mansour Sahebozamani, The effect of 8 weeks of strength training on static and dynamic balance in healthy men

SPORT MEDICINE, 6, 1, 55 – 45, 2014

67. Mahmoodi F, Sahebozamani M, Sharifian E, Sharifi H, The Effect Of Corrective Exercises On The Pain And Degree Of Uneven Shoulder Deformity

Journal Of Research Sport Rehabilitation, 1, 2, 1-9, 2014

68. وحيد مظلوم, منصور صاحب الزماني, بررسی تأثیر مداخلات مختلف تمرینی بر کمر درد مزمن غیر اختصاصی: مروری بر مطالعات فارسی زبان‎

پژوهش در علوم توانبخشی, 2013

69. Sahebozamani Mansour, Amir Seyfaddini Mohammad reza, Mohammadi Hemn, The emmidiate effect of different types of common ankle orthosis on balance indexes: a study on volleyball players with unstable ankle grade I and II

J Res Rehabil sci, 9, 4, 586-595, 2013

70. salari a. sahebozamani m.Daneshmandi H, the effect of core stability training program on balance in blind female athletes.

journal of kerman university of medical sciences, 20, 6, 585-595, 2013

71. Sahebozamani M, Abbaszadeh A, Effect of Spinal Stabilizing exercises on Lumbar hyperlordosis by StabilizerTM Pressure Bio-feedback Unit

Journal of Sport Medicine Review, 5, 13, 13-26, 2013

72. Sahebozamani M, Sharifian E, Daneshmandi H, Dehnavi H, Comparison between shoulder strength ratio and shoulder internal to external rotation range of motion in Zurkhaneh athletes and non-athletes subjects

J Res Rehabil Sci, 9, 1, 84-93, 2013

73. saadatian a, sahebozamani m, mohamadipour f, comparison of internal-to-external ratios of strength rotation and rom rotation in injured and healthy professional male handball players

j res rehabil sci, 9, 7, 1232-1243, 2013

74. منصور صاحب الزمانی، مهدی صداقت, تاثیر خستگی ویژه فوتبال بر کنترل قامت پویای بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

SPORT MEDICINE, 12, 15, 97-114, 2013

75. ابراهیم محمد علی نسب، منصور صاحب الزمانی, The Effect of Core Stability Training on Y Balance Test Components in Indoor Soccer Players

SPORT MEDICINE, 4, 2, 63-86, 2013

76. Sahebozamani Mansour, Amir seyfaddini Mohammad reza, Mohammadi Hemn, The emmidiate effect of different types of common ankle orthosis on balance indexes: a study on volleyball players with unstable ankle grade I and II

J Res Rehabil sci, 9, 4, 586-595, 2013

77. ابراهیم محمد علی نسب، منصور صاحب الزمانی, The Effect of Core Stability Training on Y Balance Test Components in Indoor Soccer Players

SPORT MEDICINE, 4, 2, 63-86, 2013

78. Sahebozamani M, Sharifian E, Daneshmandi H, Dehnavi H, Comparison Between Shoulder Strength Ratio And Shoulder Internal To External Rotation Range Of Motion In Zurkhaneh Athletes And Non-Athletes Subjects

J Res Rehabil Sci, 9, 1, 84-93, 2013

79. منصور صاحب الزمانی، مهدی صداقت, تاثیر خستگی ویژه فوتبال بر کنترل قامت پویای بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

نشریه پژوهش در علوم ورزشی, 4, 12, 97-114, 2013

80. منصور صاحب الزمانی، اعظم عباس زاده, تاثیر تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات بر لوردوز کمری با استفاده از دستگاه بیوفیدبک فشاری

مطالعات طب ورزشی, 13, 13-26, 2013

81. .shojaedin s.s, sahebozamani m, mehrabian h, knee joint osteoarthritis in retired professional athletes and non- athletic persons

j rafsanjan univ med scie, 11, 3, 247-258, 2012

82. Afhami N. Sahebozamani M. Sefadini Mr. Ghahreman Tabrizi K, Deep And Superficial Cervical Flexor Muscles Strength In Female Students With Forward Head Posture Compared To Normal Group Using Electromyography And Pressure Bio- Feedback Device.

Journal Of Kerman University Of Medical Sciences, 19, 1, 70-78, 2012

83. Shojaedin SS, Sahebozamani M, Mehrabian H, Knee Joint Osteoarthritis In Retired Professional Athletes And Non-Athletic Persons

Journal Of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 11, 3, 247-258, 2012

84. Abbaszadeh A, Sahebzamani M, Amir Seifadini M, Samsampour D, Effect of an 8-week corrective exercise on hyperlordosis girl students, Kerman

Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences, 16, 5, 377-386, 2012

85. Mansour Sahebozamani, Abdolhamid Habibi, Yadollah Zibaye yekta, Rohollah Valizadeh, Comparison of the couple force ratios of pelvic lumbar girdle in hyperlordosis & healthy male

Procedia social and Behavioral sciences, 7, 15, 2353-2356, 2011

86. Zahra Mahdavi Jafari ؛ Reza Mahdavi Nejad؛ Vahid Zolaktaf؛ Mansour sahebozamani؛ Arezo Mahmodi Najafabadi, The comparison of balance between female basketball players with and without a history of lateral ankle sprain

SPORT MEDICINE, 2, 1, 103-114, 2011

87. Afhami N. Sahebozamani M, Validation of goniometric method in the assessment of lordosis by radiographic analysis

Journal Of Kerman University Of Medical Sciences, 18, 2, 162 – 154, 2011

88. Dadgar, Hossein, And Mansur Sahebozamani., Evaluation Of Sole Arech Index And Non-Contact Lower-Extremity Injury Rates In Male Karateka

Journal Of Research In Rehabilitation Sciences, 7, 1, 1-8, 2011

89. Erfani M, Sahebozamani M, Marefati H, Sharifian E, The Survey Of Sole Arch Index And Its Relationship To Non–Contact Ankle Sprain In Athletes

Journal Of Sport Medicine, 2, 3, 112 – 99, 2011

90. حسین دادگر – منصور صاحب الزمانی – طهمورث نورایی – اسماعیل شریفیان ., The Relationship Between Q–Angle And Non-Contact Injuries Of Lower Extremity In Male Karate Players

SPORT MEDICINE, 3, 83-97, 2011

91. M.Khorasani , M.Sahebozamani , K.Ttabrizi, y.Ashril, .”Acute effect of different stretching methods on ilinois agility test in soccer players”

J.Strenght cond .Res, 24, 10, .2698 – 2704, 2010

92. Zahra Mahdavi Jafari; reza Mahdavi Nejad; vahid Zolaktaf; mansour sahebozamani; arezo Mahmodi Najafabadi, The Comparison Of Balance Between Female Basketball Players With And Without A History Of Lateral Ankle Sprain

SPORT MEDICINE, 2, 1, 114- 103, 2010

93. الهام وزیری؛ فریبرز محمدی پور ؛ منصور صاحب الزمانی, تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی متغیرهای کینماتیک اندام تحتانی زنان میانسال سالم و کم‌تحرک در حین راه رفتن

طب توانبخشی, 6, 3, 29-38, 1396

94. زارع زاده مهشید؛ صاحب الزمانی منصور؛ فرهمند شعله؛, شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان دختر 9 تا 11 ساله شهرستان خرمبید

137, 1394

95. Ehsan Seyedjafari؛ Mansour Sahebozamani؛ Abdolhamid Daneshjoo, The Effect Of Functional Fatigue Program On Shoulders’ Proprioception Among Active Swimmers

پژوهش در توانبخشی ورزشی, 3, 6, 31-37, 1394

96. فاطمه سالاری عسکر، مهرداد عنبريان،علی احسان صالح، منصور صاحب الزمانی, تاثیریک دوره تمرین مقاومتی بر سطح مقطع عضله پهن داخلی وخارجی زنان مبتلا به سندرم دردکشککی رانی

علوم پزشکی کردستان, 15, 2, 32-39, 1394

97. دكتر امیر رضا صادقیفر * ، دكتر حسن دشتبانی ** ، دكتر منصور صاحب الزمانی ***, ارزیابی دامنه حرکتی و قدرت چرخش داخلی و خارجی شانه به عنوان فاکتور مؤثر در دررفتگی مکرر قدامی شانه

جراحی ایران, 22, 1393

98. منصور صاحب الزمانی، ابراهیم محمدعلی نسب، حسن دانشمندی, تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده مرکزی بدن بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال

مطالعات طب ورزشی, 6, 15, 15-28, 1393

99. دکتر منصور صاحب الزمانی، حمید خرم نژاد، ابراهیم محمد علی نسب, مقایسه میزان خستگی بر روی جهت های سه گانه تست Yدر بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا

پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, 8, 16, 53- 41, 1391

100. حمید خرم نژاد، منصور صاحب الزمانی،اسماعیل شریفیان، محمدرضا امیرسیف الدینی, تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

مطالعات طب ورزشی, 13, 9, 49-60, 1390

101. مرضیه رضایی، منصور صاحب الزمانی، کوروش قهرمان تبریزی، محمدرضا امیرسیف الدینی, میزان فعالیت عضلات کمری-لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن روی سطح پایدار و ناپایدار

مطالعات طب ورزشی, 13, 9, 111-122, 1390

102. مرضیه رضایی ، منصور صاحب الزمانی ، کوروش قهرمان تبریزی ، محمد رضا امیر سیف الدینی, میزان فعالیت عضلات کمری – لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن بر روی سطوح پایدار و ناپایدار

پژوهش در علوم ورزشی ( مطالعات طب ورزشی ), 9, 122 – 111, 1390

103. حمید خرم نژاد ، منصور صاحب الزمانی ، اسماعیل شریفیان ، محمد رضا امیر سیف الدینی, تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

پژوهش در علوم ورزشی ( مطالعات طب ورزشی ), 9, 60 – 49, 1390

104. منصور صاحب الزمانی ، رضا سیامکی قریه و نعیم احراری ., بررسی نسبت میزان فعالیت عضلات شکمی در تمرین ثبات دهنده پل زدن رو به شکم در افراد با قوس کمری افزایش یافته

نشریه المپیک, 52, 4, 110-99, 1389

105. مریم شریفی ؛ صاحب الزمانی ؛ قهرمان تبریزی ، کوروش ، منصور, ارتباط میزان شیوع آسیب با عملکرد بازیکنان نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

" نشریه پژوهش در علوم ورزشی, 6, 108-99, 1389

106. منصور صاحب الزمانی . نعیم احراری . رضا سیامکی قریه صفا ., بررسی میزان فعالیت عضلات کمری – لگنی موثر در پایداریcore در سطوح پایدار و ناپایدار در افراد با قوس کمری افزایش یافته

نشریه پژوهش در علوم ورزشی, 6, 24, 120 – 103, 1388

107. Maryam Pakravan؛ Mansour Sahebal Zamani؛ Kourosh Ghahreman Tabrizi, Prevalence and causes of injuries in physical education students

SPORT MEDICINE, 1, 2, 81-94, 1388

108. رعنا السادات حیدری،منصور صاحب الزمانی, تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی روی توپ و معلق بر کیفیت زندگی و درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 0

109. هادی اکبری، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو،محمد تقی امیری خراسانی, کدامیک از تکالیف پرش-فرود کنترل شده و ویژه فوتبال برای شناسایی فوتبالیست های در معرض خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی مناسب تر است؟

مطالعات طب ورزشی, 0

110. Saeed Abedinzadeh, Mansour Sahebozamani, Mohammad Reza Amirseifaldini, Hamid Abbasi, Effect of 8 weeks of injury prevention training of modified FIFA 11+ on kinetics indices of vertical jump on elite handball players

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 0

111. حمید عباسی، سعید عابدین زاده، منصور صاحب الزمانی، محمدرضا امیرسیف الدینی, تاثیر 8 هفته تمرین پیشگیری از آسیب فیفا +11 تعدیل شده بر فاکتورهای کینماتیکی فرود از پرش بازیکنان مرد نخبه هندبال

نشریه دانشکده علوم پیراپزشکی, 0

112. الهام وزیری 1، فریبرز محمدیپور 2*، منصور صاحبالزمانی, تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی متغیرهای كینماتیك اندام تحتانی زنان میانسال سالم و كمتحرک در حین راه رفتن

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *, 6, 0

113. وحید مظلوم - منصور صاحب الزمانی, بررسی تاثیر مداخلات مختلف تمرینی بر کمر درد مزمن غیر اختصاصی : مروری بر مطالعات فارسی زبان

پژوهش در علوم توانبخشی, 11, 1, 1-10, 0

114. Ali Reza Asadi, Mojtaba Babaei Khorzoghei, Mansour Sahebozamani, The Effect of Three-Month Therapeutic and Ergonomic Exercise Based on Virtual Space on Musculoskeletal Disorder in Computer Users

British Journal of Applied Science & Technology, 9, 3, 256-267, 0

115. بنفشه امیری، منصور صاحب الزمانی، بهناز صدیقی, تاثیر 10 هفته تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با تاکید بر تیپ بدنی

علوم پزشکی ارومیه, 13, 5, 410-420, 0

116. وحید مظلوم، منصور صاحب الزمانی, مقایسه دو برنامه تمرین ثباتی و روش پیلاتس بر توان بخشی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دانشور پزشکی, 15, 110, 59-68, 0

117. نرگس جلالی- منصور صاحب الزمانی – مهین اسلامی شهربابکی, تاثیر 8 هفته برنامه ی ورزش درمانی بر تعادلی ایستا و پویای کودکان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHA )

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, 7, 1, 125-134, 0

118. مریم شریفی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی, ارتباط میزان شیوع آسیب با عملکرد بازیکنان نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

نشریه علمی – پژوهشی در علوم ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی ), 6, 108 ، 99, 0

119. عباس مفیدی – منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان ., " بررسی وضعیت قوسهای ستون فقرات باستانی کاران و ارتباط این قوسها با حرکات تخصصی و سابقه ورزشی آن ها

نشریه المپیک, 56, 4, 112 - 105, 0

120. حسین محمدی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی., تاثیر تکرار تمرین برونگرا روی برخی از نشانگرهای عملکردی و بیوشیمیایی درد عضلانی تاخیری

نشریه علوم پزشکی گناباد ( افق دانش ), 0

121. , بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و برخی عوامل احتماعی با شدت کمر درد عیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان

پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی, 1, 1, 84-75, 0

مقاله های کنفرانس

1. AKBARI HADI,SAHEBOZAMANI MANSOUR,DANESHJOO ABDOLHAMID,AMIRI KHORASANI MOHAMMADTAGHI, THE EFFECT OF THE FIFA 11+ PROGRAM ON SOCCER-SPECIFIC LANDING PATTERN IN YOUNG MALE ELITE SOCCER PLAYERS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS SCIENCES, Tehran, 5, 2018

2. Mohammadi Hossein- Sahebazamani Mansour, Influence of vibration on some of functional markers of delayed onset muscle soreness

- International Shomal Sports science conference 2012, 2012

3. Sahebazamani Mansour - Mohammadi Hossein- Ghahraman tabrizi Kourosh, The effect of repeated bouts of eccentric exercise on Functional markers of Delayed onset muscle soreness

International Shomal Sports science conference 2012, 2012

4. M.sahebozamani, Examination of the effects of karate training programe (12 weeks ) on aggression of students ( 13-15 years old

Sport sciences congress – November. 5-7, Ankara – Turkey, 1998

5. منصور صاحب الزمانی, توانبخشی ورزشی ، حلقه گمشده

دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, تهران, 0

6. حمید خرم نژاد – منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان – محمد رضا امیر سیف الدینی – ابراهیم محمد علی نسب, مقایسه میزان خستگی بر روی جهت های سه گانه تست y در بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا

اولین همایش ملی علم و بسکتبال, تهران, 0

7. حمید خرم نژاد – منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان – محمدرضا امیر سیف الدینی – ابراهیم محمد علی نسب ., تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

اولین همایش ملی علم و بسکتبال, تهران, 0

8. y.zibaye yekta ; M.sahebozamani ; A.Habibi ; R.valizadeh"., Comparison powers of couple force of anterior & posterior rorators muscles in hyper lordosis and healthy male

3th world conference ou educational sciences, Istanbul , Turkey, 0

9. , Comparison of powers of couple force ratios of anterior & posterior rorators muscles in in hyper lordosis and healthy male

‘ 3th world conference ou educational sciences, Istanbul , Turkey, 0

10. مرضیه رضایی – هادی روحانی – منصور صاحب الزمانی – کورش قهرمان تبریزی – محمد رضا امیر سیف الدینی, نسبت فعالیت عضلات موضعی و عمومی شکم در حین تمرین ثبات دهنده پل زدن به پشت

اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک, تهران, 0

11. منصور صاحب الزمانی ( سخنران کلید ی) ., پیشگیری از آسیب در کاراته

اولین همایش ملی علم و کاراته, تبریز, 0

12. سید محمد نبی بحرانی – منصور صاحب الزمانی – نادر رهنما, ارتباط بین شیوع و شدت آسیب با برخی عوامل خطر زا در مسابقات کاراته

اولین همایش ملی علم و کاراته, دانشگاه تبریز, 0

13. حسین دادگر – منصور صاحب الزمانی, ارتباط بین راستای زانو و شدت آسیب های غیر برخوردی زانو و مچ در کاراته کاهای مرد

اولین همایش ملی علم و کاراته, دانشگاه تبریز, 0

14. اعظم عباس زاده )سخنران برتر )- منصور صاحب الزمانی, -" تاثیر تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات بر لوردوز کمری با استفاده از دستگاه pressure Bio feedback back unit stabilizer TM

تهران, 0

15. هیمن محمدی – منصور صاحب الزمانی – محمد رضا امیر سیف الدینی, مقایسه اثر دو نوع بریس بر روی کنترل قامت پویای والیبالیست ها با مچ پای ناپایدار در شرایط اعمال خستگی عملکردی

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم وزشی ایران, تهران, 0

16. اعظم عباس زاده – منصور صاحب الزمانی, تاثیر تمرینات ویلیامز و ثبات دهنده کمر بر میزان هایپر لوردوز کمری بر دختران

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, تهران, 0

17. اسماء سالاری – منصور صاحب الزمانی, مقایسه ی تاثیر کوتاهی عضلات همسترینگ و قوس کمری بر شدت درد ناشی از کمر درد غیر اختصاصی

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., تهران, 0

18. جواد صادقی – سعید یوسفی – سعید رضایی – منصور صاحب الزمانی, ارتباط میزان شیوع آسیب و عملکرد بازیکنان راگبی در برابر راهکارهای پیشگیری از آسیب

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., 0

19. منصور صاحب الزمانی – هیمن محمدی – محمدرضا امیرسیف الدینی, بررسی شاخصهای کنترل قامت هنگام استفاده از انواع بریس در ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار درجه یک و دو

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., تهران, 0

20. بنیامین سالاری- منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان, بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با میزان شدت کمر درد غیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., تهران, 0

21. منصور صاحب الزمانی – هیمن محمدی – محمدرضا امیرسیف الدینی, تاثیر خستگی عملکردی برروی شاخص های تعادلی ایستا و پویای ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., تهران, 0

22. منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی- زهرا عاصمی زواره, ارتباط آسیب های مچ پا با زاویه های ساقی – رانی و افت ناوی در والیبال

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., تهران, 0

23. زهرا عاصمی زواره – منصور صاحب الزمانی – رضا رجبی, ارتباط راستای آتاتومیکی و آسیب های اندام تحتانی در والیبالیست های زن لیک برتر کشور

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., تهران, 0

24. ابراهیم محمدعلی نسب – منصور صاحب الزمانی – حسن دانشمندی, ارتباط بین تعادل پویا و شاخص های استقامت و قدرت ناحیه مرکزی بدن در بازیکنان فوتسال

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران., 0

25. فرید علیمرادی – منصور صاحب الزمانی – محمدرضا امیرسیف الدینی, مقایسه شاخص های پایداری ناحیه مرکزی بدنی در هندبالیست های آسیب دیده و سالم لیگ برتر ایران

دومین همایش ملی علم و هندبال., 0

26. مسعود کریم زاده ، منصور صاحب الزمانی, مقایسه نسبت قدرت و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی عضلات مفصل شانه در دست برتر و غیر برتر شناگران

کنگره ملی – تخصصی علوم ورزشی، نیاز نسل فردا, 0

27. Vahid Mazloum ,Mansour Sahebozamani, Rehabilitation of Non-specific chronic low back pain: Stabilization exercises or Pilates Method

" The 14th national and 1st International seminar in specific spinal physical therapy, 0

28. منصور صاحب الزمانی ., بررسی اثر یک برنامه تمرینی سه ماهه کاراته بر میزان پرخاشگری نوجوانان دانش آموز

دومین کنگره علمی ورزش مدارس با تاکید بر دوره ابتدائی, مشهد, 0

29. - M.sahebozamani ,A.semalinsky, Z.Argenikys, Quality of life in sportmen after knee injury

Trumatology and orthopedic : now and future international congresses, Moscow –Russion, 0

30. M.sahebozamani , A-semalensiky – Z.Argenikys . A.Balakrief, Quality of life in sport men after lower extermites injury

VII international congresses modern olympic and sport for all, Moscow -Russioan, 0

31. منصور صاحب الزمانی – پروفسور سمالنسکی – پروفسور آرکنیز – پروفسور بالاکریف, بررسی تاثیر برنامه بازتوانی بر پارامترهای کیفیت زندگی و کارایی فیزیکی ورزشکاران بعد از آرتر اسکوپی مینیسک

پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 0

32. رضا سیامکی قریه صفا – منصور صاحب الزمانی – نعیم احراری, بررسی میزان فعالیت عضلات کمری – لگنی موثر در پایداری core در سطوح پایدار و ناپایدار در افراد با قوس کمری افزایش یافته

اولین همایش ملی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، بیومکانیک و فناوری ورزشی, کرمان, 0

33. حسین دادگر – منصور صاحب الزمانی, زاویه Q و میزان آسیبهای غیر برخوردی در کاراته کاهای مرد "

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 0

34. کرار خواجه نعمت – منصور صاحب الزمانی – حیدر صادقی, تاثیر حرکت پرس پا نشسته بر قدرت عضله چهار سر رانی سالمندان

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 0

35. کرار خواجه نعمت – منصور صاحب الزمانی – حیدر صادقی, تاثیر تمرین قدرتی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 0

36. مرضیه رضایی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی, -" فعالیت عضلات موثر در پایداری core با تغییر مرکز ثقل در سطوح پایدار وناپایدار

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 0

37. M.sharifi , M.sahebozamani, Relationship injury inciden footballer’s performances of prevention sport injuries in Iranian womens super leagues

” 7th international congress on physical edu. sport sciences, Tehran, 0

38. Iran M.sharifi , M.sahebozamani, Does womens soccer awareness and function are important factors to preventing sport injuries ?

international congress on science and football, Tehran, 0

39. زهرا مهدوی جعفری- رضا مهدوی نژاد – منصور صاحب الزمانی., مقایسه تعادل بین دو گروه با و بدون سابقه اسپرین جانبی مچ پا

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 0

40. مرضیه رضایی – هادی روحانی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی – محمد رضا امیر سیف الدینی, نسبت فعالیت عضلات شکمی در پل زدن به پشت بر روی سطوح پایدار و ناپایدار

کنگره بین المللی آمادگی جسمانی, تهران, 0

41. . khaje nemat , H. sadegi , M.sahebozamani , S.Nazari., Comparsion of resistance and eudurance training on balance in order adults

15th Annual of the Eurpean college of sports science, Antalia – Turkey, 23 – 96, 0

42. مرضیه رضایی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی – محمد رضا امیر سیف الدینی - هادی روحانی, میزان فعالیت عضلات کمری لگنی در پایداری ناحیه مرکزی بدن در تمرین بر سطوح پایداری و ناپایدار

دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, 0

43. Mehri Ebrahimi Ghareh Ghoyonloo, Mansour Sahebozamani, Effect of Corrective Exercise on the Shoulder Joint Position Sense, Pain and Scapular Kinematic in Individual Impingement Syndrome due to Round Shoulder

The 5th Iranian international Conference on Womens Health, Iran Shiraz, 0

44. Shahrzad Afshari, Mansour Sahebozamani, Abdolhamid Daneshjoo, Comparison of Neck Position Sense in Elite Female Table Tennis Players with Upper Cross Syndrome and Healthy Players after Functional Fatigue Protocol

The 5th Iranian international Conference on Womens Health, Iran Shiraz, 0

45. منصور صاحب الزمانی, پیشگیری از آسیب در کاراته

اولین همایش ملی علم و کاراته, ایران تبریز, 0

46. سحرخواجه، منصور صاحب الزمانی، فاطمه کریمی افشار, اثرتمرینات آکوا ژیمناستیک بر عملکرد حرکتی و درد ناشی از استئوآرتریت زانو در زنان سالمند 65-50 سال شهرکرمان

هجدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران, ایران تهران, 0

47. علی افضلی نسب، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو, مقایسه میزان والگوس زانو بعد از اعمال خستگی عملکردی در هنگام فرود بین افراد دارای عارضه ی زانوی ضربدری و افراد سالم

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران تهران, 0

48. نجمه افهمی منصور صاحب الزمانی, تغییرات وضعیت سر ورزشکاران مبتلا به ناهنجاری سر به جلو در طول سرعت های مختلف گام برداشتن

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران تهران, 0

49. حمید خرم نژاد – منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان – محمدرضا امیر سیف الدینی – ابراهیم محمد علی نسب, مقایسه میزان خستگی بر روی جهت های سه گانه تست Y در بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا

اولین همایش ملی علم و بسکتبال, ایران گیلان, 0

50. Mansour sahebozamani, Drowbacks of sport injury

8th International congress on physical education and sport sciences, Iran Tehran, 0

51. منصور صاحب الزمانی، محمدرضا امیرسیف الدینی، مسعود کریم زاده, تاثیر گرم کردن بر روی حس وضعیت مفصل زانو در بازیکنان فوتسال نخبه

دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال, ایران تهران, 0

52. , مقایسه شاخص های پایداری ناحیه مرکزی بدن در هندبالیست های آسیب دیده و سالم لیگ برتر ایران

دومین همایش ملی علم و هندبال, ایران تهران, 0
فرید علیمرادی، منصور صاحب الزمانی، محمدرضا امیرسیف الدینی

53. اسماء سالاری منصور صاحب الزمانی, مقایسه تاثیر کوتاهی عضلات همسترینگ و قوس کمری بر شدت درد ناشی از کمر درد غیر اختصاصی

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, ایران اصفهان, 0

54. حسین دادگر، منصور صاحب الزمانی،, ارتباط بین راستای زانو و شدت آسیب های غیر برخوردی زانو و مچ در کاراته کاهای مرد

اولین همایش ملی علم و کاراته, ایران تبریز, 0

55. سید محمد نبی بحرانی، منصور صاحب الزمانی، نادر رهنما, ارتباط بین شیوع و شدت آسیب با برخی عوامل خطرزا در مسابقات کاراته

اولین همایش ملی علم و کاراته, ایران تبریز, 0

56. حمید خرم نژاد، منصور صاحب الزمانی، اسماعیل شریفیان، محمدرضا امیرسیف الدینی، ابراهیم محمدعلی نسب, تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

اولین همایش ملی علم و بسکتبال, ایران گیلان, 0

57. بنیامین سالاری منصور صاحب الزمانی اسماعیل شریفیان, بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با میزان شدت کمردرد غیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, ایران اصفهان, 0

58. اعظم عباس زاده منصور صاحب الزمانی, تاثیر تمرینات ویلیامز و ثبات دهنده کمر بر میزان هایپر لوردوز کمری در دختران

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, ایران اصفهان, 0

59. وحید مظلوم منصور صاحب الزمانی, Rehabilitation of Non- specific Chronic Low Back pain : Stabilization Exercise or pilates Method

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سیمنار بین المللی فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات, 0

60. فرید علیمرادی منصور صاحب الزمانی محمدرضا امیر سیف الدینی, تاثیر یک برنامه تمرینی ثبات ناحیه مرکزی بدن بر میزان آسیب های اندام تحتانی بازیکنان حرفه ای لیگ برتر هندبال ایران

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی, 0

مهارت ها

 کاراته (کمربند سیاه دان 7)

 ماساژ ورزشی

 ماساژ درمانی

 کرایوماساژ

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 اسماء سالاری

بررسی تغییرات تعادل و مکانیزم بازیابی تعادل حین دستکاری سیستم های دهلیزی و حسی پیکری در افراد نابینا بعد از یکدوره تمرینات آبی و بی تمرینی, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما 60%

 مهدی عرفانی

 محمد حسن کردی اشکذری

دانشجویان قبلی

 رامین بیرانوند

تاثیر 8 هفته تمرینات آبی بر کنترل و پاسچر و مکانیزم بازیابی تعادل و تعیین ارتباط آنا با قدرت، حس عمقی و سرعت عکس العمل مردان سالمند, شهید باهنر کرمان

 وحید مظلوم

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین پیلاتس و مکنزی بر سطح مقطع عضله مولتی فیدوس ، حس وضعیت ، شدت درد ، میزان قوس کمری ، دامنه حرکتی ، توانایی عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی, شهید باهنر کرمان

 نجمه افهمی

تاثیر تمرینات حس عمقی گردن بر پارامترهای کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاشات داخلی و خارجی بعد از اعمال خستگی در ورزشکاران زن رشته کاراته, شهید باهنر کرمان

 هادی اکبری

اثر برنامه 11+ بر عوامل خطرزای کینماتیکی مرتبط با آسیب لیگامان متقاطع قدامی در حین فرود تکلیف ویژه وتبال با استفاده از LESS در فوتبالیست های نوجوان پسر, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما 60%

 مجتبی بابایی خزروقی

مقایسه تاثیر و میزان ماندگاری تمرینات از راه در و تمرینات میدانی بر پارامترهای راه رفتن و خطر افتادن ،تعادل،قدرت و کیفیت زندگی در سالمندان مرد, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما 60%

 سعید عابدین زاده ماسوله

تاثیر 8 هفته تمین 11+ بر میزان شدت و شیوع آسیب و فاکتورهای کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو در فرود بازیکنان جوان و بزرگسال مرد نخبه هندبال, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما 60%

 حسین بابایی پور

 ابوذر سعادتیان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مرضیه ضیا

 میلاد فرحبخش

 فایزه بامروت

 زهرا مددی

 سعیده صدیقی

 محمد اکبری

دانشجویان قبلی

 رضا سيامكي

core بررسي ميزان فعاليت عضلات كمري-لگني موثر در پايداريم در دو سطح پايدار و ناپيدار در افراد با قوس كمري افزايش يافته, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدي صداقت

تاثير خستگي ويژه فوتبال بر كنترل قامت بازيكنان فوتبال داراي ناپايداري عملكردهاي مچ پا, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدي عرفاني

بررسي شاخص قوس كف پا و ارتباط آن با پيچيدگي غير برخوردي مچ پا در ورزشكاران, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مريم پاكروان

بررسي ميزان شيوع و علل آسيب هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حسين دادگر

مقايسه ميزان اسيب هاي غيربرخوردي بر اساس ناهنجاري اندام تحتاني در كاراته كاهاي مرد, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 كرار خواجه نعمت

تاثير تمرين قدرتي و استقامتي بر تعادل ايستا٬ پويا و كيفيت زندگي سالمندان, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرضيه رضايي

مقايسه ميزان فعاليت عضلات كمري-لگني موثر در پايداري ناحيه مركزي با تغيير مركز ثقل در پل زدن روي سطوح پايدار و ناپايدار, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مريم شريفي

بررسي رابطه بين ميزان آگاهي و عملكرد بازيكنان نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب در ليگ برتر فوتبال بانوان كشور, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سميه گرجي بازياري

ارتباط بين شدت ناتواني٬درد و كيفيت زندگي در دانشجويان دختر مبتلا به كمردرد مزمن, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حميد خرم نژاد

اثر خستگي عملكردي ويژه بسكتبال بر كنترل قامت پوياي بسكتباليست هاي داراي ناپايداري عملكردهاي مج پا, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 يدالله زيباي يكتا

مقايسه تناسب قدرت جفت نيروهاي كمربند كمري-لگني در افراد سالم با افراد با قوس كمري افزايش يافته, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 عباس مفيدي

بررسي ميزان ناهنجاري هاي ستون فقرات باستاني كاران و ارتباط بين ميزان قوس هاي اين ناحيه با حركات تخصصي و سابقه ورزشي آن ها, شهید باهنر کرمان

 نجمه افهمي

مقايسه قدرت عضلات خم كننده سطحي و عمقي گردن در دختران داراي ناهنجاري سر به جلو و سالم, شهید باهنر کرمان

 سيد محمد نبي بحراني

بررسي ارتبط بين شيوع و شدت آسيب با برخي عوامل خطرزا در مسابقات كاراته, شهید باهنر کرمان

 حميد دهنوي

مقايسه نسبت قدرت و دامنه حركتي چرخش داخلي و خارجي مفصل شانه ورزشكاران زورخانه با افراد غير ورزشكار, شهید باهنر کرمان

 هيمن محمدي

مقايسه اثر دو نوع بريس بر روي كنترل قامت پوياي واليباليست ها با مچ پاي ناپايدار قبل و بعد از اعمال خستگي عملكردي, شهید باهنر کرمان

 زهرا عاصمي زواره

ارتباط راستاي آناتوميكي و آسيب هاي اندام تحتاني در واليباليست هاي زن ليگ برتر كشور, شهید باهنر کرمان

 ابراهيم محمدعلي نسب

اثر يك دوره تمرينات منتخب پايداري ناحيه مركزي بدن بر تعادل پوياي فوتساليست هاي دانشگاه مازندران, شهید باهنر کرمان

 اعظم عباس زاده

تاثير هشت هفته تمرينات منتخب با تاكيد بر عضلات عمقي ناحيه كمري-لگني بر روي قوس كمري افزايش يافته در دانشجويان دختر, شهید باهنر کرمان

 بنيامين سالاري

ارتباط بين ميزان فعاليت بدني و برخي عوامل اجتماعي با ميزان شدت كمردرد غير اختصاصي در دانش آموزان نوجوان پسر 11 تا 12 ساله شهرستان كرمان, شهید باهنر کرمان

 فريد عليمرادي قلعه

تاثير يك برنامه تمريني بر ثبات ناحيه مركزي بدن٬ ميزان و شدت اسيب هاي اندام تحتاني بازيكنان حرفه اي ليگ برتر هندبال ايران, شهید باهنر کرمان

 اسما سالاري

تاثير تمرينات پايداري ناحيه مركزي بدن بر تعادل ايستا و پوياي ورزشكاران زن نابينا, شهید باهنر کرمان

 مرضيه ادهمي

تاثير هشت هفته بازي هاي اصلاحي بر قوس كايفوز وضعيتي و استقامت عضلات پشتي دختران دوره ي راهنمايي, شهید باهنر کرمان

 فروزان محمودي

تاثير هشت هفته تمرينات اصلاحي بر ناهنچاري شانه نابرابر وضعيتي دختران دانشجو, شهید باهنر کرمان

 زهره حاجي زاده

تاثير هشت هفته تمرين اصلاحي بر عوارض شست كج وضعيتي دختران دبيرستاني شهر كرمان, شهید باهنر کرمان

 نرگس جلالي

تاثير هشت هفته برنامه ورزش درماني بر تعادل ايستا و پوياي كودكان داراي اختلال نقص توجه / بيش فعالي (ADHD), شهید باهنر کرمان

 محبوبه فتحي

ارتباط بين ميزان آسيب مجدد در اندام تحتاني و سابقه ورزشي، زمان بازگشت به ورزش و مدت زمان بازتواني فوتباليست هاي مرد, شهید باهنر کرمان

 ابوذر سعادتيان

مقليسه نسبت قدرت عضلات و دامنه حركتي چرخش داخلي به خارجي مفصل شانه ي دست برتر و غير برتر هندباليست هاي سالم و آسيب ديده مرد ليگ برتر ايران, شهید باهنر کرمان

 حسن دشتباني

تاثير 12 هفته تمرينات منتخب ثبات دهنده بر دامنه حركتي٬ قدرت و حس وضعيت مفصل شانه در افراد با دررفتگي مكرر قدامي شانه, شهید باهنر کرمان

 مسعود كريم زاده

مقايسه حس وضعيت مفصل مچ پا در محور فرونتال و ساجيتال بعد از اعمال خستگي عملكردي در بازيكنان فوتبال داراي مچ پاي ناپايدار و سالم شهر كرمان, شهید باهنر کرمان

 سعيد ايماني زاده

تاثير خستگي عملكردي ويژه فوتبال بر كينماتيك اندام تحتاني در هنگام فرود, شهید باهنر کرمان

 مرضيه سلاجقه

تاثير هشت هفه تمرينات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعيت در دختران دانشجوي با گردن درد غير اختصاصي مزمن, شهید باهنر کرمان

 جواد صادقي

بررسي تغيير پذيري شروع راه رفتن در بيماران ام اس و همتايان سالم, شهید باهنر کرمان

 علی افضلی نسب

مقایسه میزان والگوس زانو بعد از اعمال خستگی عملکردی در هنگام فرود بین افراد دارای عارضه ی زانوی ضربدری و افراد سالم, شهید باهنر کرمان

 بنفشه امیری

تاثیر 10 هفته تمرینات ناحیه ی مرکزی بدن بر تعادل و کیفیت ندگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکروزیس با تاکید بر شاخص ناتوانی جسمانی (EDSS), شهید باهنر کرمان

 سحر خواجه

تاثیر 8 هفته تمرینات آکوژیمناستیک بر عوارض ناشی از استئوارتریت زانو در زنان سالمند 50-75 سال, شهید باهنر کرمان

 محمد هادی باقری

تاثیر 8 هفته تمریناتآبی بر استراتژی تعادل و حس وضعیت زانوی سالمندان مرد 60 تا 70 سال, شهید باهنر کرمان

 مهری ابراهیمی

تاثیر تمرینات اصلاحی بر درد، حس وضعیت شانه و کینماتیک کتف در دختران مبتلا به سندرم گیر افتادگی عملکردی ناشی از شانه گرد, شهید باهنر کرمان

 شهرزاد افشاری

تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفاصل آرنج، شانه و گردن در بازیکنان نخبه تنیس روی میز دختر دارای سندرم متقاطع فوقانی, شهید باهنر کرمان

 محمد امیری خراسانی

اثر حاد روشهای مختلف کششی در طول گرم کردن برچابکی در بازیکنان فوتبال, شهید باهنر کرمان

 مهتاب میرزایی

تاثیر تمرینات منتخب تای چی و ثبات ناحیه مرکزی بدن بر تعادل و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس با تاکید بر مقیاس ناتوانی جسمانی (EDSS ), شهید باهنر کرمان

 حسین محمدی

تاثیر تکرار تمرین برونگرا روی برخی از نشانگرهای عملکردی و بیوشیمایی درد عضلانی تاخیری, 1386, شهید باهنر کرمان

 علی حسین پور

تاثیر حاد سرمادهی موضعی با اسپری سرد کننده بر حس وضعیت عملکردی و کینماتیک مفصل زانو در بازیکنان فوتبال مرد دانشگاهی به هنگام فرود, شهید باهنر کرمان

 جواد شمسی

1396, شهید باهنر کرمان

 رامونا موسویان

1396, شهید باهنر کرمان

 رعنا سادات حیدری

تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی و معلق بر تعادل و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی, شهید باهنر کرمان

 سید احسان سید جعفری

1394, شهید باهنر کرمان

 محمد فرزانه

1394, شهید باهنر کرمان