دکتر حسين اكبري فرد

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد – بخش علوم اقتصادی - کد پستی ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱

 ایمیل

hakbarifard@uk.ac.ir

 ایمیل

akbari45@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی اقتصاد/اقتصاد نظری , از 1363 تا 1367

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد اقتصاد/اقتصادبین الملل , از 1367 تا 1371

 دانشگاه علامه طباطبایی

دکترا علوم اقتصادي/ ‏اقتصادپولي , از 1381 تا 1386

تجربیات

 معاونت فرهنگی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, از 1389 تا 1392

 رییس بخش علوم اقتصادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, از 1396 تا کنون

علاقمندی ها

 اقتصادسنجی

 اقتصاد پولی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر حسین اکبری فرد و محمد سجاد, مدل های خود توضیح برداری ساختاری SVAR در اقتصادسنجی

نور علم, تهران, 1391

2. دکتر حسین اکبری فر و بهروز حعفرزاده, اقتصاد پول و بانک (به همراه مسائل)

نور علم, تهران, 1391

مقاله های مجله

1. Hossein Akbari Fard, Sayyed Abdolmajid Jalaee, Seyed Bagher Fazayel Ardakani, A study on the effect of productivity on the wage level, with emphasis on the productivity of skilled and unskilled labor

Journal of Accounting, 4, 93-100, 2018

2. Hossein Akbari Fard, Alireza Shakibae, Zahra Hosseni Tabar, The Asymmetric Effect of the Exchange Rate and the Amount of Money on the Subsections of Industry in Iran by Using Markov-Switching Approach.

European Online Journal of Natural and Social Sciences, 4, 1, 2015

3. HosseinAkbarifard, Reza Alaei, OmolbaninJalali, Studying the impact of the Security Council s comprehensive sanctions on Iran's regional integration (case study SCO),

Management and Humanity Sciences, 2014

4. Masoud Yarahmadi, Hossien akbarifard, Mehdi Nejati, An introduction to Economic Brands to Reduce Poverty and Overdue Bank, Tax and Insurance Claims

Iranian Journal of Business and Economics, 1, 3, 2014

5. مهدی نجاتی، حسین اکبری فرد, ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران

اقتصاد و تجارت نوین, 13, 38, 141-166, 1397

6. سیدباقر فضایل اردکانی، حسین اکبری فرد، سیدعبدالمجید جلایی, اثر بهره‌وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تأکید بر فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر

فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد, 5, 1, 1397

7. حسين اكبري فرد، امين قاسمي نژاد، مريم رضائي جعفري, مدل سازي عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ايران با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب و الگوريتم فاخته

فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد, 4, 3, 1396

8. اكبري فرد حسين, اشرف گنجويي رضا, جلالي ام البنين, هاتفي مجومرد مجيد, تاثير نامتقارن تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ بر ضريب جيني ايران

فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي), 13, 3, 137 - 161 ., 1395

9. صادقي زين العابدين, هاشمي فريباالسادات, اكبري فرد حسين, بررسي روند کارايي انرژي در بخش حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و نقل, 13, 49, 54-75, 1395

10. حسین اکبری فرد، محمد قطب الدین قاسم آبادی، فرحناز شهریاران، امید جنابی, بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش‌های کشاورزی ایران

پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 5, 18, 1394

11. كاظمي مجتبي, جلايي اسفندآبادي سيدعبدالمجيد, اكبري فرد حسين, بررسي تاثير نا اطميناني نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از شبکه ها عصبي

پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي, 4, 15, 25-40, 1393

12. اكبري فرد حسين, احمدپورمباركه هنگامه, بررسي تاثير بهره وري کل عوامل توليد بر ظرفيت صادراتي دوجانبه ايران و اتحاديه اروپا

فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي), 11, 41, 69-86, 1393

13. محمدزاده پرويز, اكبري فرد حسين, اكبري اكرم, عطاپور سميه, بهره وري و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه منتخب

مديريت بهره وري (فراسوي مديريت), 7, 24, 15-33, 1392

14. اكبري فرد حسين, كوشش محمدسجاد, بررسي اثرات پوياي تکانه هاي عرضه و تقاضاي کل در اقتصاد ايران

پژوهشنامه اقتصادي, 11, 43, 185-198, 1390

15. اكبري فرد حسين, كوشش محمدسجاد, اثر تکانه هاي درآمدي بر تراز تجاري در اقتصاد ايران

فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي), 6, 3, 129-, 1388

16. محمدي تيمور, اكبري فرد حسين, اثر شوك هاي بهره وري بر رشد اقتصادي ايران

پژوهشهاي اقتصادي ايران, 10, 35, 177-204, 1387

17. اكبري فرد حسين, اشرف گنجويي رضا, جنابي اميد, بررسي تاثير نامتقارن ضريب جيني، بيکاري و طلاق بر سرقت در ايران

فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي), 9, 35, 1-19, 0

مهارت ها

 نرم افزارهای اقتصاد سنجی

 Microsoft Office

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصادپولی (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 پول، ارز و بانکداری (کارشناسی)

 اقتصادسنجی (کارشناسی ارشد)

 روشهای مقداری (کارشناسی)

 اقتصاد مدیریت (کارشناسی)

 اقتصادخرد (دکترا)

 تجارت بین الملل (کارشناسی)