دکتر سيدحسام الدين معين زاده

دانشيار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

31322232

 ایمیل

hmoeinzadeh@uk.ac.ir

 ایمیل

hesammoeinzadeh@yahoo.com

 ایمیل

moeinzadeh_he@golgohar.com

 آدرس

كرمان ، ميدان پژوهش ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده علوم ، بخش زمين شناسى

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کارشناسی زمين شناسى , تا 1365

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کارشناسی ارشد زمين شناسى ، پترولوژى (پایان نامه: پترولوژى و ژئوشيمى افيوليت ملانژهاى منطقه دره پهن) , تا 1371

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکترا زمين شناسى، پترولوژى (پایان نامه: سنگ شناسى و كانى شناسى مجموعه دگرگونى فشار بالاى مناطق صوغان و آبدشت .جنوب كرمان . ايران) , تا 1386

دوره ها

 فرصت مطالعاتى در دانشگاه پوتسدام، كشور المان

دوره دكترى مدت هشت ماه

تجربیات

 رئيس پژوهشكده سنگ آهن و فولاد گل گهر

دانشگاه شهيد باهنر كرمان و شركت معدنى و صنعتى گل گهر,

هم اكنون

 رئيس بخش زمين شناسى

دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

پنج سال

 رئيس دوره شبانه و آموزشهاى آزاد دانشگاه

دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

بيش از چهار سال

 مدير كل امور دانشجوئى دانشگاه

دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

سيزده سال

 رئيس روابط عمومى دانشگاه

دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

دو سال

 رئيس اداره رفاه دانشگاه

دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

سه سال

 دبير علمى همايش

اولين همايش ملى گوهر شناسى ايران, دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

پائيز ١٣٩٣

 عضو كميسيون تخصصى هيئت مميزه ( علوم پايه)

دانشگاه شهيد باهنر كرمان, از 1393 تا کنون

 معاون فرهنگى

بخش فرهنگی جهاد دانشگاهى استان كرمان,

از سال ١٣٦٤ به مدت دوسال

 عضو بخش طرح ها و تحقيقات

جهاد دانشگاهى استان كرمان,

از سال ١٣٦١ به مدت سه سال

 عضو انجمن زمين شناسى ايران

انجمن زمين شناسى ايران,

از ابتداى تأسيس

 عضو كميته برنامه ريزى دانشگاه

دانشگاه شهيد باهنر كرمان,

سال ١٣٧١

افتخارات و جوایز

 تقدير نامه از وزير علوم، تحقيقات و فناورى (دكتر زاهدى) سال ١٣٨٨

 تقدير نامه از وزير علوم، تحقيقات و فناورى (دكتر دانشجو) سال ١٣٨٩

 لوح سپاس و تقدير از فرمانده سپاه ثارالله (سال١٣٩٠)

علاقمندی ها

 مسافرت ، پياده روى، شنا، تنيس روى ميز، شعر و ادبيات، موسيقى

زبان ها

فارسى

زبان مادری

انگليسى

سطح پیشرفته

المانى

سطح مقدماتی

سازمان ها

 سازمان نظام مهندسى معدن

عضو پايه ارشد سازمان نظام مهندسى معدن استان كرمان, از ابتداى تأسيس تا هم اكنون

طرح های تحقیقاتی

 طرح معادن غير فلزى استان كرمان

از ١٣٦١ تا ١٣٦٥

 طرح مطالعه افيوليت ملانژهاى منطقه دره پهن،جنوب شرق شهرستان بافت

از ١٣٧١ تا ١٣٧٢

 طرح مطالعه پلاژيوگرانيتهاى منطقه مروست

از ١٣٩٠ تا ١٣٩١

مهارت ها

 كانى شناسى ، سنگ شناسى ، ژئوشيمى ، سنجش از دور

دروس

دروس ترم های گذشته

 زمين شناسى فيزيكى (کارشناسی)

از سال ١٣٧٦ تا هم اكنون

 سنگ شناسى دگرگونى (کارشناسی)

از سال ١٣٦٨ تا هم اكنون

 كانى شناسى (کارشناسی)

از سال ١٣٦٨ تا هم اكنون

 پترولوژى سنگهاى دگرگونى (کارشناسی ارشد)

از سال ١٣٨٦ تا هم اكنون

 دگرگونى فشار بالا (دکترا)

 فيزيك و شيمى مواد زمين (کارشناسی ارشد)

از سال ١٣٨٩ تا هم اكنون

 سامانه هاى اب شيميايى (کارشناسی ارشد)

از سال ١٣٨٩ تا هم اكنون

 واكنشهاى دگرگونى (دکترا)

 دگرگونى دماى پايين (دکترا)

 آتشفشان شناسى (کارشناسی)

از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧٤

 سنگ شناسى آذرين (کارشناسی)

به مدت چهار ترم از ١٣٦٨ تا ١٣٨٦

 بلور شناسى نورى (کارشناسی)

به مدت چهار ترم از ١٣٦٨ تا ١٣٨٦

 زمين شناسى (رشته مهندسى آب) (کارشناسی)

از سال ١٣٧١ تا ١٣٨٧

 زمىن شناسى مهندسى (رشته عمران) (کارشناسی)

١٣٧١ تا ١٣٧٤

 پترولوژى (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حدیثه رحیمی صادق

(راهنما)

 بهرام بهرام بیگی

(راهنما)

 حمیده صالحی نژاد

(راهنمای مشترک)

 راضیه علی پور

(راهنما)

 زهرا خواجه ميري

(مشاور)

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 لیلی غفوری

(راهنما)

 برسیانا صفرزاده

(راهنما)

 حمیده علی آبادی

(راهنما)
دانشجویان قبلی

 مینا خدادادي

پترولوژي وژئوشيمي پلاژيو گرانيت هاي مروست _یزد (راهنما), 1388

 داوود رئیسی

پتروگرافي وژئوشيمي بازالت هاي گندم بريان -شهداد (راهنمای مشترک), 1389

 سياوش ذره

مطالعه پترولوژي وژئوشيمي بازالت های منطقه صحنه _كرمانشاه (راهنما), 1389

 فاطمه رضانژاد

مطالعه كانسارسازي در سنگهاي محيط رسوبي -اتشفشاني سري دزو،جنوب راور (راهنما), 1389

 حدیثه رحيمي صادق

پترولوزي وژئوشيمي بازالت هاي غرب قرغوطوئيه - جنوب شرقي بافت (راهنما), 1390

 فاطمه جمشیدی

پترولوژي وژئوشيمي افيوليت ملانژهای دره پهن - جنوب شرق بافت (راهنما), 1391

 زهرا هزاره

كاني شناسي وژئوشيمي سنگهاي اذرین فوق بازي منطقه دولت آباد -جنوب شرق ارزوئيه (راهنما), 1392

 اکرم دهقان اناری

كاني شناسي وژئوشيمي سنگهاي اذرین فوق بازي منطقه چیل اباد -جنوب شرق ارزوئيه (راهنما), 1392

 الهه زماني ده يعقوبي

مطالعه سنگهاي اتشفشاني سري دزو،جنوب راور (راهنما), 1392

 مریم پشته شيراني

مطالعه هيدروژئوشيمي منابع اب زيرزميني منطقه ارزوئيه ( راهنما ), 1393

 ملیحه زمانی

مطالعات هيدروژئوشيميايي منابع اب زيرزميني لاله زاربردسير _استان كرمان (راهنمای مشترک), 1393

 زهره بنی اسد دشتابی

بررسى ويژگيهاى ژئوشيميايى وكانى شناختى والگوى توزيع عناصر اقتصادي دركانسارابدشت،جنوب شهرستان بافت (راهنما), 1393

 ناهید عزت ابادی پور

بررسي پتروگرافي ژئوشيمي وپتروژنزسنگهاي اتشفشاني محمداباد خون سرخ شرق ساردوئيه جنوب كرمان (راهنما), 1393

 فرزانه علیخانی

مطالعه پتروگرافي وژئوشيمي و پتروژنز دايكهاي ديابازي جنوب غربي دره پهن جنوب شرق شهرستان بافت (راهنما), 1393

 ستاره فرهنگ

ژئوشيمي عناصراصلي،فرعي وكمياب دركانسارمس نوچون به منظور تعيين پتانسيل الودگي هاي زيست محيطي ناشي از معدنكاري (راهنما), 1393

 ملیحه خواجوئی گوکی

هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت گلباف (راهنما), 1394

 مینا خالوئی

ارزيابي ژئوشيمي وپتانسيل اقتصادي اقتصادي باطله هاي فراوري معدن مس سرچشمه (راهنما), 1394

 شکوفه محرابي طالش ميكائيل

ژئوشيمي و بتروژنز سنگهاي اتشفشاني خورشيد اباد جنوب غربي مشگين شهر استان اردبيل (راهنما), 1394

 صديقه رفعتي

مطالعه پترولوژي وژئوشيمي آندزيتها وآهك هاي داراي اوپال درشرق بزنجان (مشاور), 1386

 اذر نادری

مطالعه پترولوژي وژئوشيمي سنگهاي بازالتى جنوب غرب رفسنجان باتاكيد برمنشا ژئوشيمي (مشاور), 1386

 سوده صدیقیان

مطالعه پترولوژی،ژئوشيمي و منشا جریانهای گدازه ای طاقديس شان آبادجنوب غرب رفسنجان (مشاور), 1387

 معصومه جداوی منوجان

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز بازالتهای غرب خیرآباد_سیرجان (راهنما), 1395

 مهدیه زینل پور

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای اذرین منطقه هنزا، شرق رابر، جنوب کرمان ( راهنما), 1395

 منصور كريم زاده

پتروگرافى، ژئوشيمى و پتروژنز گرانيتوئيدهاى غرب دهسرد، شهرستان بافت (راهنما) ، ١٣٩٠

 حامد فتحى

كانى شناسى، ژئوشيمى و پترولوژى سنگهاى اذرين چهار طاق ، جنوب بردسير، استان كرمان ( راهنما) ، ١٣٩٢

 مرضيه مهدى زاده فرسنگى

بررسى ژئوشيمى و پتروژنز سنگهاى اذرين منطقه حور، شمال غرب حرجند ( راهنما) ، ١٣٩١

 كسرى سيفى

پتروگرافى و پترولوژى سنگهاى دگرگونى چشمه كليته كوه تنبور سيرجان ( راهنما) , ١٣٨٩

 حسين شهدادى

مطالعه پايدارى شيب ها در مسير جاده جيرفت- دلفارد ( راهنما) ، ١٣٩٤

 مجتبى صدوقى

پتروگرافى ، ژئوشيمى و پتروژنز سنگهاى اذرين سرى دزو در منطقه تاشك، جنوب راور ( راهنما) ، ١٣٩٠

 محمد باخانى

پتروگرافى ، ژئوشيمى و پتروژنز سنگهاى اذرين كوه ريگ، شمال غرب كرمان ( راهنما) ، ١٣٩٠

 منصور تريز گروهى

بررسى پترولوژى و پتروژنز سنگهاى اذرين در منطقه اسياب گروه (مشاور)، ١٣٨٩

 مژگان طاهرى

پتروگرافى و پترولوژى توده نفوذى ديوريتى و اسكارن همراه ان در كوه صاحب الزمان كرمان (مشاور)، ١٣٩٠

 مهدى احمدى

مطالعه شيست هاى ابى منطقه حاجى اباد هرمزگان (مشاور)، ١٣٩٠

 حميد امير تيمورى

پترولوژى و پتروژنز توده گرانيتوئيدى پانگين منطقه ابدر در جنوب شرق شهرستان بردسير، استان كرمان (مشاور)، ١٣٩٠

 احمد زلفى پور

بررسى سنگهاى دگرگونى منطقه ابدشت، جنوب كرمان (مشاور)، ١٣٨٦, دانشگاه تبريز

 طيبه رودبارى

بررسى كانى شناسى و ژئوشيمى كيمريريت ( كلريت كروم دار ) در كرميت هاى منطقه ابدشت، جنوب شرق استان كرمان، شرق ايران (مشاور) , ١٣٩١, دانشگاه تبريز

 ندا محموداقائی

بررسی پایداری شیب دامنه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای در مسیر جاده نگار- قلعه عسگر، جنوب غربی کرمان (راهنما), 1395

 حسین رفعتی

بررسی پایداری شیب دیواره سنگی شمالی معدن چهار گنبد سیرجان با استفاده از روش تجربی(مشاور), 1395

برنامه های کلاسی

 سامانه های شیمیایی

- سه شنبه 15:30 تا 17:30
كارشناسى ارشد

 پترولوژی سنگهای دگرگونى

- چهارشنبه 09:30 تا 12:30
كار شناسى ارشد

 فیزیک و شیمی زمین

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30
كار شناسى ارشد