دکتر حسين مختارابادي

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان انتهای بلوار 22 بهمن دانشگاه شهید باهنر گروه معارف اسلامی

 تلفن ثابت

03431322328

 ایمیل

h.mokhtarabadi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق , از 73 تا 77

 حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد فقه و اصول ,

 حوزه علمیه قم

دکترا فقه و اصول ,

فایل ها

 جزوه فقه 2 ( ارسال فایل )

  1. دانلود
    رمز فایل شماره کلاس است.

 جزوه فقه 6 ( ارسال فایل )

  1. دانلود
    رمز فایل شماره کلاس است.

 جزوه فقه 9 ( ارسال فایل )

  1. دانلود
    رمز فایل شماره کلاس است.

 طرح