محسن آروين

استاد

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322224

 ایمیل

arvin@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی زمین شناسی , از 1352 تا 1356

 University College, London

دکترا Geology (پایان نامه: Petrology and geochemistry of ophiolites and associated rocks from the Zagros suture, Neyriz, Iran) , از 1977 تا 1982

زبان ها

انگلیسی

مسلط

دروس

دروس ترم جاری

 افیولیتها (دکترا)

 ماگماتیسم ودگرگونی‌ایران (کارشناسی ارشد)

مشترک با دکتر درگاهی

 زمین شیمی جایگاههای زمین ساختی (کارشناسی ارشد)

 بلورشناسی‌نوری (کارشناسی)

مشترک با دکتر درگاهی

دروس ترم های گذشته

 سنگ شناسی آذرین (کارشناسی)

 پترولوژی سنگ های آذرین 2 (کارشناسی ارشد)

مشترک با دکتر درگاهی

 بازالتها (دکترا)