دکتر غلامرضا کمالی

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133430406

 ایمیل

kamali@uk.ac.ir

 ایمیل

rezakamali75@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 شيراز

دیپلم رياضي و فيزيك , از 1354 تا 1358

 دانشگاه صنعتي اصفهان

کارشناسی مهندسي معدن (پایان نامه: اكتشاف و معدنكاري كروميت در افيوليت ها) , از 1363 تا 1367

 دانشگاه دولتي مسكو (روسيه)

کارشناسی ارشد هيدرولوژي مهندسي (پایان نامه: مدلسازي و مطالعه آب هاي زيرزميني دشت فيروزآباد فارس) , از 1193 تا 1996

پايان نامه كارشناسي ارشد به زبان روسي است/

 دانشگاه دولتي مسكو (روسيه)

دکترا هيدروژئولوژي (پایان نامه: مطالعه نحوه شكل گيري منابع آبهاي زيرزميني و تهيه مدل كامپيوتري دشت شيراز با نرم افزار MODFLOW) , از 1996 تا 1999

رساله دكتري به زبان روسي ارائه شده است.

علاقمندی ها

 اكتشاف منابع معدني، آب و حفرات زيرزميني

زبان ها

فارسي

زبان مادری

انگليسي

سطح پیشرفته

روسي

سطح پیشرفته

مهارت ها

 هيدروژئولوژيست، ژئوفيزيك اكتشافي