دکتر كمال احمدي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

kahmadi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ارومیه

کارشناسی گیاهپزشکی , از 1368 تا 1372

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی (پایان نامه: بررسی فون کنه های خانواده Parasitidae در منطقه گرمسار و ورامین و بیولوژی گونه غالب منطقه) , از 1372 تا 1375

 دانشگاه فردریش ویلهلمز (بن) آلمان

دکترا حشره شناسی -گرایش سم شناسی , از 1383 تا 1387

علاقمندی ها

 ورزش کوهنوردی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

آلمانی

مسلط

فارسی

زبان مادری