دکتر مهدي بهارمقدم

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03433257552

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علامه طباطبایی

دکترا حسابداری (پایان نامه: محرک های موثر بر مدیریت سود) , از 1381 تا 1385

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

دروس

دروس ترم جاری

 تئوری حسابداری پیشرفته (دکترا)

 برسی پیشرفت ها و تحقیقات جاری در حسابداری (دکترا)

 تئوری حسابداری(1) (کارشناسی ارشد)