دکتر حسين هژبري

استادیار بخش مهندسی برق - گروه قدرت

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق

 تلفن ثابت

34-3132-2514(98+)

 ایمیل

hhojabri@uk.ac.ir

 ایمیل

hhojabri@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی شریف

دکترا مهندسی برق - قدرت (پایان نامه: بهبود عملکرد مبدل ماتريسي در کاربرد توربين‌هاي بادي با ژنراتور سنکرون مغناطيس دايم) , از 1385 تا 1391

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت (پایان نامه: طراحي بهينه الگوريتم کنترلي فيلترهاي فعال موازي به منظور جبران فليکر در صنايع کوچک) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک , از 1379 تا 1383

فایل ها

 تئوری جامع ماشین ( ارسال فایل )

 1. تمرین

 الکترونیک صنعتی ( ارسال فایل )

 1. شکل موج‌های سه فاز
 2. تمرین سری اول الکترونیک صنعتی
  موعد تحویل: 21 اسفندماه 95
 3. تمرین سری دوم الکترونیک صنعتی
  موعد تحویل: 14 اردیبهشت ماه 96
 4. تمرین سری سوم و چهارم

 ماشین‌های الکتریکی 2 ( ارسال فایل )

 1. تمرین سری اول ماشین 2
  موعد تحویل 2 اسفندماه 95
 2. تمرین سری دوم ماشین 2
  موعد تحویل: 19 فروردین ماه 96
 3. تمرین سری سوم ماشین 2
 4. تمرین سری چهارم ماشین 2
  موعد تحویل: 25 اردیبهشت ماه 96
 5. تمرین سری پنجم

 منابع تولید پراکنده و ریزشبکه‌های قدرت ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 الکترونیک قدرت و کاربرد آن در سیستم‌های قدرت، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو، ریزشبکه‌های قدرت

انتشارات

مقاله های مجله

1. H. Hojabri, H. Mokhtari, and L. Chang, Stand Alone Performance of Permanent Magnet Synchronous Wind Power Generator with Current Source Matrix Converter

Electric Power Components and Systems, vol. 43, no. 8-10, pp. 1018-1027, 2015

2. H. Hojabri, H. Mokhtari, and L. Chang, Reactive Power Control of Permanent Magnet Synchronous Wind Generator with Matrix Converter

IEEE Trans. Power Del., vol. 28, no. 2, pp. 575–584, 2013

3. H. Hojabri, H. Mokhtari, and L. Chang, A Generalized Technique of Modeling, Analysis and Control of a Matrix Converter Using SVD

IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 3, pp. 949–959, 2011

مقاله های کنفرانس

1. A. Shamsnia, H. Hojabri, H. Mokhtari, and L. Chang, A New Control Method of Three- Phase PMSG Wind Turbine Connected to a Single-Phase Network Through a Back-To-Back Converter

IEEE Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2011

2. H. Hojabri and H. Mokhtari, A New Power Quality Enhancement Method for Two-Phase Loads

IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems, PEDES'06, 2006

دروس

دروس ترم جاری

 ماشین‌های الکتریکی 2 (کارشناسی)

 الکترونیک صنعتی (کارشناسی)

 منابع تولید پراکنده و ریزشبکه‌های قدرت (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 مبانی برق 2 (کارشناسی)

 ماشین‌های الکتریکی 1 (کارشناسی)

 ماشین‌های الکتریکی 3 (کارشناسی)

 ماشین‌های الکتریکی مخصوص (کارشناسی)

 الکترونیک قدرت 1 (کارشناسی ارشد)

 تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی (کارشناسی ارشد)

 طراحی مبدل‌های الکترونیک قدرت (کارشناسی ارشد)

 کنترل محرکه‌های الکتریکی (درایو) (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 الکترونیک صنعتی

- شنبه 13:30 تا 15:00 - دوشنبه 15:30 تا 17:00
محل: کلاس‌های S3 و S4

 ماشین‌های الکتریکی 2

- شنبه 09:30 تا 11:00 - دوشنبه 09:30 تا 11:00
محل: کلاس S3 و U127

 منابع تولید پراکنده و ریزشبکه‌های قدرت

- دوشنبه 13:30 تا 15:00 - چهارشنبه 09:30 تا 11:00
محل: کلاس ارشد 1

 سمینار

- چهارشنبه 15:30 تا 16:30
محل: کلاس S3