دکتر ايران پورابولي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

pourabolii@yahoo.com, pouraboli_i@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

31322074

تحصیلات آکادمیک

 کرمان

دیپلم علوم تجربی , از 1364 تا 1368

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زیست شناسی , از 1368 تا 1372

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسانی (پایان نامه: نقش اندوتلیوم در پاسخدهی گیرنده های بتا آدرنرژیک در آئورت ایزوله خوکچه هندی) , از 1372 تا 1377

استاد راهنما: دکتر علی خوش باطن

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا فیزیولوژی انسانی (پایان نامه: نقش پروستاگلاندینها در التهاب مزمن مفصل زانو) , از 1377 تا 1382

". استاد راهنما: دکتر سهراب حاجی زاده.

علاقمندی ها

 دیابت ملیتوس

 گیاهان دارویی

 فیزیولوژی گردش خون

 فیزیولوژی سلولی و مولکولی

 نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

عربی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 بررسي نقش PGE2 در تنظيم جريان خون مفصل زانو پس از تحريک الکتريکي عصب صافن

از 1380 تا 1382

 اثرات ضد ديابتي دانه هويج

از 1387 تا 1388

 بررسی اثر ضد دیابتی عصاره الکلی گیاه otostegia persica در مدل تجربی دیابت ملیتوس

از 1387 تا 1388

 بررسي يك رده سلولي جديد توليد شده از sarcoma pPNET/Ewings

از 1383 تا 1385

 طرح ارزیابی درونی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1388 تا 1389

انتشارات

مقاله های مجله

1. Manzari-Tavakoli A, Pouraboli I, Yaghoobi MM, Mehrabani M, Mirtadzadini SM., Antihyperglycaemic,anti-lipid peroxidation, and insulin secretory activities of Otostegia persica shoot extract in streptozotocin-induced diabetic rats and in vitro C187 pancreatic β-cells

Pharmaceutical Biology, 51, 2, 1523-1528, 2013
ISI. IF=1

2. Sedighe Nasiri Bezenjani, Iran Pouraboli, Reza Malekpour Afshar, Gholamabbas Mohammadi, Hepatoprotective effect of Otostegia persica Boiss shoot extract on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats

Iranian J Pharm Res, 11, 4, 1235-1241, 2012
ISI.if=0.6

3. Mohammad Hossein Boskabadi , Zahra Jafari, , Iran Pouraboli, Beheshteh Babazadeh, Mahbobaeh Ghasemzadeh Rahbardar, Anti-cholinergic effect of Zataria multiflora Boiss on guinea. Pig tracheal chain

Natural Product research, 26, 16, 1523-1528, 2012
ISI. IF=1

4. Hedayati M, Pouraboli I, The Effect of methanolic extract of Otostegia persica on serum glucose level and renal function indicators in streptozotocin induced diabetic rats.

Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS), 14, 5, 12-15., 2012

5. Jafari Zahra, Boskabadi Mohammad Hossein, Pouraboli Iran, Babazadeh Beheshteh, Zataria multiflora Boiss inhibits muscarinic receptors of incubated tracheal smooth muscle with propanolol.

Avicenna Journal of Phytomedicine, 1, 1, 7-13, 2011

6. Boskabadi MH, Jafari Z, Pouraboli I, The effect of carvacrol on muscarinic receptors of guinea pig tracheal chain

Phytother Res, 25, 530-535, 2010
ISI. if=2

7. Rajabalian S, Hajalizadeh Z, Pooraboli I, Jangi-Aghdam H, Establishment , Characterization and drug sensitivity of a new Ewing Sarcoma Cell Line(SS-ES-1).

J Pediatr Hematol Oncol, 32, 8, 331-7, 2010
ISI. IF=1.4

8. Hoseinzadeh M, Pouraboli I, Abbasnejad M., The effect of co-administration of nitric oxide and morphin in CA3 of hippocampus on spatial learning and memory in normal and morphin dependent rats.

Journal of neurological sciences[Turkish), 27, 3, 319-332, 2010

9. ایران پورابولی، بنفشه رنجبر, . اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیمهای شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 21, 3, 370-378, 1393

10. 19- ایران پورابولی، سمیه نظری، بنفشه رنجبر، مهدی شریعتی، حسین کارگر جهرمی, اثرات آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه های هویج Daucus carota در موشهاي صحرايي ديابتی

". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل, 16, 3, 33-40, 1392

11. 21- مهدی عباس نژاد، حسین جنیدی، ایران پورابولی، علی گل، علی محمد پوررحیمی. ا, اثرات مرکزی نوسی استاتین بر مصرف خوراک و فعالیت مرغان گوشتی

مجله زیست شناسی ایران, 26, 1, 128-135, 1392

12. 18. نجمه هنری، ایران پورابولی، الهام حکیمی زاده، علی روحبخش، علی شمسی زاده، رضا وزیری نژاد، محمدرضا رحمانی، حسینعلی رضازاده، پوریا یزدیان ،محمد الله توکلی, بررسی اثر عصاره گیاه پنج انگشتVitex agnus castus)) بر رفتارهای شبه اضطرابی در موشهای صحرایی اوارکتومی شده

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل, 14, 5, 29-35, 1391

13. 20- نجمه هنری، ایران پورابولی، الهام حکیمی زاده، ، علی شمسی زاده، فاطمه امین، ،محمد الله توکلی, بررسی اثر عصاره گیاه پنج انگشتVitex agnus castus)) بر یادگیری و حافظه در موشهای صحرایی اوارکتومی شده.

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 22, 93, 2-10, 1391

14. - مهديه هدايتي ايران پورابولي مرضيه ميرتاج الديني, . اثر عصاره متانولی Otostegia persica بر سطح سرمی گلوکز و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در موشهاي صحرایی نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 10, 2, 85-93, 1390

15. مهديه هدايتي ايران پورابولي بتول پورابولي عبدالرضا جوادي شهريار دبيري, . اثر عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica (بر سطح سرمی گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی

. مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان (کومش)،, 13, 2, 201-8, 1390

16. , اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، لیپیدها و لیپوپروتئینها در موشهای صحرایی نر دیابتی نوع I.

. مجله زیست شناسی ایران, 24, 5, 679-687, 1390
. ایران پورابولی، بنفشه رنجبر

17. بنفشه رنجبر، ايران پورابولي، ميترا مهرباني، عبدالرضا جوادي، شهريار دبيري, اثر عصاره دانه هویج بر متابولیسم کربوهیدرات و مورفولوژی پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی نوع I

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 14, 1, 85-93, 1389

18. - مهديه هدايتي ايران پورابولي بتول پورابولي, اثر عصاره متانولی گیاه گلدر بر سطح سرمی گلوکز و لیپیدها در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 12, 4, 442-435, 1389

19. - مهشيد حسين زاده ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد . اثرتزریق مورفین درناحیه CA3 هیپوکمپ بر یاد گیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر, اثرتزریق مورفین درناحیه CA3 هیپوکمپ بر یاد گیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر

مجله دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, 67, 5, 309-16, 1388

20. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد, . اثر مورفین در CA3 هیپوکمپ بر یاد گیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 8, 2, 127-136, 1388

21. ايران پورابولي، سهراب حاجي زاده، حميد نجفي پور، علي خوش باطن.، محمد جواد رسایی, آيا PGE2 اثرات تئوفيلين بر قطر وپاسخدهي عروق مفصل زانوي موش صحرايي به تحريك الكتريكي عصب صافن در شرايط التهاب مزمن را واسطه گري مي نمايد؟

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 12, 1, 75-68, 1387

22. - مرضيه بادينلو سعيد رجبعليان ايران پورابولي حسين اسکندري حميد جنگي اقدم ميترا حري., مطالعه ويژگي و حساسيت دارويي يك رده سلولي جديد از يووینگ سارکوما

دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, 66, 4, 250-242, 1387

23. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد، بتول پورابولي، علي گل، محمد صوفي آبادي, . اثر نیتریک اکساید در CA3 هیپوکمپ بر یاد گیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر وابسته به مورفین

مجله زیست شناسی ایران, 21, 4, 848-837, 1387

24. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولي ، مهدي عباس نژاد، بتول پورابولي, اثر تجويز توام مورفين و نيتريك اكسايد در CA3 هيپوكمپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي وابسته به مورفين

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 11, 4, 299 -293, 1386

25. - نرگس شجاعي ، مهدي عباس نژاد ، ايران پورابولي, اثر رتينوئيك اسيد تزریقی در پوسته هسته اكومبنس بر دريافت غذا و وزن بدن موش هاي صحرايي نر

مجله زيست‌شناسي ایران, 20, 4, 446 -438, 1386

26. - نرگس شجاعي، ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد، سيمين تجلي., . اثر تزريق رتينوئیك اسيد در پوسته هسته اكومبنس بر سطح سرمي گلوكز، تري گليسريد،كلسترول و ليپو پروتئينها در موشهاي صحرايي نر.

مجله فیزیولوژی و فارماکولوزی ایران, 10, 4, 329-323, 1385

27. - ايران پورابولي، سهراب حاجي زاده، حميد نجفي پور، علي خوش باطن, ا ثر ايندومتاسين و تئو فيلين بر ادم و تغييرات جريان خون مفصل زانوي موش صحرايي پس از تحريك الكتريكي عصب صافن در شرايط التهاب مزمن

مجله علوم پزشکي کوثر, 9, 2, 110-101, 1383

مقاله های کنفرانس

1. معظمه زنگی آبادی، ایران پورابولی، فاطمه نهتانی, اثر عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica) بر میزان لیپید پراکسیداسیون در گلبول های قرمز موش های دیابتی

دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوؤیهای نوین زیستی, دانشگاه ملایر, 1393

2. فاطمه نهتانی، ایران پورابولی., اثر عصاره تلخه بر میزان لیپوپروتیینهای مضر خون در موشهای نرمال و دیابتی

کنفرانس گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک, همدان, 1393

3. معظمه زنگی آبادی، ایران پورابولی, اثر عصاره¬گیاه تلخ بیان(Sophora alopecuroides) بر میزان لیپید پراکسیداسیون در گلبول های قرمز موش های دیابتی

دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی, دانشگاه ملایر, 1393

4. معظمه زنگی آبادی، ایران پورابولی، فاطمه نهتانی, اثر عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica) بر میزان لیپید پراکسیداسیون در گلبول های قرمز موش های دیابتی

دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوؤیهای نوین زیستی, دانشگاه ملایر, 1393

5. ایراندخت کشاورز ایران پورابولی،, سنجش اثر مهار کنندگی عصاره های آبی الکلی و Salvia mirzayanii ، Zataria multiflora ، Otostegia persica بر فعالیت آنزیم α آمیلاز

بیست و یکمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 1392

6. مهدیه هدایتی ایران پورابولی, :خاصیت ضد دیابتی گلدر ( Otostegia persica ) در موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

بیست و یکمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 1392

7. : سمیه خالصی، ایران پورابولی, بررسی اثر هیپوگلیسمیک وآنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی Pycnocycla spinosa

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

8. الهام خوشه بست ، ایران پورابولی،, بررسی اثر آنتی اکسیدانی و هیپوگلیسمیک حاد عصاره هیدروالکلی گیاه Acroptilon repens

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

9. : ایراندخت کشاورز ، ایران پورابولی, : سنجش اثر مهار کنندگی عصاره های آبی الکلی Ducrosia assadi و Dorema aucheri بر فعالیت آنزیم α آمیلاز

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

10. مهدیه هدایتی ، ایران پورابولی, اثر تجویز سه روزه عصاره متانولی Otostegia persica بر آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

11. سمیه خالصی، ایران پورابولی, بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال آزاد عصاره گیاه Pycnocycla spinosa

بیستمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, 1390

12. الهام خوشه بست ، ایران پورابولی, : سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی و به دام اندازی رادیکال آزاد عصاره الکلی گیاه Ducrosia assadi به روش in vitro

بیستمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, ، دانشگاه علوم پزشکی همدان, 1390

13. ایران پورابولی، بنفشه رنجبر, اثر عصاره دانه هویج بر سطح سرمی گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی نوع I

شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1389

14. زهرا جعفری، محمد حسین بسکابادی، ایران پورابولی, اثر آنتی کولینرژیکی کارواکرول وآویشن شیرازی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی

شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1389

15. اسما منطری توکلی، ایران پورابولی, اثر عصاره متانولي گلدر) (Otostegia persica برتست تحمل گلوکز( OGTT ) در موشهاي صحرايي نر

شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1389

16. : صدیقه نصیری بزنجانی، ایران پورابولی, اثر حفاظتی عصاره الکلی گلدر (Otostegia persica) بر التهاب حاد کبدی القاء شده با تترا کلرید کربن در موش های صحرایی نر

شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1389

17. مهدیه هدایتی، ایران پورابولی, اثر عصاره متانولي گلدر) (Otostegia persica بر سطح سرمی گلوکز و لیپیدها در موشهای صحرایی دیابتی نوع I

شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1389

18. مهدیه هدایتی، ایران پورابولی, : اثر عصاره الکلي Otostegia persica بر سطح سرمی گلوکز، وتست عملکرد کبدی (LFT)در موشهای دیابتیک نوع I

نوزدهمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1388

19. : ایران پورابولی، بنفشه رنجبر, اثر عصاره الکلي دانه های هویج (Daucus carota) بر سطح سرمی گلوکز و لیپیدها در موشهای دیابتیک نوع I

نوزدهمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1388

20. زهرا جعفری، محمد حسین بسکابادی، ایران پورابولی, بررسی اثر آنتی کولینرژیکی آویشن شیرازی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی

ر نوزدهمین كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1388

21. : مهشيد حسين زاده، ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد, اثر كاربرد توام مورفين و نيتريك اكسايد در ca3 هيپوكمپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر

دومين كنفرانس علوم جانوري ايران, گیلان, 1386

22. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد, اثر كاربرد توام مورفين و نيتريك اكسايد در ca3هيپوكمپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر وابسته به مورفين

هجدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, مشهد, 1386

23. ايران پورابولي، میترا مهربانی، بتول پورابولی، مهدي عباس نژاد، سید منصور میرتاج الدینی, :بررسي و مقايسه اثر ضد دردي عصاره الكلي بذر دو گونه بارهنگ (P. trychophyla P. majior ) ) د ر موش صحرايي نر

هجدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران, مشهد, 1386

24. مرضيه بادينلو سعيد رجبعليان ايران پورابولي، حسين اسکندري، حميد جنگي اقدم، ميترا حري, مطالعه ويژگي و حساسيت دارويي يك رده سلولي جديد توليد شده از یووینگ سارکوما

هجدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران (, مشهد, 1386

25. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولي، مهدي عباس نژاد، محمد صوفی آبادی., نقش NO در ناحيه CA3 هِپوکمپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر معتاد

درچهاردهمين کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زيست شناسي ايران, دانشگاه تربیت مدرس تهران, 1385

26. نرگس شجاعي ، مهدي عباس نژاد ، ايران پورابولي., بررسي اثر تزریق رتينوئيك اسيد در پوسته هسته اكومبنس بر دريافت غذا و وزن بدن موش هاي صحرايي نر

نهمین کنگره تغذیه ایران, تبریز, 1385

27. , : آيا PGE2 اثرات تئوفيلين بر قطر وپاسخدهي عروق مفصل زانوي موش صحرايي به تحريك الكتريكي عصب صافن در شرايط التهاب مزمن را واسطه گري مي نمايد؟

هفدهمين کنگره فِيزيولوژی و فارماکولوژی ايران, کرمان, 1384

28. ايران پورابولي، سهراب حاجي زاده، حميد نجفي پور، علي خوش باطن., نقش PGE2 در ادم وتعديل پاسخ عروق مفصل زانوي موش صحرايي به تحريك الكتريكي عصب صافن در شرايط التهاب مزمن

دوازدهمين کنفرانس زيست شناسي ايران, همدان, 1383

29. ايران پورابولي، سهراب حاجي زاده، حميد نجفي پور، علي خوش باطن., نقش پروستاگلاندينها در پاسخدهي عروق زانوي موش صحرايي به تحريك عصب صافن در شرايط التهاب مزمن

شانزدهمين کنگره فِيزيولوژی و فارماکولوژی ايران, تهران, 1382

30. پورابولی ایران، خوش باطن علی، عسگری علیرضا، نوروززاده علی, : نقش اندوتليوم در پاسخدهي آدرنوسپتورهاي آئورت سينه اي خوكجه هندي به اپي نفرين

اولين کنفرانس علوم و تنوع زيستي جانوري ايران, کرمان, 1381

31. ايران پورابولي، ، علي خوش باطن، عسگری علیرضا، نوروززاده علی. ., The role of endothelium on relaxation of guinea pig thoracic aortae to isoprenaline ,Dobutrex and salbutamol

پنجمین کنگره علمی فِيزيولوژی فدراسیون انجمنهای فیزیولوژی آسيا و اقيانوسيه(FAOPS), مالزی, 1380

32. خوش باطن علی، عسگری علیرضا، نوروززاده علی، پورابولی ایران, نقش اندوتليوم در پاسخ گشادي عروقي آگونيستهاي بتا آدرنرژيك . ايزوپرنالين .دوبوتامين و سالبوتامول در آئورت سينه اي مجزا شده خوكچه هندي

چهاردهمين کنگره فِيزيولوژی و فارماکولوژی ايران, تهران, 1378

33. . نویسندگان: خوش باطن علی، عسگری علیرضا، نوروززاده علی، پورابولی ایران, نقش نيتريك اكسايد در پاسخ relaxation ايزوپرنالين در آئورت سينه اي خوكجه هندي

سيزدهمين کنگره فِيزيولوژی و فارماکولوژی ايران, hwtihk, 1376

دروس

دروس ترم های گذشته

 زيست شناسی سلولي و مولکولی (کارشناسی)

 ، زيست شناسی مولکولي (کارشناسی)

 بافت شناسي (کارشناسی)

 فيزيولوژي عمومي ( رشته روان شناسی و شیمی) (کارشناسی)

 فيزيولوژی جانوری(1 ،2، 3 ) و آزمایشگاه (کارشناسی)

 تاریخ زیست شناسی (کارشناسی)

 مبانی فیزیولوژی جانوری (کارشناسی)

 نوروآناتومي (کارشناسی ارشد)

 فِيزيولوژي گردش خون (کارشناسی ارشد)

 فِيزيولوژي آب و الکتروليتها (کارشناسی ارشد)

 اندوکرینولوژی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 ، فیزیولوژی تولیدمثل (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی قلب و گردش خون (دکترا)

 نورواندوکرینولوژی تولید مثل (دکترا)

 فیزیولوژی پزشکی (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی ورزش (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 نجمه هنری

 ناهید قایدی

 اسماعیل امرایی

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 : مهشید حسین زاده

شهید باهنر کرمان

 مرضیه بادینلو

شهید باهنر کرمان

 زهرا جعفری

 مهدیه هدایتی،

 بنفشه رنجبر

 صدیقه نصیری بزنجانی

 اسما منظری توکلی

 توران بنده زادگان

 ، سمیه نظری

 ، نازنین ثابت

 سمیه خالصی

 الهام خوشه بست

 ، نجمه هنری

 ایراندخت کشاورز

 مریم هاشمی

 فاطمه نهتانی

 معظمه زنگی آبادی

 نرگس شجاعی

استاد مشاور.