دکتر مجید محمودآبادی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک

خلاصه

رشته تحصیلی: خاکشناسی، گرایش: فیزیک و حفاظت خاک، تخصص: فرسایش و حفاظت خاک.

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322622

 آدرس

کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک

 ایمیل

mahmoodabadi@uk.ac.ir

 ایمیل

mmahmoodabadi@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا خاکشناسی , از 1382 تا 1386

دوره ها

 مأموریت پژوهشی اعضاء هیأت علمی

دانشگاه لوند، سوئد (2017)

 مأموریت پژوهشی اعضای هیأت علمی

دانشگاه گریفیث، بریزبین، استرالیا (2013)

 دوره آموزشی Energy and mass balances at the land-water-atmosphere continuum

مرکز بین المللی فیزیک نظری، ایتالیا، تریست (2013)

 فرصت مطالعاتی

دانشگاه گریفیث، بریزبین، استرالیا (2007)

 دوره آموزشی Upscaling and modeling of coupled transport processes in the subsurface

دانشگاه اترخت، هلند (2006)

 دوره آموزشی فیزیک خاک

مرکز بین‌المللی فیزیک نظری، تریست، ایتالیا (2005)

 همایش‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی

شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های متعدد بین‌المللی در سایر کشورها

افتخارات و جوایز

 چاپ مقاله داغ (یک دهم درصد برتر) طبق Web of Science در سال 2016.

 چاپ دو مقاله پراستناد (یک درصد برتر) طبق Web of Science در سال 2016.

 پژوهشگر برتر استان کرمان در حوزه علوم کشاورزی (1392)

 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و دانشگاه شهید باهنر کرمان (1392)

 برنده بورس جهانی کینزوابوچی یونسکو (2012)

 کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد کشور (1380)

علاقمندی ها

 فرآیندهای فرسایش آبی و بادی

 فرسایش بادی و پایش گرد و غبار

 مدل‌سازی و اندازه‌گیری فرسایش و رسوب

 اثرات زیست‌محیطی فرسایش خاک

 اصول حفاظت خاک و آب در اراضی کشاورزی

 مدیریت مواد آلی و ترسیب کربن

 شبیه‌سازی باران، رواناب و باد

 هیدرولوژی و مدیریت حوزه آبخیز

 سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

عضو هیأت علمی, از 1387 تا کنون

 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر گروه, از 1388 تا 1390

 آزمایشگاه پیشرفته فرسایش و حفاظت خاک (مجهز به انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری فرسایش آبی و بادی)

تجهیز و راه اندازی، 1395,

 مجمع عمومی European Geosciences Union (EGU)

کمیته دبیران نشست Soil System Sciences، وین، اتریش. 27 آپریل تا 2 می، 2014,

 دانشگاه صنعتی اصفهان، پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

سخنران کلیدی, از 6 تا 8 شهریور 1396

 مجلات علمی پژوهشی

داوری مقاله, از 1387 تا کنون

1) پژوهش های حفاظت آب و خاک، 2) پژوهش های خاک (علوم خاک و آب سابق)، 3) مجله تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)، 4) نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق)، 5) پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق)، 6) آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، 7) مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق)، 8) پژوهش های فرسایش محیطی، 9) حفاظت منابع آب و خاک، 10) مدیریت خاک و تولید پایدار، 11) دانش آب و خاک، 12) خشکبوم، 13) تحقیقات کاربردی خاک، 14) مهندسی آبیاری و آب، 15) مجله آبیاری و زهکشی ایران.

 مجلات معتبر ISI

داوری مقاله, از 1387 تا کنون

1) Acta Agriculturae Scandinavica, Section B, Plant Soil Science, 2) Agronomy Journal, 3) Archives of Agronomy and Soil Science, 4) Arid Land Research and Management, 5) Catena, 6) Central European Journal of Geosciences, 7) Communications in Soil Science and Plant Analysis, 8) Environmental Engineering and Management Journal, 9) Environmental Monitoring and Assessment Journal, 10) Geoderma, 11) Geomorphology, 12) Geotechnical Testing Journal, 13) Hydrology Research, 14) International Journal of Sediment Research, 15) Journal of Agricultural Science and Technology, 16) Journal of Environmental Quality, 17) Journal of Hydrodynamics, 18) Journal of Hydrology, 19) Land Degradation and Development, 20) Pedosphere, 21) Science of the Total Environment, 22) Soil Research, 23) Soil Science Society of America Journal.

طرح های تحقیقاتی

 پتانسیل سنجی چند گونه هالوفیت مرتعی بر احیای عرصه های طبیعی بياباني استان کرمان با تأکید بر تنش شوری و ارزش علوفه ای در مراحل مختلف فنولوژیکی.

مجری طرح پژوهشی, از 1396 تا کنون

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی.

 بررسی نقش مواد آلی مختلف در افزایش نگهداشت رطوبت خاک برای مقابله با خشکسالی.

مجری طرح پژوهشی, از 1390 تا 1394

معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری.

 بررسی و ارائه طرح مدیریت و کنترل برداشت از چاه های تأمین کننده آب شبکه شهر کرمان با استفاده از مدل آبخوان منطقه.

مجری طرح پژوهشی, از 1390 تا 1393

شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان.

 تعیین میزان شاخص آلودگی فاضلاب اجتماعات کوچک.

مجری طرح پژوهشی, از 1390 تا 1393

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان.

 ساخت فلوم شبيه ساز رواناب براي شرايط کنترل شده آزمايشگاهي.

مجری طرح پژوهشی, از 1387 تا 1388

دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 بررسی تأثير طول شيب بر فرسایش یك خاک سنگين با فلوم آزمایشگاهی.

همکار طرح پژوهشی, از 1392 تا 1393

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران. کد طرح 91121-29-29-2.

 بررسی اعتبارسنجی شاخص فرسايش پذيری چند مدل فرآيندی فرسايش.

همکار طرح پژوهشی, از 1385 تا 1387

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران. کد طرح 85018-0000-01-040000-003-2.

 بهينه سازی روش های حفاظت خاک در فرسايش خندقی.

همکار طرح پژوهشی, از 1386 تا 1387

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران. کد طرح 86003-8603-22-22-12.

 بررسی خصوصیات بارش و کالیبراسیون باران ساز مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری.

همکار طرح پژوهشی, از 1383 تا 1384

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران. کد طرح 83013-0000-01-040000-003-2.

انتشارات

مقاله های مجله

1. Cerdà, A., González-Pelayo, Ó., Giménez-Morera, A., Jordán, A., Pereira, P., Novara, A., Brevik, E. C., Prosdocimi, M., Mahmoodabadi, M., Keesstra, S., Orenes, F. G. and Ritsema, C. J., The use of barley straw residues to avoid high erosion and runoff rates on persimmon plantations in Eastern Spain under low frequency–high magnitude simulated rainfall events.

Soil Research, 54, 2, 154-165, 2016
DOI: 10.1071/SR15092

2. Yazdanpanah, N., Mahmoodabadi, M. and Cerdà, A., The impact of organic amendments on soil hydrology, structure and microbial respiration in semiarid lands.

Geoderma, 266, 58-65, 2016
DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.11.032

3. Mahmoodabadi, M. and Arjmand Sajjadi, S., Effects of rain intensity, slope gradient and particle size distribution on the relative contributions of splash and wash loads to rain-induced erosion.

Geomorphology, 253, 159-167, 2016
DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.10.010

4. Arjmand Sajjadi, S. and Mahmoodabadi, M., Aggregate breakdown and surface seal development influenced by rain intensity, slope gradient and soil particle size.

Solid Earth, 6, 311-321, 2015
DOI: 10.5194/se-6-311-2015

5. Arjmand Sajjadi, S. and Mahmoodabadi, M., Sediment concentration and hydraulic characteristics of rain-induced overland flows in arid land soils.

Journal of Soils and Sediments, 15, 710-721, 2015
DOI: 10.1007/s11368-015-1072-z

6. Mahmoodabadi, M., Ghadiri, H., Yu, B. and Rose, C., Morpho-dynamic quantification of flow-driven rill erosion parameters based on physical principles.

Journal of Hydrology, 514, 328-336, 2014
DOI: 10.1016/j.jhydrol.2014.04.041

7. Mahmoodabadi, M., Ghadiri, H., Rose, C., Yu, B., Rafahi, H. and Rouhipour, H., Evaluation of GUEST and WEPP with a new approach for the determination of sediment transport capacity.

Journal of Hydrology, 513, 413-421, 2014
DOI: 10.1016/j.jhydrol.2014.03.060

8. Mahmoodabadi, M. and Heydarpour, E., Sequestration of organic carbon influenced by the application of straw residue and farmyard manure in two different soils.

International Agrophysics, 28, 2, 169-176, 2014
DOI: 10.2478/intag-2014-0005

9. Sirjani, E. and Mahmoodabadi, M., Effects of sheet flow rate and slope gradient on sediment load.

Arabian Journal of Geosciences, 7, 203-210, 2014
DOI: 10.1007/s12517-012-0728-x

10. Zamani, S. and Mahmoodabadi, M., Effect of particle-size distribution on wind erosion rate and soil erodibility.

Archives of Agronomy and Soil Science, 59, 12, 1743-1753, 2013
DOI: 10.1080/03650340.2012.748984

11. Mahmoodabadi, M. and Ahmadbeygi, B., Dry and water-stable aggregates in different cultivation systems of arid region soils.

Arabian Journal of Geosciences, 6, 2997-3002, 2013
DOI: 10.1007/s12517-012-0566-x

12. Yazdanpanah, N. and Mahmoodabadi, M., Reclamation of calcareous saline- sodic soil using different amendments: Time changes of soluble cations in leachate.

Arabian Journal of Geosciences, 6, 2519-2528, 2013
DOI: 10.1007/s12517-011-0505-2

13. Mahmoodabadi, M. and Cerdà, A., WEPP calibration for improved predictions of interrill erosion in semi-arid to arid environments.

Geoderma, 204-205, 75-83, 2013
DOI: 10.1016/j.geoderma.2013.04.013

14. Mahmoodabadi, M., Yazdanpanah, N., Rodríguez Sinobas, L. Pazira, E. and Neshat, A., Reclamation of calcareous saline sodic soil with different amendments (I): Redistribution of soluble cations within the soil profile.

Agricultural Water Management, 120, 30-38, 2013
DOI: 10.1016/j.agwat.2012.08.018

15. Yazdanpanah, N., Pazira, E., Neshat, A., Mahmoodabadi, M. and Rodríguez Sinobas, L., Reclamation of calcareous saline sodic soil with different amendments (II): Impact on nitrogen, phosphorous and potassium redistribution and on microbial respiration.

Agricultural Water Management, 120, 39-45, 2013
DOI: 10.1016/j.agwat.2012.08.017

16. Sirjani, E. and Mahmoodabadi, M., Study on flow erosivity indicators for predicting soil detachment rate at low slopes.

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology, 2, 2, 55-61, 2012

17. Mazaheri, M. R. and Mahmoodabadi, M., Study on infiltration rate based on primary particle size distribution data in arid and semi arid region soils.

Arabian Journal of Geosciences, 5, 5, 1039-1046, 2012
DOI: 10.1007/s12517-011-0497-y

18. Mahmoodabadi, M., Sediment yield estimation using a semi-quantitative model and GIS- remote sensing data.

International Agrophysics, 25, 3, 241-247, 2011

19. Yazdanpanah, N., Pazira, E., Neshat, A., Naghavi, H., Moezi, A. A. and Mahmoodabadi, M., Effect of some amendments on leachate properties of a calcareous saline- sodic soil.

International Agrophysics, 25, 3, 307-310, 2011

20. Abdollahi, H., Fekri, M. and Mahmoodabadi, M., Effect of heavy metals pollution on pistachio trees.

International Journal of Agriculture and Biology, 13, 4, 599-602, 2011

21. محمودآبادی، م.، میرزایی، م. و نقوی، ه., شاخص های توزیع اندازه خاکدانه متأثر از نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی در شرایط مزرعه‌ای.

پژوهش های فرسایش محیطی, 6, 3, 52-70, 1395

22. میرزایی وروئی، م.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثرات رژیم رطوبتی، سدیم و کلسیم بر توزیع عمقی پتاسیم در یک خاک گچی.

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 23, 4, 65-81, 1395

23. محمودآبادی، م., تعيين شاخص هاي آلودگي براي طراحي تصفيه خانه های فاضلاب اجتماعات کوچک، مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند، استان کرمان.

مهندسی آبیاری و آب, 6, 24, 138-152, 1395

24. شهاب، ح.، امامی، ح.، حق نیا، غ.، اسمعلی، ا. و محمودآبادی، م., تعیین آستانه توپوگرافی و تأثیر ویژگی های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل.

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 23, 3, 1-24, 1395

25. میرزایی، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., تأثیر نوع و مدیریت های مختلف خاکپوش جو و یونجه بر رفتار رطوبتی و تهویه ای خاک در شرایط مزرعه‌ای.

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 23, 1, 155-170, 1395

26. میرزایی، م. و محمودآبادی، م., تأثیر نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و نفوذ آب در خاک.

پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 28, 4, 659-671, 1393

27. میرزایی وروئی، م.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثر برخی نمک ها بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون‎های خاک.

مدیریت خاک و تولید پایدار, 4, 2, 25-47, 1393

28. محمودآبادی، م.، رشیدی، ا. ل. و فکری، م., تأثیر ماده آلی و کود پتاسیم بر ذخیره کربن آلی و فسفر قابل جذب خاک و عملکرد پیاز.

مدیریت خاک و تولید پایدار, 4, 1, 261-269, 1393

29. محمودآبادی، م. و احمدبیگی، ب., تأثیر توزیع اندازه ذرات اوليه بر پایداری خاکدانه در کلاس های مختلف اندازه.

دانش آب و خاک, 23, 3, 207-219, 1392

30. محمودآبادی، م.، رشیدی، ا. ل. و فکری، م., تأثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد پیاز.

آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 27, 2, 452-461, 1392

31. یزدان پناه، ن.، پذیرا، ا.، نشاط، ع.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., بازتوزیع کاتیون های تبادلی یک خاک شور - سدیمی بر اثر کاربرد مواد بهساز.

پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 27, 2, 179-193, 1392

32. محمودآبادي، م. رفاهی، ح. ق. و روحي پور، ح., ارزیابی مدل فرآیندی WEPP در برآورد شدت فرسایش بین شیاری با استفاده از شبیه ساز باران.

پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 27, 1, 23-34, 1392

33. یزدان پناه، ن.، پذیرا، ا.، نشاط، ع. و محمودآبادی، م., بررسی تأثیر مواد مختلف اصلاحی بر برخی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی خاک های شور و سدیمی.

خشک بوم, 2, 1, 83-97, 1391

34. محمودآبادي، م. و زمانی، س., بررسی تأثیر سرعت باد و توزیع اندازه ذرات خاک بر مکانیسم های حمل رسوب ناشی از فرسایش بادی.

مهندسی و مدیریت آبخیز, 4, 3, 141-151, 1391

35. محمودآبادي، م. و سیرجانی، ا., بررسی مکانیسم های حمل ذرات رسوب در فرسایش ورقه‎ای با استفاده از آزمایش فلوم.

مهندسی و مدیریت آبخیز, 4, 1, 1-11, 1391

36. محمودآبادي، م. و مظاهری، م. ر., تأثير برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي بر نفوذپذيري خاک در شرايط مزرعه ای.

مهندسی آبیاری و آب, 2, 8, 14-25, 1391

37. محمودآبادي، م. و روحي پور، ح., بررسی روند تغییرات برخی شاخص های فرسایش پذیری و ترسیب با استفاده از شبیه ساز باران.

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 18, 4, 145-166, 1391

38. یزدان پناه، ن. و محمودآبادی، م., بررسی تغییرات عناصر غذایی پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و تنفس میکروبی طی فرآیند اصلاح خاک شور و سدیمی.

آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 26, 1, 203-213, 1391

39. محمودآبادی، م., بررسي تأثير کاربرد متوالی مواد آلي و آبیاری با آب سدیمی بر توزیع اندازه ذرات ثانویه خاک.

پژوهش های فرسایش محیطی, 1, 2, 83-97, 1390

40. محمودآبادی، م., تأثیر مواد آلی مختلف بر تغییرات زمانی پایداری خاكدانه در کلاس های اندازه ای متفاوت.

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 93, 70-78, 1390

41. محمودآبادی، م. و احمدبیگی، ب., تأثیر برخی ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک بر پايداري خاکدانه در چند نوع سيستم کشت.

مدیریت خاک و تولید پایدار, 1, 2, 61-79, 1390

42. محمودآبادی، م., بررسي توزيع اندازه ذرات و پايداري خاكدانه تحت تأثير کاربرد دو نوع بقاياي گياهي.

حفاظت منابع آب و خاک, 1, 2, 15-28, 1390

43. یزدان پناه، ن. و محمودآبادی، م., پایش زمانی کیفیت زهاب طی فرآیند اصلاح خاک شور و سديمي با استفاده از ستون خاک.

مدیریت خاک و تولید پایدار, 1, 1, 1-22, 1390

44. محمودآبادی، م.، دهقانی، ف. و عظیم زاده، ح. ر., مطالعه اثر توزیع اندازه ذرات خاک بر شدت فرسایش بادی.

مدیریت خاک و تولید پایدار, 1, 1, 81-98, 1390

45. یزدان پناه، ن. و محمودآبادی، م., بررسي فرآيند نيترات‌سازي در دو خاک آهکي و غيرآهکي آلوده شده به فلزات سنگين روي و كادميوم.

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 18, 1, 123-141, 1390

46. یزدان پناه، ن.، پذیرا، ا.، نشاط، ع. و محمودآبادی، م., تأثیر برخی روش های اصلاح خاک شور و سدیمی در توزیع عمقی کاتیون های محلول با استفاده از ستون خاک.

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 91, 88-96, 1390

47. محمودآبادي، م. و عرب خدري، م., آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری: معرفی ويژگي‌ ها، قابليت‌ ها و کاربردها.

مهندسی آبیاری و آب, 1, 3, 1-11, 1390

48. کاوه، س.، فكري، م. محمودآبادی، م. و برومند، ن., بررسي اثر مقادير مختلف کمپوست زباله شهري و کود گاوي بر مقدار وزن خشک و عناصر سنگين در گياه رزماري (Rosmarinus officinalis L.).

داروهای گیاهی, 1, 3, 11-18, 1389

49. محمودآبادي، م.، چرخابي، ا. ح. و رفاهي، ح. ق., بررسي تأثير برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك بر توليد رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران.

تحقيقات مهندسي کشاورزی, 8, 2, 1-16, 1386

50. محمودآبادي، م.، روحي پور، ح.، عرب خدري، م. و رفاهي، ح. ق., واسنجي، توزيع مكاني و خصوصيات بارش های شبيه سازي شده، مطالعه موردي: شبيه ساز باران مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري.

علوم و مهندسي آبخيزداري ايران, 1, 1, 39-50, 1386

51. بیات، ر.، محمودآبادي، م. و رفاهي، ح. ق., بررسی اهمیت عوامل مدل های تجربی MPSIAC و EPM در برآورد رسوب.

بیابان, 11, 1, 65-74, 1385

52. محمودآبادي، م.، چرخابي، ا. ح.، رفاهي، ح. ق. و گرجی، م., پهنه‌بندي خطر فرسايش در حوزه آبخيز گُل‌آباد اصفهان با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافيايي.

علوم كشاورزي ايران, 36, 2, 511-520, 1384

مقاله های کنفرانس

1. Cerdà, A., Keesstra, S., Jordan, A., Brevik, E., Nova, A., Prosdocimi, M., Azorín-Molina, C., Yazdanpanah, N., Mahmoodabadi, M., Pereira, P. and Burguet, M., Soil erosion measurements by means of experimental plots to determine best land management strategies in vineyards and olive orchards.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 17-22 April, 2016

2. Mirzaei Varoui, M., Fekri, M., Mahmoodabadi, M. and Sirjani, E., Potassium recovery affected by sodium chloride and different pore volumes in soil.

The First National Conference on Agriculture and Environment Sciences, Shiraz, Iran,6 March, 2014

3. Mahmoodabadi, M., Soil erosion processes and sediment transport mechanisms.

30th Anniversary Energy and mass balances at the Land-Water-Atmosphere continuum, Italy,25 February-1 March, 2013

4. Yazdanpanah, N. and Mahmoodabadi, M., Time changes of suction, porosity distribution and available water due to application of superabsorbent polymers.

30th Anniversary Energy and mass balances at the Land-Water-Atmosphere continuum, Italy,25 February-1 March, 2013

5. Ramezanifar, H., Yazdanpanah, N., Mahmoodabadi, M. and Neshat, A., Water retention as influenced by superabsorbent polymers in soils with different textures.

8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Cesme-Izmir, Turkey,15-17 May, 2012
Cesme-Izmir, Turkey. Vol. 3: Soil Properties and Modeling. pp. 494-498

6. Yazdanpanah, N. and Mahmoodabadi, M., Study on microbial respiration during reclamation of a calcareous saline- sodic soil.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 3-8 April, 2011

7. Mahmoodabadi, M., Dehghani, F. and Azimzadeh, H. R., Random and oriented roughness influence on soil erosion rate using wind tunnel experiment.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 3-8 April, 2011

8. Yazdanpanah, N., Mahmoodabadi, M. and Neshat, A., Dynamics of macroelements (nitrogen, phosphorus and potassium) in ameliorating process of a saline- sodic soil.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 3-8 April, 2011

9. Mahmoodabadi, M., A multi-purpose rainfall and runoff simulator for soil erosion and hydrological studies.

EGU General Assembly, Vienna, Austria,2-7 May, 2010

10. Mahmoodabadi, M., Study on soil erodibility using portable rainfall simulator: Comparison of the USLE estimates with the field measurements.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2-7 May, 2010

11. Yazdanpanah, N. and Mahmoodabadi, M., Effect of some amendments on leachate properties of a calcareous saline- sodic soil: A laboratory experiment.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2-7 May, 2010

12. Mazaheri, M. R. and Mahmoodabadi, M., Study on infiltrability of some arid region soils based on particle size distribution.

EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2-7 May, 2010

13. Kaveh, S., Fekri, M., Mahmoodabadi, M. and Broomand, N., Metal accumulation in soil after application of municipal solid waste compost.

4th National Seminar on Chemistry and Environment, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, Bandar Abbas, Iran,27-29 April, 2010

14. Mahmoodabadi, M., Rafahi H. G. and Bayat R., Sediment yield estimation using a semi- quantitative model in GIS framework (A case study in Golabad Watershed).

International Sediment Initiative Conference (ISIC), Khartum, Sudan,12-15 November, 2006

15. Bayat, R., Mahmoodabadi, M., Rafahi, H. G. and Noroozi Benis, Y., Evaluation of watershed parameters in MPSIAC and EPM models on sediment yield estimation.

International Sediment Initiative Conference (ISIC), Khartum, Sudan,12-15 November, 2006
TS 512. pp. 72-73

16. Mahmoodabadi, M. and Rafahi, H. G., Evaluation of interrill erosion rate using rainfall simulation in comparison to the WEPP.

2nd International Symposium on Soil Erosion and Dryland Farming, Yangling, Shaanxi, China,1-5 October, 2006

17. Mahmoodabadi, M. and Rafahi, H. G., Evaluating of WEPP interrill erosion rate in rangelands under simulated rainfall.

5th International Symposium of Agro Environ 2006, Ghent, Belgium,4-7 September, 2006

18. Mahmoodabadi, M., Rafahi H. G. and Charkhabi, A. H., Study on runoff generation at field plot scale using portable rainfall simulator.

International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture, Adana, Turkey,4-8 April, 2006

19. Mahmoodabadi, M. and Rafahi, H. G., Sediment yield assessment using MPSIAC model in GIS framework.

SEDYMO International Symposium on Sediment Dynamics and Pollutant Mobility in River Basins, Hamburg University of Technology (TUHH), Germany,26-29 March, 2006

20. Mahmoodabadi, M., Charkhabi, A. H. and Rafahi, H. G., Soil physico-chemical quality and soil erosion interrelation in arid region, central Iran.

International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes, Isfahan University of Technology,Isfahan, Iran,12-16 September, 2005

21. Mahmoodabadi, M., The effect of soil physical properties on runoff, sediment yield and turbidity using a rainfall simulator in Golabad watershed, Iran.

International Erosion Control Association, IECA’s 36th Annual Conference, Texas, USA,20-24 February, 2005

22. Mahmoodabadi, M. and Rafahi H. G., The influence of soil particle size distribution on plot scale erosion in Golabad watershed, Iran.

CIGR International Conference, Beijing, China,11-14 October, 2004
Vol. I, Paper No. 10-100A

23. Mahmoodabadi, M. Rafahi, H. G., Charkhabi, A. H. and Gorji, M., Relation between soil physical properties with runoff generation, sediment yield and turbidity using a rainfall simulator in Golabad watershed, Iran.

6th Inter. Symposium on Sediment Quality Assessment. Watershed-Sediment Management from Source to Sink, Antwerp, Belgium,17-20 August, 2004

24. Mahmoodabadi, M., Zonation of soil erosion hazard using MPSIAC model and Geographical Information System (GIS) in Golabad watershed, Iran.

PEDOFRACT, International Workshop on Fractals Mathematics Applied to Soil and Related Heterogeneous Systems, El Barco de Avila, Spain,2-6 July, 2004

25. محمودآبادی، م., لزوم تدوین استانداردها و یکپارچه‌سازی روش‌های اندازه‌گیری فرسایش آبی و بادی در ایران.

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران, 6-8 شهریور, 1396

26. خیرآبادی، ح. و محمودآبادی، م., انتخاب‌پذیری و توزیع عمودی اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بادی با استفاده از آزمایش تونل باد و نمونه‌گیر.

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران, 6-8 شهریور, 1396

27. رضایی ارشد، ر. و محمودآبادی، م., مطالعه فرسایش بین‌شیاری متأثر از سرعت‌های مختلف باد با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز همزمان باد، باران و رواناب.

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران, 6-8 شهریور, 1396

28. زمانی، س. و محمودآبادی، م., آیا مدت زمان انجام آزمایش، در دقت اندازه‌گیری شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد تأثیری دارد؟

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران, 6-8 شهریور, 1396

29. سیرجانی، ا. ثامنی، ع. م.، موسوی، ع. ا. و محمودآبادی، م., ارتباط برخی ویژگی‌های خاکهای استان فارس با شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد صحرایی.

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران, 6-8 شهریور, 1396

30. خادمی، ا.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثر کاربرد بیوچار تفاله پسته بر همدمای جذب فلوئورید در محلول آبی.

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران, 6-8 شهریور, 1396

31. خیرآبادی، ح. و محمودآبادی، م., بررسی فرسایش بادی در سه خاک با زبری تصادفی متفاوت.

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی, دانشگاه اردکان. اردکان، ایران, 21 اردیبهشت, 1396

32. رنجبر، ف. محمودآبادی، م. و جلالی، و. ر., غلظت و دبی رسوب ناشی از فرسایش شیاری متأثر از شیب و دبی جریان.

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی, دانشگاه اردکان، اردکان، ایران, 21 اردیبهشت, 1396

33. رنجبر، ف. محمودآبادی، م. و جلالی، و. ر., تغییرات زمانی فرسایش شیاری در شیب‌ها و دبی‌های مختلف با استفاده از آزمایش فلوم.

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی, دانشگاه اردکان، اردکان، ایران, 21 اردیبهشت, 1396

34. حسامی، م.، جلالی، و. ر. و محمودآبادی، م., تاثیر بیوچار حاصل از درخت پسته بر پایداری خاکدانه‌های یک خاک سبک بافت.

اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران, 10 اسفند, 1395

35. حسامی، م.، جلالی، و. ر. و محمودآبادی، م., تاثیر بیوچار حاصل از درخت پسته بر وزن مخصوص ظاهری یک خاک سبک بافت.

اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران, 10 اسفند, 1395

36. خادمی، ا.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثر کاربرد فسفر، تفاله پسته و بایوچار حاصل از آن بر میزان سدیم دانهال‌های پسته.

اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران, 10 اسفند, 1395

37. پورسلمانی، ا. و محمودآبادی، م., تأثیر بقایای کاه و کلش گندم بر شدت پاشمان ذرات خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران.

اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران, 10 اسفند, 1395

38. اعظمی، ر.، محمودآبادی، م. و فکری، م., مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در سیستم‌های مختلف کشت.

اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران, 10 اسفند, 1395

39. پورسلمانی، ا. و محمودآبادی، م., فرسایش بین‌شیاری متأثر از درصد های مختلف خاکپوش بقایای گیاهی و شیب‌های مختلف.

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی, دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران, 5 اسفند, 1395

40. اعظمی، ر. و محمودآبادی، م., ارتباط میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ با برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در سیستم‌های مختلف کشت.

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی, دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران, 5 اسفند, 1395

41. خادمی، ا.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثر کاربرد بایوچار ضایعات مختلف درختان پسته بر آب شویی نیترات در یک خاک گچی.

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 17-18 شهریور, 1395

42. خادمی، ا.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثر کاربرد تفاله پسته، کمپوست و بایوچار حاصل از آن بر قابلیت جذب شکل های مختلف پتاسیم در برخی خاک های منطقه انار.

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 17-18 شهریور, 1395

43. ستوده نیا، ا. و محمودآبادی، م., تأثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شاخص های فرسایندگی رواناب در دو خاک مختلف.

هفتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, کرمان، ایران, 27-28 بهمن, 1394

44. بهبودی، ص. و محمودآبادی، م., اثر شیب و دبی جریان بر پارامترهای هیدرولیکی جریان رواناب.

هفتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, کرمان، ایران, 27-28 بهمن, 1394

45. میرزااسدی، ا. و محمودآبادی، م., تأثیر توزیع اندازه ذرات اولیه و کربن آلی خاک بر هدایت آبی اشباع در کاربری های مختلف اراضی.

هفتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, کرمان، ایران, 28 بهمن, 1394

46. ستوده نیا، ا. و محمودآبادی، م., تأثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش بین شیاری در دو خاک مختلف با استفاده از شبیه ساز باران.

اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری, پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران, 19-21 بهمن, 1394

47. بهبودی، ص. و محمودآبادی، م., تأثیر برخی پارامترهای هیدرولیکی جریان بر ظرفیت حمل رسوب.

اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری, پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران, 19-21 بهمن, 1394

48. یوسفیان، ا.، محمودآبادی، م. و فکری، م., بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک متأثر از زمان و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی.

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار, تهران، ایران, 30 بهمن, 1393

49. شاه حیدری پور، ش. و محمودآبادی، م., بررسی اثر توزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه خاک بر سرعت آستانه در فرسایش بادی.

چهارمین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 18 آذر, 1393

50. نوروزماهانی، ا. و محمودآبادی، م., بررسی نفوذپذیری در خاک های مختلف در شرایط صحرایی با استفاده از شبیه ساز باران.

چهارمین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 18 آذر, 1393

51. میرزایی، م.، محمودآبادی، م. و بخشوده، ح. ا., تغییرات سدیم و پتاسیم محلول خاک متأثر از کاربرد نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی تحت شرایط مزرعه ای.

اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی, دانشگاه تهران. تهران، ایران, 1آذر, 1393

52. شاه حیدری پور، ش. و محمودآبادی، م., تأثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر شاخص توزیع اندازه ذرات.

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری, دانشگاه سمنان، سمنان، ایران, 20-21 آبان, 1393

53. نوروزماهانی، ا. و محمودآبادی، م., تأثیر برخی ویژگی های فیزیکی خاک بر قابلیت تولید رواناب با استفاده از شبیه ساز باران.

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری, دانشگاه سمنان، سمنان، ایران, 20-21 آبان, 1393

54. یوسفیان، ا.، محمودآبادی، م. و جلالی، و. ر., تأثیر زمان و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی بر میزان هدایت آبی اشباع خاک

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری, دانشگاه سمنان، سمنان، ایران, 20-21 آبان, 1393

55. دانشور، ش.، محمودآبادی، م. و فکری، م., تأثیر کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر تجمع عناصر مس و روی در کنگر وحشی.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 19-20 شهریور, 1393

56. دانشور، ش.، محمودآبادی، م. و فکری، م., ارزیابی زمین آماری آلودگی خاک به مس و روی در مجاورت کارخانه ذوب مس خاتون آباد.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 20 شهریور, 1393

57. نوروزماهانی، ا. و محمودآبادی، م., بررسی اثر توزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه بر غلظت رسوب ناشی از شبیه سازی باران.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 19-20 شهریور, 1393

58. شاه حیدری پور، ش. و محمودآبادی، م., بررسی اثر توزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه خاک بر شدت فرسایش بادی.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 19-20 شهریور, 1393

59. یوسفیان، ا. و محمودآبادی، م., تأثیر مدیریت های مختلف بقایای یونجه بر غلظت املاح محلول طی دو بازه زمانی.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 19-20 شهریور, 1393

60. صادقی زاده، و.، جلالی، و. ر. و محمودآبادی، م., بررسی تأثیر مواد آلی طبیعی و مصنوعی بر پایداری خاکدانه های خاک های سبک بافت مناطق خشک و نیمه-خشک.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 19-20 شهریور, 1393

61. رشیدی، ا. ل.، فکری، م. و محمودآبادی، م., بررسی تأثیر ماده آلی و پتاسیم بر عملکرد و جذب عناصر غذایی غده پیاز در شرایط تنش رطوبتی.

همایش ملی علوم و فنون کشاورزی, دانشگاه ملایر، ملایر، ایران, 15 اسفند, 85-92, 1392

62. رشیدی، ا. ل.، فکری، م. و محمودآبادی، م., تأثیر ماده آلی و پتاسیم بر کیفیت غده پیاز و برخی خصوصیات خاک در شرایط تنش رطوبتی.

همایش ملی علوم و فنون کشاورزی, دانشگاه ملایر، ملایر، ایران, 15 اسفند, 237-244, 1392

63. میرزایی، م. و محمودآبادی، م., مقایسه تأثیر سوزاندن و مخلوط کردن بقایاي گیاهی بر شدت نفوذ آب در خاك.

اولین همایش ملی بهینه سازي مصرف آب, دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران, 14-15 اسفند, 1392

64. سیرجانی، ا. و محمودآبادی، م., تغییرات مکانی توزیع اندازه ذرات فرسایش یافته با تأکید بر دینامیك فرسایش ورقه ای.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

65. زمانی، س. و محمودآبادی، م., بررسی مکانیسم تعلیق در حمل ذرات ناشی از فرسایش بادی.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

66. میرزایی، م. و محمودآبادی، م., تأثیر نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی بر میانگین وزنی قطر خاکدانه ها.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

67. میرزایی، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., تغییرات منحنی رطوبتی خاک متأثر از مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

68. رجب پور، ه. و محمودآبادی، م., اثر رطوبت اولیه بر شدت فرسایش بادی در دو خاک مختلف.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

69. رضایی، ف. و محمودآبادی، م., غلظت رسوب ناشی از فرسایش شیاری متأثر از تغییر شیب و دبی جریان.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

70. تقی زاده، ش.، عرب خدری، م. و محمودآبادی، م., تغییرات زمانی دبی رواناب و توزیع اندازه ذرات رسوب در طول شیب های متفاوت.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

71. تقی زاده، ش.، محمودآبادی، م.، عرب خدری، م. و بیات، ر., تغییرات مکانی توزیع اندازه ذرات خاک فرسایش یافته در طول شیب های متفاوت.

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران, 8-10 بهمن, 1392

72. میرزایی، م. و محمودآبادی، م., تغییرات فسفر قابل جذب خاك متأثر از کاربرد نوع و مدیریتهاي مختلف بقایاي گیاهی در شرایط مزرعه اي.

دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, دانشکده فنی شهید مفتح همدان، همدان، ایران, 21 شهریور, 1392

73. سالاری نیا، م. و محمودآبادی، م., بررسی تأثیر سرعت های باد در پوشش سنگریزه سطحی بر شدت فرسایش بادی با استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی.

دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 5-6 شهریور, 1392

74. صابر، د. و محمودآبادی، م., تأثیر ماده آلی بر هدایت آبی اشباع خاک در اقلیم مرطوب و خشک.

دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 5-6 شهریور, 1392

75. رجب پور، ه. و محمودآبادی، م., بررسی روند تبخیر از سطح خاک در دو خاک با محتوای رطوبتی متفاوت.

دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 5-6 شهریور, 1392

76. میرزایی، م. و محمودآبادی، م., تأثیر روش های مختلف مدیریت بقایای گیاهی بر رفتار رطوبتی خاک.

دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 5-6 شهریور, 1392

77. کرمی، ع.، فکری، م.، نقوی، ه.، محمودآبادی، م. و موسوی شهیدی، ا., اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک.

دوازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 5-6 شهریور, 1392

78. سالاری نیا، م. و محمودآبادی، م., شدت فرسایش بادی تحت تأثیر پوشش های مختلف سنگریزه در دو خاک مختلف.

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها, دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران, 24-25 اردیبهشت, 1392

79. زمانی، س.، محمودآبادی، م.، فرپور، م. ه. و فکری، م., بررسی نقش عوامل فرسایندگی و فرسایش پذیري در شدت فرسایش بادي.

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران, 18-19 اردیبهشت, 1392

80. رجب پور، ه. و محمودآبادی، م., بررسی شدت فرسایش بادي در دو خاك با اندازه ذرات مختلف.

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران, 18-19 اردیبهشت, 1392

81. میرزایی، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., بررسي تاثير سوزاندن و مخلوط کردن بقاياي گياهي بر غلظت برخي کاتيون هاي محلول خاک در شرايط مزرعه.

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران, 18-19 اردیبهشت, 1392

82. سیرجانی، ا.، محمودآبادی، م. و جلالی، و. ر., بررسی شدت جریان و غلظت رسوب حاصل از جریان ورقه ای.

اولین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک, سنندج، ایران, 3-5 اردیبهشت, 1392

83. میرزایی، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی بر قابلیت تولید رواناب در شرایط مزرعه ای.

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست), اداره كل پدافند غيرطبيعي (وزارت كشور)،تهران، ایران, 20 اسفند, 1391

84. میرزایی، م. و محمودآبادی، م., تأثیر مدیریت های مختلف بقایای گیاهی بر میزان کربن آلی خاک.

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست), اداره كل پدافند غيرطبيعي (وزارت كشور)، تهران، ایران, 20 اسفند, 1391

85. میرزایی وروئی، م.، فکری، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., بررسی تأثیر برخی املاح محلول بر هدررفت پتاسیم خاک در شرایط آزمایشگاهی.

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست), اداره كل پدافند غيرطبيعي (وزارت كشور)،تهران، ایران, 20 اسفند, 1391

86. میرزایی وروئی، م.، فکری، م.، محمودآبادی، م. و سیرجانی، ا., اثرات زیست محیطی آبشویی پتاسیم تحت تأثیر کلرید پتاسیم.

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست), اداره كل پدافند غيرطبيعي (وزارت كشور)، تهران، ایران, 20 اسفند, 1391

87. محمودآبادی، م. و جابری نسب، ب., ارزيابي آلودگي فاضلاب قبل و بعد از تصفيه در برخی از روستاهاي اطراف زرند.

همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران, 8-9 اسفند, 1391

88. صابر، د. و محمودآبادی، م., بررسی قابلیت تولید رواناب در کاربری های مختلف اراضی متأثر از اقلیم مرطوب.

اولین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران, مشهد، ایران, 22-23 آذر, 1391

89. مظاهری، م. ر.، محمودآبادی م. و رشیدی، ز., بررسی نقش برخي خصوصيات خاك بر شدت نفوذ آب در شرايط طبیعی.

سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران, 20-21 شهریور, 1391

90. مظاهری، م. ر.، محمودآبادی م. و رشیدی، ز., بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع متأثر از رطوبت اولیه و دست خوردگی نمونه.

سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران, 20-21 شهریور, 1391

91. زمانی، س. و محمودآبادی، م., مطالعه تأثیر اندازه خاکدانه های موجود در سطح بر شدت فرسایش بادی.

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار), دانشگاه تهران، کرج، ایران, 27-28 خرداد, 1391

92. سیرجانی، ا.، محمودآبادی، م. و میرزایی وروئی، م., مطالعه نقش شیب و دبی جریان رواناب بر شدت فرسایش ورقه ای.

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار), دانشگاه تهران، کرج، ایران, 27-28 خرداد, 1391

93. رمضانی فر، ح.، يزدان‌پناه، ن.، نشاط، ع. و محمودآبادي، م., تخمین پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از دو مدل مختلف تحت تأثیر کاربرد پلیمر استاکوزرب.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه, موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران, 9-10 خرداد, 1391

94. رشیدی، ا. ل.، فکری، م. و محمودآبادی، م., بررسی تأثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزاي عملکرد محصول پیاز.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه, موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران, 9-10 خرداد, 1391

95. مظفری، ا.، فکری، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., بررسی اثر آهک و دو نوع ماده آلی بر میزان روی قابل دسترس گیاه.

پنجمین كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, كرمان، ایران, 9-10 اسفند, 1390

96. مظفری، ا.، فکری، م.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., تاثیر زمان و آهک بر میزان قابل دسترس کادمیوم در خاک.

پنجمین كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, كرمان، ایران, 9-10 اسفند, 1390

97. ذاکرین پور، ز.، حافظی مقدس، ن.، شهاب پور، ج. و محمودآبادی، م., ارزيابي غلظت فسفر در خاك حاشیه جاده استان گلستان.

سی امین گردهمایی علوم زمین, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران, 1-3 اسفند, 1390

98. مصلحی، ا.، فکری، م. و محمودآبادی، م., اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زباله شهری بر سطوح مختلف سرب و کادمیم در خاک و گیاه پالایی این عناصر توسط گیاه آفتابگردان.

اولین همایش ملی گیاه پالایی, مرکز بین¬المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان، کرمان، ایران, 27 بهمن, 1390

99. رمضانی فر، ح.، يزدان‌پناه، ن.، نشاط، ع. و محمودآبادي، م., تأثیر پلیمر سوپرجاذب تراوات بر منحنی رطوبتی دو خاک مختلف.

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 18-20 بهمن, 1390

100. حیدرپور بمی، ا.، محمودآبادي، م. و عبدالشاهی، ر., بررسی نحوه مصرف مواد آلی بر میزان کربن آلی خاک.

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 18-20 بهمن, 1390

101. مظاهری، م. ر.، محمودآبادی م. و رشیدی، ز., مقایسه نفوذپذیری در دو شرایط طبیعی و آزمایشگاهی با تأکید بر دست خوردگی خاک.

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 18-20 بهمن, 1390

102. مظفری غربا، ا.، فکری، م.، محمودآبادي، م. و نقوی، ه., بررسی اثر آهک و کود مرغی بر آلایندگی کادمیوم در خاک.

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 18-20 بهمن, 1390

103. یزدان پناه، ن.، محمودآبادی، م.، پذیرا، ا.، نشاط، ع. و نقوی، ه., فراهمی عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم طی فرآیند اصلاح خاک شور و سدیمی.

دوازدهمین كنگره ملی علوم خاك ايران, دانشگاه تبریز، تبریز، ایران, 12-14 شهریور, 1390

104. احمدبیگی، ب. و محمودآبادی، م., بررسی میزان کربن آلی و پایداری خاکدانه متأثر از کاربری های مختلف اراضی.

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار, دانشگاه یزد، یزد، ایران, 27-28 بهمن, 1389

105. دهقانی، ف.، محمودآبادی، م. و عظیم زاده، ح. ر., شبیه سازی اثرات ناهمواری های حاصل از شخم بر شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد.

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار, دانشگاه یزد، یزد، ایران, 27-28 بهمن, 1389

106. یزدان پناه، ن.، محمودآبادی، م.، پذیرا، ا.، نشاط، ع. و نقوی، ه., انتقال پذیری کاتیون های تک و دو ظرفیتی در اثر اعمال برخی روش های اصلاح خاک.

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران, 23-24 آبان, 1389

107. دهقانی، ف.، محمودآبادی، م. و عظیم زاده، ح. ر., مدلسازی نقش زبری آئرودینامیکی بر شدت فرسایش خاک با استفاده از آزمایش تونل باد.

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران, 23-24 آبان, 1389

108. دانشور، ش.، محمودآبادی، م. و فکری، م., مدل پراکنش مکانی عناصر مس و روی در خاک های اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد.

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران, 23-24 آبان, 1389

109. دانشور، ش.، محمودآبادی، م. و فکری، م., توزیع مکانی عناصر سنگین در خاک های اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد.

چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران، تهران، ایران, 8-12 آبان, 1389

110. محمودآبادي، م.، چرخابی، ا. ح. و روحی پور، ح., ارزيابي مدل فرآيندي WEPP در برآورد فرسايش شياري با استفاده از شبيه‌سازي رواناب.

ششمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري و چهارمين همايش ملّي فرسايش و رسوب, دانشگاه تربيت مدرّس، نور، ایران, 8-9 ارديبهشت, 1389

111. کاوه، س.، فكري، م. محمودآبادی، م. و برومند، ن., تأثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر مقدار آهن و روی در اسفناج.

اولين همايش ملي کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران, 19-20 اسفند, 1388

112. کاوه، س.، فكري، م.، محمودآبادی، م. و برومند، ن., تأثیر استفاده از کمپوست زباله شهری بر مقدار عناصر سنگین در خاک.

همایش ملی مدیریت بحران آب, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران, 16-17 اسفند, 1388

113. کاوه، س.، فكري، م.، محمودآبادی، م. و برومند، ن., تأثير استفاده از كمپوست زباله شهري و كود گاوي بر وزن خشك و مقدار عناصر آهن و روي در شاهي.

همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار, مرکز همایش های سازمان جهاد کشاورزی فارس، شیراز، ایران, 12 اسفند, 1388

114. يزدان‌پناه، ن. و محمودآبادي، م., بررسی برخی گونه‌های گیاهی مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک در مناطق خشک و بیابانی استان کرمان.

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 19-21 بهمن, 1388

115. محمودآبادي، م., واسنجی شبيه ساز باران به منظور استفاده در تحقيقات فرسايش خاک.

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 19-21 بهمن, 1388

116. محمودآبادي، م., مقايسه فرسايش‌پذيري برآوردی مدل USLE و نتایج واقعی حاصل از اندازه‌گیری صحرایی در برخی خاک‌های مرتعی.

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 19-21 بهمن, 1388

117. ندیمی، م.، فرپور، م. ه.، محمودآبادی، م. و فکری، م., بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده‌بندی خاک‌های واقع در دشت ماهان- جوپار استان کرمان به منظور مدیریت بهینه آب و خاک.

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 19-21 بهمن, 1388

118. ابويي، م.، فکری، م.، فرپور، م. ه. و محمودآبادی، م., بررسی کاربرد کود کادمیومی و شوری آب بر حلالیت کادمیوم در خاک.

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ایران, 19-21 بهمن, 1388

119. ندیمی، م.، فرپور، م. ه. و محمودآبادی، م., کانی‌شناسی رسی خاک‌های دشت ماهان- جوپار کرمان با تأکيد بر جنبه‌های زيست محيطی.

دومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ایران, 29 دی تا 1 بهمن, 1388

120. ابويي، م.، فکری، م.، فرپور، م. ه. و محمودآبادی، م., بررسی کاربرد کود کادمیومی و کود مرغی بر آلودگی کادمیوم در خاک.

دومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ایران, 29 دی تا 1 بهمن, 1388

121. صادق كسمايي، ل.، فكري، م.، محمودآبادی، م.، نقوی، ه. و گرگين، ن., سینتیک رهاسازي کادمیم تحت تأثیر دو نوع ماده آلی در دو خاك استان کرمان.

دومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ایران, 29 دی تا 1 بهمن, 1388

122. گرگين، ن.، فكري، م. و محمودآبادی، م., بررسی اثرات ماده آلی و کود فسفره بر میزان فسفر قابل استفاده در خاک.

دومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ایران, 29 دی تا 1 بهمن, 1388

123. مظاهری، م. ر.، محمودآبادی، م.، فرپور، م. ه. و فکری، م., بررسی نقش برخي خصوصيات خاك بر شدت نفوذ آب در شرايط صحرايي.

چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, كرمان، ایران, 11-12 آذر, 1388

124. ایران‌نژاد پاریزی، م.، فرپور، م. ه.، محمودآبادی، م. و عباس‌نژاد، ا., مطالعه خصوصيات فيزيکي، شيميايي و رده‌بندی خاک‌هاي مخروط افکنه گيودري رفسنجان.

دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي ایران, دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران, 24-25 تیر, 1388

125. معاذالهی، م.، فرپور، م. ه.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., بررسي خصوصيات فيزيکي، شيميايي و طبقه بندي خاک در توالي پستي و بلندي- اقليمي در منطقه بافت کرمان.

دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي ایران, دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران, 24-25 تیر, 1388

126. محمودآبادي، م. و روحی پور، ح., بررسی تأثیر عمق آب بر فرآیندهای فرسایش ناشي از باران در عمق و قدرت جریان‌های کمتر از آستانه.

يازدهمين كنگره علوم خاك ايران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران, 21-24 تیر, 1388

127. محمودآبادي، م.، روحی پور، ح. و چرخابي، ا. ح., بررسی تغییرات مکانی ضریب زبری مانینگ در راستای طول شیار در جریان‌های متمرکز رواناب.

يازدهمين كنگره علوم خاك ايران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران, 21-24 تیر, 1388

128. ایران نژاد پاریزی، م.، فرپور، م. ه.، عباس نژاد، ا. و محمودآبادی، م., مطالعه پالئوسول‌های موجود در دیواره دره مخروط افکنه رودخانه گیودری واقع در جنوب دشت رفسنجان.

اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 22 اسفند, 1387

129. معاذالهی، م.، فرپور، م. ه.، محمودآبادی، م. و نقوی، ه., ارزیابی مدیریت آب و خاک در خاک های هیستوسول منطقه لاله زار بافت.

اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب, دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران, 22 اسفند, 1387

130. بیات، ر. و محمودآبادی، م., بررسی نقش خصوصیات هیدرومرفولوژیک حوضه در رسوبدهی.

دومین كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, كرمان، ایران, 3-4 اسفند, 1384

131. محمودآبادی، م. و عرب خدری، م., بررسي شدت و يكنواختي بارش در شبيه‌ساز باران و فرسايش پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور.

نهمین کنگره علوم خاک ایران, مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران, 6-9 شهریور, 1384

132. بیات، ر. و محمودآبادی، م., تعیین تأثیر عوامل مدل های تجربی MPSIAC و EPM در برآورد رسوب.

سومین همایش ملی فرسایش و رسوب, مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران, 6-9 شهریور, 1384

133. محمودآبادی، م.، رفاهی، ح. ق. و چرخابی، ا. ح., تهيه نقشه فرسايش خاك با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي سنجنده ETM+ و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز گُل‌آباد، اصفهان.

همایش ژئوماتیک, سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران, 18 اردیبهشت, 1384

134. محمودآبادی، م.، رفاهی، ح. ق. چرخابی، ا. ح. و گرجی، م., تأثير برخي از خصوصيات فيزيكي خاك بر توليد رواناب و رسوب در حوزه آبخيز گل آباد.

هشتمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه گیلان، رشت، ایران, 9-12 شهریور, 1382

دروس

دروس ترم جاری

 حفاظت خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 ‌‌هیدرولوژی (کارشناسی ارشد)

 فرسایش و حفاظت خاک (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مسأله مخصوص (دکترا)

 فرسایش بادی (دکترا)

 ‌هیدرولوژی (دکترا)

 مباحث پیشرفته در فیزیک و حفاظت خاک (دکترا)

 کاربرد مدل‌های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک (دکترا)

 مدیریت‌‌ پایدار منابع خاک (دکترا)

 روش‌‌ تحقیق (دکترا)

 فرسایش بادی (کارشناسی ارشد)

 مباحث پیشرفته در فیزیک و حفاظت خاک (کارشناسی ارشد)

 کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک (کارشناسی ارشد)

 مدیریت‌ پایدار منابع خاک (کارشناسی ارشد)

 روش ‌تحقیق (کارشناسی ارشد)

 مهندسی رودخانه (کارشناسی ارشد)

 حفاظت خاک (کارشناسی ارشد)

 آلودگی خاک (کارشناسی ارشد)

 حفاظت خاک و آب (کارشناسی)

 آبخیزداری (کارشناسی)

 برنامه‌نویسی رایانه (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حسین خیرآبادی

مطالعه توزیع اندازه ذرات و مکانیسم های حمل رسوب ناشی از فرسایش بادی در فواصل طولی مختلف, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
استاد راهنما: محمودآبادی، م. ۱۳۹۱- ادامه دارد

 روح اله رضایی ارشد

مطالعه فرآیندهای فرسایش پاشمانی و بین شیاری ناشی از باران متأثر از باد با استفاده از شبیه ساز همزمان باران و باد, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
استاد راهنما: محمودآبادی، م. ۱۳۹۳- ادامه دارد

 سمیرا زمانی

دانشگاه شهيد باهنر کرمان
استاد راهنما: محمودآبادی، م. 1394- ادامه دارد