دکتر مهدي لساني

مدیریت اموزشی

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09131404420

 تلفن ثابت

03431322424

 ایمیل

mlesani@uk.ac.ir

 آدرس

بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان

تحصیلات آکادمیک

 تهران

کارشناسی حسابداری (پایان نامه: -) , از 1350 تا 1354