دکتر حسين مختارابادي

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان بلوار 22 بهمن دانشگاه شهید باهنر گروه معارف اسلامی

 تلفن ثابت

03431322328

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق , از 73 تا 77

 حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد فقه و اصول ,

 حوزه علمیه قم

دکترا فقه و اصول ,

فایل ها

 فقه 1 ( ارسال فایل )

  1. دانلود
    رمز فایل، شماره کلاس روز چهارشنبه است.

 فقه 3 ( ارسال فایل )

  1. دانلود
    رمز فایل، شماره کلاس روز شنبه است.

انتشارات

مقاله های کنفرانس

1. , رساله حقوق امام سجاد و تأثیر آن در الزام عملی

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 92

2. , شخصیت محمدبن بحر رُهنی کرمانی(چکیده)

کرمان شناخت, پژوهشکده ایران و اسلام, 0

3. , علت ها و قوانین در علوم انسانی و عوم طبیعی (چکیده)

تمدن شناخت, پژوهشکده ایران و اسلام, 0