دکتر محمود بابائي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

babaie.isu@uk.ac.ir babaie.isu@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 تهران

دکترا علوم سیاسی- روابط بین الملل (پایان نامه: امنیت هستی شناختی و اختلافات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای خليج‌فارس) , از 1388 تا 1392

 دانشگاه امام صادق- تهران

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی (پایان نامه: ترتيبات امنيتي خليج‌فارس پس از 11 سپتامبر) , از 1378 تا 1385

دوره ها

 دوره تخصصی نظام ملل متحد و فعالیتهای آن در ایران، در 25 جلسه

دانشکده روابط بین الملل و کارگزاریهای تخصصی ملل متحد در تهران

 سمینار آموزشی رویکردهای علمی برنامه ریزی آموزشی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 دوره آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور

معاونت فرهنگی و اجتاعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

علاقمندی ها

 فعالیت فرهنگی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

عربی

سطح میانی

سازمان ها

 کانون بسیج اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان

جانشین, از 1395 تا اکنون

 دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه شهید باهنر کرمان

دبیر, از 1395 تا اکنون

انتشارات

کتاب ها

1. , اهداف آمریکا از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه (آناپولیس) و چالشهای فراروی آن

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي, 1387

2. , پژوهش راهبردي «سامانه دفاع ضد موشكي آمريكا و تأثير آن بر امنيت ملي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران»

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي, مجلس شورای اسلامی, 1386

3. , پژوهش راهبردي «انعقاد پيمانهاي دفاعي– امنيتي ايران با كشورهاي حوزه خليج‌فارس، فرصتها، چالشها، راهكارها»

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي, مجلس شورای اسلامی, 1386

مقاله های مجله

1. , بازخوانی جنبش انصار الله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران

پژوهش های انقلاب اسلامی (نشریه انجمن علمی انقلاب اسلامی), 15, 131 تا 154, 0

2. , بیداری اسلامی یا بهار عربی: بررسی مفهومی

پژوهش های انقلاب اسلامی (نشریه انجمن علمی انقلاب اسلامی), 10, 215 تا 240, 0

3. , بعد هستی شناختی امنیت در خلیج فارس

مطالعات جهان اسلام, 0

4. , شیعه هراسی و ایران هراسی؛ راهبرد آمریکا برای حفظ رژیم صهیونیستی

مطالعات انقلاب اسلامی, 44, 185 تا 207, 0

5. , چالش ها و فرصت هاي ايران فرهنگي در حوزه قفقاز

ماهنامه ایراس (ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي), 24, 0

مقاله های کنفرانس

1. , هیدروپلتیک خاورمیانه و شیوه حل منازعات آبی: مطالعه موردی رود اردن

تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتاعی, دانشگاه آزاد ورزقان, 1396

2. , نفوذ فرهنگی و راههای مقابله با آن از نگاه شهید مطهری

همایش ملی تبیین اندیشه های فرهنگی شهید مرتضی مطهری, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

3. , ظرفیت خلیج‌فارس در تامین اهداف راهبرد اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

دهمین کنفرانس ملی خلیج فارس, بندرعباس, 1393

4. , حقوق مردمی در حکومت اسلامی بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

تبیین اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره), دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

دروس

دروس ترم جاری

 حقوق بین الملل عمومی 1 (کارشناسی)

 سازمان بین المللی (کارشناسی)

 دیپلماسی غیر رسمی و سازمانهای بین المللی غیردولتی (کارشناسی ارشد)

 تقش روابط فرهنگی در گسترش صلح (کارشناسی ارشد)

 نقش سازمان ملل متحد و سازمانھاي منطقه اي در حفظ صلح و امنیت بین المللي (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 حقوق بین الملل عمومی 2 (کارشناسی)

 سیاست و حکومت در خاورمیانه (کارشناسی)

 مسائل نظامی و استراتژیک معاصر (کارشناسی)

 تحول نظری در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد)

 روانشناسی سیاسی و مذاکره (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محسن باقری

 حمیده عابدینی

دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران, شهید باهنر
دانشجویان قبلی

 امید بیگی

بررسی سیاست خارجی ترکیه بر اساس رهیافت روزنا (2002-2015), 1396, شهید باهنر

 مصطفی گروهی

منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اعمال آن در ارتباط با کشور های حوزه خلیج فارس, 1395, شهید باهنر

 صابر سرحدی بیدشکی

بررسی و تحلیل رابطه ایران و آمریکا بر اساس نظریه کارکردگرایی در دولت یازدهم 1395-1392, 1395, شهید باهنر

برنامه های کلاسی

 نقش سازمان ملل متحد و سازمانھاي منطقه اي در حفظ صلح و امنیت بین المللي

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 ديپلماسي غیر رسمي و سازمانھاي بین المللي غیردولتي

- دوشنبه 11:30 تا 13:30

 سازمانھاي بین المللي

- سه شنبه 11:30 تا 13:30

 نقش روابط فرھنگي در گسترش و تحكیم صلح

- سه شنبه 13:30 تا 15:30

 حقوق بین الملل عمومي 1

- چهارشنبه 11:30 تا 13:30