دکتر مهدي گلچين

استاد ایمنی شناسی دامپزشکی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

:رمان - انتهای بلوار 22 بهمن - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی - گروه پاتوبیولوژی - کد پستی 7616914111

 ایمیل

golchin@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-31322913

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا دکتری حرفه ای دامپزشکی , از 1365 تا 1371

 دانشگاه گلاسگو (Glasgow University)

دکترا دکتری تخصصی (Ph.D) بیوتکنولوژی - ایمیونولوژی (پایان نامه: Recombinant antibodies against the K99 colonisation factor of E. coli) , از 2000 تا 2004

دوره ها

 شرکت در کارگاه ایمیونوبیوانفورماتیک

 شرکت در کارگاه تبدیل ایده به محصول

فایل ها

 درس ایمنی شناسی ( ارسال فایل )

  1. سر فصل درس ایمنی شناسی

 درس ایمینوپارازیتولوژی و بیولوژی مولکولی ( ارسال فایل )

  1. سر فصل درس

 درس بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتری ها ( ارسال فایل )

  1. سر فصل درس

افتخارات و جوایز

 پدید آورنده اثر پژوهشی برتر دانشکده دامپزشکی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 بیان توکسین های آلفا، بتا و اپسیلون باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس بر روی سطح باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و ارزیابی خصوصیات ایمنی زایی آنها

صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران کشور, از 1394 تا 1395

 دستکاري ژنتيکي يک فاژميد وکتور جهت توليد آنتي باديهاي نوترکيب فلورسنت

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, از 1385 تا 1386

 تهيه آنتي بادي نوترکيب scFv بر عليه هورمون eCG اسب

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, از 1386 تا 1387

 ساخت کيت تشخيص سريع فيمبريه K99 با استفاده از ذرات لاتکس متصل به آنتي بادي پلي کلنال

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1387 تا 1388

 بررسي آگلوتيناسيون ناشي از اتصال آنتي باديهاي نوترکيب به ذرات لاتکس

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1387 تا 1388

 اندازه گيري آلودگي به آندوتوکسين در آنتي ژن خالص شده FanC

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1387 تا 1388

 طراحی و ساخت واکسن نوترکیب وسیع الطیف در برابر سویه های بومی آنفلوانزای طیور ایران و ساخت کیت ایمینوکروماتوگرافی تشخیصی مربوطه

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1391 تا 1396

 ساخت کتابخانه فاژآنتی بادی سنتتیک از قطعه متغیر زنجیره سنگین ایمیونوگلوبولین های انسانی جهت جدا سازی آنتی بادی های مونوکلنال نوترکیب

ستاد توسعه زیست فناوری کشور, از 1392 تا 1393

 بيان پروتئين هاي غشاي خارجي 16 و 19 كيلودالتوني بروسلا آبورتوس بر روي سطح باكتري لاكتوباسيلوس كازئي و بررسي اثرات ايمني زائي آنها در حيوان آزمايشگاهي

صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران کشور, از 1396 تا کنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. Golchin, M., Moghadaszadeh, M., Tavakkoli, H., Ghanbarpour, R., Dastmalchi, S., Recombinant M2e-HA2 fusion protein induced immunity responses against intranasally administered H9N2 influenza virus

Microbial Pathogenesis, 115, 183-188, 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401017312846?via%3Dihub

2. Rezaei, A.A., Golchin, M., Nakhaei Moghadam, M., Detection of Toxoplasma gondii in infected meat samples by a latex agglutination test using anti-P30 recombinant antibody

Comparative Clinical Pathology, In press, 1-4, 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00580-018-2638-0

3. Mojtaba Alimolaei, Mehdi Golchin, Majid Ezatkhah, Orally administered recombinant Lactobacillus casei vector vaccine expressing β-toxoid of Clostridium perfringens that induced protective immunity responses

Research in veterinary Siences, 115, 28, 332-339, 2017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528817300875?via%3Dihub

4. Elham Mohammadi, Mehdi Golchin, Detection of Brucella abortus by immunofluorescence assay using anti-16-kDa outer membrane protein (OMP16) antibody

Comparative Clinical Pathology, 26, 6, 1299-1304, 2017
https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-017-2529-9

5. Mojtaba Alimolaei, Mehdi Golchin, Jalil Abshenas, Majid Ezatkhah, Mehrdad Shamsaddini Bafti, A Recombinant Probiotic, Lactobacillus casei, Expressing the Clostridium perfringens α-toxoid, as an Orally Vaccine Candidate Against Gas Gangrene and Necrotic Enteritis

Probiotics and Antimicrobial Proteins, 29, 9, 1-7, 2017
http://link.springer.com/article/10.1007/s12602-017-9276-8?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

6. Mojtaba Alimolaei, Mehdi Golchin, A comparison of methods for extracting plasmids from a difficult to lyse bacterium: Lactobacillus casei

Biologicals, 45, 1, 47-51, 2017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104510561630118X

7. Mojtaba Alimolaei, Mehdi Golchin, Jalil Abshenas, Majid Ezatkhah, Mehrdad Shamsaddini Bafti, A Recombinant Probiotic, Lactobacillus casei, Expressing the Clostridium perfringens α-toxoid, as an Orally Vaccine Candidate Against Gas Gangrene and Necrotic Enteritis

Probiotics and Antimicrobial Proteins, 29, 9, 1-7, 2017
http://link.springer.com/article/10.1007/s12602-017-9276-8?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

8. Jamaladdin Eydi, Mehdi Golchin, Ehsanollah Sakhaee, Hamid Reza Amiri, Mohammad Reza Fayed, Detection of equine leptospiral antibodies by latex agglutination test in Iran

Comparative Clinical Pathology, 27, 3, 1-4, 2017
http://link.springer.com/article/10.1007/s00580-017-2436-0

9. Mojtaba Alimolaeia,, Mehdi Golchin, Hamid Daneshvar, Oral immunization of mice against Clostridium perfringens epsilon toxin with a Lactobacillus casei vector vaccine expressing epsilon toxoid

Infection, Genetics and Evolution, 40, 282-287, 2016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134816300892

10. Ehsanollah Sakhaee, Mehdi Golchin, Hamidreza Amiri, Mohammad Reza Fayed, Jamaladdin Eydi, First serological study of equine hydatidiosis in Iran

Journal of Parasitic Disease, 40, 4, 1567-1570, 2016
http://link.springer.com/article/10.1007/s12639-015-0729-2

11. Hadis Fathizadeh, Mehdi Golchin, Masoud Moghadaszadeh, Hadi Tavakkoli, Mohammad Khalili, Maryam Maazallahi, Immune markers in mice vaccinated with recombinant bacteriophage with m2e-ha2 epitopes of influenza virus

Online Journal of Veterinary Research, 20, 8, 514-520, 2016
http://onljvetres.com/epitopeabs2016.htm

12. Mehdi Golchin, Saeedeh Shojaeepour, Mostafa Roosta, Fatemeh Mirzabeigi, Sensitivity and specificity of a latex agglutination test for detection of calf enterotoxigenic Escherichia coli isolates in comparison with PCR

Comparative Clinical Pathology, 25, 3, 565-568, 2016
http://link.springer.com/article/10.1007/s00580-016-2231-3

13. Mojtaba Alimolaei, Mehdi Golchin, An Efficient DNA Extraction Method for Lactobacillus casei, a Difficult-to-Lyse Bacterium

Int J Enteric Pathog, 4, 1, e32472, 2016
http://enterpathog.abzums.ac.ir/GetFile/32472

14. Ehsanollah Sakhaee, Mehdi Golchin, Zahra Davoodian, Comparison between latex and microscopic agglutination test for detection of human leptospiral antibodies

Italian Journal of Medicine, 10, 3, 219-222, 2016
http://www.italjmed.org/index.php/ijm/article/view/itjm.2016.673

15. Mohammad Khalili, Mohammad Reza Aflatoonian, Mohammad Rahanjam, , Mehdi Golchin, Hamid Sharifi, Behnaz Aflatoonian, Frequency of Seropositivity for anti-Coxiella Burnetii (Phase II) among Veterinary Staff in Southern Khorasan, Iran, in 2014

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 32, 2, 164-173, 2016
http://jkmu.kmu.ac.ir/article_16096.html

16. Naghmeh Sattarahmad GholamhosseinTondroc Mehdi Golchin Hossein Heli, Gold nanoparticles biosensor of Brucella spp. genomic DNA: Visual and spectrophotometric detections

Biochemical Engineering Journal, 105, 97, 1-7, 2015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X15000200

17. Mehdi Golchin, Mohadeseh Nakhaei-Moghadam, Saeid Reza Nourollahi-Fard, Recombinant scFv Antibodies against P30 Surface Protein of Toxoplasma Gondii

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 22, 6, 602-613, 2015
http://www.kmusjournal.ir/english/abstract.asp?articleID=4913

18. Masoud Moghadaszadeh, Mehdi Golchin, Hadi Tavakkoli, Reza Ghanbarpour, Cloning, expression and purification of M2e-HA2 from Influenza A virus in Escherichia coli

Online Journal of Veterinary Research, 19, 2, 124-129, 2015
http://onljvetres.com/ha2aabs2015.htm

19. Ali Akbar Rezaei, Mehdi Golchin, Agglutination test for detection of Toxoplasma gondii

Online Journal of Veterinary Research, 19, 12, 796-802, 2015
http://onljvetres.com/antipabs2015.htm

20. Khalideh Azari, Mehdi Golchin, Reza Kheirandish, Mojtaba Alimolaei, Genomic DNA Mycobacterium Avium tests from goat intestinal tissue

Online Journal of Veterinary Research, 19, 10, 679-683, 2015
http://onljvetres.com/extractionabs2015.htm

21. Mohammad Khalili1, Ali Qorbani1, Hamid Sharifi , Mehdi Golchin, Prevalence and risk factor of Q fever among veterinary students in Iran

Tropical Biomedicine, 32, 4, 704-709, 2015
https://www.researchgate.net/.../290653883_Prevalence_and_risk_factor_of_Q_fever_a.

22. Jajarmi Maziar ; Reza Ghanbarpour ; Hamid Sharifi ; Mehdi Golchin, Distribution Pattern of EcoR Phylogenetic Groups Among Shiga Toxin-Producing and Enteropathogenic Escherichia coli Isolated From Healthy Goats

International Journal of Enteric Pathogens, 3, 3, 25-29, 2015
http://enterpathog.abzums.ac.ir/Abstract/27971

23. Mohammad Soukhtanloo, Elham Talebian, Mehdi Golchin, Mojgan Mohammadid Bagher Amirheidari, Production and Characterization of Monoclonal Antibodies against Aflatoxin B1

Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 35, 4, 335-343, 2014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24350626

24. Zahra Naderipour, Mehdi Golchin, Mohammad Khalili, Design of an ELISA Kit for Detection Human Acute Q Fever

Iranian Journal of Medical Microbiology, 8, 2, 28-34, 2014
http://ijmm.ir/browse.php?a_id=283&sid=1&slc_lang=en

25. Mehdi Golchin Aliakbar Khalili-Yazdi Mohammad Karamouzian Asma Abareghi, Latex Agglutination Test Based on Single-ChainFv Recombinant Antibody Fragment

Scandinavian Journal of Immunology, 75, 1, 38-45, 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21916915

26. Mehdi Golchin, Fatameh Mohammadi, A new method for the rapid purification of FanC, the major subunit of K99

Comparative Clinical Pathology, 21, 6, 1317-1322, 2012
http://link.springer.com/article/10.1007/s00580-011-1289-1

27. Mohammad Khalili , Naser Shahabi-Nejad, Mehdi Golchin, Q fever serology in febrile patients in southeast Iran.

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 104, 9, 623-624, 2010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20627331

28. Mehdi Golchin , Fatemeh Noori, Ali Akbar Khalili-Yazdi, Staining of an anti-K99 recombinant phage antibody

Tehran University Medical Journal, 67, 12, 821-827, 2010
http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_id=387&sid=1&slc_lang=en

29. Ali Akbar Khalili Yazdi, Mehdi Golchin, Construction of an expression vector for production of recombinant fluorescent antibodies

Iranian Journal of Biology, 29, 3, 479-490, 2009
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56313880310.pdf

30. Mehdi Golchin, Robert Aitken, Isolation by phage display of recombinant antibodies able to block adherence of Escherichia coli mediated by the K99 colonisation factor

Journal of Veterinary Immunology & Immunopathology, 121, 3-4, 321-331, 2008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242707003625

31. Homayoon Babaei , Mojgan Moshrefi, Mehdi Golchin, Seyed Noureddin Nematollahi-Mahani ,, Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton's Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanong.

IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS), 3, 2, 57-64, 2008
http://www.ivsajournals.com/pdf_3203_4c0cd709665c14cea3eeaddbfe6c1334.html

مهارت ها

 Antibody Phage Display Technology

 Protein expression, purification & identification

 Recombinant vaccines development

 Recombinant monoclonal antibodies

 Designing Test Kits for Medical & Veterinary Diagnosis (ELISA, LAT, IF, Immunochromatography, etc.)

 Peptide Phage Display

دروس

دروس ترم جاری

 ایمنی شناسی و سرم شناسی (دکترا)

 ایمنی شناسی انگلها (دکترا)

 ایمیونوپارازیتولوژی و بیولوژی مولکولی (کارشناسی ارشد)

 بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتری ها (دکترا)