دکتر مهدي عباس زاده فتح آبادی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

maphdir@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 تهران

کارشناسی ارشد علوم سیاسی(گرایش روابط بین الملل) (پایان نامه: عوامل موثر در تشکیل و استمرار دولت اسرائیل) , از 1375 تا 1382

کارشناسی ارشد پیوسته

 تهران

دکترا روابط بین الملل (پایان نامه: سیاست آمریکا در خاورمیانه و تغییر راهبرد القاعده) , از 1382 تا 1386

طرح های تحقیقاتی

 نوع شناسی رهیافتهای جهان سوم نسبت به مهاجرت و کاربرد آن در ایران

درون دانشگاهی, از 18/7/1391 تا 3/9/1392

انتشارات

کتاب ها

1. مهدی عباس زاده فتح آبادی, شیوه نگارش طرح و مقاله علمی

نجم الهدی, قم, 1392

2. بیل مک کیبن-مترجم مهدی عباس زاده فتح آبادی, پایان طبیعت

کتاب صبح, تهران, 1382

مقاله های مجله

1. مهدی عباس زاده فتح آبادی و روح الله سبزی, الگوی فازی-سیستمی هوشمند سازی قدرت و تحقق امنیت ملی پایدار

فصلنامه سیاست, 45, 3, 741-758, 1394

2. مهدی عباس زاده فتح آبادی, بوکوحرام: فرقه اسلامگرای افراطی نیجریه

اطلاعات سیاسی و اقتصادی, 296, 1393

3. مهدی عباس زاده فتح آبادی, صدور انقلاب و موج جدید بیداری اسلامی در خاورمیانه

مطالعات افکار عمومی, سال 3, 10, 1393

4. مهدی عباس زاده فتح آبادی, ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه(2003-2013)

تحقیقات سیاسی و بین المللی, 6, 20, 1393

5. مهدی عباس زاده فتح آبادی, انگیزه های روسیه در پشتیبانی از دولت سوریه

اطلاعات سیاسی و اقتصادی, سال 29, 297, 1393

6. , توسعه نامتوازن و ناآرامی سیاسی در سوریه

رهیافتهای سیاسی و بین المللی, 39, 73-104, 1393

7. , نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در انقلابهای خاورمیانه و شمال آفریقا؛ نظریه و عمل

مطالعات سیاسی جهان اسلام, سال سوم, 11, 69-89, 1393

8. مهدی عباس زاده فتح آبادی, سیاست آمریکا در خاورمیانه و تروریسم ضد آمریکایی القاعده

فصلنامه مطالعات منطقه ای, سال 14, 2, 1392

9. مهدی عباس زاده فتح آبادی, جهانی شدن و القاعده

سیاست, 41, 3, 1390

10. مهدی عباس زاده فتح آبادی, القاعده پس از 11 سپتامبر

سیاست, 40, 2, 1389

11. مهدی عباس زاده فتح آبادی و علی غلامعلی پور, تبیین سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(ره)

نظام بین الملل و انقلاب اسلامی, 1, 1, 1389

12. مهدی عباس زاده فتح آبادی, بنیادگرایی اسلامی و خشونت

سیاست, دوره 39, شماره 4, 1388

13. مهدی عباس زاده فتح آبادی, تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان و سر بر آوردن القاعده

اطلاعات سیاسی و اقتصادی, سال 23, 5و6, 1387

14. مهدی عباس زاده فتح آبادی, پساصهیونیسم و رویکردهای مختلف

فصلنامه مطالعات منطقه ای, سال 9, 3, 1387

مقاله های کنفرانس

1. مهدی عباس زاده فتح آبادی, هویت و منافع ملی از دیدگاه امام خمینی(ره): تحلیل سازه انگارانه

تبیین اندیشه های سیاسی-اجتماعی امام خمینی(ره), دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

2. مهدی عباس زاده فتح آبادی و مصطفی گروهی, تبیین رابطه دین و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)

تبیین اندیشه های سیاسی-اجتماعی امام خمینی(ره), دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

دروس

دروس ترم جاری

 تاریخ روابط بین الملل (کارشناسی)

 روش تحقیق در علوم سیاسی (کارشناسی)

 نظریه های مختلف در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد)

 زبان تخصصی در علوم سیاسی (کارشناسی ارشد)

 سیاست خارجی قدرتهای بزرگ (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 روش تحقیق در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد)

 روانشناسی سیاسی و فنون مذاکره (کارشناسی ارشد)

 دیپلماسی در عصر جهانی شدن (کارشناسی ارشد)

 دیپلماسی در سازمانهای بین المللی (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 تاریخ روابط بین الملل

- یک شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 08:30 تا 09:30

 روش تحقیق در علوم سیاسی(الف)

- سه شنبه 09:30 تا 11:30
کارشناسی

 سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

- دوشنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 11:30 تا 12:30

 نظریه های مختلف در روابط بین الملل

- دوشنبه 11:30 تا 13:30 - چهارشنبه 12:30 تا 13:30

 زبان تخصصی 2

- سه شنبه 11:30 تا 13:30