دکتر مجيد نعمتي

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر - دانشکده علوم - بخش زمین شناسی

 ایمیل

nematimajid_1974@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-31322215

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی معدن گرایش اكتشاف معدن (پایان نامه: اکتشاف نفت در تاقدیس میشان گچساران در زاگرس) , از 1371 تا 1375

 موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی (پایان نامه: بررسی زمین‌لرزه داهوئیه زرند کرمان) , از 1383 تا 1385

 موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

دکترا ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي (پایان نامه: خردلرزه‌خیزی البرز خاوری) , از 1385 تا 1390

دوره ها

 گذراندن دوره آموزشي كار با دستگاه‌هاي لرزه‌نگاری میانه‌دوره در شركت گورالپ (Guralp) انگلستان، ردینگ، سال2006 .

تجربیات

 برگزاری کارگاه مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده با ارائه سخنرانی با عنوان "بررسی پدیده زمین‌لرزه و بررسی لرزه‌خیزی ایران با نگرشی ویژه بر لرزه‌خیزی استان کرمان" در جمع شهرداران و فرمانداران استان کرمان

تالار شهرداری سیرجان,

دی ماه 1391

 دارای گواهی‌نامه استاندارد در زمینه آموزش از سازمان ملی استاندارد ایران.

 دارنده پروانه اشتغال به كارحرفه هاي مهندسي معدن با رتبه دو در اكتشاف و نظارت بر معادن

 داوري مقالات ISI:

1) Reviewing of the paper entitled "A GIS-based time-dependent seismic source modeling of Northern Iran" in the Journal of Geomatics, Natural Hazards and Risks. 2) Reviewing of the paper entitled "Improving automatic first-arrival picking by supervirtual interferometry: Examples from Saudi Arabia" in the Arabian Journal of Geosciences.

 داوري مقالات علمی- پژوهشی:

- داوری مقاله علمی- پژوهشی در فصل‌نامه علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با عنوان "سازوکار زمین‌لرزه های البرز با استفاده از حل تانسور ممان"، 1392. - داوری مقاله علمی- پژوهشی در فصل‌نامه علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با عنوان " شناسايي ساختار زيرسطحي و شكستگي هاي دشت امان آباد اراك با برگردان سازي داده‌هاي گراني "، 1393. -داوری مقاله علمی- پژوهشی در نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد زاهدان با عنوان "بررسی لرزه‌خیزی گستره کرمان با نگرشی ویژه بر زمین‌لرزه 1389 ریگان" خانم زهره‌سادات ریاضی راد، 1393. -داوری مقاله علمی- پژوهشی در نشریه زمین‌شناسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد زاهدان با عنوان " لرزه‌خیزی و حریم گسلش گسل لاله‌زار کرمان " آقای آقاحسینی و همکاران، 1393.

فایل ها

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه باهنر

عضو هیئت علمی, از 1390 تا تا کنون

 مرکز پژوهشی زلزله کرمان

عضو کمیته علمی و معاون مرکز, از 1391 تا تا کنون

 گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

همکاری, از 1383 تا 1390

همکاری به شرح زیر بوده است: مسئوليت شبکه هاي لرزه نگاري سازمان زمين شناسي، راه اندازي ايستگاههای لرزه نگاري موقت در نواحی البرز، خاوز دریای خزر و زاگرس میانی و راه اندازي ايستگاه لرزه نگاري ثابت و پايش آن، داده پردازی و تهیه گزارش ، همكاري درحفر و برداشت ترانشه جهت بررسيهاي ديرينه لرزه شناسي، شركت دربرداشت هاي صحرائي همراه كارشناسان خارجي جهت بررسي گسله هاي جنبا در البرز.

 اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

همکاری, از 1379 تا 1383

همکاری با این سازمان به شرح زیر است: تهيه گزارشهاي اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي و كاني سنگين در ورقه هاي 1:100000 اشنويه (گزارش نويسي)، سيه چشمه (گزارش نويسي)، ماكو (گزارش نويسي)، خوي(گزارش نويسي)، علي حاجي (گزارش نويسي)، ديزج (گزارش نويسي)، نقده (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، مهاباد (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، خبر (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، مشگين شهر (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، بندر انزلي (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، قزوين (كارشناس همراه)، آوج (كارشناس همراه )، لنجان (كارشناس همراه)، مراغه (مسئول ورقه و گزارش نویسی) و تاكستان ( گزارش نويسي).

 بخش اكتشافات طرح ذغالسنگ شركت ملی فولاد ایران در ناحيه طبس

همکاری, از 1376 تا 1379

همکاری در زمينه كار صحرايي اكتشاف ذغالسنگ و كار دفتري تهيه نقشه هاي سطحي وعمقي

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 مشاور مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری استان کرمان

 عضو کمیته بین‌المللی سازی دانشگاه

 مشاور موسسه مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان

 عضو کارگروه زمین‌لرزه سازمان راه و شهرسازی استان کرمان

 عضو کارگروه زمین‌لرزه فرمانداری شهر کرمان

طرح های تحقیقاتی

 پروژه بین‌المللی اکتشاف و دسته‌بندی شهاب‌سنگ‌ها در دشت لوت

موافقت‌نامه و قرارداد اجرایی میان دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه فلورانس ایتالیا,

(در حال انجام)

 انجام طرح پژوهشی با عنوان "برآورد مقیاس محلی برای زمین‌لرزه‌های البرز خاوری"

دانشگاه شهید باهنر کرمان (1391),

 گزارش پروژه "بررسی لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت البرز خاوری"

گروه لرزه‌زمین‌ساخت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور(1389),

 گزارش پروژه "بررسی لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت جنوب خاوری دریای خزر"

گروه لرزه‌زمین‌ساخت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور(1390),

 پايان نامه دکتری (1390) با "عنوان بررسي لرز‌ه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت البرز خاوری".

 پايان نامه كارشناسي ارشد (1385) با عنوان "بررسي زمين‌لرزه 1385 زرند كرمان".

 شركت در انجام طرح ريزپهنه‌بندي لرزه‌اي (مايكروترمور) شهر مشهد (1384).

 تهيه نقشه لرزه‌زمين‌ساختي گستره قزوين و بوئين‌زهرا (1384).

 پروژه كارشناسي (1375) با عنوان "اكتشاف نفت با روش درزه‌نگاری از تاقدیس میشان در گستره گچساران".

انتشارات

مقاله های مجله

1. Nemati, M., E., Karasozen, E., Bergman, E., Nissen, J., Hollingsworth and A., Ghods, Seismology of the 2017 Hojedk earthquakes (MW 6.0-6.1) in Kerman province, SE Iran.

GJI, 2018
(Under Review).

2. Edwin Nissen, Abdolreza Ghods, Ezgi Karasözen, John R. Elliott, William D. Barnhart, Eric A. Bergman, Gavin P. Hayes, Mohammadreza Jamal-Reyhani, Majid Nemati, Fengzhou Tan, Wathiq Abdulnaby, Harley M. Benz, Mohammad P. Shahvar, Morteza Talebian and Ling Chen, The 12 November 2017 Mw 7.3 Ezgeleh–Sarpolzahab (Iran), Eearthquake and active tectonics of the Lurestan arc

2018
2 Confidential manuscript submitted to JGR-Solid Earth.

3. Nemati, M., Short-term seismicity pattern along the most important faults in Iran

J Iberian Geology, 2018
(Under Review).

4. Nemati, M, Seismotectonic and seismicity of Makran, a bimodal subduction zone, SE Iran

Journal of Asian Earth Sciences, 2018
doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.08.009

5. Nemati, M, Probabilistic View of Occurrence of Large Earthquakes In Iran

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2017
(Iran, ISSN: 1016-1104, under press)

6. Nemati, M, Sequence signal processing of 2012 Ahar-Varzaghan earthquake (MW 6.4) of NW Iran

Environmental Earth Sciences, 1-12, 2017
DOI: 10.1007/s12665-017-6832-1,

7. Raeisinejad, R., Nemati, M. and Moeinzadeh H, Engineering Classification of the Rock Masses at Semilan Dam Site

Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 22(10), 4081-4085, 2017

8. Nemati, M, Intermediate-term variations in 200 years seismicity at south of Iran

Geomatics Natural Hazards and Risks,, DOI: 10.1080, 19475705, 2015

9. Nemati, M, Aftershocks investigation of 2010 Dec. and 2011 Jan. Rigan earthquakes in the southern Kerman province, SE Iran

Journal of Tethys (Iran), 3(2), 96-113, 2015

10. Nemati, M., Insights into the aftershocks and interseismicity of some large Persian earthquakes

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ISSN: 1016-1104, 26(1), 2015
(b)

11. Nemati, M, Intermediate-term variations in 200 years seismicity at north of Iran

Journal of Seismology (Springer), DOI: 10.1007/s10950-015-9483, 2015
(a)

12. Nemati, M, . Relationships between modified Mercalli intensity and engineering ground-motion of the earthquakes in Persia

Journal of Earthquake-Engineering, DOI: 10.1080, 13632469, 2015

13. Nemati, M. and Tatar, M, Relations between source parameters for large Persian earthquakes

Annals of Geophysics, doi:10.4401/ag-6665, 2015

14. Yazdanfar, C., Nemati, M., Agh Ataby, M., Roustaei, M., Nilfouroushan, F., Stress transfer, aftershocks distribution and InSAR analysis of the 2005 Dahuieh earthquake, SE Iran

Journal of African Earth Science, 147, 211-219, 2014

15. Nemati, M., An appraisal of aftershocks behavior for large earthquakes in Persia

Journal of Asian Earth Science, 10.1016/j.jseaes, 79, 432-440, 2014
(a)

16. Nemati, M., Slip distribution, aftershocks and co-seismic fault of some large Persian earthquakes

Environmental Earth Science, 10.1007, s12665, 2014
(b)

17. Nemati, M., Some aspects about seismology of 2012 August 11 Ahar-Vaezaghan (Azarbayjan, NW Persia) earthquakes sequences

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ISSN: 1016-1104., 229-241, 2013

18. Nemati, M., Hollingsworth, J., Zhong, W., Bolourchi, M. J. and Talebian, M., Micriseismicity and seismotectonics of the South Caspian Lowlands, northeast of Iran

Geophys. J. Inter. (GJI), 10.1093/gji/ggs114, 193, 1053-1070, 2013

19. Walker, R. T., Bergman, E. A., Elliott, J. R., Fielding, E. J., Ghods, A-R., Ghoraishi, M., Jackson, J., Nazari, H., Nemati, M., Oveisi, B., Talebian, M. and Walters, R. J., The 2010-2011 South Rigan (Baluchestan) earthquake sequence and its implications for distributed deformation and earthquake hazard in southeast Iran

Geophys. J. Inter, doi: 10.1093/gji/ggs, 109, 1-26, 2013

20. Nemati, M., Hatzfeld, D., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, and Mirzaei, N., Detailed crustal discontinuities, seismotectonic and seismicity parameters of the east Alborz, Iran, Is flower structure as subsurface fault geometry?

Journal of Earth and Space Physics, Geophysics Institute of University of Tehran, 38, No. 2-1391, 2012

21. Nemati, M., Hatzfeld, D., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, A. and Mirzaei, N., Microseismicity and seismotectonics of the Firouzkuh and Astaneh faults (east Alborz, Iran)

Tectonophysics, j.tecto.2011.04.007, 506, 11-21, 2011

22. Nemati, M. and Gheitanchi, M, Analysis of 2005 Dahuieh (Zarand) aftershocks sequence in Kerman province

Journal of Earth and Space Physics, Geophysics Institute of University of Tehran, Vol. 36, No. 1389-4., 2011

23. نعمتی، م, بررسی روشهای مختلف برآورد کرنش و تنش لرزهای و برآورد نرخ کوتاهشدگی پوسته زمین در ایران با بهکارگیری سازوکار زمینلرزهها

دو فصلنامه علمی ترویجی یافتههای نوین - زمینشناسی کاربردی, دوره 12, شماره 23, 1397
شناسه دیجیتال: 10.22084/nfag.2018.14088.1263

24. ایران نژاد پاریزی ا.، نعمتی م.، جعفری و. و سیفی، ن., مقایسه روشهای ارزیابی خطر زمینلرزه، مطالعه موردی گستره دشت بیاض.

فصلنامه علمی پژوهشی زمینشناسی محیط زیست, سال دهم, شماره 14, 31-45, 1396

25. رشیدی، ا.، خطیب، م.م.، جمور، ی.، موسوی، م. و نعمتی، م, برآورد پارامترهای دینامیکی زمین‌لرزه‌ها و نرخ گشتاور ژئودتیک در جنوب و باختر بلوک لوت، خاور ایران

نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌های دانش زمین (دانشگاه شهید بهشتی), سال هشتم, شماره 30, 1-17, 1396

26. توکلی، م.ر.، امیری، ح. و نعمتی، م ., معرفی تنش‌های گسلی بر فیبر نوری FBG برای بررسی امکان‌سنجی به عنوان یک پیش‌‌نشانگر برای زمین‌لرزه

مجله فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), 1395

27. خواجه گوکی، ف.، تراز، م.، نعمتی، م. و بهرام‌پور، ع, امکان‌سنجی طراحی دستگاه لرزه‌نگار با به‌کارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی

مجله فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), دوره 42, شماره 3, صفحه 498-487, 1395

28. نعمتی، م.، اکبرزاده، ا. و معین‌الدینی، ا, ارزیابی خطر زمین‌لرزه برای شهر قزوین و گستره پیرامون

فصل‌نامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی زمین‌پویا, سال چهارم, شماره پیاپی 16, 41-51, 1395

29. روستایی، م.، آق‌آتابای، م.، زمانی، ب. و نعمتی، م, بررسی وضعیت تنش نوزمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان

فصل‌نامه علوم زمین (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور), 1394

30. نعمتي م.، قدس ع. و قاسمی م.ر., مقیاس ML برای زمين‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری

فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, در نوبت چاپ، بهار 94, در نوبت چاپ, 1394

31. شکری، ع.، فروتن، م.، نعمتي م.، بلورچی، م. ج.، جوادی پور، ش.، اویسی، ب ., بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور 1389 توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9

فصل‌نامه علوم زمین, 1394

32. رهنما راد، ج. و نعمتی، م., بررسی زمینلرزه فروردین سال 1392 سراوان استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی زمین پویا, سال دوم, شماره اول, 63-78, 1393

33. نعمتي، م.، هالینگزورث، ج. و قيطانچي، م. ر., بررسي لرزه زمين ساخت خاور درياي کاسپین جنوبی به کمک سازوکار زمینلرزه ها

فصلنامه علوم زمین, زمستان 93, در نوبت چاپ, 1393

34. روستایی، م.، آق آتابای، م.، رقیمی، م.، نعمتی، م و رحیمی چاکدل، ع., بررسی زمین ساخت فعال دامنه شمالی البرز خاوری با استفاده از نشانه های زمین ریختی در حوضه آبریز گرگانرود

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, در نوبت چاپ, در نوبت چاپ, 1393

35. نعمتی، م., لرزه خیزی و هندسه گسلهای پنهان در جنوب خاوری دریای کاسپین

نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک, سال دهم, شماره 1, 1-15, 1393

36. نعمتی، م., برآورد گسترش هندسی و بررسی برخی پارامترهای دینامیکی خردزمین لرزه ها در البرز خاوری به کمک ویژگیهای بسامدی آنها

مجله ژئوفیزیک ایران (انجمن ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), جلد 8, شماره 4, 1-14, 1393

37. روستایی م.، آق آتابای م. و نعمتی م ., بررسی نقش زمین‌ساخت فعال در ناهنجاری‌های زمین‌ریختی حوضه آبریز گرگان‌رود- قره‌ سو

فصل‌نامه زمین‌شناسی ایران, پاییز 93, شماره 31, 3-18, 1393

38. روستایی، م.، آق آتابای، م.، رقیمی، م.، رحیمی چاکدل، ع. و نعمتی، م., تحلیل فعالیتهای نوزمین ساختی با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی در حوضه آبریز قره سو، جنوب باختر استان گلستان

فصلنامه زمین شناسی ایران, زمستان 91, شماره 24, صفحات 65-55, 1391

39. نعمتی، م.، اویسی، ب.، فروتن، م.، و بلورچی، م., زمین ریخت شناسی و لرزه شناسی زمینلرزه 5/8Mw = سی ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس

فصلنامه علوم زمین, پاییز 91, شماره 85, صفحه 88-81, 1391

40. نعمتي، م.، هتسفلد د.، قيطانچي م.، طالبیان م.، ميرزايي ن. و سديدخوي ا., لرزه زمین ساخت البرز خاوري و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمینلرزه7/5 MW= جنوب دامغان

فصلنامه علوم زمین, زمستان 91, شماره 86, صفحه 98-87, 1391

41. نعمتي، م.، هتسفلد، د.، قيطانچی، م.، سديدخوي، ا.، ميرزايي، ن. و مرادي، ع., بررسي لرزه خيزي گسله آستانه در البرز خاوري

فیزیک زمین و فضا, جلد 37, شماره2, 1390

مقاله های کنفرانس

1. Moggi Cecchi, V., Cecchi, L., Pratesi, G., Giuli, G., Nemati, M., Di Martino, M., Serra, R, The 2017 joint Italian – Iranian expedition to Lut desert for meteorite recovery

European Planetary Science Congress, 2017
EPSC Abstracts, Vol. 11, EPSC2017-710-1

2. Moggi Cecchi, V., Cecchi, L., Pratesi, G., Giuli, G., Nemati, M., Di Martino, M., Serra, R, PRELIMINARY RESULTS OF THE LUT DESERT 2017 JOINT ITALIAN – IRANIAN EXPEDITION FOR METEORITE RECOVERY

The Meteoritical Society meeting, Santa Fe, United States, 2017

3. Nemati, M., Crustal structure of southeast of Caspian Sea, north of Persia, Using local seismological network data

IAHS IAPSO IASPEI Assembly, Gothenburg, Sweden, 2013

4. Nemati, M. and Oveisi, B., Microseismicity and morphotectonics of a part of middle Zagros,Iran

ESC 2012, Moscow, Russia, 2012

5. Roustaei, M., Oveisi, B., Nemati, M. and Kiani, A.R., Coseismic deformation of Ahl (Koudian) earthquake derived from InSAR, Zagros-Iran, Poster Session in Earthquakes and tectonics

FRINGE-2011, Roma, Italy, 1-16.40-19.10, 2011

6. Nemati, M., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, A. and Mirzaei, N., Seismic activity of the Shahroud fault system and crustal velocity in the eastern Alborz, Iran, deduced by local networks

EGU-2010, Austria, 2010

7. Nemati, M.. and Gheitanchi,. M., Compressional regime in seismotectonics of the east of South Caspian Basin, Iran, based on recent regional and local seismicity and 1985 Gorgan earthquake waveform modeling

ESC-2010, France, 2010

8. Nemati, M.. and Gheitanchi,. M., A new evidence for northward growing of Khazar fault at the east part, north of Iran

ASC-2010, Vietnam, 2010

9. Nemati, M. and Gheitanchi, M., Analysis of 2005 Dahuieh (Zarand) earthquake

aftershocks and accelerograms in Kerman province, southeast Iran, IUGG-2007, 2007

10. Nemati, M. and Gheitanchi, M, Aftershock sequence and mainshock investigations of 2005 Dahueieh Zarand earthquake in Kerman Province, southeast Iran

International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, (Perugia-Italy), 2007
IUGG-XXIV General Assembly-2-13 Jul

11. Pour-Beiranvand, Sh. and Nemati, M., Determination of basement geometry using 2-D nonlinear inversion of gravity data in Tehran–Iran

IUGG-2007, Italy, 2007

12. Pour-Beiranvand, Sh. and Nemati, M., Investigation of crust in Yazd province, central Iran, revealed from local seismic network data

IUGG-2007, Italy, 2007

13. Nemati, M., Gheitanchi, M. R. and Talebian, M., Aftershocks pattern of the 2005 Zarand Destructive Earthquake in Kerman Province, South-East Iran

Symposium on Earthquake and Tsunami Disaster Preparedness and Mitigation, Thailand, Bangkok, P0317, 2006

14. ایران نژادی، م.، فاطمی، ج. و نعمتی، م., بررسی ژئومورفولوژی و لرزه خیزی گسل آستانه (البرز شرق).

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیك ایران، 18 اردیبهشت ماه., 1397

15. بیجاری، م.، قدی، ع.، نعمتی، م.، رضائیان، م.، شبانیان, بررسی لرزه‌زمین‌ساخت ساحل شرقی حوضه خزر جنوبی

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, 435-440, 1393

16. رزازی، ز.، سپهوند، م. ر. و نعمتی، م., تعیین ساختار سرعت سه بعدی البرز شرقی با استفاده از توموگرافی زلزله‌های محلی

همایش پژوهش‌های کاربردی در علوم شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی, دانشگاه تهران, 1393

17. رزازی، ز.، سپهوند، م. ر.، نصرآبادی، ا. و نعمتی، م., مطالعه تغییرات جانبی ساختار سرعت البرز شرقی با استفاده از توموگرافی لرزه‌ای محلی

سی و سومین گرد‌همايي علوم زمين، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1393

18. فرامرزی، ج.، امیری خانمکانی، ح. و نعمتی، م., تعیین نسبت Vp/Vs در پهنه گسلی کوهبنان

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, 1392

19. نعمتي، م., بررسی هندسه گسلهای البرز خاوری و دشت شمالی آن با به کارگیری داده های شبکه های لرزه نگاری محلی

همایش تخصصی زمین شناسی البرز شرقی, دانشگاه علوم پایه دامغان, 1391
دانشکده علوم زمین. نهم اسفند ماه (سخنرانی)، www.seminars.du.ac.ir.

20. نعمتي، م., بررسی هندسه گسلهای جنوب خاوری دریای کاسپین

همایش تخصصی بین المللی لرزه زمینساخت ایران, دانشگاه زنجان, 1390
نهم اسفند ماه (سخنرانی به زبان انگلیسی)

21. روستایی، م.، آق آتابای، م.، نعمتی، م.، رقیمی، م.، رحیمی چاکدل، ع, ارزیابی زمین ساخت فعال جنوب البرز خاوری، حوضه گرگان رود-قره سو بر اساس شاخص های شیب رود و هیپسومتری

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه تربیت معلم, 1390

22. طالبیان، م.، لطیفی، ک.، امینی، ب.، فریدونی، آ.، متولی، ه. و نعمتی، م., بررسی داده های دو ساله ایستگاه ثبت پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی تهران

اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله, مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران., 1386

23. نعمتي، م. و قيطانچی، م., بررسي زمین شناسی و خصوصيات پسلرزه ها و زمينلرزه چهارم اسفند زرند كرمان

هشتمین همايش ژئوفيزيك, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور., 1384

24. مقصودی، ع.، نعمتی، م., اكتشافات سيستماتيك كاني سنگين در ورقه 1:100000 نقده

بیست و دومین گرد همايي علوم زمين, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1382

25. ونایی، م. و نعمتی، م., ژئومورفولوژي و اكتشاف كانسارها

بیست و دومین گرد همايي علوم زمين, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1382

26. باختری، آ.، نعمتی، م. و عباس نژاد, ارزیابی و پهنه‌بندی شدت احتمالی زمین‌لرزه در محدوده 100 کیلومتری گسل‌های گوگ و سروستان با استفاده از GSI

اولین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین ایران, انجمن توسعه علوم و فنون بنیادین, 0

27. دباغ‌زاده، م.، نعمتی، م. و عباس نژاد، ا, بررسی خطر زمین‌لرزه به روش آماری برای گستره جیرفت- سبزه‌اران (جنوب استان کرمان)

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم و جغرافیایی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی, ICGS2016, 0

28. ایران‌نژادی، م.، فاطمی، ج. و نعمتی، م, وابستگی میان اجرام آسمانی و رویداد زمین‌لرزه

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم و جغرافیایی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی, ICGS2016, 0

دروس

دروس ترم های گذشته

 ژئوفیزیک (کارشناسی)

( کارشناسی زمین شناسی و فیزیک)، دانشکده علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1386 تاکنون.

 زلزله شناسی (کارشناسی)

دانشکده های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1386 تاکنون ترمهای فرد.

 اصول اکتشافات ژئوفیزیکی (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1386 تاکنون ترمهای فرد.

 زمین شناسی زیرسطحی (کارشناسی ارشد)

( کارشناسی ارشد گرایش اقتصادی)، دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1390 تاکنون ترم‌های فرد.

 ژئوفیزیک کاربردی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

( کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک)، دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 91-1390.

 زلزله شناسی 2 (کارشناسی ارشد)

( کارشناسی ارشد ژئوفیزیک)، دانشکده علوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، 91-1390 و دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد واحد کرمان 94-1393.

 تئوری انتشار امواج الاستیک (کارشناسی ارشد)

( کارشناسی ارشد ژئوفیزیک)، دانشکده علوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، 91-1390 و دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد واحد کرمان 94-1393.

 اصول حفاری نفت (کارشناسی ارشد)

( کارشناسی ارشد نفت)، بخش زمین‌شناسی دانشگاه آزاد واحد زرند 91-1390.

 نقشه برداری (کارشناسی)

دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان از 92-1393.

 زلزله شناسی (کارشناسی ارشد)

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 92-1391.

 لرزه زمینساخت (کارشناسی ارشد)

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 92-1391 و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1392 تا کنون.

 فیزیک پایه 1 (کارشناسی)

( کارشناسی زمین شناسی)، دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 1393-1392.

 لرزه شناسی 1 (کارشناسی ارشد)

( کارشناسی ارشد ژئوفیزیک)، دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد کرمان 94-1393.

 لرزه زمینساخت (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم پایه دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 94-1393.

 نقشه برداری (کارشناسی)

بخش زمین شناسی دانشکده علوم از 1392 تا کنون

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 آقای محمدجواد منظری توکلی

لرزه‌خیزی و زمین‌ساخت جنبا در شمال استان کرمان, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته زمین شناسی گرایش زیست محیطی (راهنمایی) در حال انجام

 خانم آسیه یحیی زاده

بررسی لرزه‌خیزی گسل آستانه در البرز خاوری, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته زمین شناسی گرایش زیست محیطی (راهنمایی)در حال انجام
دانشجویان قبلی

 خانم معصومه روستایی

آنالیز توأم سایزموتکتونیکی و مورفومتریکی جنوب استان گلستان, 1391, دانشكده علوم پایه دانشگاه گلستان
كارشناسي ارشد رشته زمين‌شناسي گرایش تكتونيك (مشاوره)

 آقای جمال فرامرزی

برآورد ویژگیهای لرزه ای گستره گسل کوهبنان, 1392, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته فیزیک گرایش ژئودینامیک (مشاوره)

 آقای پیام اخلاص پور

برآورد خطر لرزه ای گستره استان کرمان, 1392, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش زیست‌محیطی (مشاوره)

 خانم محدثه بابایی

بررسی وتعیین مدل ساختاری سازند آسماری و نقش آنها در تولید, 1392, بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد زرند کرمان
كارشناسي ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش زمین‌شناسی مهندسی (مشاوره)

 خانم حمیده رنجبر

ژئودینامیک و حرکت صفحات پوسته در گستره گسل کوهبنان, 1393, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته فیزیک گرایش ژئودینامیک (مشاوره)

 آقای محمدرضا توکلی

امکان سنجی نصب کابل نوری برای سنجش تنش لرزه ای در گستره گسل کوهبنان, 1393, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته فیزیک -گرایش ژئودینامیک (مشاوره)

 خانم زهرا رزازی

مدل پوسته سه بعدی برای موج P در البرز خاوری, 1393, گروه ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان
كارشناسي ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی (مشاوره)

 خانم آرزو باختری

ژئومورفولوژی و لرزه خیزی گسلهای گلباف و سروستان در استان کرمان, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش زیست‌محیطی(راهنمایی)

 خانم فائزه خواجه

"امکان سنجی ساخت دستگاه لرزه‌نگاری برپایه توری براگ و فیبر نوری, 1394, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
رشته فیزیک -گرایش حالت جامد (مشاوره)

 خانم محبوبه دباغ زاده

ژئومورفولوژی و لرزه‌خیزی گسل‌ سبزه واران در استان کرمان, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
كارشناسي ارشد رشته زمین شناسی گرایش زیست محیطی (راهنمایی)