دکتر معصومه باقري حسن كياده

استاديار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hmahroo@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهيد بهشتي

کارشناسی زبان و ادبيات آلماني (پایان نامه: بررسي داستان زرين دهن و نارسيس از هرمان هسه) , از 1372 تا 1376

 دانشگاه شيراز

کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني (پایان نامه: بررسي ايزد باد در اساطير ايراني) , از 1377 تا 1380

 دانشگاه تهران

دکترا فرهنگ و زبانهاي باستاني (پایان نامه: بررسي متن اوستايي و زند اهونود گاه) , از 1380 تا 1385

زبان ها

آلماني

سطح میانی

انگليسي

سطح میانی

سازمان ها

 مسئول گروه پژوهشی فرهنگ وزبانهای باستانی

پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1387 تا 1388

 ریاست گروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی

پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1388 تا 1389

 دبیر علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

همایش ملی کرمان شناخت, از 1388 تا کنون

 معاونت پژوهشی

پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1387 تا 1388

انتشارات

کتاب ها

1. معصومه باقری حسن کیاده- سمیه روح الامینی حسینی, داستان جم همراه با آوانويسي ....

پازينه, تهران, 1393
نفر اول از گروه مؤلفان تیراژ:2000 نسخه شابک:5-079-180-600-978

2. بحجت السادات حجازی، معصومه باقری حسن کیاده، پوران علیپور, درسنامه فارسي عمومي

آواي نور, تهران, 1391
نفر دوم از گروه مؤلفان چاپ دوم تیراژ:2000 نسخه

مقاله های مجله

1. معصومه باقری حسن کیاده - عباس آذرانداز, بازسازی اسطوره ایرانی کیومرث آغازگر زندگی بر اساس اساطیر هند

ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان, ششم, 1393
علمي پژوهشي

2. معصومه باقري حسن كياده - سحر رستگاري نژاد, نكته اي در ساختار داستان آسمان پيمايي كيكاووس

ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي دانشگاه آزاد تهران, سی و پنجم, 1393
علمي پژوهشي

3. معصومه باقري حسن كياده - مهناز حشمتي, پيشگويي و طالع بيني و در متون ايراني دوره ميانه

فرهنگ و ادبيات عامه، دانشگاه تربيت مدرس تهران, دوم, سوم, 1393
علمي پژوهشي

4. عباس آذرانداز- معصومه باقری حسن کیاده, سرودنامه سغدی هویدگمان

ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان, هفدهم, 1393
علمي پژوهشي

5. معصومه باقري حسن كياده - سحر رستگاري نژاد, وايو پرستي بر مبناي رام يشت

هفت آسمان, پانزدهم, پنجاه و نهم, 1392
علمی ترویجی

6. معصومه باقري حسن كياده, فرمانروايان پارس در زمان سلوكيان و اشكانيان

مطالعات ايراني, دوازدهم, 1392
علمی ترویجی

7. معصومه باقری حسن کیاده - مسعود رضایی, جایگاه شکار در نزد هخامنشیان

مطالعات ایرانی, یازدهم, بیست و یکم, 1391
علمی ترویجی

8. معصومه باقری حسن کیاده, دنیای مردگان در اندیشه ی ایرانی

مطالعات ایرانی, نوزدهم, 1390
علمی ترویجی

9. رضا فرشچیان - معصومه باقری حسن کیاده, بررسی پاره ای از واژگان پارسی قرآن کریم و پیشینه آن در ادب عربی

ادبیات تطبیقی, سوم, پنجم, 1390
علمي پژوهشي

10. معصومه باقری حسن کیاده - مهدیه حیدری, بررسی ابزار موسیقی دوره ساسانی بر پایه ی متن خسرو قبادان و ریدک

مطالعات ایرانی, هفدهم, 1389
علمی ترویجی

11. معصومه باقری حسن کیاده, اکوان دیو و وای اسطوره باد

مطالعات ایرانی, 1388
علمی ترویجی

12. معصومه باقری حسن کیاده, تصویر عقاب بر روی ظروف جیرفتی

پژوهشگران فرهنگ, 1388
علمی ترویجی

13. عباس آذرانداز- محمود طاووسی- معصومه باقری حسن کیاده, معانی مجازی و کنایی رستگاری جان در چند واژه فارسی میانه تورفانی

مطالعات ایرانی, ششم, سیزدهم, 1387
علمی ترویجی

14. معصومه باقری حسن کیاده, اندیشه های باستانی در رساله پزشکی افضل الدین کرمانی

پژوهشگران فرهنگ, دوم, یازدهم, 1384
علمي مروری

15. معصومه باقری حسن کیاده, گناه گرشاسب

مطالعات ایرانی, چهارم, هفتم, 1384
علمی ترویجی

16. , اسلوب سخنوری در گاهان

جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد, 0
علمي پژوهشي

17. معصومه باقري حسن كياده - فاطمه شيباني, جانوران زيانكار بر پايه متون اوستايي و فارسي ميانه كتابي..

مطالعات ايراني, 0
علمی ترویجی

مقاله های کنفرانس

1. معصومه باقري- عباس آذرانداز, استعاره در سرودهای ایرانی مانویی

چکیده مقالات همایش ایران شناسی در فرانسه تجربه دیروز و چشم انداز فردا, پاریس, 2015
چکیده

2. عباس آذرانداز - معصومه باقري, The constituent elements of poetic imagery in the Iranian Manichean hymns

هشتمين كنفرانس مطالعات ايراني, سن پطرزبورگ, 2015

3. عباس آذرانداز- معصومه باقري, کتیبه خشایارشاه در وان ترکیه

هفتمین گردهمایی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان, استانبول, 2015
چکیده

4. معصومه باقري حسن كياده, The Problems of Iranian Languages in Iran

ششمين گردهمايي انجمن مطالعات جوامع فارسي زبان, سارايوو, 2013
چکیده

5. معصومه باقري حسن كياده, Zarathushtra a poetic name in Gathas

كنفرانس بين المللي اوستا, ازبكستان, 2013

6. عباس آذرانداز - معصومه باقري, نگاهي زيبايي شناختي به صفتهاي هنري سرودهاي مانوي

همايش گويشها و زبانها, تهران, 1393

7. معصومه باقری - سحر رستگاری نژاد, انديشه پایداری بر اساس متنهای اوستایی

سومین همایش ادبیات پایداری, 1391

8. معصومه باقري حسن كياده, خزروان دیو

همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه, 1390
چکیده

9. معصومه باقري حسن كياده, نخستین کتابخانه متحرک جهان

همایش کرمان شناخت, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389
چکیده

10. معصومه باقري حسن كياده, نخستین کتاب مصور ایرانیان

همایش کتاب, پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، کرمان, 1388
چکیده

11. معصومه باقري حسن كياده, مراسم مغ کشی داریوش

زبان شناسی کتیبه ها و متون, تهران، موزه ملی ایران, 1387
چکیده