دکتر مهديه رضايي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کارشناسی ارشد دامپزشکی (دکتری حرفه ای) (پایان نامه: بررسی اثرات ماکروسکوپیک ترمیم زخم پس از تجویز زیر جلدی ترانکرون در سگ) , از 80 تا 86

 دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکترا داخلی دامهای کوچک (دکتری تخصصی) (پایان نامه: بررسی مقایسه¬ای پتانسیل التیام بافت پریودنتال با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان و پلاسمای غنی از پلاکت در مدل تجربی سگ) , از 87 تا 92

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. شهرام جمشیدی، محمد مهدی دهقان، مهدیه رضائی، آیدین شجاعی تبریزی، حامد زمان خان ملایری, دندانپزشکی حیوانات کوچک

دانشگاه تهران, تهران, 1392
تالیف

مقاله های مجله

1. 1. F. Hekmatynia دانشجو 2. N. Eskandarzadeh استاد راهنما 3. M. Imani استاد مشاور 4. Mahdieh Rezaei استاد مشاور 5. M. Zamani-Ahmadmahmudi, The diagnostic performance of human urinary dipsticks to estimate urine pH, specific gravity (SpG), and protein in horses: are they reliable?

BMC veterinary research, 15, 242, 2019

2. , Serologic prevalence of avian H9N2 influenza virus in dogs by HI assay in Kerman city, Southeast of Iran

Veterinary Research Forum, 10, 3, 249-253, 2019

3. 1. Mahdieh Rezaei* 2. O. Azari 3. H. Hassibi, Third eyelid scrolling and surgical treatment - a case report

Veterinarski Arhiv, 89, 4, 591-599, 2019

4. 1. M. Khalili استاد راهنما و همکار طرح 2. Mahdieh Rezaei* استاد راهنما و مجری طرح 3. B. Akhtardanesh استاد مشاور 4. Z. Abiri همکار طرح 5. S. Shahheidaripour, Detection of Coxiella burnetii in ticks collected from infested dogs in Kerman, Southeast of Iran

Persian Journal of Acarology, 7, 1, 93-100, 2018

5. 1. Mahdieh Rezaei* استاد راهنما 2. M. Khalili استاد مشاور 3. F. Bakhshaee Shahrbabaki دانشجو 4. Z. Abiri, Detection of C. burnetii in Uterine Samples Collected

Acta Vet Eurasia, 44, 26-30, 2018

6. 1. M. Mansoori 2. D. Vosough 3. Mahdieh Rezaei, Contrast Radiography in Zarudni’s Spur-thighed Tortoises (Testudo graeca zarudnyi) by Gastrografin®

Iranian Journal of Veterinary Surgery, 13, 1, 1-6, 2018

7. 1. H. Hassibi 2. Mahdieh Rezaei* 3. D. Vosough 4. M Shahraki, Traumatic urethral rupture, its surgical management with temporary cystostomy and concurrent wound reconstruction in a cat

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2018
ISSN 1311-1477; DOI: 10.15547/bjvm.2114

8. , Gastrointestinal foreign bodies with concurrent intussusception and its surgical management in a Malinois dog

Comparative Clinical Pathology, 26, 6, 1395-1398, 2017

9. , Acromegaly in a domestic short-haired cat: First report from Iran

Journal of Coastal Life Medicine, 5, 12, 2017

10. 1. A.S. Samimi 2. Mahdieh Rezaei 3. M. H. Radfar 4. A. Nikvarz 5. J. Khedri, Toxocara vitulorum in an adult Holstein cow from arid area: a case

SCIENTIA PARASITOLOGICA, 17, 1-2, 53-56, 2017

11. , Q Fever in Dogs; an Emerging Infectious Disease in Iran

Journal of Medical Bacteriology, 5, 1-2, 1-6, 2016

12. , Primary oral and nasal transmissible venereal tumor in a mix-breed dog

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6, 5, 443-445, 2016

13. , Hypospadias and Testicular Agenesis in Two German Shepherd Puppies

Iranian Journal of Veterinary Surgery, 11, 24, 51-55, 2016

14. 1. A.S. Samimi 2. A.R. Shafiian 3. Mahdieh Rezaei 4. A. Sharafi 5. F. Faroughi 6. A. Abroshan, Horner’s syndrome and unilateral facial paresis in a goat: a case report

Comparative Clinical Pathology, 25, 469–472, 2016

15. , Bilateral corneal lipidosis secondary to hypothyroidism in a terrier

Comparative Clinical Pathology, 24, 975-977, 2015

16. , Chemical Corneal Burning due to an Elective Otoplasty in a Boxer Puppy

Iranian Journal of Veterinary Surgery, 10, 2, 67-71, 2015

17. , First report of microtia in dog

Comparative Clinical Pathology, 24, 702–669, 2015

18. , Infundibular keratinizing acanthoma (IKA) in a Terrier dog

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 31, 3, 631-635, 2015

19. , Mixed tumor of apocrine sweat gland in a terrier dog

Comparative Clinical Pathology, 24, 1281-1283, 2015

20. , Acute leptospirosis (Leptospira Pomona) in a Great Dane

Online Journal of Veterinary Research, 18, 8, 631-635, 2014

21. 1. مهدیه رضائی* استاد راهنما 2. محمد زمانی احمدمحمودی استاد مشاور 3. پوریا رزازیانی دانشجو, ارزیابی بالینی بدفرمی های فک و دندان در سگ

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک, 1398
پذیرش

22. 1. فرنوش بخشایی شهربابکی 2. مهدیه رضائی* 3. شهرزاد عزیزی 1. فرنوش بخشایی شهربابکی 2. مهدیه رضائی* 3. شهرزاد عزیزی, گزارش موردی پریتونیت عفونی گربه سانان همراه با علایم چشمی

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک, 1398
پذیرش DOI: 10.22092/vj.2019.124545.1539

23. 1. مهسا مهتدی دانشجو 2. محمد خلیلی استاد راهنما 3. بهارک اختردانش استاد راهنما 4. مهدیه رضائی مشاور, بررسی کوکسیلوز در گربه های ولگرد در کرمان با روش trans-PCR : ارزیابی اولیه ریسک

فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری, 22, 97, 57-65, 1396

24. , Myiasis (Lucilia sericata) in a desert hedgehog Hemichinus aethiopicus

Online Journal of Veterinary Research, 18, 11, 0

مقاله های کنفرانس

1. 1. فرنوش بخشائی شهربابکی 2. مهدیه رضائی*, گزارش درمانگاهی کراتوکنژنتیویت سیکا در یک قلاده سگ

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1396

2. 1. مهدیه رضائی* 2. مریم نقی پور, گزارش درمانگاهی وسکولیت جلدی در یک قلاده سگ گریت دین

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1396

3. 1. مهدیه رضائی* 2. بهارک اختردانش 3. البرز میرزاده 4. مریم نقی پور, گزارش درمانگاهی آسیب عصب سیاتیک به دنبال تزریق نامناسب عضلانی در یک قلاده سگ روت وایلر

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1396

4. , تعیین آلودگی به آنفلونزا H9N2 و بررسی فاکتورهای خطر آن در سگ های خانگی و اهمیت این حیوانات در انتقال بیماری به انسان

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک, همدان, 0

5. , اولین ردیابی کوکسیلا بورنتی در نمونه های کنه سگ در کرمان، جنوب شرق ایران

سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی, تهران, 0

6. , گزارش درمانگاهی هیپوتریکوزیس مادرزادی در یک قلاده گربۀ موکوتاه اهلی

نوزدهمین کنگرۀ دامپزشکی ایران, تهران, 0

7. , گزارش همزمان بیماری آکرومگالی و دیابت در گربۀ نژاد DSH

نوزدهمین کنگرۀ دامپزشکی ایران, تهران, 0

دروس

دروس ترم جاری

 بیماریهای درونی دامهای کوچک (کارشناسی ارشد)

 عملیات درمانگاهی (کارشناسی ارشد)

 کارورزی داخلی دامهای کوچک 1 (کارشناسی ارشد)

 کارورزی داخلی دامهای کوچک 2 (کارشناسی ارشد)

 بیماریهای درونی دامهای کوچک پیشرفته (دکترا)

 بهداشت و پرورش دامهای کوچک (نگهداری، پرورش و تغذیه) (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 اصول معاینه (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 علیرضا ابراهیمی

بررسی حضور باکتری¬های جنس بروسلا در نمونه¬های سواب واژن جمع آوری شده از سگ¬های مراکز تکثیر و پرورش شهر کرمان به روش PCR

 صبا کمانی

ردیابی هرپس ویروس1 سگ در نمونه¬های سواب واژن جمع آوری شده از سگ¬های مراکز پرورش شهر کرمان به روش Real Time- PCR
دانشجویان قبلی

 شیما شاه حیدری پور

شناسایي کوکسيلا بورنتی در خون و کنه‌هاي جمع آوري شده از سگ‌های کرمان با روش Trans-PCR

 علی رضا نخعی

شناسایی کوکسیلا بورنتی در سواب واژن جمع آوری شده از سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنرکرمان به روش Nested Trans-PCR

 شمیم عبدلی نسب گروهی

شناسایی کوکسیلا بورنتی در نمونه های رحم جمع آوری شده از گربه های ارجاعی به بیمارستان دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه شهید باهنرکرمان به روش Nested Trans-PCR

 فرنوش بخشایی شهربابکی

 پوریا رزازیانی

 مریم نقی پور برج

بررسی حضور باکتری¬های جنس بروسلا در نمونه¬های رحم جمع آوری شده از سگ¬های ارجاعی به بیمارستان دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان به روش PCR, 1397

 نوید حسن آبادی

بررسی حضور باکتری¬های جنس بروسلا در نمونه¬های سواب واژن جمع آوری شده از سگ¬های ارجاعی به بیمارستان دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان به روش PCR, 1397

 رامین علیزاده

رديابي هرپس ويروس ۱ سگ در نمونه هاي تناسلي جمع آوری شده از سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه شهید باهنرکرمان به روش Real Time-PCR, 1397