دكترسيدعبدالمجيد جلائي

استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهیدباهنرکرمان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

jalaee@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی اقتصادنظری ,

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد اقتصادبین الملل ,

 دانشگاه اصفهان

دکترا اقتصادبین الملل -اقتصادپول ,

فایل ها

 MACROECONOMIC ( ارسال فایل )

  1. MAKATEB
  2. MAKATEB2

افتخارات و جوایز

 Professor of Economics Shahid Bahonar University

 پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد باهنرکرمان در سال 1388

 پژوهشگر طرح پژوهشي برتردانشگاه شهيدباهنرکرمان 1389

علاقمندی ها

 اقتصادبین الملل

 اقتصادانرژی

 اقتصادکلان

 مدل سازی اقتصادی

 اقتصادکشاورزی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 عضو هيات مميزه دانشگاه هاي جنوب شرق کشورازسال 1388 تاکنون

 عضو هسته مطالعات اقتصادي اداره کل تعاون استان کرمان ازسال 1388 تاکنون

 عضوهسته پژوهشی اتاق بازرگاني استان کرمان ازسال 1390 تاکنون.

 سردبیرفصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ایران ازسال 1389 تاکنون.

 سردبیر مجله توسعه وسرمایه از سال 1387تاکنون

 رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنرکرمان ازسال 1384 تاکنون.

طرح های تحقیقاتی

 1- بررسي تاثير يکسان سازي نرخ ارز بر واردات کشور

دانشگاه شهيد باهنر کرمان.,

 2- راههاي توسعه صنعت توريسم در استان کرمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمان,

 بررسي زمينه هاي ايجاد اشتغال در شهرستا نهاي زرند گلباف و شهر بابک

دانشگاه شهيد باهنر کرمان,

 4- بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي شهرستان زرند

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان,

 5- بررسي تغييرات نرخ کارمزد تسهيلات اعتباري در سرمايه گذاري هاي بخش صنعت و معدن

وزارت صنايع و معادن,

 6- راهبردهاي توسعه صنعتي-معدني در شهرستان هاي كرمان – زرند و رفسنجان

سازمان صنايع استان کرمان,

 تعيين شاخص هاي بهره وري بخش خدمات استان كرمان

معاون اقتصادی وبرنامه ریزی استانداری استان کرمان,

 تعيين رفتار نرخ ارز واقعي در ايران

وزارت اقتصاد ودارائي,

 تدوين وتهيه طرح آمايش استان كرمان

استانداري استان کرمان,

 ارزيابي فرصت هاي تجاري وبازار کار در شهرستان بم

استانداري استان کرمان,

 تدوين وتهيه طرح آمايش آموزش عالی استان كرمان

دانشگاه شهیدباهنر کرمان,

انتشارات

کتاب ها

1. , تالیف کتاب اقتصاد کلان (1) سال 1377

0

2. , ترجمه کتاب اقتصادسنجی فضائی سال 1392

0

3. , ترجمه کتاب کاربرد برنامه متلب در اقتصادسنجی فضائی سال 1392

0

4. , ترجمه کتاب رشد اقتصادی مدرن سال 1393

0

مقاله های مجله

1. , برآورد توابع عرضه و تقاضاي پول

مجله علمي – پژوهشي دانشگاه اصفهان, 0

2. , جهاني شدن و تجارت بين الملل

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد ايران, 0

3. , تحليل سيكل هاي تجاري در ايران

مجله علمي – پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران, 0

4. , جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر تركيب واردات كشور

مجله علمي – پژوهشي پژوهش هاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس, 0

5. , عبورنرخ ارزوتعيين رابطه آن با سياست پولي و درجه باز بودن اقتصادبه روش سيستم هاي فازي عصبي

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد ايران . دانشگاه علامه طباطبائي, 0

6. , تحليل عبورنرخ ارز در ايران

مجله علمي – پژوهشي دانش و توسعه, 0

7. , برآورد رفتار نرخ ارز واقعي

مجله علمي- پژوهشي پژوهشنامه اقتصاد, 0

8. , انحراف از مسير تعادلي نرخ حقيقي ارز و تاثيرآن بر رشد اقتصادي در ايران

مجله علمي- پژوهشي پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي, 0

9. , يکپارچگي تجارت ايران با کشورهاي عضو اکو کاربرد يک مدل جاذبه

مجله علمي- پژوهشي پژوهشهاي اقتصادي, 0

10. , بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران از مسير بازارهاي مالي

مجله علمي- پژوهشي پژوهشنامه اقتصاد, 0

11. , تحليل منطقه گرائي ايران و اتحاديه اروپا در بخش کشاورزي

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد و کشاورزي, 0

12. , بررسي اثر تغيير نرخ تسهيلات اعتباري بانک ها بر سرمايه گذاري دربخش صنعت ومعدن

مجله علمي – پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي, 0

13. , بررسي اثرات تفاوت هاي جنسيتي در سطح توسعه يافتگي اقتصاد ايران

مجله علمي – پژوهشي دانش و توسعه, 0

14. , بررسي کشش بين واردات کالاي واسطه اي،نيروي کاروسرمايه درايران:رهيافت تابع هزينه ترانسلوگ

مجله علمي – پژوهشي تحقيقات اقتصاددانشگاه تهران, 0

15. , تاثير سياست هاي پولي بر سطح بيکاري از طريق منحني فيليپس نيوکينزين ها

مجله علمي – پژوهشي پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي, 0

16. , تاثيرآزادسازي تجاري براشتغال بخش کشاورزي ايران

مجله علمي – پژوهشي تحقيقات اقتصادکشاورزي, 0

17. , تاثيرآزادسازي تجاري برآلودگي محيط زيست درايران

درمجله علمي- پژوهشي تحقيقات اقتصاد وتوسعه کشاورزي ايران, 0

18. , پيش بيني صادرات محصولات کشاورزي ايران:کاربردمدل هاي رگرسيوني وشبکه عصبي مصنوعي

مجله علمي- پژوهشي مجله اقتصادکشاورزي وتوسعه, 0

19. , تاثیرآزادسازی تجاری واندازه ی دولت براشتغال بخش کشاورزی ایران

مجله علمي- پژوهشي اقتصادکشاورزي, 0

20. , بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بررشدبخش کشاورزی ایران

مجله علمي- پژوهشي اقتصادوتوسعه کشاورزی(علوم وصنایع کشاورزی), 0

21. , بررسی وپیش بینی اثرجهانی شدن اقتصادبرتوزیع درآمددرجامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مجله علمي- پژوهشي پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی, 0

22. , بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان وتوسعه کالبدی شهرستان های آن

چاپ درمجله علمي- پژوهشي مدیریت شهری, 0

23. , بررسی پیام ها ومفاهیم اقتصادی درکتاب های درسی دوره ابتدائی

چاپ درمجله علمي- پژوهشي پژوهش های اقتصادی ایران, 0

24. , جهاداقتصادی وارزش گذاری متناسب پول ملی

چاپ درمجله علمي- پژوهشي تحقیقات بازاریابی نوین, 0

25. , اندازه گیری نرخ بیکاری متناسب با تورم غیرشتابنده

مجله علمي- پژوهشي اقتصادمقداری, 0

26. , بررسی جهش پولی نرخ ارز وپیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی درایران

چاپ درمجله علمي- پژوهشي اقتصادکلان, 0

27. , بررسی وپیش بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستائی ایران در افق 1404

چاپ درمجله علمي- پژوهشي راهبرد اقتصادی, 0

28. , بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز وبازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک دربخش های مختلف بورس اوراق بهادارتهران

چاپ درمجله علمي- پژوهشي فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران, 0

29. , بررسی خواص فرکتالی دررفتارنرخ ارزایران

مجله علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادبین الملل, 0

30. , برآوردظرفیت بالفعل مالیاتی ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات والگوریتم ژنتیک

مجله علمي- پژوهشي پژوهشنامه مالیات, 0

31. , بررسی تاثیرتجارت خارجی برتوزیع درآمدبین هریک از دهک های درآمدی شهری ایران

مجله علمي- پژوهشي اقتصادوتوسعه منطقه ای, 0

32. , تاثیرشوک های نفتی برتولیدسبزدرایران

مجله علمي- پژوهشي اقتصادمحیط زیست وانرژی, 0

33. , پیش بینی اثرجهانی شدن اقتصاد برتوزیع درآمد در جامعه روستائی ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

مجله علمي- پژوهشي روستا وتوسعه, 0

34. , بررسی و پیش بینی توزیع درآمدمناطق شهری و روستائی ایران درافق 1404

مجله علمي- پژوهشي راهبرداقتصادی, 0

35. , شبیه سازی وپیش بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

مجله علمي- پژوهشي راهبرداقتصادی, 0

36. , Assessing the Globalisation Performance of the Muslim Countries through Convergence Analysis

Review of Islamic Economics,Engeland, 0

37. , Effects of Globalization on Growth of the Agricultulture in Iran

Business Perspectives, 0

38. , Regional Economic Integration and its Effects onEconomic Growth and Economic Welfare

World Applied Sciences Journal, 0

39. , The effect of long and short time oil shocks on economic growth in Iran

The Romanian Economic Journal, 0

40. , Impact of Economic Globalization on Income Distribution in Iran,s National and Rural Economies

European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences, 0

41. , Impact of Information and Communications Technology on Growth of Agriculture Sector

Asian Jornal of Management Sciences and Education, 0

42. , بررسی تأثیر تکانه های موقتی و دائمی بهره وری بر ادوار تجاری ایران با روی کرد بلانچارد کوا

مجله علمی -پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد کلان, 0

43. , شبیه سازی وپیش بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

مجله علمی_پژوهشی راهبرد, 0

44. , بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران

مجله علمی -پژوهشی پژوهشهای اقتصادی, 0

45. , بررسی تاثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران

مجله علمی-پژوهشی اقتصاد و توسعه منطقه ای, 0

46. , بررسی تاثیرنااطمینانی نرخ ارز بر رشداقتصادی ایران با استفاده ازشبکه های عصبی

مجله علمی -پژوهشی پژوهش های رشدوتوسعه اقتصادی, 0

47. , Adopting entrepreneurial orientation to improve agile manufaturing

Journal of Entrepreneurship and small Business, 0

48. , Reflecting on the Effects of Medium and Large Industries Management Method on Decreasing Poverty in Iran

Management and Administrative Sciences Review, 0

49. , Impact of Government`s Size on Employment in Agricultural Sector

Caspian Journal of Applied Sciences Research, 0

50. , شبیه سازی تابع مصرف و پیش بینی میزان مصرف ایران تا افق 1404 با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه (PSO)

پژوهشهای اقتصادی, 0

51. , Evaluating life insurance Demand in Iran

International Journal of Current Research, 0

52. , Evaluation of synchronization of the commercial cycles and economic integration between Iran and D8 countries

; International Journal of advanced studies in humanities and Social Sciences,, 0

53. , Convergence of Iran with South East and South West Asia Countries with an Emphasis on Synchronization of Business Cycles

International Journal of Economy, Management and Social Science,, 0

54. , Study of Economic Integration and Synchronization of Business Cycles of Iran and BRICS Countries using Spatial Econometric Approach

RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY,, 0

55. , Shanghai Group a trading partner for drawing the future of economic convergence with Iran

International Journal of Biology, 0

56. , The Feasibility of Optimal Monetary Zone Formation between Iran and Shanghai Group Using Fuzzy Clustering Algorithm Approach

International Journal of Humanities and Cultural Studies, 0

57. , the analysis of the impact of increasing theexchange rate on investment and employment in iran by using GTAP model

3605, 0

58. , ارزيابي تاثير تكانه هاي بهره وري بخش صنعت كشورهاي گروه شانگهاي بر سرمايه گذاري و اشتغال بخش نفت و گاز ايران با رويكرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبه چندمنطقه اي

مجله 3614, 0

59. , بررسي و پيش بيني توزيع درآمد مناطق شهري و روستائي ايران در افق 1404

مجله 3720, 0

60. , بررسي ت ثير توسعه مالي بر فرآيند جهاني شدن

مجله 4387, 0

61. , بررسي تاثيرتوسعه مالي و مصرف انرژي برتخريب زيست محيطي در ايران چارچوب فرضيه منحني زيست محيطي كوزنتس

مجله 4388, 0

62. , بررسي اثرجهاني شدن بررابطه مبادله خالص ، ناخالص ودرآمدي كل ايرا

مجله 4389, 0

63. , برآوردتابع تقاضاي برق خانگي در ايران با استفاده از داده هاي تابلوئي استاني

در مجله 4390, 0

64. , بررسي تاثيرنااطميناني نرخ ارز بر رشداقتصادي ايران با استفاده ازشبكه هاي عصبي

مجله 4391, 0

65. , شبيه سازي تابع مصرف و پيش بيني ميزان مصرف ايران تا افق 1404 با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم بهينه سازي انبوه

مجله 4392, 0

66. , بررسي ت ثير تكانه هاي موقتي و دائمي بهره وري بر ادوار تجاري ايران با روي كرد بلانچارد كوا

مجله 4393, 0

67. , بررسي تاثيرنااطميناني نرخ ارز برصادرات خرماي ايران كاربرد روش خودتوضيح با وقفه گسترده

مجله 4394, 0

68. , Reflecting on the Effects of Medium and Large Industries Management Method on Decreasing Poverty in Iran

مجله 4436, 0

69. , Adopting entrepreneurial orientation to improve agile manufaturing

مجله 4437, 0

70. , تجزيه ي رشد بهره وري زيست محيطي عوامل توليد با استفاده از تابع فاصله اي در استان هاي ايران

مجله 6820, 0

71. , ارزيابي ت ثير تكانههاي بهرهوري بخش صنعت كشورهاي گروه شانگهاي بر سرمايهگذاري و اشتغال بخش نفت و گاز ايران با رويكرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبه چندمنطقهاي

مجله 7874, 0

72. , بررسي تاثير تكانه بهره وري اقتصاد جهاني بر توليذ بخش كشاورزي ايران با رهيافت مذل تعادل عمومي قابل محاسبه چند منطقه اي

مجله 7992, 0

73. , بررسي تاثير فرار مغزها بر توليد و تجارت خارجي ايران با استفاده از يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه

مجله 8733, 0

74. , بررسي مزيت نسبي عسل طبيعي ايران با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي

مجله 8741, 0

75. , بررسي تاثیر تكانه های بهره وري بر استخراج نفت و گاز ايران

مجله 8956, 0

76. , بررسي تاثير تكانه های بهره وري اقتصاد جهاني بر توليذ بخش كشاورزي ايران

مجله 8957, 0

77. , بررسي سازگاري اقتصادي كشورهاي عضو منطق يورو و نقش آن در بحران ارزي منطقه

مجله 8958, 0

78. , Study of Economic Integration and Synchronization of Business Cycles of Iran and BRICS Countries using Spatial Econometric Approach

مجله 8960, 0

79. , سنجش گردشگري پايدار با استفاده از شاخص تركيبي پايداري و مدل برنامه ريزي رياضي

مجله 10201, 0

80. , How to use composite indicator and linear programming model for determine sustainable tourism

مجله 10300, 0

81. , بررسي تاثير جهش پولي نرخ ارز بر وقوع چرخه هاي تجاري دراقتصاد ايران با استفاد از روش تجربي لوكاس

مجله 10571, 0

82. , بررسي ادوار تجاري حقيقي در اقتصاد ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر شكاف توليد

مجله 11515, 0

83. , تحليل اثر سرريزهاي تكنولوژي بر رشد بهره و ري كل عوامل بخش كشاورزي ايران

مجله 11523, 0

84. , بررسي تاثير عبور نرخ ارز بر بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مجله 11526, 0

85. , بررسي تاثير تكانه هاي نرخ ارز بر سرمايه گذاري و اشتغال در ايران با رهيافت مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه

مجله 11532, 0

86. , بررسي اثر اقتصاد زيرزميني بر تقاضاي واردات ايران به تفكيك گروه كالاهاي واسطه اي، مصرفي و سرمايه اي

مجله 11536, 0

87. , تاثير بازدهي سهام بر تابع تقاضاي بازار كار در ايران

مجله 11542, 0

مقاله های کنفرانس

1. , Impacts of Pass-Through Exchange Rate On Trade Flows and Economic Growth in Eu

7EMES RENCONTRES EURO-MEDITERRANEENNES, Astrulian, 2003

2. , A Comparative Study Of Economic Integration For East Asia and Euro Zone Countries An International Trade Approach

7EMES RENCONTRES EURO-MEDITERRANEE, Astrulian, 2003

3. , بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر ارتباط صنعت و دانشگاه

دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه, دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان (ماهان), 1393

4. , هزینه مسکن و شکل گیری اخلاق مصرفی خانوارهای شهری در ایران

هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی « اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران», تهران, 1393

5. , بررسی جایگاه بهره برداران ماهر در بخش کشاورزی ایران

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی, تهران, 1393

6. , آسیب شناسی صنعت گردشگری؛

نخستین همایش ملی گردشگری معاصر, دانشگاه شیراز, 1393

7. , بررسی نقش درجه باز بودن تجاری اقتصاد در ارتقای مزیت های نسبی

همایش ملی رقابت پذیری و کارآفرینی, دانشگاه مازندران (بابلسر), 1393

8. , نگاهی بر تأثیر نحوه مدیریت صنایع متوسط و بزرگ بر کاهش فقر در ایران

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, رشت, 1393

9. , بررسی نقش درجه باز بودن تجاری اقتصاد در ارتقای مزیت های رقابتی

همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری, دانشگاه مازندران, 1393

10. , نقش اقتصاد دانش بنیان در ارتقای مزیت های رقابتی از منظر فرهنگ کارآفرینی

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری, کیش, 1392

11. , برآورد تغییر سهم اشتغال در اقتصاد ایران طی برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر اقتصاد باز

کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی, رودهن, 1392

12. , تاثیر تغییرات ساختاری بر سطح اشتغال در ایران با روی کرد اقتصادمقاومتی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1392

13. , بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر فضای کسب و کار ایران

اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار, همدان, 1392

14. , اشتغال و سبک زندگی با تاکید بر واردات مصرفی

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1392

15. , تعیین نقش و جایگاه تأمین مالی خرد در کاهش فقر ایران

نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی, تهران, 1392

16. , سهم و جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی خانوارها (مقایسه بین استانی)

نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی, تهران, 1392

17. , بررسی تأثیر درآمدهای نفتی دولت در رشد اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

همایش اقتصاد مقاومتی, کرمان, 1392

18. , بررسی نقش مزیت های نسبی استان کرمان در تقویت تولید ملی ایران از منظر اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی, کرمان, 1392

19. , تأثیر تغییرات ساختاری بر سطح اشتغال در ایران با روی کرد اقتصاد مقاومتی

همایش اقتصاد مقاومتی, کرمان, 1392

20. , بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر صادرات خدمات در ایران و کشورهای منتخب گروه OECD با روی کرد کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, قم, 1392

21. , تعیین رفتار نرخ ارز حقیقی در اقتصاد مقاومتی

مایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

22. , بررسی تاثیر شاخص های جهاد اقتصادی بر توزیع درآمد شهری و روستایی ایران

همایش ملی جهاداقتصادی, اصفهان, 1391

23. , تاثیرمالیات برواردات برتولید ملی از منظر جهاداقتصادی

همایش ملی جهاداقتصادی دانشگاه مازندران, بابلسر, 1391

24. , تاثیرتکانه های نرخ ارز برترازتجاری ایران با نگاه حمایت از تولید ملی

همایش ملی جهاداقتصادی دانشگاه مازندران, بابلسر, 1391

25. , تاثیرشوک های نرخ ارز بربخش های اقتصادی استان کرمان

همایش توسعه استان کرمان, اتاق بازرگانی کرمان, 1391

26. , جایگاه حامل های انرژی در تولید ملی در اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

27. , بررسی وپیش بینی اثرجهانی شدن اقتصادبرتوزیع درآمد درجامعه روستائی ایران

اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستائی, دانشگاه سیستان و بلوچستان, 1390

28. , بررسی رابطه بین توسعه شهری وخالص مهاجرت شهرستان های استان کرمان

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران, مشهد, 1390

29. , تعیین همگرائی تجاری میان کشورهای اسلامی با روی کردجهانی شدن

دومین همایش اقتصاداسلامی و توسعه, مشهد, 1389

30. , جهاني شدن بخش کشاورزي ايران وتطبيق آن با برنامه پنجم توسعه کشور

همايش ملي کشاورزي درافق 1404, گیلان, 1389

31. , 6- مقايسه تطبيقي بانکداري اسلامي و بانکداري غربي

جهاني شدن و اقتصاد اسلامي دانشگاه اصفهان و دانشگاه دمشق, دانشگاه اصفهان, 1382

32. , تک نرخي شدن ارز رقابت پذيري بين المللي و حضور در بازار هاي جهاني

دوازدهمين کنفرانس سياست هاي پولي و ارزي بانک مرکزي, پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی, 1381

33. , بررسي اثرات جهاني شدن بر تجارت خارجي ايران

سمينار جهاني شدن اقتصاد, مرکز مطالعات بازرگاني وزارت بازرگاني, 1380

34. , نقش زنان در توسعه اقتصادي ايران

سمينار زنان و توسعه, يونسکو, 1377

35. , 2- تبيين رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادي ايران

سمينار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي, 1376

36. , 1- بررسي وضعيت صادرات غير نفتي ايران با تکيه بر صنعت فرش

سمينار صادرات غير نفتي ايران, دانشگاه علامه طباطبائي, 1372

37. , ارزیابی شاخص های فضای کسب وکار و تاثیرآن بر ارتباط صنعت و دانشگاه

همایش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه, 0

38. , بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر ارتباط صنعت و دانشگاه

همایش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه همایش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه, 0

39. , تحلیل همگرایی اقتصادی ایران و کشور های اسلامی در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مطالعه موردی: کشورهای گروه d8

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی, 0

40. , بررسي تاثير شاخص سهام بورس اوراق بهادار بر تقاضاي گردشگري ايران

همايش 12097, 0

41. , بررسي كشش هاي تابع تقاضاي برق بخش كشاورزي با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب و الگوريتم فاخته

همايش 12096, 0

42. , برآورد سر يرزهاي تكنولوژي براي ايران و شركاي تجاري منتخب با رهيافت داده هاي تابلويي

همايش 11770, 0

43. , كاربرد تاپسيس فازي در مديريت راهبردي تقاضاي اب در بخش كشاورزي ايران

همايش 8965, 0

44. , بررسي نقش شركت هاي تعاوني در افزايش سهم شاغلان روستايي بخش كشاورزي ايران

همايش 8964, 0

45. , سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرريز تكنولوژي

همايش 8963, 0

46. , بررسي ت ثير سركوب مالي بر سرمايهگذاري بخش نفت و گاز در ايران رهيافت الگوريتم ژنتيك

همايش 8745, 0

47. , ارائه برچسب مديريت مصرف آب در جهت بهينه سازي منابع آبي كشاورزي وكاربردهاي اقتصادي آن

همايش 7825, 0

48. , بررسي نقش بهبود فضاي كسب و كار در كاهش فقر ايران

همايش 4871, 0

49. , تاثيرآثار اقتصادي زلزله بم بر محصول خرماي منطقه

كنفرانس بين المللي زلزله, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

مهارت ها

 نرم افزارهای اقتصادی

 برنامه متلب

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصادکلان (1) کارشناسی (کارشناسی)

 اقتصادکلان کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

 اقتصادکلان پیشرفته(1) دکترا (دکترا)

 مالیه بین الملل کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

 اقتصاداطلاعات کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)