دکتر مهديه علوي فر

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه امام صادق علیه السلام

کارشناسی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی. (پایان نامه: :«توحید در نهج البلاغه) ,

 دانشگاه قم

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی (پایان نامه: :«تبیین فلسفی وعرفانی حقیقت محمدیه صلی الله علیه وآله از منظر صد رالمتالهین») ,

 دانشگاه پیام نور تهران

دکترا دکترا مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام (پایان نامه: تبیین فلسفی تکامل جهان هستی براساس حکمت متعالیه با تکیه برآیات قرآن کریم) ,

افتخارات و جوایز

 استاد راهنمای پایان نامه های برگزیده سطح دو

-حضرت مهدی وحکومت جهانی 2-سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با خدا وحضرت محمد صلی الله علیه وآله طلبه :خانم مظهری صفات 3-فرهنگ از دیدگاه امام خمینی .طلبه :خانم فتاحی 4- آداب گفتار در قرآن

سازمان ها

 شورای راهبردی معاونت فرهنگی سپاه

عضو, از اردیبهشت 98 تا کنون

 انجمن علمی اخلاق در ایران

عضو, از زمستان 97 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. , «تبیین فلسفی وعرفانی حقیقت محمدیه صلی الله علیه وآله از منظر صد رالمتالهین

زینا, قم, 1392

مقاله های مجله

1. مهدیه علوی فر ،عبد الحمید فلاح نژاد, باز خوانی حقیقت تکامل انسان در قرآن واندیشه های صدرالمتالهین

حکت صدرایی, 0

2. آهنگران ،فلاح نژاد،ضمیری،علوی فر, «تکامل انسان در دو رویکرد حرکت جوهری»

مجله علمی وپژوهشی انسان شناسی دینی, 0

3. , « ولایت و امامت از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها

مقاله برگزیده در همایش قرآن واهل بیت ارشاد کرمان سال 96, 0
علوی فر

4. , «راهبردهای مقام معظم رهبری در رابطه با فرهنگ آرمانی و آرمانهای زمینه سازحکومت آمهدوی»

همایش ملی فرهنگ در منظومه فکری مقام معظم رهبری سال 97, 0

برنامه های کلاسی

 اندیشه اسلامی1

- سه شنبه 13:30 تا 03:00

 اندیشه اسلامی 2

- شنبه 09:30 تا 11:00 - یک شنبه 09:30 تا 11:00

 دانش خانواده

- یک شنبه 07:30 تا 09:00 - دوشنبه 07:30 تا 09:00

 دانش خانواده

- یک شنبه 07:30 تا 09:00 - چهارشنبه 07:30 تا 09:00 - چهارشنبه 09:30 تا 11:00

 دانش خانواده

- دوشنبه 09:30 تا 11:00

 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

- شنبه 07:30 تا 09:30

 روانشناسی دین

- یک شنبه 11:30 تا 01:00