دکتر مريم احتشام زاده

استاد

خلاصه

دکترای مهندسی مواد – گرایش خوردگی و حفاظت سطح

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهيد باهنر

کارشناسی مهندسي مواد- متالورژي استخراجی , از 1370 تا 1374

 دانشگاه صنعتي شريف

کارشناسی ارشد مهندسي مواد- خوردگي و حفاظت مواد , از 1374 تا 1376

 دانشگاه تربيت مدرس

دکترا مهندسي مواد- خوردگي و پوشش ها , از 1380 تا 1384

سازمان ها

 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

سرپرست پژوهشکده مواد, از بهمن 1386 تا تیرماه 1390

 انجمن خوردگی ایران

عضو هیأت مدیره, از مرداد 1387 تا مرداد 1389

 یازدهمین کنگره ملی خوردگی – کرمان

دبیر, از اردیبهشت 1388 تا کنون

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

معاون آموزشی و پژوهشی, از تیرماه 1390 تا اردیبهشت ماه 1393

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

معاون پژوهشی و فناوری, از اردیبهشت ماه 1393 تا تاکنون

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدبا هنرکرمان

عضو هيات علمی بخش مهندسی مواد, از از مهر 1377 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 امکان سنجی استحصال پودر مس از سلول های ER و EW مجتمع مس سرچشمه

خاتمه یافته, تا 1385

 امکان سنجی ایجاد پوشش های سرامیکی روی فولادها به روش پلاسمای الکترولیتی

خاتمه یافته, تا 1386

 تأثیر متغیرهای الکتروشیمیایی بر عملیات سطحی آلومینیم به روش پلاسمای الکترولیتی و ارزیابی سطح

خاتمه یافته, تا 1387

 سنتز نانوپودر مس

خاتمه یافته, تا 1388

 تأثیر عناصر آلیاژی و روند نورد آلیاژهای رنگی تولیدی شرکت مس شهید باهنر روی خواص مکانیکی و حساسیت به واکنش پذیری شیمیایی و فیزیکی این ورق ها در محیط های صنعتی

خاتمه یافته,

 اصلاح و بهینه سازی سیستم زمین پایه های دکل انتقال برق با روش حفاظت کاتدی در شرایط خورنده هرمزگان

جاری,

انتشارات

کتاب ها

1. ترجمه ی دکترمریم احتشام زاده, روش های الکتروشیمیایی dc در آزمون های خوردگی

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1389

2. دکترمریم احتشام زاده, مقدمه ای بر کاربرد طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در مطالعة خوردگی

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1385

3. ترجمه ی دکترمریم احتشام زاده, اصول خوردگی الکتروشیمیایی

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1382
چاپ دوم کتاب درسال 1389

مقاله های مجله

1. . Elina Esmaeel Nad, Maryam Ehteshamzadeh, The effect of TiO2 particle size and heat treatment on the friction coefficient and corrosion performance of electroless Ni-P/TiO2 composite coatings

Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 50, 50-56, 2014

2. A. Mosleh, M. Ehteshamzadeh, and R. Taherzadeh Mousavian, Fabrication of an r-Al2Ti intermetallic matrix composite reinforced with alfa-Al2O3 ceramic by discontinious mechanical milling for thermite reaction

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 21, No. 10, 1-7, 2014

3. H. A. Afrasiabi, G. A. Khayati, M. Ehteshamzadeh, Studying of Heat Treatment Influence on Corrosion Behavior of AA6061-T6 by Taguchi Method

IJE Transactions C, Vol. 27, No. 9, 1423-1430, 2014

4. M. Mohammadinezhad, M. Ehteshamzadeh, S. Soroushian, Effect of annealing on Microstructure and Corrosion Performance of ADB and ALB Alloys

IJMSE, Vol. 11, No. 2, 1-13, 2014

5. . Sheyda Shahriari , Maryam Ehteshamzadeh, The Effect of Applied Voltage and Mg Content of The Substrate on the Microstructure and Corrosion Performance of the Anodized Al With PEO Technique

Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 10, 46-56, 2013

6. A. Farzaneh, M. Mohammadi, M.Ehteshamzadeh, F.Mohammadi, Electrochemical and Structural Properties of Electroless Ni-P-SiC Nanocomposite Coatings

Journal of Applied Surface Science, 276, 697-704, 2013

7. Amir Farzaneh, Maryam Ehteshamzadeh, Meysam Mohamadi, Corrosion performance of the electroless Ni–P coatings prepared in different conditions and optimized by the Taguchi method

Journal of Applied Electrochemistry, 41, 19-27, 2011

8. Hassan Hashemipour, Maryam Ehtesham Zadeh, Rabee Pourakbari, Payman Rahimi, Investigation on the Synthesis and Size Control of Copper Nanoparticle Via ElectroChemical Method

International Journal of the Physical Sciences, 6, 18, 4331-4336, 2011

9. S. M. Madani, M. Ehteshamzadeh, H. Hashemipour, Investigation of microstructure and corrosion performance of the nanostructure titania-containing hybrid silicate film on mild steel

Thin Solid Films, 519, 145–150, 2010

10. P. Rahimi, H.Hashemipour, M. Ehteshamzadeh, S. Ghader, Experimental Investigation on the Synthesis and Size Control of Copper Nanoparticle Via Chemical Reduction Method

International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 6, 144-149, 2010

11. Esmaeel Naderi, Maryam Ehteshamzadeh, Abdolhamid Jafari, Mirghasem Hossein, Effect of carbon steel microstructure and molecular structure of two new Schiff base compounds on inhibition effect in 1 M HCl solution by DC, SEM and XRD studies

Materials Chemistry and Physics, , 120, 134-141, 2010

12. Amir Farzaneh, Maryam Ehteshamzadeh, Mohammad Ghorbani, J. Vazife Mehrabani, Investigation and optimization of SDS and key parameters effect on the nickel electroless coatings properties by Taguchi method

Journal of Coatings Technology and Research, 7, 547–555., 2010

13. M. Ehteshamzadeh, A.H. Jafari, E. Naderi, M.G. Hosseini, Effect of carbon steel microstructure and molecular structure of two new Schiff base compounds on inhibition performance in 1M HCl solution by EIS

Materials Chemistry and Physics, Vol. 115, 852-858, 2009

14. 6. Seyed Morteza Madani, Maryam Ehteshamzadeh, Hassan Hashemipour Rafsanjani, Seyed Soheil Mansoori, The effect of calcination on corrosion performance of TiO2 sol-gel coatings doped with Benzotriazole on steel CK45

Materials and Corrosion, Vol. 60, No.9999, 2009

15. Davood Salehi Doolabi, Maryam Ehteshamzadeh, Mahdi Asadi Zarch, STUDY ON MICROSTRUCTURE AND CORROSION PERFORMANCE OF SILICA COATINGS ON ALUMINUM SURFACE PREPARED BY PLASMA ELECTROLYSIS TECHNIQUE

International Journal of Engineering Transactions B, 22, 2009

16. M. Ehteshamzadeh, T. Shahrabi, M.G. Hosseini, Inhibition of copper corrosion by self assembled films of new Schiff bases and their modification with alkanethiols in equeous medium

Aplied Surface Science, Vol. 252, Issue 8, 2949-2959, 2006

17. M.G. Hosseini, T. Shahrabi, M. Ehteshamzadeh, Protection of mild steel corrosion with Schiff bases in 0.5M H2SO4 solution

Electrochimica Acta, Vol. 52, Issue 11, 3680-3685, 2006

18. M. Ehteshamzadeh, T. Shahrabi, M.G. Hosseini, Synergistic effect of 1-dodecanithiol upon inhibition of Schiff bases on carbon steel corrosion in sulphuric acid media

Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol. 53, Issue 3, 147-152, 2006

19. M. Ehteshamzadeh, T. Shahrabi, M.G. Hosseini, Innovation in acid pickling treatments of copper by characterizations of a new series of Schiff bases as corrosion inhibitors

Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol. 53, Issue 5, 296-302, 2006

20. هادی بیرامی، مریم احتشام زاده, ، ارزیابی میدانی فرآیند نفوذ کلر در بتن با قانون دوم فیک

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی, 1393

21. حمید ناظمی، مریم احتشام زاده, بررسی اثر میان لایه نیکل بر تردی هیدروژنی فولاد فنر Cr-Si آبکاری شده با آلیاژ Zn-Ni

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, 4, 30-21, 1393

22. فاطمه ايرانمنش، مريم احتشام زاده، سهيل سروشيان, بررسی تأثير عمليات حرارتي بر ریزساختار، سختي و رفتار خوردگي آلياژ برنز آلومينيوم نيکل¬دار

مجله مواد و فناوری های پیشرفته, سال دوم, شماره 1, 80-71, 1392

23. حمیده معین وزیری، مریم احتشام زاده، مصطفی حبیب نیا، محسن شاکری، سلمان نوروزی, بررسی رفتار خوردگی اتصالات غیرهمجنس آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, سال دوم, 3, 40-31, 1392

24. حسنعلی افراسیابی، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, بررسی جذب و تاثیر بازدارندگی تیواوره بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم 6 T ـ 6061 در محیط اسید نیتریک

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, سال سوم, 2, 48-39, 1392

25. حسنعلی افراسیابی، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, مکانیزم تأثیر HF بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم 6 T ـ 6061 در اسید نیتریک

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, سال سوم, شماره 10, 1392

26. علی دهقانی سانیچ، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, بررسی خوردگی حفره ای آلیاژ برنز آلومینیم نیکل¬دار در محیط آبی کلرید سدیم آلوده به آنیون سولفید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, سال سوم, شماره 10, 1392

27. نجمه لاری، مریم احتشام زاده, بررسی تاثیر عناصر آلیاژی (قلع، آلومینیوم و مس) بر رفتار خوردگی آندهای سرب- اکسید کبالت تولید شده به روش متالورژی پودر در مقایسه با آندهای سرب-کلسیم-قلع مجتمع مس سرچشمه

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, سال دوم, 1, 22- 7, 1391

28. ابوالفضل حیدری، مریم احتشام زاده، مصطفی علیزاده, رفتار خوردگی داغ و اکسیداسیون کامپوزیت Ti-Al/Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, 1, 19- 26, 1390

29. داوود صالحی دولابی، مریم احتشام زاده، مهدی اسدی زارچ, بررسی اثر و مکانیزم تأثیرگذاری سود بر مورفولوژی، ضخامت و آنالیز عنصری و فازی پوشش های PEO ایجادشده روی آلومینیم در الکترولیت سیلیکاتی

مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی سطح، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, 9, ص 29-41, 1389

30. مریم احتشام زاده، داود صالحی دولابی، مهدی اسدی زارچ, امکان سنجی تولید پوشش های سیلیسی به روش پلاسمای الکترولیتی

مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی سطح، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, 5, ص 65 – 72, 1387

31. حسین سرمدی، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, بررسی مکانیزم پیروی حساسیت برنج ها به خوردگی شکافی از میزان یون کلرید موجود در محیط

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی, سال دوم, 3, 66- 55, 0

32. D. Salehi Doolabi, M. Ehteshamzadeh, and S.M.M. Mirhosseini, Effect of NaOH on the Structure and Corrosion Performance of Alumina and Silica PEO Coatings on Aluminum

Journal of Materials Engineering and Performance, , 21, 2195-2202, 0

مقاله های کنفرانس

1. Mehdi Mohammadnejad, M. Ehteshamzadeh , Soheil Srooshian, Effect of annealing on microstructure and corrosion properties of Cu–10Ni alloy tube in 3.5% NaCl solution

The second international congress of heat treatment, Esfahan, 2011

2. Sayed Morteza Madani, Maryam Ehteshamzadeh, Hassan Hashemipour Rafsanjani, Electrochemical characterization of TiO2 nanoparticles silica hybrid coatings on steel in 3.5% NaCl

3th Conference on Nanostructures (NS2010), Kish Island, Iran, 2010

3. A. Farzaneh , M. Ehteshamzadeh , M. Ghorbani, Evaluation on the influence of anionic surfactant and variable parametes on the electrochemical behavior of nickel electroless coating in NaCl 3.5% by Taguchi method

8th Iranian biennial seminar of electrochemistry, Sanandaj, 2009

4. N. Lari, M. Ehteshamzadeh, Electrochemical behavior of Pb-Ca-Sn anodes by cyclic voltametric method in electrowinning cells of Sarcheshmeh copper complex

8th Iranian biennial seminar of electrochemistry, Sanandaj, 2009

5. M. Ehteshamzadeh, M. Afroozeh, M. Attarch, Comparison of electrochemical impedance spectroscopy and electrochemical noise measurement on corrosion performance of 304 S.S. in chloride containing media

5th Electrochemistry seminar of Iran, Tehran, 2009

6. Sayed Morteza Madani, Maryam Ehteshamzadeh, Hassan Hashemipour Rafsanjani, Electrochemical behavior of inhibitor loaded Titanium oxide nanoparticles accompanied by sol-gel based thin hybrid film

8th Iranian Biennial Seminar of Electrochemistry, Sanandaj, 2009

7. P. Rahimi, H. Hashemipour, S. Ghader, M. Ehteshamzadeh, Synthesis & size control of copper nanoparticles

6th international chemical engineering congress & exhibition, Kish, Iran, 2009

8. هادی بیرامی، مریم احتشام زاده, ارزیابی میدانی فرآیند نفوذ کلر در بتن با قانون دوم فیک

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی, تهران, 1393

9. ابوالفضل شریعت پناه، زهرا حسنی، سهیل سروشیان، مریم احتشام زاده, ، بررسی تأثیر دو بازدارنده سنتزی بر خوردگی فولاد st37 در اسید سولفوریک

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی, تهران, 1393

10. هادی بیرامی، مریم احتشام زاده, ارزیابی خوردگی فونداسیون های دکل های انتقال برق با استفاده از آزمون پلاریزاسیون

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی سیستم های قدرت, تهران, 1393

11. مهدی پورخیلایی، مریم احتشام زاده، اسدا... حسنخانی, بررسی تأثیر کمپلکسهای سطحی تشکیل شده در حضور مایع یونی 1-متیل-ایمیدازولیوم بنزوسولفونیک اسید بر فرایند خوردگی آلیاژهای API X80 و Cu-10Ni با استفاده از تکنیک EIS

چهاردهمین همایش ملی سطح, اصفهان, 1392

12. زهرا استوار، مریم احتشام زاده, بررسی امکان پذیری ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P-TiO2 با افزودن سل TiO2 و بررسی خواص آن

چهاردهمین همایش ملی سطح, اصفهان, 1392

13. علیرضا محمدی زاده، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, بررسی خوردگی آلیاژمس نیکل 90-10 و اثر منگنز بر رفتار الکتروشیمیایی آن در محلول سدیم کلرید 5/3%

دومین همایش صنایع معدنی, کرمان, 1391

14. مصطفی سروری، مریم احتشام زاده، امیر فرزانه، سهیل سروشیان, بررسی تاثیر فعالسازهای سطح مختلف روی خواص و ساختار نانوکریستالی پوشش الکترولس نیکل فسفر بر زیر لایه آلومینیوم 6061

سیزدهمین سمینار مهندسی سطح, تبریز, 1391

15. مصطفی سروری، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, بررسی تاثیر سرفکتانت های مختلف بر رفتار خوردگی پوشش نانوکریستالی الکترولس نیکل فسفر بر روی الیاژ آلومینیوم 6061 در محیط شبیه سازی شده باران اسیدی

سیزدهمین کنگره ملی خوردگی, تبریز, 1391

16. مجید افتخار موسوی، مریم احتشام زاده، حمید دوست محمدی، سهیل سروشیان, بررسی تاثیر غلظت اسید استیک و عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی الکتروشیمیایی فولاد X-65

سیزدهمین کنگره ملی خوردگی, تبریز, 1391

17. حسین خواجه پور، مریم احتشام زاده، حسین سرمدی, بررسی حساسیت به خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن AISI 316L نورد سرد شده در محلول NaCl 3.5%

سیزدهمین کنگره ملی خوردگی, تبریز, 1391

18. حمیده معین وزیری، مریم احتشام زاده، مصطفی حبیب نیا، محسن شاکری, مقایسه رفتار کششی آلیاژهای آلومینیوم 6082 و 5050 اتصال یافته به فولاد ضد زنگ 304 به روش جوشکاری اغتشاشی

ششمین همایش مشترک انجمن مهندسان متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران, تهران, 1391

19. نجمه لاری، مریم احتشام زاده، امیر صرافی، مسعود رضایی زاده، سهیل سروشیان, ساخت آند Pb-Co3O4 به روش متاورژی پودر و ارزیابی خواص آن در مقایسه با آند سرب- کلسیم- قلع مجتمع مس سرچشمه

دوازدهمین کنگره ملی خوردگی, دانشگاه امیر کبیر، تهران, 1390

20. داریوش قاسمی، مریم احتشام زاده، مصطفی علیزاده, بررسی ساختار و موفولوژی پوشش روتایل تولید شده بر سطح تیتانیوم به روش تخلیه تابناک و تاثیر ولتاژ تخلیه و زما ن بر پوشش

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسان متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران, اصفهان, 1390

21. نجمه لاری، مریم احتشام زاده, بررسی تاثیر یون های آهن و منگنز بر رفتار خوردگی آندهای سرب-کلسیم-قلع مجتمع مس سرچشمه در محلول الکترووینینگ مس قسمت 1: بدون اعمال پتانسیل خارجی

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسان متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران, اصفهان, 1390

22. داوود صالحی دولابی، مریم احتشام زاده، محمد آیت اللهی, بررسی رفتار خوردگی فولاد پوشش داده شده به روش ترکیبی آلومینایزینگ و پلاسمای الکترولیتی

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسان متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران, اصفهان, 1390

23. محسن افروزه، مهدی عطارچی، مریم احتشام زاده, مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 316 در محلول 3.5% کلرید سدیم با استفاده از طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و نویز الکتروشیمیایی

دوازدهمین کنگره ملی خوردگی, تهران, 1390

24. نعمت ا... اشرف مورجانی، مریم احتشام زاده، عنایت ا... مهمی, بررسي اثرات SRB بر سيستم حفاظت کاتدي خط لوله مدفون انتقال گاز ايستگاه تزريق گاز مارون شاخه E (قسمت دوم)

دوازدهمین کنگره ملی خوردگی, تهران, 1390

25. حسین سرمدی، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان، علی رحمت حسینی خواه, بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای مغناطیسی و غیرمغناطیسی مس-نیکل ریختگی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان در محلول NaCl 3.5%

اولین همایش مس, کرمان, 1390

26. الینا اسماعیل ناد، مریم احتشام زاده, بررسی ریز ساختار و مورفولوژي پوششهاي نانوکامپوزیتی و تاثیر زمان پوشش دهی NiP-TiO2با تکنیک آبکاري الکترولس

اولین همایش صنایع معدنی, دانشگاه باهنر کرمان, 1389

27. شیدا شهریاری، مریم احتشام زاده، رامین رئیس زاده، داوود صالحی دولابی، حمیدرضا داوری, ارزیابی خواص ساختاری پوشش های سرامیکی ایجاد شده بر آلومینیوم به روش PEO با تغییر ولتاژ و عنصرآلیاژی منیزیم

اولین همایش صنایع معدنی, دانشگاه باهنر کرمان, 1389

28. سید مرتضی مدنی، مریم احتشام زاده، عبدالجواد نوین روز، حسن هاشمی پور رفسنجانی, مطالعه اثر عملیات حرارتی کلسیناسیون، بازدارنده خوردگی و فیلم های هیبریدی سیلانی بر روی عملکرد خوردگی پوشش های دولایه تیتانیومی-سیلیکاتی نانوساختار پس از 216 ساعت غوطه وری در NaCl 3.5%

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح, تهران, 1389

29. نعمت ا... اشرف مورجانی، مریم احتشام زاده، عنایت ا... مهمی ، محمد مهدی یعقوبی, بررسي عوامل ميکروبي در خوردگي خارجي خط لوله انتقال گاز ايستگاه تزريق گاز مارون شاخه E

چهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران, دانشگاه علم و صنعت ایران, 1389

30. الينا اسماعيل ناد، مریم احتشام زاده, بررسي اثر اندازه دانه ذرات نانو متريک TiO2بر خوردگي الکترو شيميايي و سختي پوششهاي الکترولسي نانو کامپوزيت NiP-TiO2

چهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران, دانشگاه علم و صنعت ایران, 1389

31. ابوالفضل حيدری، مصطفی علیزاده، مریم احتشام زاده, بررسی اثر عملیات حرارتی و اتمسفر در تغییرات فازهای نانوکامپوزیت های Al/Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی

چهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران, دانشگاه علم و صنعت ایران, 1389

32. محسن افروزه، مریم احتشام زاده, طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی روی فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 و 316 در محیط حاوی یون کلراید

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

33. امیر فرزانه، مریم احتشام زاده، محمد قربانی, بررسی تاثیر همزمان فعال کننده سطحی وتغییر پارامتر های مختلف بر روی خواص خوردگی و مورفولوژی سطحی پوشش های الکترولس نیکل با استفاده از روش تاگوچی

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

34. داود صالحی دولابی، مریم احتشام زاده, تأثیر غلظت سود بر خواص مقاومت به خوردگی پوشش های سیلیسی و آلومینایی تولید شده به طریق PEO روی آلومینیم در الکترولیت سیلیکاتی

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

35. سعيدرضا اله‌كرم، مسعود سعادت طلب، مريم احتشام زاده، محمدرضا ايزدپناه, بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های آلی بدون حلال توسط دستگاه مه نمکی و EIS

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

36. سید مرتضی مدنی، مریم احتشام زاده، حسن هاشمی پور رفسنجانی, مطالعه خاصیت خود ترمیمی پوشش اکسید تیتانیم در حضور ممانعت کننده بنزوتری آزول در محیط 5/3 % کلرید سدیم به روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی(EIS )

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

37. نجمه لاری، مریم احتشام زاده، مسعود رضایی زاده، محمد رضا آتش دهقان، ،شهرام دانش‌پژوه, امکان سنجی تولید آندهای سرب- اکسید کبالت به روش متالورژی پودر و ارزیابی رفتار خوردگی آند جهت استفاده در سلول های الکترووینینگ مجتمع مس سرچشمه

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

38. شیدا شهریاری، مریم احتشام زاده، داوود صالحی دولابی, بررسی تاثیر ولتاژ اعمالی بر رفتار خوردگی پوشش های سرامیکی ایجاد شده روی آلومینیوم در اکسیداسیون الکترولیز پلاسمایی

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

39. حميد رضا كريمي، محسن قناتی، عبدالحميد جعفري، مريم احتشام زاده, بررسي رفتار آلياژهاي مقاوم به سايش پمپ هاي انتقال مواد معدني در شرايط حاد تركيبي خوردگي و سايش، یازدهمین کنگره ملی خوردگی

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

40. داوود نورانی حسین آبادی، مریم احتشام زاده، محسن طاهریان, بررسی مقاومت به خوردگی فولادهای زنگ نزن مختلف جهت انتخاب جنس مناسب برای تیوبهای مبدلهای حرارتی واحد تصفیه آب ترش پالایشگاه اصفهان

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

41. مهدي حكيمي، محمدرضاايزدپناه، مريم احتشام زاده, بازیابی سولفات آهن از ضایعات سالن های ریخته گری ذوب آهن با استفاده از فرآیندهای الکتروشیمیایی

یازدهمین کنگره ملی خوردگی, کرمان, 1388

42. ابراهیم اکبرزاده، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان, بررسی اثر افزودنی ها به سلول الکترولیز جهت تهیه پودر مس به کمک روش طراحی آزمایش

سومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران, کرمان, 1388

43. ابراهیم اکبرزاده، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان، شهرام دانش پژوه, بررسی اثر پارامترهای مختلف روی خواص پودر مس تولیدی تحت شرایط سلول های الکترووینینگ مجتمع مس سرچشمه

سومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران, کرمان, 1388

44. نجمه لاری، مریم احتشام زاده، امیر صرافی، شهرام دانش پژوه, ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی آندهای سرب- کلسیم-قلع مورد استفاده در سلول های الکترووینینگ مجتمع مس سرچشمه به روش پلاریزاسیون و امپدانس

سومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران, کرمان, 1388

45. امیر فرزانه، مریم احتشام زاده، محمد قربانی, بررسی تاثیر فعال کننده سطحی SDS بر خواص مکانیکی پوشش های الکترولس نیکل فسفر با استفاده از روش تاگوچی

سومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران, کرمان, 1388

46. امیر فرزانه، مریم احتشام زاده، محمد قربانی, بررسی تاثیر فعال کننده سطحی SDS بر ریزساختار نانومتری پوشش های الکترولس نیکل با استفاده از الگوی پراش اشعه

اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری, کرمان, 1388

47. پیمان رحیمی، حسن هاشمی پور، مریم احتشام زاده، ستار قادر, سنتز نانوپودر مس به روش احیای شیمیایی

اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری, کرمان, 1388

48. احسان خردمند، مریم احتشام زاده، سید محمد مهدوی, بررسی اثر عملیات سطحی لیزری بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل– فسفر

نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی, دانشگاه علم و صنعت تهران, 1387

49. داود صالحی دولابی، مریم احتشام زاده، مهدی اسدی زارچ, تاثیر غلظت سود بر مورفولوژی و ریز ساختار پوشش های سرامیکی تولید شده بر روی آلومینیوم به طریق پلاسمای الکترولیتی

نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات سطحی, دانشگاه علم و صنعت, 1387

50. مهدی اسدی زارچ، مریم احتشام زاده، داود صالحی دولابی, بررسی مورفولوژی،ریز ساختار و خواص مقاومت به خوردگی پوشش های سیلیسی تولید شده بر روی آلومینیم به طریق پلاسمای الکترولیتی پتانسیواستاتی

نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات سطحی, دانشگاه علم و صنعت, 1387

51. ابراهیم اکبرزاده، مریم احتشام زاده, بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی موثر بر خواص پودر مس الکترولیزی توسط روش های طراحی آزمایش

دومین همایش ملی مشترک متالورژی و ریخته گری ایران, کرج, 1387

52. سید مرتضی مدنی، مریم احتشام زاده، حسن هاشمی پور رفسنجانی، داود مصباحی, بررسی مقاومت به خوردگی پوشش اکسید تیتانیم ایجاد شده به روش سل-ژل تحت غوطه وری در حضور ممانعت کننده در آب دریا

دومین همایش ملی مشترک متالورژی و ریخته گری ایران, کرج, 1387

53. آرش رشیدی، مریم احتشام زاده، محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، علی محمد رشیدی, ایجاد پوشش دولایه پاشش حرارتی و آلومینایدی روی فولاد کربنی ساده و بررسی رفتار خوردگی آن

سمپوزیوم فولاد 87, اهواز, 1387

54. محسن خضري پور، مريم احتشام زاده، ابراهيم اکبرزاده، شهرام دانش پژوه، رضا آتش دهقان, تاثير دانسيته جريان كاتدي، دما و زمان برداشت پودر روي خواص فيزيکي پودر مس الکتروليزي

هفتمین سمینار علمی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی, اصفهان, 1386

55. ابراهیم اکبر زاده، مریم احتشام زاده، محسن خضری پور، شهرام دانش پژوه, اثر غلظت کاتیون مس بر خواص فیزیکی پودر مس الکترولیزی

یازدهمین کنگرة سالانة انجمن مهندسین متالورژی ایران, اصفهان, 1386

56. اسماعیل نادری، مریم احتشام زاده، عبدالحمید جعفری، میرقاسم حسینی, مطالعة تأثیر ریزساختار فولاد در عملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها به روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی

یازدهمین کنگرة سالانة انجمن مهندسین متالورژی ایران, اصفهان, 1386

57. اسماعیل نادری، مریم احتشام زاده، عبدالحمید جعفری، میرقاسم حسینی, بررسی تاثیر ریز ساختار فولاد کربن متوسط و ساختار شیف بازها بر ممانعت کنندگی خوردگی در محیط اسیدی بوسیله مطالعه پلاریزاسیون، SEM و XRD

سمپوزیوم فولاد 86, بندر عباس, 1386

58. احسان خردمند، مریم احتشام زاده، سید محمد مهدوی، رضا شجاع رضوی, بررسی اثر عملیات سطحی لیزری بر میکروساختار پوشش الکترولس نیکل – فسفر

سومین همایش ملی عملیات حرارتی, شهر مجلسی اصفهان, 0