دکترمحمد خیراندیش کشکوئی

استادیار گروه گیاهپزشکی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.khayrandish@uk.ac.ir

 ایمیل

m.khayrandish@gmail.com

 تلفن ثابت

03431322648

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی گیاه پزشکی , تا 1372

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی (پایان نامه: مطالعه فونستیک بال ریشک داران کرمان و حومه و بررسی تراکم جمعیت گونه های غالب بر روی ارقام مختلف گل رز) , تا 1378

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا حشره شناسی کشاورزی (پایان نامه: شناسایی و تنوع گونه ای زنبور های تخم ریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) در شمال مرکزی ایران) , تا 1392

دوره ها

 فرصت مطالعاتی دوره دکتری

آلمان، برلین 2012

علاقمندی ها

 مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده های متعلق به بالاخانواده ی Apoidea در مناطق مختلف ایران

 مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده های متعلق به بالاخانواده ی Chalcidoidea در مناطق مختلف ایران

 بررسی و شناسایی زنبورهای زیرراسته Symphyta در مناطق شمال شرق، شمال غرب و غرب کشور

مهارت ها

 تاکسونومی و رده بندی حشرات

دروس

دروس ترم جاری

 حشره شناسی (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات انباری (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 حشره شناسی و دفع آفات (کارشناسی)

برای دانشجویان گروه زراعت و اصلاح نباتات

 رده بندی حشرات (کارشناسی ارشد)

 مرفولوژی حشرات (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 آفات مهم درختان میوه (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات مهم گیاهان زراعی (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات مهم گیاهان سبزی، زینتی و جالیز (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفت شناسی گیاهی (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 حشره شناسی و دفع آفات کشاورزی (کارشناسی)

گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه اقتصاد کشاورزی

 آفات گیاهان باغی (کارشناسی)

گروه علوم باغبانی

 عملیات کشاورزی (کارشناسی)

دانشکده کشاورزی

 سم شناسی (کارشناسی)

دانشکده دامپزشکی

 ناقلین عوامل بیماریزای گیاهی (کارشناسی ارشد)

 سمینار 1 (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 راحله دولتی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای زیرخانواده های Alysiinae و Opiinae (Hym.: Braconidae) در شمال مرکزی ایران, 1396, دانشگاه تربیت مدرس
تحت مشاوره

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 فاطمه عبدالعلی زاده

مطالعه فون دم فنریهای (Hexapoda: Collembola) شهرستان کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 امیر حسین مولایی

شناسایی و تنوع گونه ای مگسهای بالا خانواده (Diptera: Bombilioidea) در بعضی از مناطق استان کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 میلاد قائم مقامیان

بررسی فونستیک و تاکسونومیک خانواده Noctuidae در منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت مشاوره
دانشجویان قبلی

 فهیمه بختیاری نسب

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hym: Ichneumonidae) در بعضی از مناطق استان کرمان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 شیما حبیبی بدر آبادی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hym: Ichneumonidae) در بعضی از مناطق استان یزد, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 نگار بهره مند

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hym: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 مریم پور محی آبادی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Ichneumonoformes (Hym: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 صدیقه سلیمانی نسب

مطالعه اثر تلفيق سن شكارگر Deraeocoris lutescens با عصاره هاي اتانولي زيتون تلخ و اسفند و برخي سموم رايج (ابامكتين و پريميكارب) در كنترل شته سياه باقلا, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت مشاوره

 سمیه خوارزمی

مطالعه اثرمواد افزودنی و نانو ذرات افزوده شده به دو آفت کش, 1394, شهید باهنر کرمان
تحت مشاوره

 آرمین نعمتی عزیز آباد

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای خانواده های Vespidae, Scoliidae و Pompilidae در بعضی از مناطق جنوبی استان کرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

برنامه های کلاسی

 رده بندی حشرات (کارشناسی ارشد حشره شناسی)

- سه شنبه 13:30 تا 15:30

 مرفولوژی حشرات (کارشناسی ارشد خشره شناسی)

- دوشنبه 15:30 تا 17:30

 حشره شناسی و دفع آفات (کارشناسی زراعت و علوم باغبانی)

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 حشره شناسی (کارشناسی گیاه پزشکی)

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 آفات انباری (کارشناسی گیاه پزشکی)

- شنبه 08:00 تا 09:00