دکتر همايون اذري

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09131414506

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه پنجاب هند

کارشناسی علوم سیاسی و زبان انگلیسی , از 1980 تا 1984

 دانشگاه پنجاب هند

کارشناسی ارشد علوم تربیتی- گرایش مدیریت آموزشی , از 1984 تا 1987

 دانشگاه پنجاب هند

دکترا علوم تربیتی- گرایش مدیریت آموزشی , از 1987 تا 1991

علاقمندی ها

 کارآفرینی

 جو سازمانی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

معاون مالی و اداری,

 دانشکده ادبیات دانشگاه باهنر کرمان

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه,

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان

رئیس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی,

انتشارات

مقاله های مجله

1. دکتر همایون آذری, ......a study of organizational climate

Trends in education, -, 2, -, 1982

2. دکتر همایون آذری, الگوی ارزشیابی آموزشی

علم و اندیشه دانشگاه هرمزگان, اول, 3, -, 1386

3. دکتر همایون آذری, رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دختران شهر کرمان

اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا, 9, 3, -, 0

مقاله های کنفرانس

1. دکتر همایون آذری, سنجش میزان آگاهی و رابطه آن با میزان کارآفرینی در مدیران دبیرستان های دختران شهر کرمان

کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی, -, -, -, 1390

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 فاطمه نمازيان

سنجش ميزان آگاهي از کارآفريني و رابطه آن با کارآفريني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر کرمان, 1386, شهید باهنر کرمان
-

 نسرين شادمان

ارزيابي روند افت تحصيلي دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بم و کارکردهاي مديريتي مرتبط با آن, 1386, شهیدباهنر کرمان
-

 احمد محمدي

بررسي کيفيت زندگي کاري و رابطه آن با بهره‌وري کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شهر بابک در سال تحصيلي, 1387, شهیدباهنر کرمان
-

 فاطمه عزت‌آبادي‌پور

بررسي تطبيقي رابطه جوسازماني و کارآفريني مديران دانشگاه‌ها و مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان سيرجان و عوامل فردي مرتبط با آن, 1388, شهید باهنر کرمان
-

 سارا چيت‌ساز

رابطه بين استرس شغلي و تعهد سازماني در اعضا هيئت علمي دانشگاه ولي‌عصر (عج) و دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان رفسنجان, 1389, شهید باهنر کرمان
-

 مجيد حاجي‌پور

عوامل شخصي مرتبط با ديدگاه مديران مدارس مقطع متوسطه شهر مشهد در خصوص اجراي سيستم مديريت کيفيت فراگير (MQT), 1389, شهید باهنر کرمان
-

 حمزه کردستاني روش

بررسي رابطه بين مهارت‌هاي مديران و ابعاد موفقيت آنان در بين مديران مدارس کهنوج در سال تحصيلي, 1390, شهید باهنر کرمان
-

 فاطمه سينايي

بررسي رابطه سلامت سازماني و فرسودگي شغلي در بين معلمان دبستانهاي دخترانه ناحيه دو شهر کرمان سال تحصيلي, 1390, شهید باهنر کرمان
-

 فاطمه فاتحي مرج

بررسي عوامل مرتبط با موانع کارآفريني در معلمان و مديران هنرستان‌هاي دخترانه و پسرانه شهرستان رفسنجان در سال تحصيلي, 1390, شهید باهنر کرمان
-

 نجمه نقوي

بررسي رابطه بين نفس مديران و اثر بخشي مدارس متوسطه دخترانه شهرستان کرمان در سال تحصيلي, 1391, شهید باهنر کرمان
-

 عفت حراج‌چي

بررسي رابطه بين مديريت زمان و انگيزه پيشرفت مديران مقطع متوسطه دخترانه شهر کرمان سال تحصيلي, 1391, شهید باهنر کرمان
-

 هاله شريعت‌پناهي

بررسي رابطه بين استرس شغلي مديران و اثر بخشي مدارس ابتدايي دخترانه شهر کرمان در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰, شهید باهنر کرمان
-

 امين اسکندري نسب سياهکوهي

بررسي جنبه‌هاي مديريتي بوستان و گلستان سعدي, 1391, شهید باهنر کرمان
-

 رسول ايزدي يزدان‌آبادي

بررسي رابطه بين استرس شغلي و خلاقيت در مديران مدارس راهنمايي (پسرانه) شهرستان کرمان در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱, 1392, شهید باهنر کرمان
-

 فاطمه حياتي

بررسي رابطه بين هوش معنوي مديران و کيفيت زندگي کاري معلمان مدارس دخترانه راهنمايي و متوسطه شهرستان دشتي در سال تحصيلي ۱۳۹۲- ‎۱۳۹۱, 1392, شهید باهنر کرمان
-

 سحر زارع

بررسي رابطه فنون نفوذ سازماني مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران آنان در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان کازرون در سال تحصيلي ۹۲- ‎۱۳۹۱, 1392, شهید باهنر کرمان
-

 آسيه طاوسي کشتاين

بررسي رابطه بين بهداشت رواني مديران با تعهد سازماني معلمان مدارس دخترانه راهنمايي و متوسطه شهرستان اسفراين در سال تحصيلي ۱۳۹۲- ‎۱۳۹۱, 1392, شهید باهنر کرمان
-

 اعظم ملکي بابهويزي

بررسي رابطه سبک‌هاي تفکر مديران بر فرسودگي شغلي معلمان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه ‎۲ شهر کرمان در سال تحصيلي ۱۳۹۰- ‎۱۳۹۱, 1391, شهید باهنر کرمان
-

 ساره بادپروا

بررسي رابطه بين مهارتهاي مديران با مديريت زمان آنان در بين مديران مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان بافت در سال تحصيلي ۹۲- ‎۱۳۹۱, 1392, شهید باهنر کرمان
-

 مرضيه کارگر برزي

بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و عملکرد شغلي مديران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان رفسنجان سال تحصيلي ۹۱-‎۱۳۹۰, 1392, شهید باهنر کرمان
-

 محمد محمودي

بررسي عوامل موثر بر مشروطي دانشجويان آموزشکده کشاورزي رضوان کرمان در سال‌هاي ۹۱-, 1393, شهید باهنر کرمان
-

 سميه اکبري

بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با کيفيت تدريس معلمان مدارس مقطع متوسطه بندرعباس, 1393, شهید باهنر کرمان
-

 هاجر محمدي

بررسي رابطه بين سلامت سازماني مدارس و غني‌سازي شغلي معلمان مدارس دخترانه متوسطه ناحيه ‎۲ شهر کرمان در سال تحصيلي ۱۳۹۳- ‎۱۳۹۲, 1393, شهید باهنر کرمان
-

 صديقه علي‌توکلي کهنوج

بررسي رابطه بين مديريت مشارکتي و توانمندسازي دبيران مدارس متوسطه دخترانه در شهر کرمان در سال تحصيلي ۹۳-‎۹۲, 1393, شهید باهنر کرمان
-

 سحر علاج

بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال تحصيلي ۹۳- ‎۱۳۹۲, هید باهنر کرمان
-

 محسن پگاه

ارزيابي نحوه ي اجراي دوره هاي عمومي آموزش ضمن خدمت و ارتباط سنجي آن با توانمندسازي کارکنان ادارات برق جيرفت و کهنوج, 1393, شهید باهنر کرمان
-

 صادق بلوچ

بررسي رابطه عدالت سازماني با خلاقيت مديران و معلمان مدارس شهرستان نيک‌شهر در سال تحصيلي ۹۴- ‎۱۳۹۳, شهید باهنر کرمان
-

 محمد سلاجقه

رابطه‌ي مهارت انساني مدير با رضايت شغلي و عملکرد شغلي دبيران مدارس پسرانه ناحيه يک شهر کرمان, 1394, شهید باهنر کرمان
-

 زهرا دهقاني پشترودي

بررسي رابطه ساختار سازماني و سبک هاي رهبري مديران باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي شهرستان بم در سال تحصيلي 94-‎93, شهید باهنر کرمان
-

 مريم حسين‌زاده

بررسي رابطه مديريت زمان با عملکرد شغلي مديران مدارس مقطع متوسطه دخترانه شهر کرمان, 1394, شهید باهنر کرمان
-

 ناهيد شمسي کوشگي

بررسي رابطه سبک هاي تصميم گيري و اخلاق کاري مديران مدارس دخترانه شهر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان
-

 محدثه قاسمي

بررسي رابطه مديريت دانش با عملکرد شغلي معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 95-94, شهید باهنر کرمان
-

 محدثه محمدي

بررسي رابطه سبک رهبري تحول آفرين وسلامت سازماني مديران مدارس دخترانه مقطع ابتدايي ناحيه يک شهرستان کرمان درسال تحصيلي 95-‎, 1395, شهید باهنر کرمان
-

 فاطمه مخدومي

بررسي رابطه بين سلامت سازماني و خلاقيت و نوآوري معلمان و مديران مدارس متوسطه دخترانه ناحيه ‎2 کرمان در سال تحصيلي 92-91, 1391, شهید باهنر کرمان
-

 سيمين پورابراهيمي

بررسي رابطه بين نوآوري سازماني با عملکرد معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سيرجان در سال تحصيلي95-94, 1395, شهید باهنر کرمان
-

 هاجر جوزا

رابطه‌سنجي بين مديريت‌دانش و توسعه حرفه‌اي معلمان مدارس شهرستان کوهبنان در سال‌تحصيلي 95-‎, 1395, شهید باهنر کرمان
-

 زهرا عابدين زاده

رابطه بين سبک رهبري و کارايي در مدارس دخترانه شهرستان راور در سال تحصيلي 95-‎, 1396, شهید باهنر کرمان
-

 شيوا روستايي

اعتباريابي پرسشنامه اخلاق حرفه‌اي و رابطه آن با رضايت و عملکرد شغلي معلمان مقطع ابتدايي دخترانه شهر زابل, 1396, شهید باهنر کرمان
-

 طاهره آذرايين

بررسي رابطه بين مديريت زمان، تغييرسازماني با عملکرد شغلي مديران مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان جيرفت, 1396, شهید باهنر کرمان
-