دکتر محيا رفيعي بندري

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322438

 ایمیل

Rafiee-m@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی , از 1381 تا 1384

 دانشگاه قم

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی , از 1385 تا 1387

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکترا , از 1387 تا 1391

علاقمندی ها

 فلسفه

 فلسفه تعلیم و تربیت

 فلسفه اخلاق

 زبان انگلیسی

زبان ها

زبان انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. محیا رفیعی بندری, پژوهشی در خداشناسی

انتشارات آوای نور, 1394

مقاله های مجله

1. Rafiee Bandari, M., Study of Ethics and Human Rights in Western Schools and Discourse of Political Islam

Review of European Studies, 2017

2. رفیعی بندری، محیا, بررسی نقدهای جی. ال. مکی بر تجربه دینی و پاسخ آن ها از منظر سوئین برن

فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی, 1393

3. رفیعی بندری، محیا؛ علی زمانی، امیر عباس, بررسی استدلال آگاهی ریچارد سوئین برن بر وجود خدا و انتقاد جی. ال. مکی بر آن

مجله جستارهای فلسفی, 1391

دروس

دروس ترم های گذشته

 درس مکاتب فلسفی (کارشناسی ارشد)

 درس فلسفه اسلامی (کارشناسی)

 درس منطق (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 حمید رضا قرشی

فلسفه تربیتی صبر از منظر قرآن و احادیث, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سارا رامشخواه

عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا مقیمی نژاد

تبیین مبانی تربیتی عفو در اسلام (با تأکید بر صحیفه سجادیه و آیات و روایات), 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان