حسين نوروززاده

عضو هیئت علمی

خلاصه

تخصص: مخابرات- کنترل صنعتی- الکترونیک قدرت

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

norouzzadeh@uk.ac.ir

 ایمیل

norouzzadeh@yahoo.com

 موبایل

09133410806

 آدرس

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک , از 1357 تا 1364

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات (پایان نامه: شبیه سازی ترافیک تلفن بین شهری ایران) , از 1364 تا 1366

تجربیات

 معاون اداری مالی دانشکده فنی

دانشگاه شهید باهنر, دانشکده فنی, از 1382 تا 1390

 مدیر گروه بخش مهندسی برق

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی، بخش مهندسی برق, از 1375 تا 1380

 مدیر گروه بخش مهندسی کامپیوتر(اولین مدیر گروه)

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی، بخش مهندسی کامپیوتر, از 1374 تا 1375

 عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی، بخش مهندسی برق, از 1374 تا 1394

تدريس دروس: مدار 2 ، کنترل صنعتي، ميدان ها و امواج، الکترو مغناطيس، سيستمهاي رادار و آزمايشگاه هاي الکترونيک 1،2 و 3 و آزمايشگاه مايکروويو

 عضو هيئت علمي تمام وقت

دانشگاه امام خميني نوشهر (دانشگاه نيروي دريائي), استان مازندران، نوشهر, از 1366 تا 1374

تدريس دروس: کنترل خطي، الکترومغناطيس، ميدان-ها و امواج، مدار 2، مايکروويو و رادار و آزمايشگاه هاي مدار، کنترل و مايکروويو

 عضو هيئت علمي پاره وقت

دانشگاه نفت (گروه برق مجتمع دانشگاهي صنعت نفت محمود آباد), استان مازندران، شهر محمود آباد, از 1368 تا 1374

تدريس دروس: کنترل خطي، الکترومغناطيس، کنترل اتوماتيک، مخابرات 1، مدار 2 و آزمايشگاه هاي کنترل خطي، کنترل ديجيتال و کنترل صنعتي

 عضو اصلي کميته مرکزي تحقيقات شرکت برق منطقه اي کرمان

برق منطقه ای کرمان, کرمان- شرکت برق منطقه ای استان کرمان, از 1360 تا 1370

علاقمندی ها

 -

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. حسین نوروززاده, مقدمه ای بر سیستم های کنترل صنعتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1384

مقاله های کنفرانس

1. T. Abaspour, H .Norouzzadeh, An Adaptive RLS Detector in Asynchronous Code-Division

12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Mashhad, 2004

2. T. Abaspour, H. Norouzzadeh, A Novel Detector in Asynchronous Code-Division Multiple Access

11th Iranian Conference on Electrical Engineering, Shiraz, 2003

3. H .Norouzzadeh, T. Abaspour, Application of Nonlinear Actuator for continuous casting mold level control

10th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tabriz, 2002

4. H .Norouzzadeh, T. Abaspour, Computer telephony traffic simulation with roulette method

The 7th Iranian conference electrical engineering, Tehran, 1999

مهارت ها

 طراحی و تولید نمونه های صنعتی (آنتن، مایکروویو،اتوماسیون، کنترل)

دروس

دروس ترم جاری

 الکترو مغناطیس مهندسی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر، دانشگاه نفت و دانشگاه امام خمینی

 میدان ها و امواج (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه امام خمینی

دروس ترم های گذشته

 کنترل صنعتی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه نفت

 سیستم های رادار (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه امام خمینی

 مایکروویو (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه امام خمینی

 کنترل خطی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه امام خمینی و دانشگاه نفت

 کنترل اتوماتیک (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه نفت

 مخابرات 1 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه نفت

 مدار 2 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر

 آز مایکروویو (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه امام خمینی

 آز کنترل خطی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه امام خمینی و دانشگاه نفت

 آز کنترل صنعتی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه نفت

 آز کنترل دیجیتال (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه نفت

 آز الکترونیک 1 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه امام خمینی

 آز الکترونیک 2 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر

 آز الکترونیک 3 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر

 پایان نامه (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 میدان ها و امواج

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 17:30
امتحان میان ترم: سه شنبه 95/2/7 ساعت کلاس درس

 الکترومغناطیس مهندسی گروه 1

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30
امتحان میان ترم: پنجشنبه 95/2/9 ساعت 11/30-13/30

 الکترومغناطیس مهندسی گروه 2

- یک شنبه 17:30 تا 19:30 - سه شنبه 17:30 تا 19:30
امتحان میان ترم: پنجشنبه 95/2/9 ساعت 11/30-13/30