دکتر محمود مدبري

استاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

modaberi2001@yahoo.com

 آدرس

دانشگاه شهیدباهنرکرمان،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ملی ایران

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی , از 1353 تا 1357

 دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان) , از 1357 تا 1364

دانشگاه علامه از اجتماع و ادغام چند دانشگاه کوچکتر از جمله پژوهشکده فرهنگ تشکیل شد.

 دانشگاه تهران

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: دیوان نجیب الدین جرباذقانی) , از 1370 تا 1375

تصحیح متن همراه با مقدمه،تعلیقات و توضیحات و فهارس

تجربیات

 مربی

دانشگاه شهیدباهنر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ادبیات فارسی, از 1364 تا 1375

ابتداپیمانی و سپس رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

 استادیار

دانشگاه شهید باهنر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ادبیات فارسی, از 1375 تا 1381

 دانشیار

دانشگاه شهیدباهنر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ادبیات فارسی, از 1381 تا 1388

 استاد

دانشگاه شهیدباهنر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ادبیات فارسی, از 1388 تا کنون

 استاد بازنشسته

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ادبیات فارسی,

افتخارات و جوایز

 استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال96

 پژوهشگر نمونه استان کرمان1377

در رشته ادبیات فارسی,

 پژوهش نمونه استان کرمان1378و1382

در ادبیات فارسی,

 کتاب سال 1377کرمان

تالیف کتاب فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع,

 کتاب سال1381کرمان

تصحیح کتاب غازان نامه منظوم,

 کتاب سال 1379کرمان

تصحیح متن حمله حیدری,

همراه با دکتر یحیی طالبیان

 کتاب سال 1380 کرمان

تصحیح کتاب دیوان خواجه عماد کرمانی,

همراه با دکتر یحیی طالبیان

 کتاب سال 1387کرمان

تالیف کتاب سالشمار ادبیات معاصر ایران,

 کتاب سال 1389کرمان

تصحیح کتاب دیوان نجیب الدین جرباذقانی,

 استاد نمونه کشور1383

در رشته زبان و ادبیات فارسی,

 تقدیر حامیان نسخ خطی1384کتابخانه مجلس شورای اسلامی

تصحیح کتاب ترجمه قرآن ماهان,

 تقدیر حامیان نسخ خطی 1390کتابخانه ملی ایران

تصحیح کتاب دیوان نجیب الدین جرباذقانی,

 جایزه مهندس افضلی پور1388

در علوم انسانی,

 کتاب سال 1395کرمان(نوزدهمین دوره)

کتاب نفیس کلیات خواجوی کرمانی,

همراه با علیرضا هاشمی نژاد

علاقمندی ها

 مطالعات تاریخی،دینی و مذهبی،فلسفی و عرفانی وتحقیق درحماسه ها و اسطوره های ایرانی

 تحقیق در تاریخ ادبیات ایران

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

سازمان ها

 گروه زبان و ادبیان فارسی

مدیر گروه, از 1366 تا 1368

 گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه, از 1369 تا 1370

 گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه, از 1373 تا 1376

 گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه, از 1391 تا 1393

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون پژوهشی, از 1373 تا 1376

با حفظ سمت مدیر گروه

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رییس دانشکده, از 1376 تا 1379

2/5سال

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رییس دانشکده, از 1394 تا تاکنون

 دانشگاه شهید باهنر

عضو هیات ممیزه, از 1381 تا 1383

و1394تا1395

 دانشگاه شهیدباهنر

عضو کمیته تخصصی علوم انسانی, از 1380 تا 1383

و1393

 موسسه لغتنامه دهخدا

پژوهشگر, از 1356 تا 1364

 موسسه لغتنامه دهخدا

مولف, از 1371 تا 1372

در زمان مامور به تحصیل دکتری

 دانشگاههای آزاد اسلامی کرمان،جیرفت

استاد مدعو, از 1366 تا 1376

 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

استاد مدعو, از 1387 تا 1393

 دانشگاههای پیام نورکرمان،بم،رفسنجان و بافت

استاد مدعو, از 1368 تا 1392

 دانشگاههای اکراین،کی یف

استادمدعو, از 1383 تا 1385

دوره دوساله تدریس زبان فارسی از طرف وزارت علو م و فناوری مامور در دانشگاههای شوچنکو،گیمنازیا و...در شهر کی یف

 دانشگاه شهید بهشتی

استاد مدعو, از 1362 تا 1364

 دانشکده صداوسیما،تهران

استاد مدعو, از 1363 تا 1364

 بنیاد فرهنگ ایران

پژوهشگر, از 1357 تا 1358

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

عضو گروه علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کرمان, از 1374 تا 1383

دوره دوم از 1395 به مدت 2 سال

طرح های تحقیقاتی

 فرهنگ نویسندگان ایران تا قرن دهم هجری

اتمام یافته, از 1379 تا 1380

 تصحیح و تحقیق ترجمه کهن قرآن ماهان

اتمام یافته, از 1381 تا 1382

 تصحیح منظومه تاریخی دفتر دلگشای

اتمام یافته, از 1388 تا 1389

 زندگینامه مفاخر کرمان

اتمام یافته, از 1396 تا 1396

انتشارات

کتاب ها

1. نجمه حسینی سروری،یحیی طالبیان،محمود مدبری, حملۀ حیدری(3جلد)

دانشکاه شهید باهنر, کرمان, 1395
تصحیح متن است وچاپ جلدسوم اوّلین بار است

2. همراه با علیرضا هاشمی نژاد, کلیات اشعار خواجوی کرمانی

اداره کل ارشاد اسلامی و دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392
نسخه عکسی از نسخه کهن کتابخانه ملی ملک با دو مقدمه

3. , دیوان نجیب الدین جرباذقانی

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389
تصحیح با مقدمه،توضیحات و فهارس

4. , فرهنگ عجایب اللغه

دانشگاه آزاد اسلامی, کرمان, 1389
تصحیح با مقدمه و فهارس

5. , فهرست حواشی و تعلیقات بر متون فارسی

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1387

6. , سالشمار ادبیات معاصر ایران

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1387

7. , ترجمه قرآن ماهان

دانشگاه شهید با هنر, کرمان, 1383
تصحیح با مقدمه و فهارس

8. , غازان نامه منظوم

موقوفات دکتر افشار یزدی, تهران, 1381
تصحیح با مقدمه و فهارس

9. , دیوان خواجه عماد کرمانی

انجمن آثار و مفاخر کرمان, کرمان, 1380
تصحیح متن با مقدمه و فهارس، باهمکاری دکتر یحیی طالبیان

10. , حمله حیدری

انجمن آثار و مفاخر کرمان, کرمان, 1379
جلد اول،تصحیح متن با مقدمه و فهارس، با همکاری دکتر یحیی طالبیان

11. , ساقی نامه های راجی کرمانی

انجمن آثار و مفاخر کرمان, کرمان, 1377
باهمکاری دکتر یحیی طالبیان

12. , ذکر حضرت قاسم

انجمن آثار و مفاخر کرمان, کرمان, 1377
بخشی از حمله حیدری سروده راجی کرمانی،با همکاری دکتر یحیی طالبیان

13. , فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع

خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1376

14. , رباعیات شاه نعمت الله ولی

گلاره, کرمان, 1372

15. , شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان

پانوس, تهران, 1370
شاعران بی دیوان قرون سوم تا پایان پنجم هجری

16. , رباعیات جامی

پاژنگ, تهران, 1369

17. , تراجم الاعاجم

اطلاعات, تهران, 1366
با همکاری مسعود قاسمی-چاپ دوم1392

18. , سرمه سلیمانی

مرکز نشر دانشگاهی, تهران, 1365
تصحیح متن همراه با مقدمه و فهارس

19. , فرهنگ کتابهای فارسی

ویس, تهران, 1364
دو جلد

20. , اشعارشیخ نجم الدین رازی

طهوری, تهران, 1363

21. , فرهنگ نامها

پانوس, تهران, 1363
چاپ اول،چاپ سوم1374

22. , رباعیات منسوب به خواجه عبدالله انصاری

زوار, تهران, 1361

مقاله های مجله

1. , ساقی نامه غالب دهلوی

غالب نامه(بین المللی), 19, 1998
دهلی

2. محمّدرضا صرفی،محمود مدبّری،ملیحه علی نژاد, تحلیل و بررسی انواع موتیف و کارکردهای آن در آثار بلقیس سلیمانی

ادب و زبان(ع-پ), 20, 41, 225-244, 1396
بهار و تابستان

3. محمود مدبّری، زکیّه تیموری, عدد سه و تقابل سه گانه های نمادین اسطورۀ ضحّاک در شاهنامه

مطالعات ایرانی(ع-تر), 16, 31, 203-217, 1396
بهار و تابستان

4. محمود مدبّری, ولادت خواجو به روایت خواجو

گزارش میراث( ع- تص), 3, 1و2, 26-32, 1396
شماره های مسلسل74و75

5. محمود مدبّری, طالع پسران فریدون به دو روایت

گزارش میراث( ع- تص), 3, 1و2, 39-41, 1396
شماره های مسلسل74و75

6. نازنین غفّاری،محمّدصادق بصیری،محمود مدبّری, نگاهی سبک شناسانه به نسخۀ منحصر به فرد دیوان میرزا کاظم طبیب یزدی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهارادب)(ع-پ), 10, 36, 195-211, 1396

7. امیری خراسانی احمد،محمود مدبری،علی رحمانیان, معرفی و سبک شناسی نسخه خطی "لطایف الانشا"

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهارادب)(ع-پ), 9, 1, 43-61, 1395

8. محمود مدبری ، محمدصادق بصیری ، علیرضا فرجامی, وقاری طبسی یزدی ، معرفی نسخ خطی ، دیوان اشعار و سبک او

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهارادب)(ع-پ), 9, 4زمستان, 163-183, 1395

9. محمّدرضا صرفی،محمود مدبّری،ملیحه علی نژاد, بررسی جلوه های آنیموس در اشعار فروغ فرّخزاد،سیمین بهبهانی و طاهره صفّارزاده

مطالعات زبان و ادبیّات غنایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد(ع-تص), 6, 20, 31-42, 1395

10. محمود مدبّری،محمّرضا صرفی،محمّدصادق بصیری،وحید قنبری ننیز, تحقیق در احوال شمس کاشی و شهنامۀ چنگیزی

کهن نامۀ ادب پارسی(ع-پ), 7, 1, 89-109, 1395

11. مریم ایرانمنش،اسحاق طغیانی،محمود مدبری, نگاهی به زندگی و آثار بدرالدین هلالی جغتایی استرآبادی

ادب و زبان(ع-پ), 18, 37, 29-50, 1394
بهار و تابستان

12. مریم ایرانمنش،اسحاق طغیانی،محمود مدبری, معرفی بدرالدین هلالی جغتایی استرآبادی و غزل او بر اساس تصحیح نسخ خطی غزلیات وی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)(ع-پ), 8, 28, 83-100, 1394
شماره2،تابستان

13. محمود مدبری،محمدصادق بصیری،حامد حسینخانی, سبک شناسی منظومه مظهرالآثار

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهارادب)(ع-پ), 8, 4, 23-43, 1394

14. حمیدرضا خوارزمی،محمدرضاصرفی،محمود مدبری،عنایت الله شریف پور, تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

ادبیات عرفانی(ع-پ), 9, 44, 1392

15. حمیرضا خوارزمی،محمدرضاصرفی،محمود مدبری،عنایت الله شریف پور, بررسی تطبیقی بن مایه گناه در زندگی قهرمانان اسطوره و حماسه

ادبیات تطبیقی کرمان(ع-پ), 5, 9, 1392

16. محمود مدبری،معصومه علی نژاد, آیین های پذیره مسافران در شاهنامه

ادب و زبان(ع-پ), 16, 34, 1392

17. محمود مدبّری،زهرا زارع, سفرهای دریایی گرشاسب و همانندیهای آن با حماسه های دیگر ملل

پژوهش نامۀ ادبیّات و زبان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه(ع-تص), 1, 2, 111-128, 1391

18. محمود مدبری،محمدرضاصرفی،محمدصادق بصیری ،سید امیر جهادی, بررسی سبک ترسل اسفزاری

بهار ادب(ع-پ), 5, 2, 1391

19. محمود مدبری،خورشید قنبری ننیز, بررسی آثار ثنایی مشهدی با تکیه بر جنبه های سبک شناسی

بهار ادب(ع-پ), 5, 4, 1391

20. محمود مدبری،محمدرضاصرفی،محمدصادق بصیری،سید امیر جهادی, بررسی محتوا و ساختار ترسل اسفزاری

متن شناسی ادب فارسی(ع-پ), 4, 3, 1391

21. , غازان نامه

دانشنامه زبان و ادب فارسی, 4, 1391

22. نجمه حسینی،محمدرضاصرفی،محمودمدبری،ناصر محسنی نیا, روایتهای مطایبه آمیز هزارویکشب

ادب پژوهی(ع-پ), 3, 10, 1388

23. محمود مدبری،نجمه حسینی سروری, بازشناسی روایتهای اسطوره ای در آینه داستانهای ایرانی

ادب و زبان(ع-پ), 1, 2, 1388

24. , بررسی تطبیقی سفرهای دریایی گرشاسب و داستان اسکندر

مطالعات ایرانی(ع-تر), 8, 16, 1388
همراه با زهرا زارع

25. , دره نادره

دانشنامه زبان و ادب فازسی, 3, 1388

26. , سرمه سلیمانی

دانشنامه زبان و ادب فارسی, 3, 1388

27. محمود مدبری،نجمه حسینی سروری, از تاریخ روایی تا روایت تاریخی

گوهر گویا(ع-پ), 2, 1387

28. محمدرضاصرفی،محمود مدبری،محمدصادق بصیری،حسین میرزانیکنام, انواع ادبی در حماسه های ملی ایران

گوهر گویا(ع-پ), 2, 8, 1387

29. , اهمیت ،تقدیس و تطهیر معنوی آب در شاهنامه

مطالعات ایرانی(ع-تر), 7, 14, 1387
همراه با خدیجه خدایاری

30. , سه آبشخور حکمت کهن در حکمت نامه حکیم توس

پاژ(ع-تص), 1, 1, 1387

31. , ضرورت تجدید نظر در اشعار منسوب به رودکی

پاژ(ع-تص), 1, 2, 1387

32. صفیه مرادخانی،احمدامیری خراسانی،محمود مدبری،ناصر محسنی نیا, نقد چاپ هند فرهنگ مویدالفضلا

نشریه دانشکده ادبیات کرمان(ع-پ), 22, 1386

33. , تحلیل ساختاری شعر سپید(شاملو)

نشریه دانشکده ادبیات فردوسی مشهد(ع-پ), 40, 157, 1386
یحیی طالبیان،محمدرضاصرفی،محمود مدبری،صدیقه علیپور

34. هادی یوسفی،محمود مدبری،محمدرضاصرفی،یحیی طالبیان, ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه های پهلوانی ایران

گوهر گویا(ع-پ), 4, 1386

35. , آموزش زبان فارسی در دانشگاههای اکراین

سخن عشق(ع-تص), 8, 3, 1385

36. , نگاهی به پایان نامه های دانشجویان اکراینی در رشته زبان و ادب فارسی

سخن عشق(ع-تص), 8-9, 1-4, 1385

37. , 120سال

نامه پژوهشگاه،پژوهشگاه فرهنگ فارسی-تاجیکی(بین المللی), 4, 6, 1383
تاجیکستان،دوشنبه-به خط سیریلیک

38. , نقشها و کارکردهای اساطیری کوه درشاهنامه

مطالعات ایرانی(ع-ت), 3, 5, 1383
همراه با فاطمه جعفری کمانگر

39. , واژه های گویشی در مخزن الادویه

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان(ع-پ), دوره جدید, 13, 1382

40. , ارزش واژگانی قرآن مترجم ماهان

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی(ع-پ), 37, 1382

41. محمود مدبری،فاطمه جعفری کمانگر, کوه و تجلی آن در شاهنامه فردوسی

پژوهشهای ادبی(ع-پ), اول, 2, 1382

42. , فواید لغوی غازان نامه منظوم

نامه فرهنگستان(ع-پ), 6, 2, 1382

43. , آسمان پیمایی کیکاوس و اسطوره اتانه

مطالعات ایرانی (ع-تر), 1382

44. , معرفی قرآن مترجم و کهن ماهان

فرهنگ(ع-تص), 16, 2, 1382
پژوهشگاه علوم انسانی تهران

45. , ترجمه ای قدیم از قرآن کریم

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان(ع-پ), دوره جدید, 12, 1381

46. , سلسله نسب اسفندیار و اورند شاه

مطالعات ایرانی(ع-تر), 1, 1, 1381

47. , نجیب الدین جرباذقانی قصیده سرای قرن هفتم

فرهنگ اصفهان(ع-تص), 21, 1380

48. , آذر و آتشکده

جهان کتاب(ع), 5, 1-2, 1378

49. , پیشوند "بل"

فرهنگ کرمان(ع-تص), 1, 2, 1377

50. , هندوستان قرن سیزدهم به روایت زین العابدین شیروانی

نامه پارسی(ع-تص), 3, 2, 1377

51. , جمال الدین عمر باده

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان(ع-پ), دوره جدید, 2, 1376

52. , نخستین سخنور پارسی گوی منسوب به شبه قاره

ویژه نامه فرهنگ فارسی در هند(بین المللی), 1376
به کوشش دکتر اسلم خان،دانشگاه دهلی

53. , زین العابدین مراغه ای و جغرافیای تاریخی هندوستان در قرن سیزدهم ه ق

بیاض(بین المللی), 1376
دهلی

54. , نگاه کوتاهی به تاریخ ادبیات فارسی در کرمان

فرهنگ و ادب کرمان(ع-تص), 3, 6-7, 1375

55. , یادداشتهای دهخدا بر چند متن فارسی

فرهنگ ایران زمین(ع-تص), 29, 1375

56. , میزان الحقایق

فرهنگ ایران زمین(ع-تص), 29, 1375
اثر پیر جمال الدین اردستانی

57. , دیوانچه ناصر بجه ای

نامواره دکتر محمود افشار یزدی(ع-تص), 9, 1375

58. , مصطلحات و تعاریف دستوری

فرهنگ و ادب کرمان(ع-تص), 2, 1, 1374

59. , شیوه نگارش ناصر الدین منشی کرمانی

فرمنگ و ادب کرمان(ع-تص), 2, 2-3, 1374

60. , زواره

آینده(ع-تص), 17, 1, 1374

61. , سهراب را باید کشت

روزنامه خبر جنوب(ع), 3353, 1372
شیراز

62. , یک ترکیب بند و مسمط از ناصر بجه ای

نامگانی دکتر علی سامی(ع-تص), 2, 1372
شیراز

63. , کشف الابیات گلستان سعدی

نامواره دکتر محمود افشار یزدی, 6, 1370

64. , کوههای ایران

چیستا(ع-تص), 2, 1369

65. , البرز،دریا،زال

چیستا(تص), 4-5, 1369

66. , آمار اشعار و شاعران پارسی گوی تا پایان قرن پنجم

نشریه دانشکده ادبیات کرمان(ع-تص), 1, 1, 1369

67. , شب تیره بلبل...

چیستا(ع-تص), 6-7, 1369

68. , بهرام گور و رباط زبیده در سفرنامه ناصر خسرو

چیستا(ع-تص), 8, 6-7, 1368

69. , عقیلی علوی خراسانی و مخزن الادویه

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان(ع-پ), دوره جدید, 8, 79

70. نازنین غفاری،محمدصادق بصیری،محمود مدبری, التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی

فنون ادبی(ع-پ), 10, 1, 33-46, 0

71. سعید پور امینایی ،محمود مدبری ، محمدصادق بصیری, بررسی سبک شعر جلال الدین عتیقی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)(ع-پ), 11, 1, 79-97, 0

72. محمود مدبّری, طالع بهرام گور به روایت نظامی گنجوی

فصلنامۀ پاژ(ع - تص), 6, 3, 33-42, 0

73. محمود مدبری, محمّدبن عبدالرّزاق بیک دنبلی و نسخه ای از "شرح دیوان انوری" او

گزارش میراث(ع-تص), 3, 2و3, 0

74. , 

0

مقاله های کنفرانس

1. محمود مدبری, صور منطقه البروج در نگاه عطار نیشابوری

همایش عطار نیشابوری, نیشابور, 1397

2. محمود مدبری, اختر شیر و طالع اسکندر از پلوتارک تا منوچهرخان حکیم

همایش شاهنامه فردوسی, دانشگاه فردوسی مشهد, 626-633, 1397
مجموعه مقالات

3. , مقدمه نویسی بر متون فارسی

همایش کتاب, پژوهشکده فرهنگ اسلام وایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1388
خلاصه مقالات

4. , بررسی حوادث دهه نود قرن ششم در کرمان بر مبنای یک منظومه تاریخی

گردهمایی مکتب شیراز, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387
خلاصه مقالات

5. , سه آبشخور کهن در حکمت نامه حکیم توس

همایش بزرگداشت فردوسی, دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد, 1386

6. , آسمان پیمایی کیکاوس و اسطوره اتانه

همایش بزرگداشت فردوسی, دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد, 1382
خلاصه مقالات

7. , دیوانچه ناصر بجه ای

فارس شناخت, شیراز, 6, 1381
سال4،ش6

8. , باذل مشهدی و ساقی نامه سرایی

انجمن ترویج, دانشگاه تربیت مدرس تهران, 1381
مجموعه مقالات

9. , تاریخچه ساقی نامه سرایی

همایش ملابمانعلی راجی کرمانی, کرمان, 1380
مجموعه مقالات

10. , آرامگاه گمشده خواجه عماد کرمانی

همایش خواجه عماد کرمانی, اداره کل ارشاد اسلامی کرمان و دانشگاه شهید باهنر, 1380
خلاصه مقالات،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کرمان

11. , کیمیا

همایش بزرگداشت شمس تبریزی, ارومیه, 1378
مجموعه مقالات

12. , اشعار منسوب به ابوالحسن خرقانی

همایش بزرگداشت ابوالحسن خرقانی, 1378
مجموعه مقالات

13. , الفاظ عامیانه و ادب فارسی

اولین همایش فرهنگ عمومی و ادبیات فارسی, اداره کل ارشاد اسلامی کرمان و دانشگاه شهید باهنر, 1378
خلاصه مقالات

14. , آن دم که به یک خنده دهم جان

یادنامه شاه شجاع کرمانی, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کرمان, 1376

15. , پیشاهنگان شعر فارسی در قزوین

بزرگداشت دکتر دبیر سیاقی, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران, 1376
در مجموعه ای بانام"دبیر ادیب ،یادنامه دبیرسیاقی"

16. , کتابشناسی خواجو

کنگره جهانی خواجوی کرمانی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1, 1370

17. طیبه گلستانی حتکنی،محمود مدبری ،محمدرضاصرفی, چهار رکن اخلاق حکمی در شاهنامه

همایش ملی شاهنامه و تغلیم و تربیت, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, 113, 0
چکیده مقالات

مهارت ها

 تصحیح متون ادب فارسی

 فرهنگ نویسی زبان فارسی

 تاریخ ادبیات فارسی تا عصر مغول

 شعر فارسی قرون سوم تا هفتم هجری

 شاهنامه فردوسی و حماسه سرایی در ایران

دروس

دروس ترم جاری

 سیر تحول انواع ادبیات روایی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 تحقیق در متون حماسی (دکترا)

 تحقیق در متون حماسی-غنایی (دکترا)

 شاهنامه (کارشناسی ارشد)

 ناصرخسرو-سنایی (کارشناسی ارشد)

 منظومه های مذهبی-تاریخی (کارشناسی ارشد)

در گرایش ادبیات پایداری

 بررسی متون نظم و نثر فارسی (کارشناسی ارشد)

در گرایش ادبیات تطبیقی

 تاریخ ادبیات(1)،(2)،(3)و(4) (کارشناسی)

 سبک شناسی(1)و(2) (کارشناسی)

 رودکی-کسایی (کارشناسی)

 فرخی-منوچهری (کارشناسی)

 رستم و سهراب ،رستم و اسفندیار (کارشناسی)

 ناصرخسرو(سی قصیده) (کارشناسی)

 مسعودسعدسلمان (کارشناسی)

 خاقانی (کارشناسی)

 نظامی (کارشناسی)

 سیاست نامه-قابوسنامه (کارشناسی)

 سفرنامه ناصرخسرو (کارشناسی)

 گلستان سعدی (کارشناسی)

 بوستان سعدی (کارشناسی)

 قصاید و غزلیات سعدی (کارشناسی)

 ادبیات معاصر ایران(1)و(2) (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 یدالله آقاعباسی

فرهنگ پژوهشی نمایشهای ایرانی،بوطیقای ادب نمایشی ایران, 1387, شهیدباهنر

 هادی یوسفی

ضدقهرمانان در حماسه های ملی ایران, 1387, شهیدباهنر

 سید امیر جهادی حسینی

تصحیح"ترسل اسفزاری"به همراه مقدمه،توضیحات و فهارس, 1391, شهیدباهنر

 وحید قنبری ننیز

تصحیح و مقابله مثنوی تاریخی شهنامه چنگیزی(تاریخ منظوم مغول), 1393, شهیدباهنر

 حامد حسینخانی ننیز

تصحیح منظومه ی مظهرالآثار هاشمی کرمانی با مقدمه،توضیحات و فهارس, 1394, شهیدباهنرکرمان

 فرجامی علیرضا

تصحیح دیوان وقاری یزدی, 1395, شهید باهنر کرمان

 سعید پورامینایی

تصحیح دیوان جلال الدین عتیقی تبریزی, 1396, شهید باهنر کرمان
نمره 18/83

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 آسیه فقیه پرشکوهی

سبک شناسی قصاید خاقانی, 1376, شهید باهنر

 مهدی مهریزی لنگری

یادداشتهای استاد احمد بهمنیار, 1376, شهیدباهنر

 نسرین مظفری

واژگان متروک درآثار منظوم تاپایان قرن پنجم(به استثناء شاهنامه), 1376, شهیدباهنر

 ایرج محمدی

فرهنگ واژگان نثرداستانی معاصر(1332-1357), 1378, شهیدباهنر

 ولی زارع پیشه

فرهنگ واژگان نثرداستانی معاصر(1274-1332), 1378, شهیدباهنر

 ماهرخ شکرچیان

بازتاب مسایل سیاسی-اجتماعی در دیوان ناصرخسرو, 1378, شهیدباهنر

 خدیجه گنجی

تکرار در دیوان عطار, 1379, شهیدباهنر

 علی شهولی

فرهنگ تعابیر در تاریخ وصاف, 1381, شهیدباهنر

 فرزانه مهریار

فضاها(مکانها)ی مضمون ساز غزل قرن هشتم, 1381, شهیدباهنر

 فاطمه جعفری کمانگر

کوه و جلوه های اساطیری آن در شاهنامه, 1382, شهیدباهنر

 سعیده مرجع زاده

آیینهای پهلوانی و رزم در شاهنامه فردوسی, 1387, شهیدباهنر

 خدیجه خدایاری

کارکردهای اساطیری آب در شاهنامه, 1387, شهیدباهنر

 زهره محمدی

آسمان و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی, 1387, شهیدباهنر

 عاطفه درویشیان

ناظم الاطبا نفیسی کرمانی-طبیب-ادیب(بررسی زندگی ،آثارو خدمات), 1387, شهیدباهنر

 زهرا زارع

سفرهای دریایی گرشاسب و ریشه های تطبیقی آن, 1388, شهیدباهنر

 محمدحسین طاهری زاده

شکار در شاهنامه, 1388, شهیدباهنر

 محبوبه قربانی

نقد و تحلیل مناقب امام حسین(ع)در شعر شاعران عصر قاجار, 1388, شهیدباهنر

 سیده نرگس حسینی

صبح و نقش اساطیری آن در شاهنامه, 1389, شهیدباهنر

 مجید کشاورز

بررسی ساختار و محتوای نوحه ها(باتکیه بر دوران قاجار), 1389, شهیدباهنر

 مصطفی آرزومند لیاکل

بررسی شخصیت واقعی فرهاد ومقایسه آن در منظومه خسرووشیرین نظامی, 1389, شهیدباهنر

 علی جعفری اردکانی

بررسی روحیه یاس و امید در شعر شاعران پایداری از کودتای 28مردادتا انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 57, 1390, شهیدباهنر

 محمد حسین کارگر

شرح احوال و نقد آثار اهلی شیرازی, 1389, شهیدباهنر

 حامد الیاس پور

تاریخچه و نقد و بررسی کتابهای تاریخ ادبیات ایران از سال 1332 تا 1388, 1390, شهیدباهنر

 معصومه علی نژاد

بررسی جایگاه "سفر"در شاهنامه و ابعاد گوناگون آن, 1390, شهیدباهنر

 نرجس بهجو

بررسی موسیقی شعر بهار در سه عرصه بیرونی،کناری و درونی, 1390, شهیدباهنر

 مرضیه ترکی نژاد

بررسی تاثیر مطبوعات ادبی دهه بیست"سخن،پیام نو،یغما،یادگار"در ادبیات معاصر و تحقیقات ادبی, 1390, شهیدباهنر

 سمیه کشاورز

برسی تطبیقی اشعار ملی_میهنی هوشنگ ابتهاج و محمود درویش, 1390, شهیدباهنر

 امید کاظم زاده

علامه قزوینی و ادبیات عربی, 1390, شهیدباهنر

 نازنین غفاری

معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی و دینی بعد از صفویه(نیمه دوم سده دوازدهم و سده های سیزدهم و چهاردهم), 1391, شهیدباهنر

 محمد امیری هنزایی

سبک شناسی مجموعه آثار افضل الدین کرمانی, 1391, شهیدباهنر

 علی جعفری زاده

بررسی رباعی از اول انقلاب اسلامی تاسال1390, 1391, شهیدباهنر

 سعیده زنگی آبادی

معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی و دینی دوره صفویه(از قرن دهم تانیمه اول سده دوازدهم), 1391, شهیدباهنر

 گلبانگ فلاحتی

معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی و دینی پیش از دوره صفویه(از آغاز تا پایان قرن نهم هجری), 1391, شهیدباهنر

 محمدرضا حیدری

بررسی ویژگیهای بیانی در اشعار شاعران بی دیوان قرن سوم تا پنجم هجری, 1392, شهیدباهنر

 نعیمه مهدوی میمند

بررسی و تحلیل رجزهای شهدای کربلا و انعکاس آندر منظومه های حماسی-مذهبی فارسی, 1393, شهیدباهنر

 مرضیه سرخی

استاد میر جلال الدین محدث ارموی و ادبیات شیعی و عربی, 1393, شهیدباهنر

 مظاهر کرمانی ساناز

بررسی شریریاضدقهرمان در داراب نامه ها(طرسوسی و بیغمی), 1394, شهیدباهنر کرمان

 برزگرزاده زرندی حمیده

بررسی جایگاه خیمه در ادبیات فارسی بر مبنای ادبیات آیینی, 1394, شهیدباهنرکرمان

 تیموری رابر،زکیه

بررسی و تحلیل عدد سه و تثلیث در شاهنامه فردوسی, 1395, شهید باهنر کرمان

 لنگری زاده فاطمه

بررسی غزل دوره اول بازگشت ادبی ، نیمه دوم قرن دوازدهم, 1395, شهید باهنر کرمان