دکتر سوده مقصودي

دانشیار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

31322389

 آدرس

کرمان -انتهای بلوار 22بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم اجتماعی

 ایمیل

smaghsoodi@uk.ac.ir

 ایمیل

maghsoodi299@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی (پایان نامه: بررسی مقدماتی علل مرگ و میر در شهر کرمان) , از 73 تا 77

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی محض (پایان نامه: مقایسه نقشها و پایگاههای اجتماعی زن و مرد در کتب داستانی کودکان در یک دوره یازده ساله) , از 77 تا 80

 دانشگاه تهران

دکترا جامعه شناسی گروههای اجتماعی (پایان نامه: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت روانی در زوجین شهر کرمان) , از 84 تا 89

تجربیات

 مشاور علمی

امور اجتماعی استانداری کرمان, کرمان, از 1396 تا کنون

 عضو

انجمن جامعه شناسی ایران, تهران, از 84 تا کنون

 عضو هیئت داوران

مجلات پایش- فصلنامه علوم اجتماعی مشهد-مطالعات روان شناسی تربیتی دانشور- مطالعات اجتماعی ایران, تهران, از 90 تا کنون

افتخارات و جوایز

 کسب رتبه اول در مقاطع متوسطه ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

 کسب عنوان جوان نمونه کشور در سال 79 به دلیل فعالیتهای آمو زشی و فرهنگی در بین 110 جوان

 کسب عنوان پژو هشگر نمونه فرهنگی سال 80 در استان کرمان

علاقمندی ها

 حرفه ای : علاقه مندبه پژوهش در زمینه جامعه شناسی زنان و خانواده _ جامعه شناسی بهداشت و سلامت -مسائل اجتماعی ایران _ جامعه شناسی انحرافات _جامعه شناسی وسائل ارتباط جمعی و کلیه موضوعات مربوط به جامعه شناسی گروههای اجتماعی

 شخصی: مطالعه مجلات مرتبط با بهداشت و سلامت - هنرهای اسلامی وسنتی ایران

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 - چگونگی مصرف کالاهای فرهنگی در شهر کرمان ( سینما، مطبوعات و چاپ و نشر)

انجام شده, از 1392 تا 1394

 - بررسی علل قانون گریزی در برخی از مردم شهر کرمان(مورد مطالعه : علل تخلفات رانندگی )

انجام شده, از 1395 تا 1395

 - تخریب اموال عمومی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

انجام شده, از 83 تا 83

 - بررسی عوامل موثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان شهر کرمان سال 76

انجام شده, از 76 تا 77

همکار طرح

 - بررسی وفاق اجتماعی در شهر کرمان

انجام شده, از 83 تا 83

همکار طرح

انتشارات

مقاله های مجله

1. , Trust to physician, satisfaction from physician and their relationship between diabetic patients in kerman

Journal of Research & Health, نامه پذیرش, 2015

2. سوده مقصودی ، زهرا شریفی, تاثیر ایده آل طلبی مادران بر سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان

توسعه اجتماعی, 12, 1, 185-202, 1396

3. , رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در بین بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمان

مددکاری اجتماعی, نامه پذیرش, 1396

4. , The relationship between Social Support and Coping Strategies with disease among cancer patients of kerman city

Journalof research & health, نامه پذیرش, 1396

5. سوده مقصودی ، محمد حسن شمس الدینی مطلق, بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه : ساکنان بالای 18 سال شهر کرمان)

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی, 1, 1395

6. سوده مقصودی ، سمیرا تندولی, بررسی عوامل موثر بر اعتیاد اینترنتی در نوجوانان دختر شهر کرمان

راهبرد فرهنگی - اجتماعی, 4, 14, 1394

7. سوده مقصودی، ثریا پورنصیری, تحلیل محتوای پیامکهای تلفن همراه (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آستارا)

راهبرد فرهنگی - اجتماعی, 17, 1394

8. سوده مقصودی، فاطمه یاری نسب، فاطمه ابراهیمی, خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان)

مطالعات توسعه اجتماعی, 9, 3, 53-78, 1394

9. سوده مقصودی ، محمد حسن شمس الدینی مطلق, - الگوی درک شهروندان کرمانی از امنیت اجتماعی

دانش انتظامی, 1394
مجله علمی ترویجی است

10. سوده مقصودی ، سمیرا تندولی, جنسیت و نقش های اجتماعی در مجلات کودکان

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, 3, 1, 139-121, 1393

11. سوده مقصودی، پزمان شیرمردی, بررسی مفاهیم سوگ در قوم بختیاری با تأکید بر تحلیل محتوای موسیقی گاگریو

جامعه شناسی هنر وادبیات, 6, 2, 329-309, 1393

12. سوده مقصودی ، فرزانه توکلیان, بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران از طب سنتی (مورد مطالعه: مراکز ارائه دهنده خدمات طب سنتی شهر کرمان)

طب سنتی ایران و اسلام, 6, 3, 241-246, 1393

13. سوده مقصودی ، سعیده درویشی, رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع دوم و سوم دبیرستان (مورد مطالعه :مدارس کارو دانش شهر بیرجند

مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, 1393
مجله علمی ترویجی است

14. سوده مقصودی, بررسی دلایل همزیستی مسالمت آمیز اقلیت شیخیه با مردم شهر کرمان

پژوهشگران فرهنگ, 1393
مجله علمی مروری است

15. سوده مقصودی ،مژده آراسته، سمیرا تندولی, بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, 2, 2, 314-296, 1392

16. محمد توکل، سعید معید فر، سوده مقصودی, بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی

مطالعات اجتماعی ایران, 1, 1390

17. , بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی

بررسی مسائل اجتماعی ایران, 5و 6, 1390

18. محمد توکل، سعید معید فر، سوده مقصودی, سرمایه اجتماعی و سلامت روانی مکانیسمها و مدلهای علی و تعاملی

رفاه اجتماعی, 42, 1390

19. سوده مقصودی ، مجتبی حسنی, بررسی تقدیر گرایی و زمینه های اجتماعی آن بین زلزله زدگان شهر بم

مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان, 25, 1386

20. سوده مقصودی, - بررسی شدت افسردگی بین زنان شهر کرمان و زمینه های زیستی ، روانی و اجتماعی آن

پژوهشگران فرهنگ, 17 و 18, 1386
مجله علمی مروری است

21. سوده مقصودی, - بررسی علل مزاحمتهای خیابانی برای زنان شهر کرمان

پژوهشگران فرهنگ, 11, 1385
مجله علمی مروری است

22. سوده مقصودی ، زهرا بنی فاطمه, تحلیل محتوای دیوار نویسی های کلاس درس دانشگاهشهید باهنر کرمان

رفاه اجتماعی, 3, 13, 290-267, 1383

23. سوده مقصودی، زهرا بستان, بررسی مشکلات ناشی از همزمانی نقشهای خانگی و شغلی زنان شهر کرمان

مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان, 2, 5, 150-129, 1383

24. سوده مقصودی, بررسی نقش زن در ادبیات کو دکان ( آ زمون تئوری پارسونز )

پژوهش زنان, 3, 1383

25. سوده مقصودی و..., - بررسی قشر بندی اجتماعی و رابطه آن با پایبندی به ارزشهای اجتماعی _ اخلاقی بین دانش آ موزان مراکز پیش دانشگاهی

پژوهشگران فرهنگ, 1383
مجله علمی مروری است

26. محمودی غفوری، سوده مقصودی, -مقایسه نقشها و پایگاههای اجتماعی زن و مرد در کتب داستانی کودکان در یک دوره دهساله

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان, 10 و11, 0

27. سوده مقصودی، مهدیه نخعی, بررسی تیپ شخصیتی ( AوB) بیماران قلبی بستری شده در بیمارستانهای شهر کرمان

اخلاق زیستی, 3, 8, 156-133, 0

مقاله های کنفرانس

1. , بررسی رابطه سبک زندگی با سلامت اجتماعی

کنفرانس ملی دانش و فن آوری،روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران, تهران, 1395

2. , تاکید بر نقش حمایت اجتماعی در سلامت اجتماعی زندگی بیماران دیالیزی

سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان شناسی ، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران, تهران, 1395

3. , تاکید بر نقش همودیالیز در سلامت اجتماعی بیماران کلیوی

دومین کنفرانس سراسری دانش و فن آوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ایران, تهران, 1395

4. , گلیم شیریکی پیچ سیرجان

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1394

5. , کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان(رویکرد و نظریات)،

اولین همایش ملی جامعه شناسی تحلیلی, 1394

6. , کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان(رویکرد و نظریات)،

اولین همایش ملی جامعه شناسی تحلیلی, 1394

7. , آیا حمایت اجتماعی بر انتخاب روش مدارا با درد در بین بیماران مبتلا به سرطان تاثیر دارد؟

اولین همایش ملی جامعه شناسی تحلیلی, تهران, 1394

8. , آیا حمایت اجتماعی بر انتخاب روش مدارا با درد در بین بیماران مبتلا به سرطان تاثیر دارد؟

اولین همایش ملی جامعه شناسی تحلیلی, تهران, 1394

9. , تاکید بر نقش بیماری مولتیپل اسلروزیس در رضایت زناشویی

سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسیف جامعه شناسی و علوم فرهنگی و اجتماعی ایران, 1394

10. , تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران, تهران, 1394

11. , بررسی اشتغال زنان و تاثیر آن بر خانواده در شهر قم

سومین همایش ملی آسیب شناسی خانواده و زنان, تهران, 1393

12. , بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عشق ورزی با سازگاری زناشویی در زنان شاغل ادارات دولتی شهر کرمان

اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم, 1393

13. , چگونگی توصیف مولفه های شهروندی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی و بخوانیم مقطع دبستان

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1393

14. , بررسی اضطراب اجتماعی و شیوه فرزند پروری والدین مادران شاغل و خانه دار شهر کرمان

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1393

15. , بررسی تاثیر کمالگرایی بر شیوه فرزند پروری والدین

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1393

16. , بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با ابعاد سلامت در شاغلین شهر کرمان

اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1393

17. , بررسی تصور از بدن دربین زنان شاغل و خانه دار شهر کرمان

اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

18. , بررسی هراس اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

19. , بررسی تاثیر وسواس فکری بر شیوه های فرزندپروری مادران شاغل

اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

20. , نگرش دانشجویان نسبت به دوستی و معاشرت های پیش از ازدواج

اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, 1393

21. , بررسی شیوه های فرزند پروری مادران شاغل شهر کرمان

اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

22. , شیوه های فرزند پروری والدین و تاثیر آن بر خلاقیت کودک

اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

23. , بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر شیوه های فرزند پروری (مورد مطالعه : مادران شهر کرمان)،

اولین همایش علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

24. , بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی بر نوع تعامل مادر با فرزند

بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی بر نوع تعامل مادر با فرزند, تهران, 1393

25. , فراتحلیل خشونت علیه زنان در حوزه خشونت علیه زنان

اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده, تهران, 1392

26. , چگونگی گذران اوقات فراغت و روند تغییرات آن در ایران

کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان, شیراز, 1392

27. , بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر درک از امنیت اجتماعی

چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم, 1392

28. , اعتیاد اینترنتی و تاثیر آن بر انزوای اجتماعی در دانش آموزان دوره متوسطه

اولین کنفرانس جامعه شناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1392

29. , تحلیل محتوای آلبوم گلهای آفتابگردان از گروه آریان

اولین کنفرانس جامعه شناسی و علوم اجتماعی, تهران, 1392

30. سوده مقصودی، مجتبی حسنی, زمینه های تقدیر گرایی مردم شهر بم

اولین کنگره بین المللی زلزله, کرمان, 1384

31. سوده مقصودی، زهرا بستان, بررسی مشکلات نقشهای خانگی زنان شهر کرمان

اولین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران, تهران, 0

دروس

دروس ترم جاری

 جامعه شناسی هنر (کارشناسی ارشد)

درس برایدانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشدجامعه شناسی ارائه میشود

 زن در هنر (کارشناسی ارشد)

ارائه برای رشته مطالعات زنان

 جامعه شناسی انحرافات (کارشناسی)

 تغییرات اجتماعی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 جامعه شناسی خانواده (کارشناسی)

 جامعه شناسی ارتباط جمعی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ستاره سهیلی

دلایل گرایش به جراحی زیبایی در بین زنن شهر کرمان, شهید باهنر کرمان

 زمانی

میزان حضور زنان در فضاهای عمومی شهر کرمان وعوامل موثر بر آن, شهیدباهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 سمانه مختاری

بررسی جامعه شناختی الگوهای غذایی خانواده های شهر کرمان, 92, شهید باهنر کرمان

 پژمان شیرمردی

بررسی رابطه تعارض کار - خانواده با نوع تعامل مادر و فرزند در بین زنان شاغل شهر کرمان, 1392, شهید باهنر کرمان

 زهرا شریفی مقدم

رابطه ایده آل طلبی مادران با سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان دختر مدارس تیزهوشان کرمان, 92, شهید باهنرکرمان

 صدیقه شیبانی

بررسی رابطه سبک زندگی با ابعاد سلامت با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در بین شهروندان شهر کرمان, 1393, شهید باهنر کرمان

 طاهره بازمانده

بررسی رابطه سبک عشق ورزی و حمایت اجتماعی با سازگاری زناشویی, 1393, شهید باهنر کرمان

 عفیفه حیدری

بررسی تصور از بدن دربین زنان شاغل و خانه دار شهر کرمان, 1394, شهید باهنر کرمان

 زهرا عسکری

بررسی نوع و میزان خشونت علیه زنان باردار شهر کرمان و عوامل موثر بر آن, 1394, شهید باهنر کرمان

 زهرا شمس الدینی

بررسی عوامل موثر بر تقدیر گرایی در بین شهروندان شهر کرمان, 1395, شهید باهنرکرمان

 زهرا صالحی

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بین بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمان, 1395, شهید باهنر کرمان

 اعظم محمود آبادی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در بین بیماران مبتلابه بیماری ام اس, 1395, شهید باهنر کرمان

 زهرا خواجویی نژاد

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین بیماران همو دیالیزی شه رکرمان, 1395, شهید باهنر کرمان

 حکیمه دهقان

بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین زنانشاغل و خانه دار شهر کرمان, 1395, شهید باهنر کرمان

 فرامرز بهرامی بهرام زاده

عوامل جامعه شناختی گرایش به وندالیسم در بین دانش آموزان مدارس هفتکل, 1392, آزاد اسلامی کرمان

 بهناز افلاطونیان

بررسی نوع وشدت خشونت علیه زنان توسط همسرانشان در شهر کرمان, 1394, آزاد اسلامی کرمان

برنامه های کلاسی

 روان شناسی زن

- یک شنبه 11:30 تا 13:30
مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان

 زن در هنر

- دوشنبه 07:30 تا 09:30
مقطه کارشناسی ارشد مطالعات زنان

 جامعه شناسی انحرافات پیشرفته

- دوشنبه 09:30 تا 11:30
مقطع دکتری

 جامعه شناسی انحرافات

- سه شنبه 09:30 تا 11:30
مقطع لیسانس