كامران قربان نژاد اسطلكي

دکتر

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

kghorbannejad@uk.ac.ir

 ایمیل

kghorbannejad@yahoo.com

 ایمیل

kghorbannejad@gmail.com

 آدرس

https://t.me/k_ghorbannejad

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه هرمزگان

کارشناسی مدیریت امور گمرکی , از 1378 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی (پایان نامه: بررسی رابطه میزان سهام شناور شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با نرخ بازدهی آنها) , از 1383 تا 1385

دوره ها

 مدیریت منابع انسانی

 ژورنال شناسی و انتشار یک پژوهش در ژورنال علوم انسانی

 تبدیل ایده به محصول

معاونت پژوهشی

 آشنایی با تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت پژوهشی

 ENDNOTE

معاونت پژوهشی

 طرح ضیافت

دفتر نهاد

فایل ها

 طرح درس نیمسال اول 97-96 ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 مدیریت رفتار سازمانی

 مدیریت منابع انسانی

 مدیریت مالی

 سرمایه گذاری در بورس

انتشارات

مقاله های مجله

1. علی حسین غریب-هیات علمی دانشگاه هرمزگان کامران قربان نژاد اسطلکی-هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان, Evaluation of efficiency of electricity distribution company. Using modified DEA approach in Fuzzy environment Case study: Electricity Distribution Company of Fars Province

journal of fuzzy set valued analysis, 1, 45-56, 2015

2. اتابک بای بردی اسماعیل فرزانه کارگر-هیات علمی دانشگاه هرمزگان کامران قربان نژاد-هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان, Evaluating the Relationship between Economic Value-Added and Stock Return in Companies Listed at Tehran Stock Exchange

Management and Administrative Sciences Reiview, 4, 1, 215-221, 2015

3. اسماعیل فرزانه کارگر-هیات علمی دانشگاه هرمزگان حمید بیرجندی-هیات علمی دانشگاه آزاد کرمان کامران قربان نژاد-عیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان, The Impact of Corporate Governance Mechanisms (ownership structure and board structure) on Dividend Policy of Companies

Research Journal of Finance and Accounting, 5, 23, 2014

4. کامران قربان نژاد-هیات علمی دانشگاه شهید باهنر علی نظری, The Effect and place of knowledge management on integration, safety and empowerment of personel in national iranian steel company

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 4, 10, 612-620, 2014

5. اسماعیل فرزانه کارگر-هیات علمی دانشگاه هرمزگان کامران قربان نژاد-هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان غلامرضا احمدی-هیات علمی دانشگاه پیام نور, Effective Factors in Information Asymmetry from Managers’ Perspective

RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES, 3, 6, 15-19, 2014

6. علی ملاحسینی-هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کامران قربان نژاد, بررسي رابطه ميزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران

بررسي هاي حسابداري و حسابرسي, 51, 15, 69-86, 1387

مقاله های کنفرانس

1. علی نظری کامران قربان نژاد-هیات علمی دانشگاه باهنر, تاثير و جايگاه مديريت دانش در يكپارچگي ، ايمني و توانمند سازي

كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21, تهران, 1393

2. علی نظری کامران قربان نژاد-هیات علمی دانشگاه شهید باهنر, تاثير راهكار هاي ارتباطي بر ايمني و كيفيت در اجراي پروژه هاي شركت ملي فولاد

كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21, تهران, 1393

3. فاطمه نبی زاده کامران قربان نژاد, بهداشت روانی در محیط کار(با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)

همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان در آموزشکده ها و محیط های کاری رشته های فنی و حرفه ای, کرج, 1390

4. فاطمه نبی زاده کامران قربان نژاد, فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش, کرج, 1389

5. فاطمه نبی زاده کامران قربان نژاد, آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

همایش منطقه ای کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاهها, کرج, 1388

مهارت ها

 مبانی مدیریت

 مدیریت مالی و بورس

 امور گمرکی

دروس

دروس ترم های گذشته

 مبانی سازمان مدیریت (کارشناسی)

 مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی)

 مدیریت منابع انسانی (کارشناسی)

 روش تحقیق و مأخذ شناسی (کارشناسی)

 مدیریت مالی (1) (کارشناسی)

 مدیریت مالی (2) (کارشناسی)

 پژوهش عملیاتی (1) (کارشناسی)

 پژوهش عملیاتی (2) (کارشناسی)

 سازمان و وظایف گمرک (کارشناسی)

 اصول طبقه بندی کالا (کارشناسی)

 سازمانها و کنوانسونهای گمرکی (کارشناسی)

 تجزیه و تحلیل سیستمها وروشها (کارشناسی)

 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی)

 مدیریت تولید (کارشناسی)

 حسابرسی (کارشناسی)