دکتر مجيد فكري

استاد شیمی و حاصلخیزی خاک

خلاصه

دکتر مجید فکری دراول شهریور 1346 در شهرستان کوهبنان در 170 کیلومتری شمال استان کرمان بدنیا آمد در چهار سالگی پدر خود را از دست داد. تحصیلات خود را تا اول دبیرستان در کوهبنان سپری کرد و دیپلم خود را در رشته تجربی در دبیرستان آیت الله طالقانی کرمان گرفت. مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته خاکشناسی در تیر 1369 و بهمن 1371و با اساتید راهنما دکتر کلباسی و دکتر حاج رسولیها از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفت. در کنکوردکتری اعزام به خارج در آبان 1370 شرکت کرد ودر آذر 1371 قبول شد. دکتری خود را در مهر 1378 از دانشگاه تربیت مدرس با اساتید راهنما دکتر کلباسی و دکتر ملکوتی در رشته خاکشناسی گرایش شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گرفت. در آبان 1378 به عنوان هیئت علمی در گروه ماشین آلات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به کار شد. با تلاش و کوشش فراوان ایشان و همکاری و موافقت ریاست و معاونت محترم وقت دانشکده کشاورزی کرمان آقای دکتر آروین و آقای دکتر معصومی رشته مهندسی خاکشناسی در مهر 1380 در دانشگاه شهید باهنر کرمان نوگشایی شد و اولین رییس گروه مهندسی خاکشناسی (مهندسی علوم خاک) شد. سمت های اجرایی دکتر مجید فکری: 1_ دبیر ستاد رفاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان از آبان 1379 تا آذر 1380 2_ رییس گروه مهندسی خاکشناسی (مهندسی علوم خاک) دانشگاه شهید باهنر کرمان از مهر 1380 تا اردیبهشت 1385 3_ معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان از خرداد 1385 تا مهر 1387 و از آبان 1388 تا مرداد 1389 4_ رییس گروه خاکشناسی از اردیبهشت 1393

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

00989134414175

 تلفن ثابت

00983431322643

 آدرس

بخش علوم ومهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 ایمیل

mjdfekri@yahoo.coim

 ایمیل

mfekri@mail.uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی خاکشناسی (پایان نامه: -) , از 1364 تا 1369

-

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد خاکشناسی (پایان نامه: اثر زمان و مواد آلی بر جذب فسفر در بعضی از خاکهای استان اصفهان) , از 1369 تا 1371

-

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا خاکشناسی، شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (پایان نامه: اثرات کار برد پتاسیم و ازت و بور بر عملکرد و کیفیت پسته) , از 1373 تا 1378

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دبیر ستاد رفاعی, از 1389/8/1 تا 1380/9/16

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

رییس گروه, از 1380/9/1 تا 1385/2/14

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

معاون توسعه و پشتیبانی, از 1385/3/15 تا 1389/5/2

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

رییس گروه مهندسی علوم خاک, از 1393/2/17 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 کاربرد آزولا در نگهداری آب در خاک

از 1389 تا 1382

انتشارات

کتاب ها

1. , nhbg

bbb, 0

مقاله های مجله

1. Soliemanzadeh, Akbar Fekri, Majid, The application of green tea extract to prepare bentonite-supported nanoscale zero-valent iron and its performance on removal of Cr (VI): Effect of relative parameters and soil experiments

Microporous and Mesoporous Materials, 239, 60-69, 2017

2. Soliemanzadeh, Akbar Fekri, Majid, The application of green tea extract to prepare bentonite-supported nanoscale zero-valent iron and its performance on removal of Cr (VI): Effect of relative parameters and soil experiments

Microporous and Mesoporous Materials, 239, 60-69, 2017

3. Soliemanzadeh, Akbar Fekri, Majid, Synthesis of clay-supported nanoscale zero-valent iron using green tea extract for the removal of phosphorus from aqueous solutions

Chinese Journal of Chemical Engineering, 2017

4. Soliemanzadeh, Akbar Fekri, Majid Bakhtiary, Somayeh Mehrizi, Majid Hejazi, Biosynthesis of iron nanoparticles and their application in removing phosphorus from aqueous solutions

Chemistry and Ecology, 32, 3, 286-300, 2016

5. leila Sadegh Kasmaei & Majid Fekri, Pollution and Desorption Kinetics of Heavy Metals at Agricultural Soils in Southeastern Iran

Communications in Soil Science and plant Analysis, 45, 2, 1435–1445, 2014

6. M. Fekri and L. Sadegh Kasmaei, . Fluoride pollution in soils and waters of Koohbanan region, southeastern Iran

Arab J Geosci, 6, 6, 157-161, 2013

7. M. Fekri and L. Sadegh Kasmaei, Effects of windy sand and LECA mulches on decreasing evaporation from soil surface

Arab J Geosci, 6, 1, 163-168, 2013

8. M. Fekri and S. Kaveh, Heavy metal accumulation in soil after application of organic wastes

Arab J Geosci Arabian Journal of Geosciences, Springer7, 6, 2, 463-467, 2013

9. L. Sadegh , M Fekri and N. Gorgin, Effects of poultry manure and pistachio compost on the kinetics of copper desorption from two calcareous soils

Arab J Geosci, 5, 4, 571-578, 2012

10. L. Sadegh Kasmaei* and M. Fekri, Application of Cu fertilizer on Cu recovery and desorption kinetics in two calcareous soils

Environmental Earth Sciences9, 67, 12, 2121–2127, 2012

11. L. Sadegh Kasmaei and M. Fekri, Effect of Organic Matter on the Release Behavior and Extractability of Copper and Cadmium in Soil

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43, 5, 2209–2217, 2012

12. M.Fekri , N.Gorgin & L.sadegh, Phosphorus desorption kinetics in two calcareous soils amended with p fertilizer and organic matter

Environmental Earth Sciences, 64, 3, 721-729, 2011

13. N.Gorgin, M.Fekri , & L.sadegh, Impact of Organic- Matter Application on phosphorus- Desorption Kinetics in Two Agricultural Soils in Southeastern Iran

Communication in Soil Science and plant Analysis. Taylor &Francis, 42, 5, 514-527, 2011

14. 3- HAMIDEH , ABDOLLAHI, MAJID FEKRI AND MAJID MAHMODABADI, Effect of Heavy Metals pollution on pistachio Trees

International Journal of Agriculture & Biology, Friends Science Pub, 13, 4, 599-602, 2011

15. M.Adish, M.Fekri and H.Hokmabadi, Response of Badami -Zarand pistachio Rootstock to Salinity Stress

International Journal of Nuts and Related Sciences, 1, 1, 1-12, 2010

16. فکری مجید میرزایی ورویی منصور محمود آبادی مجید, اثرات رژیم رطوبتی، سدیم و کلسیم بر توزیع عمقی پتاسیم در یک خاک گچی

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 23, 4, 65-81, 1395

17. فكري مجيد، قرنجيك لطيفه, اثر فسفر و پوست سبز پسته بر رشد و غلظت برخي عناصر نهال هاي پسته (. Pistacia vera L)

علوم و فنون کشت های گلخانه ای, 6, 23, 47-60, 1394

18. مصلحی، آ. و فکری، م. و فتوت، آ, اثرات کمپوست زباله شهری و EDTA اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر گیاه پالایی سطوح مختلف سرب و کادمیوم توسط آفتابگردان

پژوهش های خاک., 28, 2, 431—421, 1393

19. میرزایی، و، م. و فکری، م. م محمودآبادی، م., اثر برخی نمک ها بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون های خاک

نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار, 1393

20. رﺷﻴﺪي ، ام لیلا ، ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدي و ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻜﺮي, ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﻛﻮد ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻴﺎز ﻫﺎي ﺧﺎك و ﻋﻤﻠﻜﺮدپیاز

نشریه آب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی, 27, 2, 452-461, 1392

21. محمودآبادی، م. . رشیدی، ا. ل. فکری، م, تأثیر ماده آلی و کود پتاسیم بر ذخیره کربن آلی و فسفر قابل جذب خاک و عملکرد پیاز

مدیریت خاک و تولید پایدار, 261-269, 1392

22. سهیلا کاوه، مجید فکری، مجید محمودآبادی، ناصر برومند, مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر مقدار وزن خشک و عناصر سنگین در گیاه رزماری

فصل نامه داروهای گیاهی, 1, 3, 11-18, 1389

23. مجید فکری، محمدجعفر ملکوتی و محمود کلباسی, اثرات تغذیه برگی بر روی غلظت عناصر غذایی برگ، تشکیل میوه، کیفیت و عملکرد پسته

علوم خاک و آب, 13, 2, 1-14, 1378

مقاله های کنفرانس

1. Majid Fekri and Naser Alavi Naieni, Effect of Applying Zinc Foliar on Quality and Quantity of Pistachio Trees

IV International Symposium on Pistachios and Almonds. Iran,Tehran, 2005, 2005

2. Majid Fekri and Naser Alavi Naieni, Effect of Applying Zinc Foliar on Quality and Quantity of Pistachio Trees

IV International Symposium on Pistachios and Almonds. Iran,Tehran, 2005, 2005

3. Majid Fekri and Naser Alavi Naieni, Effect of Applying Zinc Foliar on Quality and Quantity of Pistachio Trees

IV International Symposium on Pistachios and Almonds. Iran,Tehran, 2005, 2005

4. , Majid Fekri,1 Latifeh Gharanjig,2 and Akbar Soliemanzadeh1

0

برنامه های کلاسی

 تغذیه گیاه

- دوشنبه 07:05 تا 09:05

 حاصلخیزی خاک و کود ها

- دوشنبه 09:05 تا 11:05

 شناخت و کاربرد دستگاهها ی آ زمایشگاهی مدرن

- دوشنبه 15:05 تا 17:05 - سه شنبه 17:05 تا 19:05