دکتر حسين عرب نژاد زرندی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان - دانشگاه شهید باهنر - ساختمان I - طبقه سوم - بخش معارف اسلامی.

 ایمیل

h.arabnejad@uk.ac.ir

 موبایل

09395397625

 تلفن ثابت

03431323226

فایل ها