دکتر مهدي نجاتي

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد – بخش علوم اقتصادی - کد پستی ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱

 ایمیل

mehdi.nejati@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی , از 1379 تا 1382

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (پایان نامه: بررسی شکست ساختار در منحنی فیلیپس) , از 1383 تا 1386

 دانشگاه شیراز

دکترا علوم اقتصادی، اقتصاد بین الملل (پایان نامه: ارزیابی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه) , از 1386 تا 1391

علاقمندی ها

 اقتصادسنجی

 مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

مقاله های مجله

1. Pardis Seyedmashhadi, Seyed Abdolmajid Jalaee, Mehdi Nejati, Mohsen Zayanderodi, Examination and comparison of the economic effects of spillover of investment risk in Iran: computable general equilibrium model approach

Iranian journal of economic studies, 5, 2, 173-187, 2017

2. mojtaba bahmani, Mehdi nejati, Trade-based technology transfer and its impacts on the Iranian economy: using a CGE model

Iranian Economic Review, 19, 1, 107-122, 2015

3. مهدی نجاتی، حسین اکبری فرد, ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران

اقتصاد و تجارت نوین, 13, 38, 141-166, 1397

4. حمیدرضا حری، عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی، سیمین السادات میرهاشمی, تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران

پژوهشهای رشد توسعه اقتصادی, 8, 30, 83-100, 1397

5. شهناز حاجی قاسمی، مهدی نجاتی، نورالله صالحی, ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران

نظریه های کاربردی اقتصاد, 4, 3, 117-142, 1396

6. مهدی نجاتی, بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی

سیاستگذاری اقتصادی, 9, 18, 65-100, 1396

7. عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی، فرخنده باقری, بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه

پژوهش های اقتصادی, 2, 201-220, 1395

8. الهام امین، اسما صابر ماهانی، مهدی نجاتی, تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با سرانه هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای ایران به تفکیک استان های کشور1390-1360

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی, 1, 8, 17-31, 1395

9. عبدالمجید جلایی، علیرضا شکیبایی، مهدی نجاتی، مسلم انصاری نسب, بررسی آثار عوامل موثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

نظریه های کاربردی اقتصاد, 3, 4, 77-100, 1395

10. عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی، مینا جوادی نیا, بررسی تاثیر تکانه بهره وری اقتصاد جهانی بر تولید بخش کشاورزی ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای

تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 2, 163-178, 1394

11. عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی، مینا جوادی نیا, بررسی تأیید تکانه هاي بهره وري بر استخراج نفت و گاز ایران

فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي, 18, 179-203, 1393

12. حسین مرزبان، مهدی نجاتی, اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاههای داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376)

تحقیقات اقتصادی, 47, 4, 201-219, 1391

13. حسین مرزبان، مهدی نجاتی, ارزیابی اثر ناشی از سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخش صنعت، بر اقتصاد ایران با استفاده از یك مدل تعادل عمومی

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 4, 151-180, 1391

14. حسین مرزبان، مهدی نجاتی, ماندگاری تورم، منحنی فیلیپس و شکست ساختاری: مورد ایران

مدلسازی اقتصادی, 3, 1-26, 1388

15. ابراهیم هادیان، مهدی نجاتی, نقد لوکاس و منحنی فیلیپس

پژوهشنامه اقتصاد کلان, 9, 2, 127-140, 1388

16. مهدی نجاتی، عبدالمجید جلایی، پگاه باوقار, بررسی اثر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران

جغرافیا و برنامه ریزی, 0

17. مهدی نجاتی، شهناز حاجی قاسمی، مجتبی بهمنی, اثر ورود و خروج نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر:مورد ایران

اقتصاد و الگوسازی, 0

مهارت ها

 نرم افزارهای اقتصاد سنجی

 نرم افزار GEMPACK