دکتر مهدي نقي زاده

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133413459

 ایمیل

naghizadeh@uk.ac.ir

 آدرس

;کرمان - بردسیر بولوار ولی عصر ( عج ) دانشکده کشاورزی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی زراعت , از 72 تا 77

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی ارشد زراعت , از 82 تا 85

 دانشگاه زابل

دکترا اکولوژی , از 86 تا 91

علاقمندی ها

 محیط زیست -بوم شناسی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 روابط عمومی دانشگاه

مدیر, از 92 تا 93

 دانشکده کشاورزی

سرپرست, از 93 تا ادامه دارد

دروس

دروس ترم جاری

 ازدیاد نباتات (کارشناسی)

 گیاهان دارویی (کارشناسی)

 مشاوره دکتری (دکترا)

دانشجوی دانشگاه ایلام