مهندس حجت گلچين

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

golchin_hojat@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشکده میراث فرهنگی تهران

کارشناسی مرمت و احیا بناهای تاریخی (پایان نامه: سرای حاج آقا علی کرمان) , از 1374 تا 1379

 دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی (پایان نامه: مطالعات و طرح مرمت و احیا سرا و آب انبار حاج آقا علی در راستای بازار شمال جنوبی کرمان) , از 1380 تا 1382

 دانشگاه هنر اصفهان

دکترا مرمت ابنیه تاریخی (پایان نامه: هندسه و سازه در مرحله انتقال گنبدخانه های ایرانی) , از 1392 تا کنون

در حال تحصیل

علاقمندی ها

 موسیقی ایرانی و خوشنویسی

 هندسه در معماری ایران

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. حجت گلچین, پنج او هفت یا 5 و7؟" بیان هندسه ی عملی قوسهای پرگاری ایران

اثر, زمستان, 67, 67-77, 1393

2. حجت گلچین, مربع، هندسه ی اسطوره ای در معماری و فرهنگ ایران

دانش و مردم, اردیبهشت, 91, 1388

3. حجت گلچین, تفسیری از دو مفهوم ریاضی در ساختار ابنیه تاریخی و شهرهای باستانی ایران

دانش و مردم, دی و بهمن, 99, 1388

مقاله های کنفرانس

1. حجت گلچین, Changing of square into the circle in structure of Persian dome chambers

Nexus, میلان ایتالیا, Nexus 2012, 247-253, 2012

مهارت ها

 طاق و قوس

 معماری دوره اسلامی ایران و کتبه های تاریخی