غلام رضا خياطي

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

khayatireza@gmail.com;khayati@uk.ac.ir

 آدرس

آدرس کرمان- بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد

تحصیلات آکادمیک

 دبیرستان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

دیپلم ریاضی فیزیک , از 1373 تا 1378

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی مواد -گرایش استخراج (پایان نامه: بررسی سختی پذیری فولادهای ساده کربنی) , از 1378 تا 1383

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- استخراج (پایان نامه: تولید منیزیم با فرآیند احیای سیلیکوترمی تحت خلا) , از 1383 تا 1386

 دانشگاه شیراز

دکترا مهندسی مواد (پایان نامه: آنالیز ترمودینامیک و سینتیک فرآوری نانوذرات نقره با احیای مکانیکی و مکانوشیمیایی اکسید نقره) , از 1386 تا 1389

دوره ها

 دوره بین‌المللی مدیریت MBA سطح (2)

 دوره بین‌المللی مدیریت MBA سطح (1)

فایل ها

 خواص مکانیکی 2 ( ارسال فایل )

  1. خواص مکانیکی مواد 2
    خواص مکانیکی مواد 2

 شناخت نانوذرات و فراینده های سنتز آنها ( ارسال فایل )

  1. cvd & pvd

علاقمندی ها

 مدلسازی سینتیک سنتز نانوذرات

 متالورژِی جوشکاری

 فرایندهای استخراجی- هیدرو متالورژی

 بهینه سازی فرایندهای متالوژی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

 سنتز نانوذرات و بررسی خواص آنها

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 مجتمع مس میدک شهربابک- واحد لیچینگ

مشاور, از 1392 تا 1395

 دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مواد

عضو هیات علمی, از 1389 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 بازیافت باطری های نیکل کادمیم با هدف تولید نانوذرات اکسید نیکل و اکسید کادمیم

خاتمه یافته, از 1394 تا 1395

 تولید نانوذرات اکسید مس از محلول ورودی به واحد EW مجتمع مس میدوک

خاتمه یافته, از 1394 تا 1395

طرح برترتحقیقاتی سال 94 در مجتمع مس میدوک

 بررسی دلایل تخریب پاتیلهای ذوب مجتمع مس خاتون آباد و ارائه راهکارهای برای بهبود آن

خاتمه یافته, از 1394 تا 1395

 تولید منیزیم با فرآیند احیای سیلیکوترمی تحت خلا

خاتمه یافته, از 1384 تا 1386

 تولید فروکرم کم کربن

خاتمه یافته, از 1384 تا 1385

 طراحی و ساخت راکتور تولید منیزیم به روش pidgeon در مقیاس پایلوت

خاتمه یافته, از 1384 تا 1386

 بازیافت باطری های Li-ion با هدف تولید نانوذرات اکسید ;کبالت و اکسید منگنز

خاتمه یافته, از 1395 تا 1396

انتشارات

کتاب ها

1. محمد حسین خزائی فیض آباد- غلامرضا خیاطی, نرم افزارهای مورد استفاده برای سنتز نانومواد

جهاددانشگاهی, کرمان, 1395

2. سعید شیبانی، ابوالقاسم عطائی، غلامرضا خیاطی، سعید اسدی کوهنجانی, آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی فناوری تهیه نانومواد

جهاد دانشگاهی, تهران, 1389

مقاله های مجله

1. Mehrdad Mahdavi Jafari, Soheil Soroushian, Gholam Reza Khayati,, Hardness Optimization for Al6061-MWCNT Nanocomposite Prepared by Mechanical Alloying Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, 50, 1, 23-32, 2017

2. Mehrdad Mahdavi Jafari, Soheil Soroushian, Gholam Reza Khayati,, Hardness Optimization for Al6061-MWCNT Nanocomposite Prepared by Mechanical Alloying Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, 50, 1, 23-32, 2017

3. SH Shahcheraghi, GR Khayati, M Ranjbar, An advanced reaction model determination methodology in solid-state kinetics based on Arrhenius parameters variation: Part II. validation and application to crystallization of amorphous Cu4SO4O3

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016

4. Seyed Hadi Shahcheraghi, Gholam Reza Khayati, Mohammad Ranjbar, An advanced reaction model determination methodology in solid-state kinetics based on Arrhenius parameters variations. Parameter variations; Part III. Thermal desulfurization kinetic analysis of CuO·CuSO4

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 123, 123, 221-229, 2016

5. Reyhane Hoshyar, Gholam Reza Khayati, Maliheh Poorgholami, Massoud Kaykhaii, A novel green one-step synthesis of gold nanoparticles using crocin and their anti-cancer activities

Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 159, 237–242, 2016

6. M. Mahdavi Jafari, G. R. Khayati, Artificial Neural Network Based Prediction Hardness of Al2024-Multiwall Carbon Nanotube Composite Prepared by Mechanical Alloying

International Journal of Engineering, 29, 12, 2016, 2016

7. Mehrdad Mahdavi jafari1, Soheil Soroushian, Gholam Reza Khayati, Hardness optimization for Al6061-MWCNT nanocomposite prepared by mechanical alloying using artificial neural networks and genetic algorithm

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, In press, 2016

8. SH Shahcheraghi, GR Khayati, M Ranjbar, An advanced reaction model determination methodology in solid-state kinetics based on Arrhenius parameters variations. Parameter variations—part I: thermal dehydration kinetic analysis of Cu4SO4(OH)6

J Therm Anal Calorim, 122, 175–188, 2015

9. SH Shahcheraghi, GR Khayati, Kinetics analysis of non-isothermal decomposition of Ag 2 O-graphite mixture

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24, 9, 2991-3000, 2014

10. H Dalvand, GR Khayati, E Darezereshki, A Irannejad, A facile fabrication of NiO nanoparticles from spent Ni–Cd batteries

Materials Letters, 130, 54–56, 2014

11. SH Shahcheraghi, GR Khayati, Arrhenius parameters determination in non-isothermal conditions for mechanically activated Ag 2 O–graphite mixture

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24, 12, 3994-4003, 2014

12. HA Afrasiabi, GR Khayati, M Ehteshamzadeh, Studying of heat treatment influence on corrosion behavior of AA6061-T6 by taguchi method

International Journal of Engineering-Transactions C: Aspects, 27, 9, 1423-1470, 2014

13. GR Khayati, E Nourafkan, G Karimi, J Moradgholi, Synthesis of cuprous oxide nanoparticles by mechanochemical oxidation of copper in high planetary energy ball mill

Advanced Powder Technology, 24, 1, 301-305, 2013

14. GR Khayati, K Janghorban, Preparation of nanostructure silver powders by mechanical decomposing and mechanochemical reduction of silver oxide

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23, 1520-1524, 2013

15. GR Khayati, K Janghorban, Thermodynamic approach to synthesis of silver nanocrystalline by mechanical milling silver oxide

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23, 2, 543-547, 2013

16. GR Khayati, K Janghorban, The nanostructure evolution of Ag powder synthesized by high energy ball milling

Advanced Powder Technology, 23, 3, 393-397, 2012

17. GR Khayati, K Janghorban, MH Shariat, Isothermal kinetics of mechanochemically and thermally synthesized Ag from Ag 2 O

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 22, 4, 935-942, 2012

18. Gholam Reza Khayati, Seyed Hadi Shahcheraghi, Mohammad Ranjbar, An advanced reaction model determination methodology in solid-state kinetics based on Arrhenius parameters variation Part I. Thermal dehydration kinetic analysis of Cu4SO4(OH)6

Thermal Analysis and Calorimetry, 122, 1, 175-188, 2012

19. GR KHAYATI, A ATAIE, MS HESHMATI, S SHAIBANI, OPTIMIZING VACUUM SILICOTHERMIC REDUCTION OF CALCINED DOLOMITE

JOURNAL OF METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING (JOURNAL OF SCHOOL OF ..., 2009

20. GRK S Sheibani, A Ataie, S Heshmati-Manesh, Processing and characterisation of nanocrystalline copper by mechanochemical reduction of CuO and Cu2O with graphite

Materials Science and Technology, 24, 4, 986-990, 2008

21. A Ataie, S Heshmati-Manesh, S Sheibani, GR Khayati, Y Firozbakht, Solid state reduction of chromite in high carbon ferrochromium-chromite composite pellets

Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 5, 1, 22-28, 2008

22. S Sheibani, A Ataie, S Heshmati-Manesh, GR Khayati, Structural evolution in nano-crystalline Cu synthesized by high energy ball milling

Materials Letters, 61, 14, 3204-3207, 2007

23. GR Khayati, K Janghorban, An investigation on the application of process control agents in the preparation and consolidation behavior of nanocrystalline silver by mechanochemical method

Advanced Powder Technology, 23, 6, 808-813, 0

24. GR Khayati, H Dalvand, E Darezereshki, A Irannejad, A facile method to synthesis of CdO nanoparticles from spent Ni–Cd batteries

Materials Letters, 115, 272-274, 0

25. SH Shahcheraghi, GR Khayati, The effect of mechanical activation on non-isothermal decomposition kinetics of Ag2O–graphite mixture

Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 11, 7503-7512, 0

26. GR Khayati, H Mirzaei Ghasabe, M Karfarma, A survey on the application of oxide nanoparticles for improving concrete processing

Advances in Concrete Construction, 3, 2, 145-159, 0

27. R Hoshyar, GR Khayati, M Poorgholami, M Kaykhaii, A novel green one-step synthesis of gold nanoparticles using crocin and their anti-cancer activities

Journal of Photochemistry & PhotobiologY B: Biology, 159, 237–242, 0

28. GR Khayati, SH Shahcheraghi, V Lotfi, Reaction pathway and kinetics of CdO nanoparticles prepared from CdCO3 precursor using thermal decomposition method

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 26, 4, 1138-1145, 0

دروس

دروس ترم جاری

 7uhu7hu (دیپلم)

 7uhu7hu (دیپلم)

 7uhu7hu (دیپلم)

 نانو تکنولوژی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 خواص مکانیکی 1 و 2 (کارشناسی)

 مواد پیشرفته (کارشناسی)

 کاربرد کامپیوتر (کارشناسی)

 متالورژی جوشکاری (کارشناسی)

دروس مورد علاقه

 روشهای پیشرفته جوشکاری (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حسین ابراهیم زاده

استاد راهنما

 امینه شفاهی

استاد راهنما

 محمد حسین خزایی

استاد مشاور